terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Fibromyalgie en ME/CVS nr 2.

Wat is er aan de hand


ME, fibromyalgie?

U heeft het nu aan uw grijze cellen

ME - CSV - Fibromyalgie, allemaal hetzelfde

Zonder inspanning nieuwe vitaliteit door energetische tai chi tao
Zie vooral ook Fibromyalgie en ME/CVS nr. 1

 

ME/CVS en Fibromyalgie is wel degelijk een ziekte!!!

Het is ontstaan door het weglekken van energie.

Alles is energie. Bij fibromyalgie en ME zijn er heel wat storingen en blokkades in die energie ontstaan. Vroeger hebben ze veel gekund, waren ze actief en konden ze alles aan. Daardoor zijn er veel stresshormonen aangemaakt. Daardoor blijft men actief. Voor het gevoel kan het allemaal. Todat het niet meer kan. Want het kost allemaal veel energie. Eigenlijk te veel. De stresshormonen blijven te actief en te lang in het bloed zitten, waardoor het bindweefsel verzwakt. Er ontstaan blokkades, waardoor de bloed- en energiecirculatie wordt verstoord, daardoor blijven afvalstoffen te lang in de spieren en het bloed zitten.

BOEKENPAGINA Tai Chi Tao, Qi Gong en andere Energie

De milt- en leverenergie wordt verstoord. De milt zorgt voor de kwaliteit van het bloed, de aanmaak van afweercellen, de spijsvertering en de milt is verbonden met het lymfklierstelsel (voor o.a. ontgiftiging).

De lever is o.a. met de functie van de spieren verbonden, de lever slaat bloed op, maar door verstoring van de leverenergie is de afgifte van het bloed niet altijd optimaal. De weerstand van het lichaam wordt zwakker.
Eigenlijk begint het allemaal met het verzwakken van de nierenergie. Een goede nierenergie zorgt voor kalmte en beheersing. Een verzwakte nierenergie zorgt voor meer stress. Dat werkt weer door naar de lever, van de lever naar het hart, van het hart naar de milt, van de milt naar de longen en dikke darm......

Dit is de volgorde van de vijf elementen: water, hout, vuur, aarde, metaal. Er ontstaan allerlei energetische blokkades waardoor allerlei bijkomende klachten ontstaan. Omdat het energetisch is weten artsen vaak niet wat er aan de hand is. Zij hanteren immers niet het natuurlijke proces van alles en niet de vijf elementen energieleer.

Tai chi tao zorgt door de rustige, langzame, korte en simpele energie-oefeningetjes.  De energetische en ontspannende waarde van Tai Chi Tao Let wel: laat je nooit stevig masseren. Bij Tao chi tao-massages wordt niet gekneed. Het bestaat uit zachte vriendelijke aanrakingen.Zie hiervoor:
De zachte vriendelijke Tai Chi Tao Massage 

Die tai chi tao-oefeningen zijn gebaseerd op de vijf elementen energieleer, waardoor de energiestromen weer beter gaan functioneren. De bloedcirculatie wordt verbeterd en daardoor verbetert ook het zuurstoftransport.
Het verbetert de weerstand en de energiecirculatie.
De spieren krijgen daardoor ook meer zuurstof.

Afvalstoffen worden sneller afgevoerd, de organen gaan weer beter functioneren, je krijgt weer meer energie, de bijkomende kwalen slijten weg en elke keer voel je je meer opbloeien. En alles gebeurt op een heel ongedwongen gezellige manier. We noemen het ook geen therapie, omdat iemand dan altijd als patiŽnt wordt aangemerkt en dat schept een afstand. Het is niet leuk om steeds in een patiŽnten- of slachtoffer-rol te verkeren en afhankelijk te blijven.

Tai chi tao is er ook op gericht u onafhankelijker te maken en zelfontplooiing te ontwikkelen.
Kortom, tai chi tao is leuk om te doen.

Foto boven: Ex-fibromyalgie-patiŽnte Thea Lagendijk uit
Nieuwerbrug is al weer enkele jaren tai chi tao-docente met
Jan Kraak aan het oefenen.

Een energetische kwaal dien je energetisch op te lossen

De belangstelling voor Tai Chi Tao groeit. Het besef groeit ook dat je een uitgeput lichaam ook zonder spierversterkende en uithoudingsoefeningen kunt verbeteren. Er zijn simpele tai chi tao-oefeningen waardoor je spieren kan versterken zonder ze aan te spannen en zonder je in te spannen.

Het is gewoon een kwestie van energie.
Nogmaals. Fibromyalgie is net als het vermoeidheidssyndroom ME een tekort aan energie. De nierenergie, de miltenergie en de leverenergie zijn verstoord. Het afweersysteem is verzwakt.
Ook het herzien van het voedingspatroon is van belang. Ook voeding is energie. Op deze site vind je hierover een reeks artikelen.
Zie ook BOEKEN PAGINA tai chi tao, qi gong en andere energie

Fibromyalgie wordt onterecht weke delen reuma genoemd.

Het heeft niets met reuma te maken. Dit verklaarde ook (wijlen) dr. Soerjanto, als gepensioneerd revalidatie-arts tijdens een lezing op 27 oktober 1998. Hij stelt dat fibromyalgie niet onder de reumatoloog hoort te vallen.
Hij onderkent dat fibromyalgie wetenschappelijk niet te bewijzen is, maar dat je er vanuit moet gaan dat het wel bestaat. Volgens Soerjanto lijken de ziekte van Lyme en ME op fibromyalgie.

Hij noemt fibromyalgie en ME een ergo-lytische ziekte. Een term uit de westerse geneeskunde voor gebrek aan energie. Ergo betekent arbeid of energie en lytisch betekent verlies aan. Kortom: een tekort aan energie.

Over het verschil met reuma stelde hij 'dat bij reuma moeten vier verschijnselen aanwezig zijn: pijn, roodheid, warmte, zwelling'. Hij wees er overigens op, dat je zowel fibromyalgie en reuma tegelijk kan hebben.

Geen medicijnen

Het is opmerkelijk dat Soerjanto verklaarde, dat fibromyalgie niet met medicijnen te behandelen is. Hij stelde verder dat je gevoelig bent voor weersomstandigheden en dat de kwaal bij overbelasting verergert.
Soerjanto werkte ook op de Leidse universiteit. Hij wilde een onderzoek doen naar fibromyalgie, maar kreeg hiervoor geen gelegenheid. Bloedonderzoek naar afvalstoffen in spieren en het toepassen van acupunctuur mocht niet. Hij wees er op dat enkele stoffen niet of onvoldoende aangemaakt worden, zoals serotonine.

Zijn conclusie was dat er sprake is van een zuurstofblokkade in de spieren en een disbalans van de bloedvoorziening. Precies zoals ik vele jaren eerder analyseerde op grond van de Chinese energieleer.

Belangrijk is zijn opmerking dat gewone en sportmassage niet goed is.

Niet goed zijn verder zwaar tillen, ramen zemen, strijken en andere spierbelasting. Je moet ook geen baantjes zwemmen.

Analyse

Deze analyse is in 1986 ook door mij gemaakt toen ik in aanraking kwam met mensen met fibromyalgie en ME. Aan de hand van de vijf elementen energieleer kon ik ook de energetische kant meer benadrukken en de gevolgen van het uit balans raken van het lichaam en zijn energieŽn..
Ik heb het energetisch benaderd vanuit de Chinese vijf elementen energieleer. De energievolle aangepaste oefeningen uit tai chi tao geven nieuwe energie en zorgen voor een betere doorbloeding en zuurstoftransport door de spieren. Voorts werken de vijf elementen versterkend en harmoniserend op onder anderen de nieren, lever en milt.

Het verbeteren van de nierenergie en de ontspanning zorgen er voor dat de stress uit het lichaam verdwijnt, het verbeteren van de milt zorgt er voor dat de weerstand en het immuunsysteem sterker wordt, de versterking van de leverenergie zorgt voor een betere werking van de spieren, pezen en het bindweefsel. De vloeiende rustige tai chi tao-oefeningen zorgen voorts voor een betere energie- en bloedcirculatie. Het feit dat de westerse geneeskunde de energetische kant en de vijf elementen energieleer niet als uitgangspunt neemt, heeft er voor gezorgd dat tai chi tao als middel ter bestrijding van fibromyalgie en ME moeizaam van de grond is gekomen.

Nog steeds worden de mensen met fibromyalgie en ME behandeld met willekeurige medicijnen, pijnstillers, met belastende bindweefselmassage, fysiotherapie en belastende oefeningen. Wat de massage en oefeningen betreft gaat men er ten onrechte van uit dat de spieren weer met versterkende spieroefeningen behandeld moeten worden en dat de longcapaciteit dient te worden verbeterd met oefeningen voor het uithoudingsvermogen.

Elke inspannende belasting moet je vermijden.

Men gaat er gewoon aan voorbij dat je spieren ook via de lever kunt verbeteren en dat je je conditie ook zonder enige inspanning kan verbeteren.

De zachte vriendelijke manier van tai chi tao dringt diep door in alle vezels en cellen van het lichaam en het zenuwstelsel. Dat geeft een energetische en zachte vriendelijke response terug. Niets wordt geforceerd. Je wordt weer doordrenkt met energie. Doordat je met energie en zachtheid werkt aan de hand van de vijf elementen energieleer neem je bovendien de oorzaak weg. Zoals gezegd, geldt dit ook voor het vermoeidheidssyndroom ME. Ook bij ME is er sprake van een ergo-lytische oorzaak.

Het is daarom onjuist de spieren te belasten want dat kost energie die je in feite niet hebt. Je kunt de spieren van meer energie en doorstroming voorzien zonder enige belasting. Met tai chi tao kun je zonder inspanning de spieren van meer bloed en zuurstof voorzien. Daardoor lossen ook opgehoopte afsvaloffen op. Bovendien zorgen vijf elementenoefeningen voor de lever voor verbetering van de spieren, pezen en bindweefsel zonder dat je de spieren daadwerkelijk gebruikt. Het is een heel andere benadering en gedachtengang.

Het is daarom jammer dat instanties, artsen, reumatologen, fysiotherapeuten, enkele uitzonderingen daargelaten, deze uitgangspunten niet willen en zelf niet kunnen aanvaarden.
Het is heel erg belangrijk dat artsen en uitkeringsinstanties van de tai chi tao-methode op de hoogte zijn.

We worden er helaas voortdurend mee geconfronteerd dat pati?nten met fibromyalgie en ME verplicht een training moeten ondergaan die veel te zwaar voor ze is.

Maar als ze weigeren en aangeven dat ze liever tai chi tao willen doen, dan wordt daar niet naar geluisterd. Dit ondanks het feit dat de patienten duidelijk maken dat ze bij tai chi tao echt baat hebben. Ze krijgen vaak geen medewerking en dat is heel frustrerend. En ook jammer, want het alternatief is er.
Maar omdat steeds meer mensen de weg naar tai chi tao weten te vinden zal er vanzelf een doorbraak komen.

Het is de zachtheid en vriendelijkheid die zal overwinnen. Zo veel te meer mensen overstappen naar tai chi tao zoveel te meer docenten komen er.

Niet voor niets groeit de tai chi tao-methode zo snel.

Fibromyalgie en ME en acupunctuur

Acupunctuur kun je voor veel ziekten gebruiken. Maar bij Fibromyalgie en ME is het onvoldoende.
Er treedt de eerste weken wel verlichting op, maar later niet meer. Een acupuncturist moet zich bij
Fibromyalgie en ME niet alleen op naalden verlaten. Het heeft alleen zin als er de energetische zachte vriendelijke chi-oefeningen van Tai Chi Tao, gebaseerd op de vijf elementen, bij geleverd worden.

De persoon kan dan energetisch zonder moeite elke dag een kwartiertje tot een half uur oefenen.
Elke dag. De persoon wordt minder afhankelijk, voegt weer meer energie toe, en heeft ook later
nog veel aan de oefeningen. Elke dag zelf naalden zetten is moeilijk, elke dag de fraaie lichte
chi-oefeningen doen is gemakkelijker.

Zie ook Fibromyalgie/ME nr. 1  

Fibromyalgie/ME Betere energie om te genezen 

Jan Kraak met ex-patiŽnte en nu al enkele jaren
tai chi tao-docente, Jannie Aartsen uit Gemert.

jannie.aartsen@wanadoo.nl

Slapeloosheid en Tai Chi Tao

Voedsel als medicijn. Het yin en yang van de voeding 

Whiplash, schouders-, nek- en armklachten en RSI
 De zachte vriendelijke Tai Chi Tao Massage 
Drie minuten oefeningenserie 

Alie Kraak overleden omdat huisarts niet wilde komen

Alles over WAO en uw rechten

Sinds 1980 toen het lijnen steeds meer in de schijnwerpers werd gesteld zijn de lightproducten en afslankproducten gepropageerd. De laatste jaren is daar de 0-procent vet bijgekomen. Het betekent geen verbetering van de voeding maar een ernstige verslechtering. Steeds meer mensen worden zwak, voelen zich moe en dit zal alleen maar toenemen. In de light- en 0-procent vetprooducten zitten de gevaarlijke zoetstoffen die langzaam het zenuwstelsel aantasten. Sinds 1980 is ook de Fibromyalgie en ME toegenomen.

 ---------------------
10 augustus 2005 het volgende bericht: Mensen met het vermoeidheidssyndroom
hebben minder grijze stof in hun hersenen. Dit wordt gelanceerd als hoopvol voor
de betreffende mensen. Maar...
Een spoor of een verkeerd spoor?
Mensen met ME hebben minder grijze stof in hun hersenen dan gezonde mensen.Nu kan de kwaal erkend worden. Maar nu komen de mensen met ME of Fibromyalgie in de medische molen en dat gaat weer miljoenen kosten. Want wat is de vraag, krijgen ze door de ziekte minder grijze hersencellen of zijn ze ermee geboren? Er komt dan een vervolgonderzoek, miljoenen euro's, en dan moeten ze iets ontwikkelen, een pil ofzo, of ze ontdekken een afwijking aan een gen waaraan gesleuteld gaat worden. Het is veel simpeler dan ze denken. ME of Fibromyalgie is gewoon en eenvoudig weg een energetische ziekte die ontstaat door het weglekken van energie (chi) Een energetische kwaal moet je ook energetisch oplossen.
Jan Kraak

Stijl geeft beperking en legt eisen op

Tai Chi Tao en de Tai Chi Tao Qi Gong zijn rustige en aanpasbare oefeningen die niet aan een stijl gebonden zijn. Er zijn ook bepaalde stijlen in qi gong. Zoals Falun Gong ofwel Falun Dafa, Zhong Gong en bijvoorbeeld ChiNeng. Dat zijn opzichzelf staande vormen die een strikte  vaststaande lijn volgen en waarin verder geen ruimte is om er iets anders aan toe te voegen of weg te laten als dat nodig mocht blijken. In feite zijn het beperkingen. Elk mens is anders. Men kan een mens niet standaard behandelen. Een maagkwaal bijvoorbeeld kan vele oorzaken en uitingen hebben. In de acupunctuur gaat men daar ook vanuit. Daarom zal de ene persoon met een maagkwaal op die wijze en andere personen met schijnbaar hetzelfde weer op andere punten worden geprikt. Mede daarom heeft ťťn stijl zijn beperkingen.
Ook is er een richting die
medische qi gong wordt genoemd, maar het is gewoon qi gong en elke qi gong kan ook medisch worden gebruikt zonder dat je het per se medisch hoeft te noemen. Qi Gong is zo uitgebreid dat je niet in ťťn richting moet gaan denken. De ene qi gong moet de andere aanvullen. Je kan qi gong niet in een hokje stoppen, maar je moet het in zijn geheel zien. 
In Tao Chi Tao-Qi Gong wordt uitgegaan van de wenselijkheid,  behoefte en aanpasbaarheid. En de scala aan mogelijkheden die de Tai Chi Tao-methode heeft is onuitputtelijk.
Zie ook De Qi Gong van Tai Chi Tao

De Jan Kraak Vrijdag Column

De kracht van visualisatie-meditatie en de aanmaak van afweercellen op mijn site zijn de resultaten vermeld.

Ook in andere artikelen zijn er verwijzingen dat je anders kan omgaan met geest en energie en positief denken:

Mediabericht 25-1-2005. Het chronisch vermoeidheidsyndroom CVS, ook wel bekend als ME, is een serieuze ziekte. Artsen mogen patiŽnten die hieraan lijden dan ook niet onderschatten. Dat stelt een commissie van de Gezondheidsraad die onderzoek deed naar CVS. Van de commissie maakte oud-minister Els Borst deel uit. Commentaar: een loos bericht, want de regering stelt dat het hier niet om een ziekte gaat omdat nog niet aantoonbaar zou zijn wat het is. Zie mijn artikelen om het aan de weet te komen.(Jan Kraak) Op 14 februari 2005 meldt de Gezondheidsraad dat ME toch niet als een ziekte aangemerkt kan worden. Niet te geloven zo'n draai van 180 graden.
Ook minister Hoogevorst heeft daarna gesteld dat ME en Fibromyalgien niet erkend kan worden.

 

Het roer moet om.

Tai Chi Tao is toegankelijk voor iedereen.

Tai Chi Tao kent geen beperkingen.

 

Tai Chi Tao bestaat niet uit oefeningen alleen.
Tai Chi Tao is een ontspannings-, bewegings- en
gezondheidsmethode. Tai Chi Tao geeft je meer
inzicht in het leven en leefwijze door zelfontplooiing.
Door Tai Chi Tao leer je het natuurlijk proces weer
ontdekken en waarderen. 
Tai Chi Tao zorgt voor een helend bewustzijn. Het
geeft je meer verdieping in je leven. Tai Chi Tao
zorgt er voor dat je de dingen die je doet een stuk
gemakkelijker kunt doen, zodat stress vermeden wordt.

Disclaimer


2002
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven