terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Waarde rustig oefenen wetenschappelijk bewezen

Inspanning en kracht toch niet zo gezond


 

Zet positieve liefdevolle energie tegenover donkere negatieve
energie. Alles is energie, alles bestaat uit trillingen.

 

http://www.youtube.com/watch?v=fEhqS5GPt-w  video
de geheimen van qi, een wetenschappelijk onderzoek

Lees ook de Nieuwsbrief: Nieuwsbrief met activiteiten en verslagen

'Fanatieke sporters moeten ervoor beducht zijn dat te grote fysieke inspanning de bescherming tegen ziekten vermindert. Het ondermijnt de beschermingsmechanismen in het lichaam''.
Tot die conclusie komt bioloog Popko Wiersma van de Rijksuniversiteit Groningen. Als bioloog deed hij onderzoek naar het te hard werken bij vogels.
'De uitkomsten kunnen we doortrekken naar duursporters', stelt hij. Op 2 december 2003 promoveerde hij op het onderzoek. Dit onderzoek sluit aan bij die bij bovengenoemde studie gepubliceerd in de New Scientist stond in 1992, waarin bij fanatiek sporten een afname van afweercellen werd geconstateerd.

Dit feit en onderstaande onderzoeken zijn ook belangrijk voor onder meer hartpatienten die met oefeningen weer op de been moeten worden geholpen. Het is ook een pleidooi voor Tai Chi Tao. Het nadeel van de uiterste krachtinspanning is dat het op latere leeftijd je lichaam nog meer sloopt, je dan ook blessure gevoeliger bent en je spieren en hormoonstelsel het niet goed meer aan kan. Je hebt ook geen alternatief geleerd. Het voordeel van Tai Chi Tao is dat je iets leert waarmee je op een kalme wijze energie kunt opwekken en dat tot op zeer hoge leeftijd kan blijven doen. Soepelheid doet meer dan kracht.


Geen kracht beter voor het hart
zie ook BOEKENPAGINA tai chi tao, qi gong en andere energie

De Jan Kraak Vrijdag column

In een onderzoek moet worden toegegeven dat souplesse meer doet dan kracht De soepelheid van de hartspier blijkt van groter belang dan de kracht waarmee deze het bloed rondpompt. Dit concludeert de cardioloog Jean Bronzwaer in zijn promotieonderzoek aan het VU-medisch Centrum (4-10-2003).

(In de duizenden jaren oude Chinese geneeswijzen wordt niet van kracht en inspanning uitgegaan maar van energetische rustige zachte oefeningen. Tai chi tao is hierop gebaseerd. De wetenschap zou hier vanuit moeten gaan. Na een hartinfarct wordt in de nabehandeling van inspanning uitgegaan (loopband, hometrainer etc.) om het hart weer (zogenaamd) op peil te brengen. Dit geeft het hart energetisch te veel vuur J.K). Zie ook De Qi Gong van Tai Chi Tao

Bronzwaer constateert dat medicijnen die de hartspier versterken juist een averechts effect hebben en zelfs tot de dood van de patient kunnen leiden. Uit zijn onderzoek blijkt ook dat soepelheid van de hartspier beter is bij hartfalen, dan kracht. 'Een soepeler hartspier heeft als voordeel dat de linkerkamer, van waaruit zuurstof en voedingsstoffen door het lichaam worden gestuurd, meer bloed kan opnemen, terwijl de bloeddruk relatief laag blijft', zo stelt hij.

In tai chi tao wordt bij hartklachten ook de nier-energie versterkt, hetgeen gunstig werkt op het hart. Is de hart-energie goed, dan geeft het hart energie terug aan de nieren. Er is ook een uitdrukking die luidt 'in hart en nieren met iets bezig zijn'. Zo zijn er verschillende voorbeelden die pleiten voor de energetische waarde van chi en tai chi tao, waarbij ook qi gong hoort.

Belangrijk voor het hart

Inmiddels zijn er onderzoeken geweest die pleiten voor de beoefening van tai chi en qi gong. Ondanks dat in de wetenschap geconstateerd wordt dat er een helende waarde van de zachte vloeiende bewegingen uitgaat, weten ze niet hoe dat komt. In maart 2004 verscheen er weer een onderzoek dat de goede uitwerking van tai chi bewees. Onderzoekers van The Tufts New-England Medical Centre in Boston publiceerden hun bevindingen in het Journal Archives of Internal Medicine. Zij onderzochten 47 studies op gezonde beoefenaars en patiŽnten met chronische klachten. Onderzoeker dr.Chenchen Wang zegt er over:'De goede effecten op balans, soepelheid, verbetering van kracht, verbetering van de cardiovasculariteit, de goede uitwerking op stress staan vast. Maar wij zijn nog steeds onzeker hoe het tai chi exact werkt. Het mechanisme is ons nog onbekend'.

Ik kan alleen maar zeggen dat dit komt omdat in de wetenschap het effect anatomisch bekeken wordt en niet vanuit de werking van energie waardoor de energiestroom via energiebanen en de innerlijke uitwerking voor het goede effect zorgt. Daarom blijft het voor hen vooralsnog een mysterie.

Geen zweet en inspanning toch resultaat

Een ander onderzoek van vooraanstaande wetenschappers werd in vakliteratuur en andere media gepubliceerd (5-7-2001) aangaande vervetting. Geconcludeerd werd dat sport of dieet alleen niet werkt. Een groep wetenschappers is in het najaar van 2001 begonnen met een uitgebreid onderzoek om uit te vinden hoe de leefstijl van Nederlanders kan worden aangepast. De Nederlandse Hartstichting trok er 3,6 miljoen gulden (destijds) voor uit. De planning is om het onderzoek in 2006 klaar te hebben.

Zouden deze wetenschappers en de hartstichting de Chinese vijf elementen energieleer voor verbetering van de spijsvertering en de vijf elementen van de voeding kennen, dan is het probleem zonder die miljoenen en de lange looptijd van het onderzoek, in een mum opgelost. Mensen hoeven dan niet meer calorie?n te tellen en zich niet meer in het zweet te werken om gezonder en ontspannender te worden.

Dichtslibben aders

Er loopt nog een onderzoek door wetenschappers en de hartstichting naar dichtslibbing van aders en bloedvaten. Ze willen graag weten hoe het komt dat het onderzoek naar roken en de dichtslibbing niet heeft opgeleverd wat ze dachten. Rokers met die kwaal en die twee jaar niet rookten werden twee jaar gevolgd. Het niet-roken leidde niet tot resultaat: de aders bleven dicht. Ook het dichtslibben van adres is een energetische kwestie en een verstoring van yin en yang. Sporten helpt ook hier niet. Elke keer zit men op een verkeerd spoor.
Ook hier zou men gebruik kunnen maken van de energetische waarde van tai chi tao en zijn vijf elementen.

Souplesse doet meer dan kracht

In een onderzoek moet worden toegegeven dat souplesse meer doet dan kracht De soepelheid van de hartspier blijkt van groter belang dan de kracht waarmee deze het bloed rondpompt. Dit concludeert de cardioloog Jean Bronzwaer in zijn promotieonderzoek aan het VU-medisch Centrum (4-10-2003). (In de duizenden jaren oude Chinese geneeswijzen wordt niet van kracht en inspanning uitgegaan maar van energetische rustige zachte oefeningen. Tai chi tao is hierop gebaseerd. De wetenschap zou hier vanuit moeten gaan. Na een hartinfarct wordt in de nabehandeling van inspanning uitgegaan (loopband, hometrainer etc.) om het hart weer (zogenaamd) op peil te brengen. Dit geeft het hart energetisch te veel vuur (J.K). Bronzwaer constateert dat medicijnen die de hartspier versterken juist een averechts effect hebben en zelfs tot de dood van de patient kunnen leiden. Uit zijn onderzoek blijkt ook dat soepelheid van de hartspier beter is bij hartfalen, dan kracht. 'Een soepeler hartspier heeft als voordeel dat de linkerkamer, van waaruit zuurstof en voedingsstoffen door het lichaam worden gestuurd, meer bloed kan opnemen, terwijl de bloeddruk relatief laag blijft', zo stelt hij.

In tai chi tao wordt bij hartklachten ook de nier-energie versterkt, hetgeen gunstig werkt op het hart. Is de hart-energie goed, dan geeft het hart energie terug aan de nieren. Er is ook een uitdrukking die luidt 'in hart en nieren met iets bezig zijn'. Zo zijn er verschillende voorbeelden die pleiten voor de energetische waarde van chi en tai chi tao, waarbij ook qi gong hoort.

De Super slow methode

Een onderzoek in februari 2003 door de Human Studies Department University of Alabama at Birmingham naar fitness toonde aan dat super low training beter is dan de traditionele manier van snelle training. Er werden twee groepen getest, eentje met de traditionele aanpak en de andere met super slow-methode. De langzamere methode maakte meer spierweefsel aan. Bij het tillen van gewichten werd door de conventionele groep een gewicht elke 2 seconden opgetild met een totaal van 12 keer, terwijl de trage groep het elke keer na 10 seconden deed in slechts 5 herhalingen. Het neerlaten van de gewichten deden beide groepen in 4 seconden.

De super slow-groep deed het programma slechts een keer per week voor 30 minuten, terwijl de traditionele groep 2 tot 3 keer per week 30 minuten oefende. De tradionele groep verbruikte 45 procent meer energie dan de super slow-groep. De super slow-groep had bovendien meer uithoudingsvermogen om door te gaan met het liften, dan de snellere groep.

Toch besloot 95 procent van de super slow-groep niet voor de slow-methode te kiezen, ondanks het goede resultaat. Dat bewijst dat zij in feite al zo geconditioneerd zijn in snellere en heftiger training dat zij het tragere maar niets vinden. Dit idee is inherent aan de jachtige maatschappij. Het betekent dat er ook nog een mentale omslag nodig is om tot een rustiger aanpak te komen Dr. Joseph Mercola wijst er op, dat de super slow-methode niet nieuw is omdat het in 70-er door Ken Hutchins jaren al is ontdekt, toen hij hiermee goede resultaten behaalde bij mensen met osteoporose.

Meer afweercellen door positieve visualisatie

Het bewijs is ook geleverd dat er mentale fitness bestaat. Wat je denkt geeft reacties in je lichaam. Lichaam en geest be?nvloeden elkaar. Medio de jaren 90 gingen enkele wetenschappers kijken wat de invloed is van positieve meditatie. Zij ontdekten en bewezen dat van een gerichte positieve geestkracht een genezende werking uitgaat. De groep wetenschappers is verbonden aan onder anderen de universiteiten in Bristol, Rochester, Alabama, Aberdeen en Trier, hebben het dus bewezen.

De wetenschappers die het onderzoek deden zijn o.a. Stafford Lighton, Roter Ader, Nicolas Hall, Janice Kiecolt Claser, Nicolas Cohen, Suzanne Felten, David Felten, Angelique Buske- Kirschbaum, Leslie Walker en Ed Blalock. De VPRO TV heeft het onderzoek in 1997 uitgezonden.

Dr. Suzanne Felten van de universiteit van Rochester onderzocht de zenuwuiteinden en spiercellen met electronen microscoop. Zij zocht de relatie tussen lymfocyten en de hersenen. Lymfocyten zijn cellen voor het immuunsysteem. Zij zag dat spiercellen verbinding hadden met lymfocyten. Lymfocyten zijn cellen voor het immuunsysteem. Lymfocyten staan in relatie met de hersenen. Wat zij ontdekte was dat de andere cellen met de lymfocyten communiceerden en dat er dus een relatie moet zijn tussen geest en het immuunsysteem. Dr. Ed Blalock van de universiteit in Alabama stortte zich er op en bevestigde dat witte bloedlichaampjes er op reageerden. Wetenschappelijk werd aangetoond dat door positieve meditatie meer afweercellen werden aangemaakt.


Meer conditie door louter denken
Oefenen in gedachten

Een ander onderzoek door psycholoog Dave Smith in Manchester heeft aangetoond dat je je conditie ook kan verbeteren door louter aan bijvoorbeeld hardlopen te denken. Na 15 seconden denken aan het bezig zijn met hard lopen kwam er adrenaline vrij en begon het hart 20 slagen per minuut sneller te slaan. Ook ging hij de toeneming van kracht meten van de pink. De proefpersonen moesten hun pink in een buis steken. De ene groep moest elke keer de pink tegen de rand van de buis drukken, de andere groep moest alleen maar denken dat ze dit deden. Bij degenen die het daadwerkelijk deden nam de kracht met 30 procent toe en degenen die er alleen maar aan dachten met 16 procent. Dus het werkt. Dit is vooral belangrijk voor mensen die niet door een handicap of een blessure kunnen trainen, aldus Dave Smith.

Dr. Candace Pert van het Medical Research Centre in Washington onderzocht de chemische reacties tussen denken en lichaam. De stoffen die vrijkomen door denken gaan via de bloedstroom naar onderdelen in het lichaam. 'Het bewustzijn kan moleculen aanmaken', was haar conclusie. 'We zijn een mengstel van geest en materie'. Zij vindt dat dit in de gezondheidszorg zou moeten worden gebruikt.

Het onderzoek van Dave Smith werd in Amerika nog eens overgedaan. De wetenschappers wilden behalve de toename van de kracht van de pink ook toepassen op de biceps. Hetresultaat werd bekend gemaakt op een bijeenkomst van de Society for Neuro Science in San Diego in november 2001. De deelnemers aan het onderzoek waren tussen de 20 en 35 jaar. De groep denkers deden dit vijf keer per week. Bij de denkers werden duidelijk electrische impulsen bij de motor-neuronen van hun armspieren waargenomen. Na twee weken werd het resultaat van de biceps gemeten. Er werd 13,5 procent toename aan sterkte geconstateerd.

Verkeerd trainen

Bij trainen wordt door nog velen gedacht dat er pas resultaten komen door er goed tegen aan te gaan. Vooral de laatste jaren heerst deze misvatting doordat hard trainen en afslanken aan elkaar gekoppeld worden. Bovendien heerst het misverstand dat je pas goed getraind hebt, als je goed zweet. Neem het squasen. Mensen maken zich druk in een gesloten ruimte met weinig zuurstof en slaan de bal als een bezetene tegen een muur. In werkelijkheid verbranden ze geen vet omdat er onvoldoende zuurstof in het bloed zit. Ook het trainen met apparaten en gewichten wordt niet goed gedaan. Als je geen body builder wilt worden moet je een licht programma gebruiken.

Forceer de spieren niet. Spieren hebben minstens 40 tot 95 uur nodig om volledig te herstellen. Flink aan trainen geeft je een misleidend goed gevoel. En dat komt door stresshormonen. Na rondom een uur intensieve training ontwikkelen zich stresshormonen, die de spierontwikkeling weer afbreekt. Ga je kort maar zwaar trainen, bijvoorbeeld met gewichten, dan lopen de spieren heel snel vol met melkzuur om het gewicht nog te kunnen bewegen.

Risico's voor afgetrainde vrouwen

Training en juiste voeding om de prestatie te volbrengen of tot hogere hoogte te brengen staan ook in de belangstelling. Vooral sportvrouwen gaan vaak een andere eetgedrag vertonen. Daarbij hebben ze niet in de gaten dat ze grote gezondheidsrisico's lopen.

Zowel vrouwelijke topsporters, jonge sporttalenten en zelf recreanten, krijgen er mee te maken door het krijgen van eetstoornissen (letten op de lijn), het uitblijven van menstruatie en grote kans op botontkalking.
Uitingen zijn nier- en blaasklachten, schildklierproblemen, botontkalking en verminderde kans op vruchtbaarheid. De hormoonhuishouding raakt in de war.

Uit onderzoeken in Amerika blijkt dat naar schatting 30 procent van alle vrouwelijke topsporters eetproblemen heeft. Maar bij een aantal takken van sport waarin gewichtsklassen tellen loopt dat percentage op naar 70. Met name het streven naar een laag vetpercentage is gevaarlijk. Bij vrouwelijke prestatie- of duursporters is bij 40 tot 50 procent sprake van wegblijven van de menstruatie. Dat komt omdat een te laag vetpercentage de menstruatie verstoord. Er is namelijk een duidelijke relatie tussen te weinig vet en de hormoonhuishouding van het lichaam.

Belasting duursport

'De belasting van het hart van duursporters is groter dan algemeen wordt aangenomen',zegt cardioloog en promovendus Jan Hoogsteen. 'Daar komt nu langzaam verandering in. Men ziet dat er grenzen zijn aan de belastbaarheid van het hart'. Hij is zelf ook duursporter op de fiets. Ook door zijn eigen beroepsgroep zijn hartproblemen van wielrenners, schaatsers en andere duursporters lange tijd gebagatelliseerd. Begin jaren negentig was men verbaasd de plotselinge dood van diverse wielrenners, onder meer Bert Oosterbosch, Connie Meijer, en Johannes Draaijer. Dit was voor de Nederlandse en Belgische Wielrenunie aanleiding de Commissie Cardiologie in het leven te roepen.

Hoogsteen werd daar lid van. Duursporters als wielrenners, triathlon-atleten en marathonlopers ontwikkelen na verloop van jaren een vergroot hart. ?Bij wielrenners worden de hartkamers groter, bij triathleten blijkt een verdikking van de wand van beide hartkamers plaats te vinden. Bij marathonlopers zijn die veranderingen minder duidelijk aanwezig'..
Bij hen bleek het spierweefsel van de rechter hartkamer voor een deel vervangen te zijn door vet- en littekenweefsel. Verder werden in het hart ook ontstekingshaarden gevonden. Het is zeer waarschijnlijk dat deze afwijkingen een gevolg zijn van hun intensieve sportinspanningen. Volgens Hoogsteen wordt ook door cardiologen onderschat, hoe groot de belasting van het hart van een duursporter als wielrenner is.

'In rust pompt het hart per minuut zo'n vier tot vijf liter bloed door het lichaam. In een wielerkoers is dat vele malen groter. Het hart van een professionele wielrenner pompt dan gedurende zon 6 tot 7 uur 30 liter per minuut rond.Voor het hart is dat een enorme belasting. Het reageert daarop met groter te worden. Aan dat groter worden zit een grens. Wordt die grens op den duur overschreden dan kan de verwijding van het hart tot hartziekten leiden.

Er kan aan toegevoegd worden dat fanatieke sporters een sporthart creŽren. Moeten ze drie tot vier weken vanwege een blessure rusten dan is de overgang van grote inspanning naar geen inspanning een soort shockeffect voor het hart en de rest van het lichaam. Heb je een sporthart en je traint niet goed af bij het stoppen met de sport dan krijg je ook problemen.

Hormonen en sport

Ouderen moeten in beweging blijven maar moeten zich niet bij het sporten inspannen. Dit in verband met het feit dat bij mensen boven de 50 jaar de hormoonhuishouding en de energie van de organen anders is geworden. Dat wordt steeds over het hoofd gezien. Namelijk, dat inspannende bezigheden voor mensen boven de 50 en 55 jaar niet gezond zijn. We zien dat er voor ouderen tegenwoordig fitness, aerobic, tennis en andere prestatiesporten worden georganiseerd. Begeleiders en trainers gaan er van uit dat ook ouderen nog best het onderste uit de kan kunnen halen en nog best hun grenzen op lichamelijke gebied kunnen verleggen.

In de energieleer zijn genoemde inspanningen niet zo verantwoord dan ze lijken. Ze veroorzaken een teveel aan stresshormonen, zoals adrenaline en cortisol, dat door de bijnieren wordt aangemaakt. Een teveel aan stresshormonen kan boven de 50 jaar schadelijk zijn. Boven de 50 jaar is het hormonale stelsel minder geschikt voor bovenmatige inspanning en competitiesport. Bovendien veroorzaakt het een neurologische belasting.Het veroorzaakt stress. Doordat het hormoonstelsel bij ouderen anders werkt dan op jongere leeftijd, blijven stresshormonen te lang in je bloedbaan zitten. Dat is slecht voor het bindweefsel en gewrichtsbanden. In de vijf elementen energieleer, zoals we dat in tai chi tao gebruiken, komt de leverenergie rond je 50ste op een lager pitje te staan, rond je 60ste is dat je hartenergie, rond je 70ste je miltenergie en rond je 80ste je longenergie. Vanaf 50 jaar gaan ook verschillende hormonen het rustiger aandoen. Als je ze door inspanning opjaagt is dat tegen-natuurlijk.

Valse schijn

Dat je desondanks na inspanning toch een voldaan gevoel hebt komt doordat de stresshormonen je oppeppen. De inspanning bij sporten, fitness, hardlopen en dergelijke, kan wel een goed gevoel geven, maar dat komt door de gedachte dat men nog tot zoiets in staat is en door de stresshormonen. Het goede gevoel is in feite valse schijn. In feite is het lichaam bij mensen boven de 50 jaar niet meer berekend op inspannende werkzaamheden en sport.Dit is nu wetenschappelijk ook bevestigd. Het wereldbekende Max Planck Instituut in M?nchen, heeft in 1995 onderzocht wat er met hardlopers boven de 50 jaar gebeurt.

Onderzoekster Isabelle Heuser van het instituut kwam tot de conclusie als hierboven beschreven en ontdekte tevens dat het ook nog een bepaalde invloed op de hersenen heeft. Het is echter al langer bij ons bekend dat bij inspanning het bloed naar ťťn plek trekt. Het bloed wordt dan aan andere plaatsen in het lichaam onttrokken. Voor ouderen is dat zeker niet goed. Bovenstaande gegevens pleiten voor een verantwoorde beoefening en tai chi tao is daar bijzonder geschikt voor.

Het leren van de energetische tai chi tao en qi gong-oefeningen en vormen hebben het voordeel dat je verantwoord kunt bewegen en geen blessures oploopt.

Je hebt ook een goede tegenhanger als je hard en zwaar moet werken. Je kunt veel gemakkelijker ontspannen en op een eenvoudige manier nieuwe energie opdoen. Hard trainen en tot het uiterste gaan is voor velen een verslaving. Ze kennen geen ander alternatief. En dan zit je met lege handen als je bijvoorbeeld een blessure hebt opgelopen of ziek bent geworden. Dan staat het stil en dat is een shock-effect voor het lichaam en niet goed als je al een sporthart hebt. En als het zeer heet weer is dan wordt er toch nog heftig getraind of hard gelopen, en dat is natuurlijk niet verantwoord. Het bovenstaande geeft aan dat soepelheid en kalmte boven inspannende kracht gaat.

Door campagnes worden mensen aangezet tot sporten. Daarbij worden ook fitnesscentra ingeschakeld. De een gaat tennissen, de ander sqaushen, de ander, hardlopen of naar de sportschool. Niet getraind gaan ze er fanatiek tegenaan. Weer die inspanning, weer de prestatie, terwijl het ook anders kan. De fitnesscultus kan een valkuil zijn. Want je gaat van het ene uiterste naar het andere uitsterste. Het ene uiterste is niets doen, onvoldoende of ongezond eten of stress, het andere uiterste is dat je je te lang inspant en weer teveel van je vergt. Om zogenaamd je conditie te vergroten wil je, al of niet daartoe aangespoord, de lat steeds hoger leggen, met de illusie dat je goed bezig bent. Wees niet te gretig. Kies de gulden middenweg.

Het beste is om te leren hoe je echt kunt ontspannen en met minder inspanning toch je conditie en gezondheid kan vergroten.

Deze informatie is niet alleen om meer inzicht te krijgen, maar ook om een helend bewustzijn te bereiken.

Lees ook:
De energetische en ontspannende waarde van Tai Chi Tao

BOEKENPAGINA tai chi tao, qi gong en andere energie

Kruidenhuis Jade van Willem Eising, Kymmelskampen 33, 7751 GP, Dalen, http://www.kruidenhuisjade.nl
tel. 0524-553403 mobiel: 06-50235452
email:
info@kruidenhuisjade.nl

Chi: De kracht van eenvoud
De kracht van visualisatie-meditatie
Voedsel als medicijn. Het yin en yang van de voeding 
Hormonen ouderen
Energie?n van het hart

Misverstanden over cholesterol 
Tai Chi Tao stretch-oefeningen

Fibromyalgie/ME Betere energie om te genezen

Teken het NIEUWE GASTENBOEK 

Qi Gong voor vitaliteit, chronische pijnen en kanker

Tai Chi Tao is toegankelijk voor iedereen.

Tai Chi Tao kent geen beperkingen.

 

De opzet van Tai Chi Tao is tevens te werken aan:
Liefde, Gezondheid, Welzijn, Geluk, Vriendelijkheid, Verdraagzaamheid, Vrede,
Bevorderen van Zelfontplooiing, Innerlijke Kracht en nog eens Liefde.

 

Tai Chi Tao bestaat niet uit oefeningen alleen.
Tai Chi Tao is een ontspannings-, bewegings- en
gezondheidsmethode. Tai Chi Tao geeft je meer
inzicht in het leven en leefwijze door zelfontplooiing.
Door Tai Chi Tao leer je het natuurlijk proces weer
ontdekken en waarderen. 
Tai Chi Tao zorgt voor een helend bewustzijn. Het
geeft je meer verdieping in je leven. Tai Chi Tao
zorgt er voor dat je de dingen die je doet een stuk
gemakkelijker kunt doen, zodat stress vermeden wordt.

 

Oostelijke groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren
Jan Kraak

 

Disclaimer


26 juli 2004
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven