terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Chakra's en Geest en de werking van Chi

Chi - lichaam - geest

 

Voor het welzijn van de mens moeten zaken als vervreemding en
blokkades worden opgeheven.

De mens

Wetenschappelijk komt de mens voort uit sterrenstof. De kosmos leverde en levert de bouwstoffen en energie?n. Van sterrenstof werden en worden sterren en planeten gevormd. Zo is de aarde ontstaan. Overal in het heelal bevindt zich water. Dit water wordt als ijs met andere bouwstoffen door kometen door het universum getransporteerd.

Wetenschappelijk is vastgesteld dat energie niet verloren gaat. Energie blijft en transformeert zich in allerlei vormen. Dit is door de wetenschap aanvaard.

Anders wordt het als je stelt dat alles energie is en dat die energie verstoord kan worden en tot klachten en ziektes leidt. De wetenschap pakt dit dan niet energetisch aan.
De medische wereld is het er wel mee eens dat lichaamsbeweging goed is voor een mens. Gesproken wordt dan van 'een gezonde geest in een gezond lichaam'. Maar onder een gezonde geest verstaat men gewoonlijk dat je verstand door beweging goed blijft functioneren en je verstand helder blijft.

Het werken aan het innerlijke, door kalmte, rust en meditatie, wordt niet genoemd. Laat staan dat ze het hebben over chi. Kortom, verstand en geest worden van elkaar gescheiden en met elkaar verward. We zien om ons heen dat dit klopt. De mens die sport, of dit nu recreatief of wedstrijdgericht is, krijgt toch stress, wordt depressief, krijgt psychische klachten en daardoor weer allerlei kwalen. Om dit te voorkomen is meer nodig.

Electrisch

De wetenschap bekijkt het lichaam rationeel en anatomisch. In de wetenschap bestaat een mens uit spieren, botten, organen en hersenen. Dit is wel een zeer beperkte kijk op de mens. Er wordt dus niet uitgegaan van energiebanen- en punten, van chakra's en van een aura. Allemaal energieŽn.

Alles werkt op electrische impulsen. Die electrische impulsen zorgen dat neuronen, hormonen enzovoort functioneren en goede signalen afgeven. Als die energieŽn worden verstoord heeft dit invloed op de gezondheid en het welzijn van de mens.
Het is dus niet zo gek dat de energetische mens zijn energieŽn goed moet afstellen. Die energie?n kunnen door blokkades, psychische druk, maar ook door negatieve invloeden van hoogspanningskabels, electromagnetische velden, teveel electro-smog, teveel straling, verstoord worden.

Daarom wordt in Tai Chi Tao aandacht besteed aan het opwekken van een beschermende helende energie. Zeer jonge kinderen zien en spreken al van lichtenergie en lichtwezens. In oude geschriften wordt al gesproken van 'het licht' en mensen met een bijna doodervaring spreken van een lichttunnel.
Het licht is de verbinding met onze oorsprong.

De lichtbron

Voor onze geboorte doorlopen we al een chakrafase. Maar dan niet van onderaf, de wortelchakra, maar van bovenaf, het kruinchakra. Het kruinchakra is met de kosmos verbonden, met de kosmische energie en de scheppingsenergie.

Bij een embryo kan de lichtenergie door het kruinchakra naar binnenstromen. Naar mate het kind zich in de moederschoot ontwikkeld komen de andere chakra's erbij. Tegen het einde van de zwangerschap vormt zich het stuitchakra. Deze chakra is verbonden met de aarde. Het ongeboren kind wordt hierdoor al voorbereid op de aardse energie. Let wel. Reeds in de moederschoot kunnen zich bij het kind al blokkades voordoen.

De moeder en vader dienen er dan ook rekening mee te houden dat hun gedrag en leefgewoonte, de woonsituatie, het milieu, stress, invloed op het kind heeft, zowel op lichamelijk als geestelijk gebied.

Zorg dan ook voor een goede prettige sfeer, voor geduld, bescherming, aandacht, liefde, goede muziek, warmte en zorg. Ook na de geboorte.

Na de geboorte zijn de fontanellen de eerste negen maanden nog open. Daarna beginnen de fontanellen zich te sluiten. Het kruinchakra blijft tot 7 jaar nog met het kosmische verbonden. Daarom zijn veel kinderen in die leeftijd nog verbonden met de geesteswereld en de kosmische energie.

Door rationaliteit, conditionering, raakt die verbinding verbroken. Zo kunnen mensen vervreemd raken van hun chakra's en van het feit dat alles energie is en dat dit invloed op hen heeft. Dit proces is dat ook in de Tao?stische energieleer, waar Tai Chi Tao op gestoeld is, voor.

Voor het welzijn van de mens moeten die zaken als vervreemding en
blokkades worden opgeheven.

Oefenen in harmonie. Nieuwe energie

Energie verandert, wetenschap niet, maar hoe zit het met de alternatieve kant?

 

Energie is er in vele soorten


Communicatie en resonantie, energie en telepathie


Nuances in Yin en Yang en Chi

Chakra's en Geest en de werking van Chi


Chi, De kracht van eenvoud

Tai Chi Tao is toegankelijk voor iedereen.

Tai Chi Tao kent geen beperkingen.

 

Tai Chi Tao bestaat niet uit oefeningen alleen.
Tai Chi Tao is een ontspannings-, bewegings- en
gezondheidsmethode. Tai Chi Tao geeft je meer
inzicht in het leven en leefwijze door zelfontplooiing.
Door Tai Chi Tao leer je het natuurlijk proces weer
ontdekken en waarderen. 
Tai Chi Tao zorgt voor een helend bewustzijn. Het
geeft je meer verdieping in je leven. Tai Chi Tao
zorgt er voor dat je de dingen die je doet een stuk
gemakkelijker kunt doen, zodat stress vermeden wordt.


2002
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven