terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Fibromyalgie/ME/CVS nr. 1

Je hoeft er niet mee te leren leven


Plus foto's

ME - CVS - Fibromyalgie, allemaal hetzelfde

Het is wel degelijk een ziekte, ontstaan door het weglekken van energie

Velen weer beter door Tai Chi Tao
Ex-patiŽnten geven nu zelf les in Tai Chi Tao

Mediabericht 25-1-2005. Het chronisch vermoeidheidsyndroom CVS, ook wel bekend als ME, is een serieuze ziekte. Artsen mogen patiŽnten die hieraan lijden dan ook niet onderschatten. Dat stelt een commissie van de Gezondheidsraad die onderzoek deed naar CVS. Vn de commissie maakte oud-minister Els Borst deel uit. Commentaar: Een loos bericht, de regering vindt het geen ziekte. Dat is een schandaal. ME en Fibromyalgie zijn wel degelijk een ziekte. Op 14 februari 2005 maakt de Gezondheidsraad bekend dat ME, houdt u vast, geen ziekte is. Wie kun je nog vertrouwen?

Dat ze het niet weten komt omdat het een energetische kwaal is. Het is ontstaan door het weglekken van energie!!!

                                                   ---------------------
10 augustus 2005 het volgende bericht: Mensen met het vermoeidheidssyndroom
hebben minder grijze stof in hun hersenen. Dit wordt gelanceerd als hoopvol voor
de betreffende mensen. Maar...
Een spoor of een verkeerd spoor?
Mensen met ME hebben minder grijze stof in hun hersenen dan gezonde
mensen.Nu kan de kwaal erkend worden. Maar nu komen de mensen met ME of Fibromyalgie in de medische molen en dat gaat weer miljoenen kosten. Want wat is de vraag, krijgen ze door de ziekte minder grijze hersencellen of zijn ze ermee geboren? Er komt dan een vervolgonderzoek, miljoenen euro's, en dan moeten ze iets ontwikkelen, een pil ofzo, of ze ontdekken een afwijking aan een gen waaraan gesleuteld gaat worden. Het is veel simpeler dan ze denken. ME of Fibromyalgie is gewoon en eenvoudig weg een energetische ziekte die ontstaat door het weglekken van energie (chi) Een energetische kwaal moet je ook energetisch oplossen.
Jan Kraak

-------------------------------
Bij Fibromyalgie en ME gaat het om een energetische kwestie. Je moet beiden dan ook energetisch oplossen. Dus niet met gymnastiek, medi-fitness, fysiotherapie, gewone massage en soortgelijke benaderingen. Het lichaam bestaat uit meer dan alleen maar spieren, longen en gewrichten. Je lost de oorzaak niet op als je je daarop blijft richten.

De energetische en ontspannende waarde van Tai Chi Tao

BOEKENPAGINA Tai Chi Tao, Qi Gong en andere Energie

Riet Hermsen maakte een scriptie over tai chi tao en fibromyalgie:
Tuina en Tai Chi Tao en fibromyalgie. Een scriptie

Ook het herzien van het voedingspatroon is van belang. Ook voeding is energie. Op deze site vind je hierover een reeks artikelen.

Alles is namelijk energie. Bij Fibromyalgie en ME zijn de energieŽn verstoord, er lekt steeds energie weg, waardoor er een gebrek aan energie ontstaat. De energiereserve raakt op en wordt niet meer aangevuld. Dat heeft weer een storing in de bloed- en energiecirculatie tot gevolg en dus ook een gebrek aan een goede zuurstofverdeling. Alles heeft ook weer invloed op de hormonen en de organen. Het lichaam raakt in de war en er komen allerlei ongemakken bij.

Tai Chi Tao is er op gericht de disbalans op een kalme energetische wijze om te zetten in harmonie. Zonder inspanning wordt tevens nieuwe energie opgenomen. De stresshormonen worden gekalmeerd. Alle technieken worden aan de cursist aangepast. Er wordt op geen enkele wijze energie verspild. Daarom werkt deze methode zo goed en zijn velen beter geworden. Je hoeft er dus niet mee te leren leven. De tai chi tao-oefeningen zijn gemakkelijke energetische oefeningen, zacht en vriendelijk.

http://www.youtube.com/watch?v=fEhqS5GPt-w  video
de geheimen van qi, een wetenschappelijk onderzoek

De filosofie van Jan Kraak is 'wat je zacht en vriendelijk met je lichaam doet, komt als een zachte vriendelijke energie weer terug'. Het wordt ook zo in je centraal zenuwstelsel opgeslagen. Door de tai chi tao-oefeningen komt daardoor de ontspanning van binnenuit. Gespannen spieren worden niet van buitenuit bewerkt, door het werken met spieren en massage, maar door energie van binnenuit.

Onnodige kosten

De vermoeidheidsziekte ME kost jaarlijks 285 miljoen euro. Dat kan nog wat worden, want de ziekte breidt zich nog steeds uit. Vergeten wordt dat er evenveel mensen aan Fibromyalgie lijden. Het bedrag kan men verdubbelen en dan kom je op 570 miljoen euro per jaar. De Tweede Kamer wil een groot onderzoek naar ME en dat kost ook weer veel geld. De mensen met Fibromyalgie worden er niet bij betrokken. Het onderzoek is trouwens helemaal niet nodig. Fibromyalgie heeft dezelfde oorzaak en symptomen als ME.

De wetenschap weet nog niet wat de beide ziekten precies zijn en wat de oorzaak is. Het is heel simpel. Beiden zijn ergo-lytische kwalen want er is sprake van verlies aan energie. Er lekt energie weg, de weerstand wordt verzwakt en de hormoonhuishouding raakt verstoord. Met name de productie van serotonine en melatonine is van slag geraakt. Medicijnen helpen niet. Het is een energetische kwaal en de behandeling bestaat uit mooie zachte en vriendelijke technieken die geen energie vergen maar wel energie opleveren. Het wordt dus energetisch opgelost.
Zie ook de BOEKEN PAGINA tai chi tao, qi gong en andere energie

De Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren (brengt al jaren mensen met ME en Fibromyalgie weer op de been. De adressen van mensen die genezen zijn staan op deze site. Verschillende zijn zelf docent Tai Chi Tao geworden. De miljoenen bedragen kunnen dus drastisch naar beneden gebracht worden. Behalve energie behoeft er dus ook geen geld verspild te worden.

Voorbeelden

Fybromyalgie is meer dan moeheid, pijn en ongemak. Het lichaam verkeert in disharmonie en de energieŽn zijn uit balans. Daardoor ontstaan bijkomende klachten, zoals bijvoorbeeld verminderde weerstand, slapeloosheid, slechte doorbloeding en zuurstoftransport, verstoorde leverenergie, zwakke nierenergie, darmklachten, hyperventilatie, hartkloppingen en nog veel meer ongemakken.

Bij ME zie je dezelfde oorzaken en symptomen.

Tai chi tao is een methode die zich overal bij kan aanpassen en ontwikkelt door Jan Kraak.Van 1986 tot 1998 gaf hij jaarlijks regelmatig gratis workshops in het landelijk vakantiecentrum voor reumapatiŽnten Groot Stokkert in Wapenveld. De workshops worden nu door Marretje Leenders uit Huissen verzorgd. Behalve mensen met reuma kwamen er ook mensen met fibromyalgie.

Tijdens het vijfjarig bestaan van de PatiŽntenvereniging voor FibromyalgiepatiŽnten in 1991 introduceerde ik geheel gratis tai chi tao voor ongeveer 800 bezoekers. 

Ik heb toen ook de tai chi tao-docenten Martin Wessels en Ben Reeders om medewerking gevraagd. Nu zijn er meer tai chi tao-docenten die met groepen mensen met fibromyalgie werken. Het netwerk breidt zich gestadig uit.

Het mooie is dat er nu ook docenten zijn die zelf fibromyalgie of ME hebben gehad.

Ina Bolhuis uit Hoogeveen kon totaal niets meer doen. Haar huisarts stuurde haar naar mijn cursus tai chi tao in Zuidwolde. Hoe dat verder gegaan is heeft zij verteld in het blad Beter (december 1997). Hetzelfde verhaal kan Marga Veldkamp-Soen uit Heino vertellen. Haar huisarts wist geen oplossing. Ze kon niets meer en moest stoppen met werken. Door een voorlichtingsavond kwam zij in aanraking met tai chi tao. Het ging daarna steeds beter met haar, ze volgde enkele opleidingen tai chi tao en geeft nu zelf les, zowel aan mensen met fibromyalgie en ME als aan gezonde mensen en ouderen.

Thea Lagendijk uit Nieuwerbrug kampte ook jaren met fibromyalgie. Tai Chi Tao bracht haar weer op de been en nu geeft zij les. Hij doet dat nu met zijn vrouw Astrid in Zwitserland, waar hij woont.

In een gesprek, dat Martin Wessels, Ben Reeders en Jan Kraak op 13 november 1996 met de bekende reumatoloog prof. Rasker in Enschede hebben gehad, zijn de resultaten die bij mensen met reuma en fibromyalgie met tai chi tao zijn behaald besproken. Ben Reeders was pati?nt van prof. Rasker. Deze heeft Ben Reeders, die niet meer kon werken en zich zelf vrijwel niet meer kon aan en uitkleden, en in een rolstoel zat en op krukken moest lopen, door tai chi tao zien opknappen. Ben Reeders kon weer gaan werken en bekwaamde zich verder in tai chi tao. Nu is hij zelf docent tai chi tao. Eerst enkele jaren in Enschede en omgeving en sinds augustus 1999 in Muri in Zwitserland.

Cursisten van o.a. Ben Reeders, die ook bij prof. Rasker kwamen, knapten ook op. Ben Reeders was voor 100 procent afgekeurd. Puur wetenschappelijk is er misschien nog niets bewezen, maar de resultaten met tai chi tao zijn verbluffend. In het gesprek zei de reumatoloog tegen ons: 'Fysiotherapie helpt niet bij mensen met fibromyalgie.

Met mij is prof. Rasker het eens dat fibromyalgie en ME zusjes van elkaar zijn. Prof. Rasker sprak zelfs van tweelingzusjes.

Altijd actief geweest

Zowel mensen met ME als fibromyalgie geven allemaal dezelfde reacties: ik ben altijd actief geweest, vroeger kon ik alles aan, vroeger heb ik het altijd druk gehad maar ik had er geen last van.... En toch is het lichaam ineens uitgeput.

Ten onrechte wordt fibromyalgie wel eens weke delen reuma genoemd. Dat kan tot verkeerde conclusies leiden. Aan de hand van de vijf elementen energieleer kun je zowel bij ME als fibromyalgie het volgende analyseren: 1. stress; 2 aanmaak van teveel stresshormonen waardoor er geen rem is; 3. verzwakte nierenergie (houdt verband met stress); 4. door teveel stresshormonen verzwakt het bindweefsel (ook vermeld in het boek Radionica over resonantietherapie/ David V. Tansley/De Driehoek): 5. door drukte onregelmatig of te vlug eten; 4. verstoring bioritme; 5. verminderde weerstand hierdoor; 6. verzwakte miltenergie waardoor onvoldoende afweercellen worden geproduceerd; 7. andere oorzaken die verband houden met de vijf elementen energieleer.

Tai chi tao speelt hierop in. De aanpasbare energie-techniekjes die geen inspanning vergen geven nieuwe energie, brengt op een kalme zachte aanpasbare manier het lichaam weer in beweging waardoor je mobieler wordt, herstellen de verstoorde energieŽn en vullen de opgeraakte energiereserve weer aan. Daarom hebben ook mensen met ME baat bij tai chi tao. Tevens verbetert je zelfbeeld en zelfvertrouwen. Voorts leer je de dingen te ralativeren en anders aan te pakken, zodat wat je doet geen onnodige energie meer kost.

Op zachte wijze worden blokkades weggenomen, nieuwe energie opgedaan en de uitgeputte energiereserve weer aangevuld.

Tai chi tao is zacht en energievol. Tai chi tao is gemakkelijker, toegankelijker, aanpasbaarder, zachter en directer dan andere methoden. Tao betekent: de open aanpasbare weg. Tai chi tao is een ongedwongen, rustige manier om nieuwe energie te krijgen, de harmonie in verstoorde energieŽn te herstellen, pijn te verlichten en weer beter te worden.

Ik geef u enkele mensen die door fibromyalgie niet meer konden werken, geen stap meer konden verzetten en door tai chi tao er weer boven op gekrabbeld zijn, daarna weer aan het werk konden, en nu zelf les geven in tai chi tao.

Het zijn:

Thea Lagendijk, Weyland 7, 2415 BA, Nieuwerbrug, 0348-688055, thea.lagendijk@wxs.nl
Mirjam Schuurman, Zuidlaarderweg 52, 9479 PS in Noordlaren, mirjamschuurman@wanadoo.nl
Jannie Aartsen, Misse 3, 5422 BH, Gemert, 0492-363120 jannie.aartsen@wanadoo.nl
Ook kunt u altijd met Jan Kraak bellen (0523-263966) of  mailen naar Jan Kraak.

Lerarenlijst

 

Foto's: Ben Reeders, nu docent in Zwitserland en Ina Bolhuis docente in Hoogeveen, beiden hadden in zeer ernstige mate fibromyalgie. Ze geven nu al jarenlang les in Tai Chi Tao

Tai chi tao is niet alleen heilzaam voor mensen met fibromyalgie en ME, maar ook voor ouderen, gehandicapten, kinderen, sportmensen, mensen met depressies, stress, RSI, whiplash, onrust, astma, onzekerheid, overactiviteit, hyperventilatie, kortom tai chi tao heeft vele mogelijkheden in zich.

Tai chi tao bestaat uit zachte, kalme korte techniekjes om de qi (chi), de alles omvattende energie te stimuleren.

Zie ook Fibromyalgie en ME nr. 2 

De zachte vriendelijke Tai Chi Tao Massage

 

Fibromyalgie/ME Betere energie om te genezen 

Slapeloosheid en Tai Chi Tao

Voedsel als medicijn. Het yin en yang van de voeding 

Sinds 1980 toen het lijnen steeds meer in de schijnwerpers werd gesteld zijn de lightproducten en afslankproducten gepropageerd. De laatste jaren is daar de 0-procent vet bijgekomen. Het betekent geen verbetering van de voeding maar een ernstige verslechtering. Steeds meer mensen worden zwak, voelen zich moe en dit zal alleen maar toenemen. In de light- en 0-procent vetprooducten zitten de gevaarlijke zoetstoffen die langzaam het zenuwstelsel aantasten. Sinds 1980 is ook de Fibromyalgie en ME toegenomen.

Het roer moet om.

Whiplash, schouders-, nek- en armklachten en RSI
 De zachte vriendelijke Tai Chi Tao Massage 
Drie minuten oefeningenserie 

Stijl geeft beperking en legt eisen op

Tai Chi Tao en de Tai Chi Tao Qi Gong zijn rustige en aanpasbare oefeningen die niet aan een stijl gebonden zijn. Er zijn ook bepaalde stijlen in qi gong. Zoals Falun Gong ofwel Falun Dafa, Zhong Gong en bijvoorbeeld ChiNeng. Dat zijn opzichzelf staande vormen die een strikte  vaststaande lijn volgen en waarin verder geen ruimte is om er iets anders aan toe te voegen of weg te laten als dat nodig mocht blijken. In feite zijn het beperkingen. Elk mens is anders. Men kan een mens niet standaard behandelen. Een maagkwaal bijvoorbeeld kan vele oorzaken en uitingen hebben. In de acupunctuur gaat men daar ook vanuit.

Ook is er een richting die medische qi gong wordt genoemd, maar het is gewoon qi gong en elke qi gong kan ook medisch worden gebruikt zonder dat je het per se medisch hoeft te noemen. Qi Gong is zo uitgebreid dat je niet in ťťn richting moet gaan denken. De ene qi gong moet de andere aanvullen. Je kan qi gong niet in ťťn hokje stoppen, maar je moet het in zijn geheel zien.

Daarom zal de ene persoon met een maagkwaal op die wijze en andere personen met schijnbaar hetzelfde weer op andere punten worden geprikt. Daarom heeft ťťn stijl zijn beperkingen. In Tao Chi Tao-Qi Gong wordt uitgegaan van de wenselijkheid,  behoefte en aanpasbaarheid. En de scala aan mogelijkheden die de Tai Chi Tao-methode heeft is onuitputtelijk.

Fibromyalgie en ME en acupunctuur

Acupunctuur kun je voor veel ziekten gebruiken. Maar bij Fibromyalgie en ME is het onvoldoende.
Er treedt de eerste weken wel verlichting op, maar later niet meer. Een acupuncturist moet zich bij
Fibromyalgie en ME niet alleen op naalden verlaten. Het heeft alleen zin als er de energetische zachte vriendelijke chi-oefeningen van Tai Chi Tao, gebaseerd op de vijf elementen, bij geleverd worden.

De persoon kan dan energetisch zonder moeite elke dag een kwartiertje tot een half uur oefenen.
Elke dag. De persoon wordt minder afhankelijk, voegt weer meer energie toe, en heeft ook later
nog veel aan de oefeningen. Elke dag zelf naalden zetten is moeilijk, elke dag de fraaie lichte
chi-oefeningen doen is gemakkelijker.

 

Links: Jannie Aartsen - rechts: Marga Veldkamp

Lerarenlijst

Alie Kraak overleden omdat huisarts niet wilde komen

Alles over WAO en uw rechten
 

Tai Chi Tao is toegankelijk voor iedereen.

Tai Chi Tao kent geen beperkingen.

 

De opzet van Tai Chi Tao is tevens te werken aan:
Liefde, Gezondheid, Welzijn, Geluk, Vriendelijkheid, Verdraagzaamheid, Vrede,
Bevorderen van Zelfontplooiing, Innerlijke Kracht en nog eens Liefde.

 

Tai Chi Tao bestaat niet uit oefeningen alleen.
Tai Chi Tao is een ontspannings-, bewegings- en
gezondheidsmethode. Tai Chi Tao geeft je meer
inzicht in het leven en leefwijze door zelfontplooiing.
Door Tai Chi Tao leer je het natuurlijk proces weer
ontdekken en waarderen. 
Tai Chi Tao zorgt voor een helend bewustzijn. Het
geeft je meer verdieping in je leven. Tai Chi Tao
zorgt er voor dat je de dingen die je doet een stuk
gemakkelijker kunt doen, zodat stress vermeden wordt.

Belangrijk artikel:  Aspartaam, sucralose, lightdrinks slecht voor gezondheid

Lees ook de Nieuwsbrief:  Nieuwsbrief met activiteiten

De Jan Kraak Vrijdag Column

Qi Gong voor vitaliteit, chronische pijnen en kanker

De Qi Gong van Tai Chi Tao

De kracht van visualisatie-meditatie en de aanmaak van afweercellen 
Waarde rustig oefenen wetenschappelijk bewezen

Disclaimer
 


2002
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven