terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Energie verandert, wetenschap niet, maar hoe zit het met de alternatieve kant?

Nieuwe energi

 

 

Zet positieve liefdevolle energie tegenover donkere negatieve
energie. Alles is energie, alles bestaat uit trillingen.

Een artikel schrijven over Tai Chi Tao met een beschrijving hoe deze methode werkt en hoe goed hij is, doe ik deze keer niet. Ik maak geen opsomming van de energiebanen en yin en yang. Er staan ons namelijk heel andere energie n te wachten. Het proces is al gaande. Ik zal daarom Tai Chi Tao in het kort uitleggen als overgang naar die nieuwe energieŽn en het verband hiermee.

In de alternatieve therapieŽn is het werken met energie?n een bekende aanpak. Het is in deze kringen de gewoonste zaak om energetisch te denken en te handelen. Voor de reguliere geneeskunde is het moeilijk te bevatten.

De wetenschap is een establishment dat moeilijk te overtuigen is dat je kwalen ook energetisch kan genezen. De wetenschap heeft het alleenrecht en bepaald hoe een onderzoek er standaard moet uitzien. En dat doet men vanuit hun denkwereld.

Hoe moet je ze overtuigen dat ze hun standaard moeten bijstellen? In Tai Chi Tao (niet verwarren met tai chi chuan) wordt fibromyalgie en ME energetisch opgelost. Het zijn energetische kwalen en die kun je ook weer energetisch oplossen. Maar de wetenschap weet niets van de oorzaak van fibromyalgie en ME. Dat komt omdat nog steeds in verouderde vastgeroeste termen wordt gedacht.

Tai Chi Tao is een door mij ontwikkelde methode, gebaseerd op qi gong, vijf elementen energie-oefeningen, en oefeningen voor de aura en 13 chakra's. Het is een aanpasbare en laagdrempelige methode, zacht en vriendelijk, eenvoudig maar effectvol. Binnen een minuut wordt de energie stromend gemaakt. Tai Chi Tao is een bewegings- en gezondheidsmethode, maar geen therapie. Het wordt gegeven als cursus. Ik noem het geen therapie. Dit om te vermijden dat mensen het stempel van pati?nt of slachtoffer opgeplakt krijgt.

De cursussen zijn ongedwongen. Een kenmerk van Tai Chi Tao is dat de cursisten zich niet aan de docent hoeven aan te passen. De docent past zich aan de cursisten aan. Bovendien staat zelfontplooiing voorop. Zo kunnen cursisten op een gemakkelijke manier via vijf elementen-oefeningen de verstoorde energie?n weer in harmonie brengen. Bovendien worden zeer gemakkelijke energie-oefeningen gegeven, die staand, lopend of zittend en zelfs liggend kunnen worden uitgevoerd.

De deelnemers leren hiermee te improviseren zodat ze op een gemakkelijke manier dagelijks ook thuis kunnen omgaan met energie. Ze leren op een simpele wijze binnen een minuut energie in hun handen op te laden en die om zich heen te brengen en te verinnerlijken. Zo kan op een gemakkelijke manier de helende energie in het dagelijks leven worden geÔntegreerd. Nadruk wordt ook gelegd op het verfijnen van energie.

Hiermee kom ik op een punt dat ook voor iedereen die energetisch werkt van belang is. De vraag is of degenen die werken met acupunctuur, shiatsu, qi gong, tai chi, yoga, reiki en magnetisme zich wel bewust zijn van het feit, dat de kosmische en daarmee de aardse energieŽn aan het veranderen zijn en dat je daarin mee moet veranderen. De aarde en daarmee ook de mens staat onder invloed van die veranderende energieŽn. Sinds 1990 heeft Tai Chi Tao zich al aangepast. En dat gebeurt nog steeds. Je kunt hierover informatie krijgen op mijn site. Wat er in de loop van tijd is ontstaan is een troebele, ruwe en donkere energie. Ik heb al opgemerkt dat de wetenschap op gezondheidsgebied vastgeroest zit. Maar nu moeten we voorkomen dat de alternatieve aanpak niet blijft vastzitten in een verouderde energie-standaard.

Waar het om gaat is een heldere energie. Werk je daar mee dan verandert deze energie in een melkwite energie, om daarna te veranderen in een licht-energie. De nieuwe evolutie zorgt ook voor verandering in onze DNA-structuur. De nieuwe heldere energie zorgt er voor dat chakra's en meridianen vervagen. Generaties later zal er sprake zijn van licht-energie.

Degenen die met energie werken kunnen zich hierop al voorbereiden.
Tai Chi Tao doet dat al vele jaren.

Wat is er aan de hand?

In Tao wordt gesteld 'er kan niets in een deel van het universum gebeuren of heel het universum weet het'. Het gedrag van de mens staat onder invloed van datgene wat er in het universum gebeurt. Die krachten spelen op ons in. Over de wijzigingen in ons zonnestelsel hoor je van westerse wetenschappers niets. In ieder geval maken ze het niet bekend. De Russische wetenschapper dr. Dmitriev doet wel een boekje open en wijst er op dat de planeten een energetische en atmosferische verandering ondergaan. De atmosfeer van Mars wordt dikker. De Mars Observer verloor in 1997 een van zijn spiegels, omdat de atmosfeer tweemaal dikker was geworden dan was berekend. Daardoor was de wind op de kleine spiegel zo stevig, dat de spiegel werd weggeblazen. Ook de atmosfeer op onze maan verandert.

Helend bewustzijn een stap naar een nieuw begin

De aarde heeft te maken met een verandering van de atmosfeer in de bovenste lagen. In de bovenste atmosferische lagen vormt zich HO-gas zoals nooit tevoren. Het bestond eenvoudig weg niet in de kwaliteit zoals het zich nu vormt. Het heeft niets te maken met de opwarming van de aarde, ook niet met de CPK's, fluorocarbon-emissies, chemtrails in de lucht uitgestrooid door militaire vliegtuigen, en gerommel vanaf de aarde met electro-magnetische velden. Maar er is wel een samenhang tussen de kosmische ontwikkelingen en de ontwikkelingen op aarde.

Het heeft alles te maken met de galactische synchronisatie van energie. De magnetische velden van planeten en de zon zorgen voor de nieuwe ontwikkeling. Dat betekent dat de helderheid van de planeten wordt vergroot. Jupiter ontwikkelt een hoger energetische kracht, waardoor er zich een zichtbaar ioniserende straling vormt tussen Jupiter en haar maan Io.

De licht-energie is duidelijk te zien op foto's die recentelijk gemaakt zijn.

Het magnetisch veld van Jupiter is nu tweemaal zo groot geworden.De magnetische velden van Neptunus en Uranus worden ook sterker en helderder. De polen van deze planeten zijn bovendien 40 tot 50 graden veranderd. Ook Venus ontwikkelt meer helderheid.

Hogere energie

Het magnetisch veld is sinds 1901 met 230 procent vermeerderd. Dat heeft dr. Mike Lockwood van de Rutherford Appleton National Laboratories in CaliforniŽ bevestigd. Het klopt met het onderzoek van dr.Dmitriev en het Russische Nationaal Instituut van Wetenschappers in Novosibirsk hebben gedaan. Beiden wijzen er op, dat de energetische veranderingen in ons zonnestelsel ons in een hogere energie en heldere energie brengen. Overigens niets nieuws, want dit alles is voorspeld door astronomische wetenschappers uit oude beschavingen. Het proces in niet omkeerbaar.

Die ontwikkeling heeft de aarde echter ook meer natuurrampen gebracht. Ook op het gebied van oorlogsconflicten en genocide.

Zie ook Steeds andere energie en chi, rampen en ordening

Dr. Dmitriev berekende dat natuurrampen tussen 1963 en 1993 met 410 zijn vermeerderd. En die trend heeft zich voortgezet. Ook op het gebied van oorlogsconflicten en genocide. De aarde richt zich op de frequentie van de nieuwe kosmische energieŽn.

Dat er iets aan het veranderen is blijkt ook het groeiend aantal Nieuwe Tijdskinderen dat geboren is en nog geboren wordt. Ook zij zijn een voorbode van de nieuwe energie. Deze kinderen zijn gevoeliger, denken in beelden en zien en weten dingen die ze eigenlijk niet kunnen weten.

De negatieve en onrustzaaiende krachten op aarde zullen het afstellen op de nieuwe energie bemoeilijken. Maar de kentering is ingezet. De aarde waarschuwt de mensheid door de natuurrampen en sociaal-maatschappelijke schokgolven.

Het is of de aarde de rotzooi van zich afschudt, zoals een hond doet die net uit het water komt. Er is een grote schoonmaak aan de gang. Onvrede en tegenstellingen nemen toe. Mensen kunnen zich nu beter spiritueler instellen en de weg opgaan naar eigen ontwikkeling (zie de artikelen over helend bewustzijn). Dat wat nu kosmisch gebeurt heeft ook sociaal en politieke consequenties. De nieuwe energie?n zorgen voor een versnelling. Negatief wordt negatiever, positief wordt positiever.

Van groot belang is dat mensen zich hiervan bewust worden, om geen speelbal van het negatieve te worden. Het is de hoogste tijd om te bezinnen en bij zichzelf stilstaan, en te gaan werken aan helend bewustzijn. Geconstateerd wordt dat ook tweespalt wordt gecre?erd. Dun tegen dik, niet rokers tegen rokers, rijk tegen arm, werkers tegen werklozen en maak de rij maar langer. De schokgolven volgen elkaar snel op. Grote conflicten manifesteren zich, zowel in de natuur, in de maatschappij en op menselijk vlak. Er doen zich ook positieve escalaties op maatschappelijk vlak voor. En er zullen nog velen volgen.

Ongezonde druk

Beleidsmakers schieten door. Men is het spoor bijster. Men denkt in cijfers en producten, ook als het om mensen gaat. En healers krijgen de mensen die er ziek van worden.

Daarom moeten de healers weten wat er om hen heen en in de kosmos gebeurt. Dan kunnen ze inspelen op de veranderde energieŽn. Doen ze het niet dan blijven ze werken met het verouderde energie-concept en blijft het dweilen met de kraan open.

Immers, er worden willens en wetens ook problemen gecre?erd, zoals het ouderenprobleem, het asielzoekersprobleem, het hongerprobleem, het wao-probleem, het pensioenprobleem. Er zijn echter niet zulke problemen. Van de beleidsmakers moeten we geloven, dat het problemen zijn. Je creŽert angst voor de toekomst. Mensen zijn opgejaagd, worden opgezadeld met stress, werkdruk, burnout, RSI, schouder- en rugklachten.

Mensen worden onnodig onder druk gezet en gestigmatiseerd.
Dat komt de gezondheid niet ten goede.

Het is onterend om bijstandsmoeders onder druk te zetten om te solliciteren. Het is mensontwaardig om met plannen te komen dat werklozen zich elke morgen om 8 uur bij de sociale dienst moeten melden, het is onterend om WAO-ers niet waardig te behandelen. Kunnen ze niets anders meer bedenken? Blijkbaar niet en zitten ze gevangen in een negatieve spiraal. Het geeft enorm veel stress en onzekerheid in een mensenleven. Nog meer stress.

Het ontneemt de waardigheid van mensen. Je mag mensen nooit hun waardigheid afnemen. Mensen die hun waardigheid wordt ontnomen verliezen vaak ook hun identiteit. Maar vergenoegd zijn politici en beleidsmakers er mee doorgegaan. Mensen zijn geen product. Alternatieve genezers werken holistisch. Maar dat houdt niet op bij het menselijk lichaam. Daar hoort ook de leefsituatie en leefomgeving bij. In het alternatieve circuit zal men de samenhang moeten zien.

Oefenen in harmonie

Ik vertel dit omdat de veranderende kosmische energieŽn voor een versnelling zorgen. Nogmaals: positieve dingen worden positiever, negatieve dingen worden negatiever. Anno 2002 zou de beschaving op een hoog peil moeten staan, maar er is sprake van verwarring, afbraak en een stijgend aantal zieke mensen. Mensen begrijpen het niet dat gesteld wordt dat het goed gaat met Nederland terwijl er in de zorg lange wachtlijsten zijn, dat er onvoldoende huisvesting voor het onderwijs is, dat school- en gymzalen vies zijn, dat gewerkt wordt met minutenzorg, dat er in verpleegtehuizen niet meer goed voor de mensen gezorgd kan worden, de treinen niet op tijd rijden.

Mede door de versnellings-energie die nu heerst lopen negatieve zaken uit de hand. Dat zorgt op een gegeven moment voor een omslag, soms heel plotseling en heftig. Er is daarom een positieve tegenhanger nodig om alles weer om te buigen in positieve energie en een humane aanpak. Doe je niet mee dan wordt niet alleen de mens zieker maar ook de maatschappij in al zijn geledingen.

Om de situatie te veranderen is er een verandering in jezelf nodig, een verandering in denken en handelen in harmonie met de nieuwe kosmische krachten. De alternatieve genezers kunnen hun ogen daarvoor niet sluiten.

Dit je bewust worden kan je helpen je humaner op te stellen en gebruik te maken van bezinning. Haal kracht en wijsheid uit de vernieuwende energieŽn.

De veranderende energieŽn in de kosmos hebben invloed op de aarde. De geografische pool is al sinds 1992 veranderd, hetgeen de Noordzuid-verbinding heeft gewijzigd. De ontwikkeling in ons zonnestelsel heeft invloed op plasma, waardoor alles helderder wordt.

We komen onder invloed van lichtenergie. Het gaat hier om een bewustmakende energie die de functie van onze planeet (en wat er op leeft) wijzigt. Het harmoniseert ook de DNA-spiraal.

Dat leidt ertoe dat er op een gegeven moment spontaan een massale evolutie zal plaatsvinden zowel fysiek als geestelijk. De energie is niet meer dezelfde als voor twaalf  jaar geleden. Het betekent dat je meer moet verfijnen en vereenvoudigen. Daardoor wordt de aanpak, hoe vreemd het ook klinkt, totaler. Je hoeft maar ťťn ding te doen, je als gezondheidswerker instellen op de nieuwe heldere energie en datgene wat je geleerd hebt bijstellen.

Oefenen in harmonie. Nieuwe energie

Energie verandert, wetenschap niet, maar hoe zit het met de alternatieve kant?

 

Energie is er in vele soorten


Communicatie en resonantie, energie en telepathie


Nuances in Yin en Yang en Chi

Chakra's en Geest en de werking van Chi


Chi, De kracht van eenvoud

Wind Adem Tai Chi Tao bij chronische pijn en kanker

BOEKENPAGINA Tai Chi Tao, Qi Gong en andere Energie
De Jan Kraak Vrijdag Column


2002
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven