Terug naar www.jankraak-taichitao


Boekenpagina

De meeste boeken op deze pagina zijn nog verkrijgbaar.
Anders moet men te rade gaan bij speciale boekhandels op dit gebied.
De onderstaande boeken geven ook meer inzicht in Tai Chi Tao.

     

Qi Gong en Chi-oefeningen
Door Angus Clark, Uitgeverij Librero, Kerkdriel
www.librero.nl. ISBN 90-5764-267-0

Uitgever Librero heeft een serie kleine goedkope handige boekjes uitgegeven met als onderwerp onder anderen Qi Gong. Klein van formaat, maar met zeer veel simpele geïllustreerde oefeningen. De illustraties bestaan uit kleuren tekeningen en foto’s. Er staat meer in dan in menig dik boek. De Librero-boekjes kosten maar 3,95 euro en ze zijn o.a. te vinden bij de Slegte en de Witte boekhandel. Het boekje Qigong is samengesteld door Angus Clark. Er zijn oefeningen voor het opdoen van innerlijke energie, het geleiden van energie, oefeningen van de witte kraanvogel, voor bewustzijn en aandacht, meditatie, het derde oog enzovoort. Uitleg wordt ook gegeven over de vijf elementen. Dit boekje van 224 bladzijden kan je niet laten liggen. Ik kan het zeer aanbevelen.

Chi-oefeningen
Door Paul Brecher, Uitgeverij Librero, Kerkdriel
www.librero.nl ISBN 90-5764-259-X

Dit boekje bevat ook qi gong-oefeningen, maar dan weer op een heel andere wijze. De ademoefeningen bevatten technieken als ‘de beender-ademhaling’, ‘nier-ademhaling, ‘het verplaatsen van chi met de gedachten’, ‘het stimuleren van de kringloop’, enzovoort. Zowel de oefeningen in dit boekje als in het eerder genoemde boekje bevatten technieken die ook in tai chi tao van de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren voorkomen. Ook in dit boekje is een scala aan mooie oefeningen te vinden. Ook uitleg over de vijf elementen en energiebanen staat er in. Beide boekjes zijn onmisbaar. Voor de prijs hoef je het niet te laten.
In deze serie zijn ook te vinden ‘Shiatsu’, ‘Yoga’, ‘Dromen’ en ‘Reflexologie’.
De Tao van de vrouw
Maitreyi D. Piontek
energiewerk, zelfgenezing, seksualiteit
(Becht, ISBN 90-230-0953-3)


Een boeiend boek. Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor
mannen. De schrijfster baseert zich op Tao-kennis en de vijf
elementen energieleer. Het sluit goed aan bij Tai Chi Tao van
de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren.


Zij wijst er op dat het in de eerste plaats om het bewaren van
de gezondheid gaat door het volgen van een natuurlijke
levenshouding en leefwijze in het dagelijks leven op basis van
yin en yang. Hoe zit het met het nemen van een sauna voor
vrouwen? Vrouwen met een bloedgebrek (in de regel ook
tijdens de menstruatie) valt het evenwel te ontraden, omdat
saunabezoek hun sappen en bloed uitput en het lichaam verzwakken. Hoe zit het met rauwkost? Niet gezond. De milt wordt er door
verzwakt. Zij pleit voor een eigen vrouwengezondheidszorg. Het
werken met qi (alles omvattende energie, alles is energie) wordt
goed en gemakkelijk

uitgelegd en ondersteund door simpele oefeningen. De vrouw is yin en die yinenergie
wordt in de moderne tijd ernstig bedreigd. De schrijfster geeft aan hoe de yinenergie
kan worden beschermd en versterkt. Een prima boek om energetisch te leren denken
en handelen en om inzicht te krijgen in de vijf elementenleer. Het boek staat vol met
energetische oefeningen, speciaal voor de vrouw. Qi-oefeningen om te reinigen, te
ontgiftigen en organen te versterken en meer vitaliteit te krijgen en evenwichtig te leven.


Vuurman en Watervrouw

Leven in harmonie met de vijf elementen
Dr.Silvana Schwitzer, (De Driehoek ISBN 9 789060 305997)


In dit boek gaat Silvana Schwitzer in op de kennis van de
werking van de vijf elementen in de Chinese geneeskunst.
Het is een universele wet waarop ook de Tao is gebaseerd.
De man is yang en de vrouw yin, ofwel vuurman en
watervrouw.

In het boek wordt op duidelijke wijze de samenhang lichaam
geest-ziel uitgelegd. Het gaat om harmonie, preventie en het
herstellen van verstoorde energieën, niet door opschroeven
van prestaties maar het ontdekken van zachtheid en harmonie.
Alles is energie, zo wordt ook in dit boek duidelijk. Bij elk
element en corresponderende orgaan hoort een emotie. Er
wordt ook ingegaan op de elementen en je persoonlijkheid.

Onzekerheid is een idicatie van een zwakke nierenergie, woede duidt op een verstoorde
leverenergie. Door oefeningen op basis van de vijf elementen kan men de storingen
opheffen. In het boek staan enkele gemakkelijk toepasbare oefeningen. Het boek is
een goede ondersteuning om inzicht te krijgen in de energetische werking van de vijf
elementen.


Tao van vrouwen

Pamela K Metz en Jacqueline L. Tobin
East-West Publication, ISBN 90-5340-049-4

Vrouwen in China hebben vroeger een bijzondere rol gespeeld, maar net als in de rest van de wereld namen de mannen de macht. Vrouwen mochten niet veel. Om de wijsheid van vrouwen niet verloren te laten gaan ontwikkelden zij een eigen taal met karakters die mannen niet konden ontcijferen. In de eeuwen dat vrouwen zich niet in het
openbaar mochten laten horen communiceerden zij onderling in codes.
In 1950 werd de geheime taal ontdekt in de provincie van Hunan. Het duurde tot 1882 voordat deze taal, bekend Nu Shu, verzamelt en vertaald was. De twee genoemde schrijfsters hebben er een leesbaar boek over gemaakt. De geheime karakters en de bekende karakters staan naast elkaar. De wijsheid is in verzen in de geheime taal
opgeschreven. De verzen zijn puur Tao. Het zijn raadgevingen en overdenkingen.

Stilte

Stilte is het werktuig van de onderdrukkers.
Spreek op! Wie zal van onze waarheid getuigen
als jij het niet doet of ik? Spreek!
Als niemand onze woorden hoort, wie zal dan
onze taal leren? Spreek! Als niemand onze taal
leert, wie zal ons dan begrijpen?
Spreek! Als niemand ons begrijpt, zullen we
verkeerd begrepen worden. Spreek dus!

Omring jezelf met vrouwen en getuig van je
waarheid. Zowel mannen als vrouwen zullen
luisteren.

Wie zal de stilte verbreken? Spreek dus.
Wie zal onze dochters instrueren als jij
en ik het niet doen? Spreek dus!Voeding voor moeder en kind volgens de vijf elementen

Barbara Temelie en Beatrice Trebuth
(Uitgever Schors, ISBN 90-6378-339-6)


Dit boek moet eigenlijk door iedereen gelezen worden.
Het is niet alleen belangrijk voor moeder en kind, maar
voor iedereen die gezond wil leren eten.

Dat het voedings patroon de laatste 20 jaar sterk is veranderd weten
we allemaal, maar dat het ook minder is geworden beseffen een
heleboel mensen niet meer. Voeding is energie en we nemen steeds
minder energie via voeding tot ons. Vooral kinderen worden hiervan de
dupe. Maar ook moeders. Op deze website geef ik al enigszins uitleg
(o.a. Tai chi tao en zwangerschap). In het boek leest men ook, dat het
kind in de moederschoot energie haalt uit de nier-energie van de
moeder. Na de bevalling is de energie van de moeder uitgeput.
Vroeger, toen het eetpatroon nog volwaardig was, werd de energie
snel weer aangevuld. Dat is niet meer zo vanzelfsprekend. En zeker
niet omdat de moeder meteen aan de lijn denkt en veel yinvoeding
tot zich gaat nemen.

Op een gemakkelijke wijze wordt in het boek uitgelegd hoe de energie van de meridianen annex organen zich bij de baby ontwikkelt. In de Chinese vijf elementenleer, een kenmerk van de tai chi tao van de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren, wordt niet gedacht in termen van calorieën
maar in termen van energie. Zo is bij de levensenergie van een pasgeboren baby de
yangenergie nog maar weinig ontwikkelt. De schrijfsters geven aan wanneer men kan
overgaan tot vast voedsel. De gewoonte is om met een fruithapje te beginnen, maar
dat is een koude energie (yin). Als de middelste verwarmer-meridiaan nog niet
ontwikkelt is dient men geen vast voedsel te geven. Als de middelste verwarmer zich
ontplooit dan krijgt de baby tandjes en dat is het sein dat men tot vastere voeding kan
overgaan. Zo staan er meer belangrijke gegevens in het boek. Het gaat zowel om
voeding voor het kind als voor de moeder.

(zie op de website ook het artikel over melk en met name het hoofdstuk 'baby en melk'.)


Voeding volgens de vijf elementen

Barbara Temelie (uitgever Schors, ISBN 9006378-305-1)

In het Westen wordt rauwkost gezond genoemd. De
Chinese vijf elementenleer op het gebied van voeding
wijst er op dat het spijsverteringssysteem van de mens
niet berekend is op het verteren van rauwe groenten
.

Het kost je meer energie dan dat je er uit kan halen en
bovendien is rauwkost yin en verkild het de milt.
Inmiddels zijn er enkele studies verschenen waarin staat
dat rauwkost niet zo gezond is als men denkt. Het is wat
we in de Tai Chi Tao al jaren zeggen.

Rauwkost verstoord de milt en hoe dat in elkaar zit wordt
door Barbara Temelie duidelijk gemaakt. Tegenwoordig
wordt ook op grote schaal gebruik gemaakt van de
magnetron waarin vaak gemaksvoeding wordt gedaan.

De magnetron verandert de moleculen van voedingsproducten dusdanig dat het
spijsverteringssysteem de voeding niet meer naar behoren kan verwerken.
(zie ook het artikel op deze site over melk, het hoofdstuk over 'Baby en melk'. Heel
veel babyvoeding wordt in de magnetron opgewarmd).

In het westen doet al bijna iedereen zijn best zo weinig mogelijk calorieën in te nemen,
maar met de kennis van de vijf elementenleer en het gebruik van de vijf smaken is dat
niet nodig om gezond te leven. Er wordt niet gerekend in termen van calorieën. Dit
boek is daarom zeer aan te bevelen, vooral in combinatie met het genoemde boek
'Voeding voor moeder en kind volgens de vijf elementen'. Dat er de laatste jaren
steeds meer allergieën en ziekten ontstaan, als minder weerstand en onverklaarbare
kwalen, komt door het veranderde westerse voedingspatroon dat steeds
minderwaardiger is geworden. Mijn mening is dat het moderne voedingspatroon en
diëten een gevaar voor de volksgezondheid zijn.
Een onmisbaar boek om je weer met beide benen op de grond te zetten.

Beter horen en zien met Qi Gong
Liane U. Schoefer-Happ (De Driehoek, ISBN 90-6030-581-7)

Het helpt, hoor je vaak, nadat ik qi gong-oefeningen heb
gegeven voor bijvoorbeeld de ogen. Er is ook een boekje met
qi gong voor ogen en oren, gebaseerd op de vijf elementen
energieleer. De lever heeft een relatie met de ogen. De nieren
houden tevens verband met de oren. In het boek staan hiervoor
gemakkelijk uit te voeren elementen-oefeningen. Als je de oefeningen voor de ogen en lever elke dag uitvoert zul je na
een maand de resultaten waarnemen. Het gaat om versterken
van en in harmonie brengen van de energieën.


Uitleg wordt gegeven over de werking van de energieën
van de vijf elementen. De elementen zijn water (nieren/
blaas), hout (lever/galblaas), vuur (hart/dunne darm),
aarde (milt/maag/alvleesklier), metaal (longen/dikke darm).
Misschien nieuwe begrippen, maar als je het boek hebt
gelezen worden de verbanden duidelijk. Men gaat vanzelf
de waarde ervan inzien.
Gewoon mee aan de slag gaan.

Boeddhistische Symbolen
Tatjana en Mirabai Blaau (uitgever Verda, ISBN 90-5513-395-7)

Wie meer wil weten van de achtergronden van de
Boeddhistische leer moet dit boek zeker aanschaffen
.

De symbolen bestaan uit hand-qi gong-oefeningen,
ook wel mudra's genoemd. Die geven een speciale
energie. Het is dus ook een oefenboek. Over de
Boeddhistische zienswijze staat in dit boek dat de
Boeddha die de meesten kennen als Siddharta Gautama
niet de eerste Boeddha was. Ook in Tai Chi Tao wordt
er op gewezen dat er andere Boeddha's aan hem vooraf
gingen. Er waren ook pre-historische Boeddha's.

De mudra's kunnen in een bepaalde volgorde worden
gezet, bijvoorbeeld tijdens een meditatie van een half
uur of een kwartier.
In het Tai Chi Tao bestaat de Duizenden Handen Qi
Gong, ook als vijf elementen. Jan Kraak geeft hierin
nu en dan themadagen. Het boek kan al een eerste stap
zijn om de mudra's te proberen.

Tai chi qi gong
Uw lichaam en geest in harmonie!
Gary Khor (Omega Boek, 90-6057-906-2)


Tai Chi Qi Gong is een onderdeel van zowel tai chi als qi gong.
Dit boek van Gary Khor gaat over de tai chi-qi gong in 18
houdingen. Het zijn simpele oefeningen voor alle delen van het
lichaam en de serie duurt ongeveer 10 minuten.


Elk onderdeel wordt duidelijk uitgelegd. Je mag ook onderdelen in een eigen volgorde zetten om speciale delen van het lichaam te oefenen als je dat nodig hebt. Khor legt uit wat chi (qi) is en hoe belangrijk het is om stress de baas te worden. Hij legt ook de werking van. de meridianen uit. Hij maakt op bladzijde 49 hierin een fout of misschien is het ook wel door een verkeerde vertaling gekomen. Er staat namelijk 'De yangorganen omvatten het hart, de lever, de milt en het hartzakje. Tot de yinorganen behoren maag, de galblaas, de blaas, de dunne en dikke darm'. Dit is echter: hart, longen, lever, milt en nieren zijn yin
en galblaas, blaas, dunne darm, dikke darm zijn yang. Als je dit boek aanschaft breng dan zelf even de correctie aan.

De Tai Chi Tao van de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren bevat vele
vormen van tai chi-qi gong in 10 steps, 11 steps, 15 steps enzovoort. Dat onder
namen als 'Terug naar de Berg', 'Antieke vorm', 'De tempelgroet', 'De zuivere Bron',
'Tai chi chi-qi gong van de Pekingvorm' en 'Oefenen in de natuur'. Elke vorm geeft
overigens weer het 30-voudige aan oefenstof (J.K.)

Chinese geneeswijzen in ons dagelijks leven
Gail Reichstein (Uitgever BZZTóH, ISBN 90-5501-576-8)

In het boek wordt er op gewezen dat de vijf elementen
energieleer al duizenden jaren een belangrijke pijler is
in de Chinese geneeskunde.

Water, hout, vuur, aarde en
metaal hebben ook invloed op je geestelijke en lichamelijk
welzijn.Het element water (nieren/blaas) is verbonden met
je beendergestel, gewrichten, merg en oren. Als je element
water te zwak is en je hebt gewrichtsklachten of je
rugpijn wordt 's avonds erger, dan moet je nierenergie
versterkt worden. Zo wordt aan de hand van de vijf
elementen verscheidene klachten behandeld.
Er worden schema's en oefeningen getoond. Ook de
voeding komt aan bod.

Als de lotus zich opent
een praktische gids voor vrouwen die het
boeddhisme willen begrijpen, door
Sandy Boucher (Becht, ISBN 90-230-0996-7)

De Amerikaanse schrijfster Sandy Boucher heeft zich jarenlang in het Boeddhisme verdiept en verbleef onder anderen een tijd in een boeddhistische klooster in Sri Lanka. Ze is groot gebracht in een wereld van efficiency en rationaliteit. Ze was niet gewend om bij zichzelf stil te staan. Nooit kreeg ze ergens een totaal plaatje van. Door studie van het
boeddhisme en meditatie ontdekte ze haar vrouw zijn in relatie met de rest van de wereld. Veel beoefenaren van het boeddhisme die ze tegen kwam koppelden het los van hun werkzaamheden.

De positie van de vrouw in de wereld vertaalde ze naar de boeddhistische wijsheid. Ze gaat in op de vrouw in het boeddhisme van vroeger en nu. Ze noemt ook verschillende oefenmethoden.

Heilzaam bewegen
Oefeningen uit het officiële handboek
van de Volksrepubliek China, door
Edward C. Chang
(Uitgever Librero b.v. ISBN 90-5764-158-5)

Verduidelijkt met foto's staan er tientallen qi gong oefeningen in dit boek. Er zijn technieken tegen verschillende kwalen, het verbeteren van
je gezondheid enzovoort. Ook zijn er oefeningen voor kinderen, ouderen en zwangere vrouwen afgebeeld. Het boek geeft een aardig beeld en
vormt een basis als je van plan bent om eens op een andere manier aan je gezondheid te werken. Er staan 249 pagina's met foto's in het boek.
De prijs valt mee. Een tip kijk ook eens bij De Slegte of in een Witte Boekhandel.


Contact & Reacties:
E-mail Jan Kraak
Teken het gastenboek
Lees de nieuwsbrief
Terug naar www.jankraak-taichitao