terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Depressiviteit: verstoorde nierenergie

Depressie ? Winterdepressie
Manisch Depressiviteit en Tai Chi Tao


Tegenwoordig wordt (manisch) depressiviteit bipolaire stoornis genoemd.

Bij stress, depressiviteit, manische depressiviteit en postnatale depressiviteit gaat het om verstoring van energieŽn. Met name de nierenergie en longenergie. Middels de vijf elementen energie-oefeningen van Tai Chi Tao kun je de nierenergie en ook andere verzwakte energieŽn weer verterken. De nierenergie-oefeningen zijn tevens ontspanningsoefeningen. Er is dus een alternatief dan alleen antidepressiva.

De nierenergie kan verzwakt raken door drukte, onregelmatig leven, te precies willen zijn, geldingsdrang, onzekerheid, ziekte of onzekerheid die niet over gaat.

Bij een verzwakte nierenergie behoren de gemoedstoestanden onzekerheid, druk handelen, angst en paniekreacties. Er ontstaan een of meer van deze uitingen. Als de verzwakte nierenergie structureler wordt dan wordt de leverenergie verstoord (element hout). Het hout wordt onvoldoende van water voorzien en wordt te droog. De emoties ongeduld, drift en woede horen bij de verstoorde lever. Het te droge hout doet het vuur (hart en element vuur) te fel oplaaien.

De verzwakte nierenergie (element water) kan het teveel aan vuur in het hart niet in toom houden. Het vuur schiet door. Het element aarde moet eigenlijk zorgen voor stabiliteit, maar kan deze functie door een teveel aan vuur-energie onvoldoende of niet uitvoeren. Het element aarde (maag/milt) kan het vuur niet tegen houden. De persoon wordt nog onstabieler.

Het vuur schiet door naar de longen (element metaal). Het vuur tast het metaal aan.

De longen raken energetisch verzwakt. De emoties die hierbij horen zijn neerslachtigheid, zwaarmoedigheid, somberheid, het niet meer zien zitten. Wordt dit structureel dan kan dit uiteindelijk leiden tot zelfmoord-gedachten.

Aanpak

De behandeling moet beginnen met het versterken van de nierenergie door middel van de vijf elementen Tai Chi Tao-oefeningen. De versterkte nierenergie voorziet de lever van voldoende vocht. Het element water zorgt er verder voor dat het teveel aan vuur wordt getemperd.

Het hart geeft dan weer energie aan de nieren. Er is een verband tussen hart en nieren. Daar duidt ook de uitdrukking 'in hart en nieren' op.

Het teveel aan vuur wordt getemperd en doet het teveel aan vuur naar de longen afnemen. De gedachten van neerslachtigheid worden minder.

De depressiviteit neemt af. Naar verloop van tijd wordt de psychische situatie weer normaal. Het zelfvertrouwen en de eigenwaarde worden sterker.

Hier en nu en morgen

In deze aanpak wordt tevens uitgegaan van hier en nu en morgen. Het verleden wordt niet opgerakeld. Zou je wel over het verleden beginnen dan helpt dat niet. De persoon is psychisch nog te zwak. Praten over het verleden in een verzwakte toestand maken de problemen alleen maar groter.

Als je vele malen wordt doorgezaagd kun je ook dichtklappen en je nog verder terugtrekken. Het kan ook tot het tegengestelde effect leiden waardoor onverschilligheid ontstaat en toch eigenwijs doorgaan met de benarde situatie. Het motto is 'nu werken aan versterking en stabiliteit' en 'het maken van positieve plannen'. Dus, kijken naar morgen. Het verleden wordt niet herhaald en opgeblazen tot de oorzaak van de problematiek.

Staat de persoon sterker in de schoenen dan kan hij ook gemakkelijker een probleem plaatsen en verwerken. Krijg je je zelfvertrouwen en eigenwaarde terug, dan kom je weer tot jezelf.

Om dit alles te bereiken hoef je alleen maar elke dag de oefeningen te doen en de Tao-filosofie leren begrijpen. De nierenergie blijft sterk.Dat is de weg. De Tao.


Met de herfst begint het

Winterdepressie

Om het ontstaan van depressies te begrijpen is het belangrijk de vijf elementen-energieleer te bestuderen. De nier- en long-energie spelen een belangrijke rol in het ontstaan van depressies in welke vorm dan ook.

Maar de instelling van een persoon speelt een belangrijke rol. In de loop der jaren heb ik ontdekt dat winterdepressie voor het overgrote deel vookomt bij mensen met een rationele instelling.

Rationaliteit is een koude energie. Bij rationaliteit treed je planmatig en perfectionistisch op. In vrijwel alles wat je doet wil je zekerheid. Alles moet gepland zijn. Je wilt niet over een nacht ijs. Je bent een Pietje Precies. Heel veel dingen doe je dwangmatig, ookal ben je daarvan niet bewust. Het is immers je leefwijze geworden. Dit brengt een bepaalde druk met zich. Gaat het niet volgens plan dan word je onzeker. Door die onzekerheid wordt de rationaliteit versterkt. Het geeft allemaal een grote druk op functioneren van de nier-energie.

Een dergelijke houding roept blokkades op. Het belemmert een goede energie-doorstroming, ook van heldere energie en licht-energie.

Een verzwakte nier-energie geeft onzekerheid. Dat is de emotie die bij een verzwakte nier-energie hoort. Dat heeft zijn weerslag op energieŽn van de lever, het hart, de milt en tenslotte de longen. Door de verzwakte nier-energie krijgt het hart teveel vuur-energie. Als dat structureel aanhoudt schiet het vuur door naar de longen. Het vuur tast het metaal (longen) aan.

Bij een verzwakte long-energie horen emoties als 'het donker inzien' en 'droefgeestigheid'.

Seizoengevoelig

Je bent seizoengevoelig. De vijf elementen zijn ook onderverdeeld in seizoenen: water is winter, hout is lente, vuur is zomer, aarde in nazomer en metaal is herfst. Metaal is longen en ook de laatste fase (van ouderen zegt men dat ze in de herfst van hun leven zijn). Bij ziekte bezwijkt men vaak niet aan het hart, maar aan de longen. Zodra er een longontsteking bijkomt is de situatie precair en levensbedreigend.

Water is zowel het einde als het begin van een cyclus. De winter staat voor rust en maagdelijkheid. Na de winter komt de lente, alles gaat weer ontkiemen en groeien. De zomer laat alles bloeien. De nazomer is een moment van stabiliteit (aarde). De maand augustus bijvoorbeeld is een gunstige maand en statistisch gezien komen in de maand augustus minder sterfgevallen voor.

De herfst is een mooie periode: mooie herfstkleuren, bladerentapijten, paddestoelen, inktzwammen en elfenbankjes, het wordt donker en je ontsteekt licht, binnen wordt het gezelliger.

Lichtenergie

Als alles normaal is en je belemmert jezelf niet door alles planmatig te doen, laat je die mooie dingen toe. Ook lichtenergie (in energetische zin) kan bij je binnentreden. Dus het wordt psychisch gezien niet donker.

Er is al uitgelegd hoe het komt dat je de herfst en winter als iets somber ziet. De rationele blokkades zorgen er voor dat de energetische licht-energie niet meer tot je door kan dringen. Daarom is schemer en donker ook in je hart en geest donker. In de westerse geneeskunde is men er toe overgegaan lichttherapie toe te passen. Dat is echter symptoombestrijding. Elk jaar moet je deze therapie weer ondergaan. Het helpt even, maar het lost het probleem niet op. De oorzaak wordt niet weggenomen. Bovendien vormen de lampen een electromagnetisch veld die te indringend kan zijn en ook het teveel aan lichtstraling terwijl men lang stilzit kan negatief werken.

Nier Energie

In Tai Chi Tao gaan we werken aan het versterken van de nier-energie. We versterken het element water, dus nieren en blaas. De nieren en blaas hebben invloed op ons hormoonstelsel. De blaas is ook verbonden met onze middenhersenen.

Door versterking wordt ook het hormoonsysteem verbeterd. De versterkte water-energie werd gunstig door naar het hart en de longen. De longen helpen we nog handje mee door metaal-oefeningen.

Dan richten we ons verder op de hart-energie (liefde, warmte, hartstocht, vreugde, creativiteit, zomer). We doen ook oefeningen om ons open te stellen en te ontvangen om het terugtrekken en in jezelf keren op te heffen.

We gebruiken de kleuren rood (hart, zomer) en geel en goudgeel (aarde, zon) in visualisaties. De gele kleur gebruik je ook daadwerkelijk door er een tijd naar te kijken en in je op te nemen. De rode kleur is opwekkend. Bij de zomer hoort de kleur rood, bij de nazomer (aarde) de kleur geel.

Je werkt dagelijks aan de genoemde oefeningen. Je neemt alle vijf elementen in volgorde en de andere doe je extra. Voorts werk je aan 'verandering'. Ook psychisch en filosofisch, 'zodat je niet weer in dezelfde valkuilen trapt'. 

Je gaat alles anders tegemoet treden. Plan niet alles precies, maak alleen een raamwerk, een globaal plannetje, dan laat je ruimte en houd je het levendiger en flexibeler. Je laat ruimte om alles bij te kunnen stellen en je je cre?ert ruimte voor jezelf. Als je alleen de route uitstippelt om van A naar B te gaan en je kijkt alleen naar B, het einddoel, dan mis je veel andere dingen die er nog onderweg zijn. Beschouw alles als een boeiend proces. Het proces is boeiender dan de rationele weg van A naar B. Het geeft je veel meer.

Tao

Handel als Tao. In Tao noemen we dit Woe Wei ofwel doen door niet te doen. Doen door niet te doen wil niet zeggen dat je passief bent. Je zet het op gang en het gebeurt. Van dat proces maak je deel uit.

Als je de genoemde oefeningen en raadgevingen opvolgt neem je de oorzaak van de winterdepressie weg. Je laat het licht weer toe. Bij andere depressies die een heel jaar duren zie je alles 'donker' in en zie je het niet meer zitten. Mensen met depressies komen in een diep dal waar ze niet meer uitkomen. Dan komt een tijd dat je gedachten krijgt om er een eind aan te maken. Die gedachte komt steeds weer naar voren. De longenergie is dan verzwakt.

Dat is ook de reden dat je zelfmoord-neigingen krijgt. Om dergelijke depressies terug te dringen begin je met het versterken van de nier-energie. Datzelfde doe je bij post-natale depressie of manische depresiviteit. Anti-depressiva lossen het probleem niet op. Middelen als anti-depressiva, Prozac, Zoloft , Seroxat en Prednison hebben een nadelige invloed op de organen, de energie?n, hormonen en lichtenergie.

Om deze vorm van depressiviteit te bestrijden volg je hetzelfde pad als eerder beschreven. Steeds sterker tonen onderzoeken aan dat ook visolie depressiviteit vermindert. Regelmatig vette vis eten en visolie-capsules worden aanbevolen. De studies en reacties zijn positief.

Postnatale depressies

De nierenergie speelt bij postnatale depressie een belangrijke rol. De baby in wording wordt door de moeder gevoed met haar nierenergie. Als de baby wordt geboren is de nierenergie van de moeder nagenoeg uitgeput, maar vult zich gauw weer aan.

De moeder ondervindt er geen nadelige gevolgen van. Dat wordt anders als de verzwakte nierenergie zich niet weer aanvult. Zij valt dan in een postnatale depressie. Ook hier weer is het van belang dat er nierenergie-oefeningen uit de tai chi tao worden gedaan.

Chi kun je onderverdelen in bijvoorbeeld jing en shen. Jing is de chi uit de kosmos. Jing is belangrijk voor de uiterlijke vorm van de veranderingen in de levende fijne energie.

Shen omvat een hogere vorm van energie en stelt jing in staat zijn functies te verrichten.

Shen zorgt voor bewustzijn en het onderbewuste, en voor de innerlijke leiding en bezieling. Het leven is een functie van materie. Jing is dus de energie uit de kosmos, het is de oer-jing en gekoppeld aan het oer-chi.

Dat alles is een proces van yin en yang. Energie hoort bij de hemel en vorm bij de aarde. Zij komen bij elkaar en scheppen samen het leven. Jing kan ook beschouwd worden als etherkracht. Bij jing gaat het om levenskracht en groeikracht. Als de mens chi opneemt is een deel daarvan jing.

Baby en chi

In de moederbuik neemt het kindje in wording zowel jing als shen-energie op. Als de ongeborene gaat groeien komt het jing tot volle wasdom. Dan pas ontstaan hersenen en beendermerg. Daarom noemen de Chinezen de bron van alle verrichtingen jing. Het leidt de opbouw van het menselijk lichaam in goede banen. Deze kracht verzorgt de ontwikkeling van een kind, de vorming van het skelet, zenuwen en inwendige organen.

Kortom, jing zorgt voor de groeikracht en shen voor de geestelijke energie.

In de westerse anatomie wordt dit over het hoofd gezien. Interessant is een onderzoek van voedingsdeskundige Caroline Spaaij van de Landbouwuniversiteit in Wageningen in juni 1992. Zij onderzocht zwangere vrouwen en ontdekte dat vrouwen in verwachting nauwelijks meer eten, ondanks het feit dat zwanger zijn meer energie kost. Dit stelt de wetenschap voor een raadsel, zo vermeldde zij. Waar komen dan de extra calorieŽn vandaan die nodig zijn voor de groei van het kind? Spaaij is met deze vraag blijven zitten.

Zou zij de energieleer uit de Chinese geneeskunde kennen, dan zou haar veel duidelijk worden. De ontwikkeling van het ongeboren kind wordt naast voeding van de moeder mogelijk gemaakt door chi-aspecten jing en shen.

Een baby heeft chi-kracht. Als je je vinger in het vuistje van de baby doet dan is de greep zo stevig dat de vinger niet gewoon los te krijgen is. Dat doet de baby niet met spierkracht, maar met chi. De chi is een zachte klevende kracht. Het is een bijzondere energie die meer aandacht verdient.

Visolie

In mei 1999 werd door onderzoekers van de Brigham and Women's Hospital en McLean Hospital bevestigt dat visolie depressie en manische depressiviteit reduceert en ook goed is bij andere gezondheidsklachten.

E?n van de onderzoekers Dr. Stoll, stelt dat deze bevinding de deur opent voor meer psychiatrische verstoringen zoals schizofrenie en zelfs hyperactiviteit.

Medicijnen en schadelijkheid

De bijsluiter bij allerlei antidepresiva spreekt boekdelen over de bijwerkingen. De bekendste middelen zijn Prozac, Zoloft en Seroxat. In Nederland slikt reeds een miljoen mensen antidepressiva. Vroeger werd werd librium en valium verstrekt, maar die middelen werkten verslavend. Bij een teveel waren deze middelen zelfs dodelijk. De nieuwe middelen zouden veiliger zijn en niet verslavend werken. Maar als je er van af wilt krijg je ernstige ontwenningsverschijnselen
.

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat bij inname van Prozac, Zoloft of Seroxat, je meer angsten, of zelfmoordneigingen krijgt. De Engelse psychiater dr. David Healy heeft naar de bijwerkingen jarenlang onderzoek gedaan. Omdat de indruk is gewekt dat er geen verslaving zou optreden hebben dokters de middelen te gemakkelijk en te massaal voorgeschreven.

Hij wijst er op, dat al direct na het op de markt komen van de genoemde middelen artsen constateerden dat er meer meldingen van ontwenningsverschijnselen zijn geconstateerd.

Hij vervolgt: 'Ook de remmingen worden verminderd, waardoor je zelfmoordneigingen of geweldneigingen krijgt. Er zijn drie bijwerkingen: 1.verslaving; 2. su?cidale neigingen; 3. de remmingen ogebruiken vallen weg. Daar wordt niet over gesproken'.

David Healy:: Uit onderzoeken blijkt dat 1 op de 80 mensen zelfmoordneigingen krijgt, dat 1 op de 800 ook daadwerkelijk zelfmoord pleegt. Verder is gebleken dat gezonde mensen bij het innemen van ??n van de middelen enorm opgefokt worden en zichzelf niet meer zijn. Pati?nten die de middelen slikken krijgen krijgt ook gespleten persoonlijkheden. Bovendien is gebleken dat 1 op de 5 mensen angstiger wordt. Paradoxaal is dat het juist middelen zijn die de pati?nten van angsten moet afhelpen'.

Depresiviteit is de laatste tien jaren met sprongen toegenomen en de markt voor antidepresiva is winstgevend. In Amerika zijn er nu 28 miljoen mensen die antidepresiva slikken. Dr. Nataniel Lehrman, clinical director van de Kingsboro Psychiatric Center in Brooklyn, vindt de cijfers verontrustend. De makers van de pillen vanzelfsprekend niet. De omzet van antidepressiva is per tien miljard dollar.

Ook Pharma van Akzo Nobel (Organon) zorgt voor een flinke omzetstijging. Financieel topman F. Frulich zei op 9 oktober 2001 op een bijeenkomst van investeerders in New York dat het nieuwe middel Ariza voor de winst zorgt. Het is een middel tegen zware depressies. Het nieuwe middel moet voor een omzet van 500 euro per jaar zorgen. En omdat Ariza in 2002 ook op de Amerikaanse markt is gebracht en de markt verder uitgebreid zal worden, zal de 500 euro per jaar ook jaarlijks stijgen.

En omdat het aantal mensen met allerlei vormen van depressies elk jaar groter wordt, en daartoe behoren ook jeugdigen, is het tijd dat er meer inzicht komt in de oorzaak en de energetische behandelingswijzen. De vijf elementen energie-oefeningen van Tai Chi Tao zijn een uitkomst. Zeker behandelaars doen er goed aan zich in deze methode te bekwamen.

BOEKENPAGINA Tai Chi Tao, Qi Gong en andere Energie

Studiecentrum Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren.


2002
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven