terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Hart- en Vaatziekte & ROKEN en vormen van kanker

Bangmakerij


Niet roken toch longkanker - Roken is yang - Zero tolerantie -

Ziektes op pakjes die niet te bewijzen zijn

Mensen die niet roken krijgen toch longkanker. Mensen die niet roken kunnen ook kortademig zijn. Mensen die niet roken kunnen toch een rimpelige huid krijgen ookal zijn ze nog niet oud. Mensen die niet roken kunnen toch onvruchtbaar zijn. Mannen die niet roken kunnen toch slechte sperma hebben. Mensen die niet roken kunnen ook jong sterven. Mensen die niet roken kunnen toch de vreselijke kwalen krijgen die op de pakjes shag en sigaretten staan.

                        

Is hier sprake van roken en de sigaar zijn, of van Global Warming of van de zonneactiviteit?
Geef roken maar de schuld. Oh, nee het is toch de opwarming van de aarde. Of toch
niet en is het gekomen van extra zonneactiviteit...

Energetisch gezien is roken yang. Het hart is een yin-orgaan. Wanneer er energetisch blokkades optreden kunnen daaruit verschillende ziektes ontstaan, zoals bijvoorbeeld depressies, maagklachten, darmklachten, longklachten enzovoort. Hoe zit het energetisch met roken? Daarover later in dit artikel. Eerst de andere gevaren die men verzwijgt!

Het zit allemaal anders in elkaar. De angstaanjagende teksten op pakjes rookwaren zijn oneigenlijke kreten. Ze dienen om een categorie mensen te brandmerken, om tweedracht te zaaien, om je vrijheden af te pakken (zie onderaan dit artikel het verbod op om sigarenbandjes e.d. op verzamelbeurzen tentoon te stellen en verhandelen) en om een rookgordijn op te trekken om je af te leiden van de werkelijke grote gevaren voor de gezondheid namelijk de chemicaliŽn die een teveel aan oestrogenen veroorzaken, vaccinaties, Genetisch gemanipuleerde voeding, milieuvervuiling, de kwalijke chemtrails met gifstoffen, de bezuinging op de gezondheidszorg, de hoge werkdruk, de onzekerheid door de bezuinigingen e.d. Allemaal zaken die de gezondheid bedreigen. Het doet je meer schade dan 1 sigaret.

Why I Don't Recommend That People Stop Smoking Video
Find out why I have taken this controversial position. Dr. J. Mercola.

Intussen worden mensen het slachtoffer van gevaarlijke zoetstoffen in lightproducten, frisdranken sweeteners. Deze stoffen zijn o.a. ASPARTAAM, CYCLAMAAT, SUCRALOSE, SPLENDA.
zie hiervoor Aspartaam, cyclamaten, zoetjes, sucralose, lightdrinks, gevaarlijk? Dit moet u weten
New evidence links aspartame and cancer

Warning -- GM Food Linked to Cancer Video
A long-suppressed study finally confirms what those in the know have been saying for years. Find out how you can defeat GM foods.

Aspartaam en sucralose komen in steeds meer voedingsproducten. Suiker wordt naar de achtergrond gedrongen. Parallel hieraan komen de EU-voorstellen om de suikerbietenboeren door maatregelen sterk te verminderen. De prijs die de suikerbietenboeren al jaren krijgen is al zeer weinig. De weg naar aspartaam, sucralose, Splenda wordt op deze wijze mooi voor de producenten ervan geplaveid.


Neem de schijf van vijf. Kaas staat er niet meer op. Het is vervangen voor soja. Dit loopt parallel met de verkooptechnieken van multinationals voor wie soja een miljardenmarkt is. Het Voedingsbureau versterkt de campagne voor soja door kaas om te ruilen voor soja. Lees meer over soja Soja: niet zo goed als je denkt Laat je niet op het verkeerde been zetten.

Een ander gevaar dat de mensheid bedreigd is genetisch gemanipuleerd (gemodificeerd) voedsel. Ook soja wordt op grote schaal genetisch gemanipuleerd. Het bedreigd je weerstand, maar ok het ecologisch evenwicht en normale landbouw(grond) moet wijken voor de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen.

Genetisch manipuleren een crime. Onderzoekslijst

 

 

en wat vind je van
 
 
En dan het alleen maar over roken hebben? Ik ben geen voorstander van roken, maar intussen is er veel meer aan de hand dat de gezondheid van mensen bedreigd.
 

Begin april 2006 besloot het Europees Hof dat kruidensigaretten onder de tabakswet vallen, ondanks het feit dat er geen tabak in zit. De kruidensigaret bevat alleen maar tijm, eucalyptus, pepermuntblad en salie. Kruiden waarvan je ook een goedwerkend hoestdrank  kan maken.

Lees het verhaal: Keukenkruiden als sigaret vallen onder de tabakswet vindt Europees Hof
Kruiden zijn accijnsvrij, maar als je ze in een vloeitje rolt is het ineens tabak en moet je er accijns voor betalen. Onzin? Het is echt waar. 

 

Anders leren denken

Lees reeds genoemde factoren nog eens door. In april 2001 heeft de Nederlandse Hartstichting in haar jaarverslag bekend gemaakt dat stoppen met roken de situatie van dichtgeslibde aderen niet verandert. Twee jaar nadat is gestopt met roken gaat het verdikkingsproces van de vaatwanden onverminderd door. Het geeft ook geen verbetering op de samenstelling van het bloed.

In de vijf elementen-energieleer is de lever een bloedrijk orgaan. Er is een een storing in de leverenergie dan kan het bloed niet altijd goed worden afgegeven. De milt zorgt voor de aanmaak en kwaliteit van het bloed. Omdat de Hartstichting en wetenschappers niet energetisch denken kunnen ze geen verklaring vinden. Daarom staan ze voor een raadsel wat de kwaliteit van het bloed betreft. Eigenlijk is het gewoon een kwestie van anders leren denken.

De Hartstichting en wetenschappers hebben dus moeten toegeven dat dichtgeslibde aders en bloedvaten dichtgeslibd blijven bij mensen die gestopt zijn met roken. De wetenschappers hebben er geen verklaring voor. Bovendien dichtslibbing van bloedvaten komt ook voor bij niet rokers, een teveel aan cholesterol ook. Daarom is roken niet per se schuld aan hart, long en vaatklachten of longkanker.

Als je stopt met roken worden de bloedvaten er niet beter van. Wetenschappers weten dus niet hoe het komt en gaan weer een miljoenen kostend onderzoek doen. De wetenschap zit op de verkeerde weg met hun onderzoek.

De Nederlandse Hartstichting besteedt per jaar dertig miljoen aan onderzoek. Roken is niet per difinitie ongezond, maar teveel roken wel omdat dit teveel vuur-energie oplevert. Als je een gezelligheidsroker bent en er even van kan genieten, dan is het niet zo erg. Heb je echter longklachten of moet je teveel hoesten, dan is de remedie het teveel aan vuur weg te nemen, door minder te roken of even te stoppen. Ook dit los je
weer energetisch op.

Ben je een roker ga dan niet direct 's morgens bij het opstaan een sigaret aansteken. Doe je dat wel dan begin je de dag niet met de goede chi. Doe eerst enkele ademoefeningen en begin met een ontbijt. Leg eerst een zuivere chi-basis. Als je direct met roken begint dan ben je geen ontspannen gezelligheidsroker. Het roken wordt dan ongezond. Dus, verander de manier van roken.

De campagne tegen het roken stigmatiseert mensen en zet ze onnodig in een kwaad daglicht. De wetenschap en politiek doen daaraan mee, terwijl, zoals het bovenstaande laat zien, ze het niet eens weten. Inplaats dat zij zich zorgen maken om BSE dat toch in ons voedselketen is terecht gekomen, vervuiling en genetische manipulatie van ons voedsel, te vroege en te veel vaccinaties (en de omstreden plannen voor massale inentingen die de mensheid zwakker maakt), gaat men tekeer tegen roken. Door daar de nadruk op te leggen wordt als het ware een rookgordijn opgetrokken om die andere ontwikkelingen te verdoezelen. Als je toch rookt, leer dan om goed te roken.

Yin en yang

Roken met inhaleren is dus yang voor het hart. Het hart is yin en een yangtoevoeging kan geen kwaad. Maar bij teveel ontstaat er energetisch teveel vuur in het hart. Dat vuur slaat over naar de longen. Wordt dit structureel dan kan dit problemen opleveren omdat het vuur de longen (metaal) kan aantasten en vervormen. Zo ontstaan longproblemen. Maar ook zonder roken kan het hart een teveel aan vuur krijgen door weggestopte spanning en zorgen, structurele stress, verzwakte nierenergie en en een verstoorde leverenergie. Zo kunnen ook problemen met het cholesterolgehalte ontstaan. Misverstanden over cholesterol. Het kan anders.

Nicotine helpt (wetenschappelijk onderzoek)

Toch eens een keer iets positiefs over nicotine. Deze stof blijkt in staat de ernst te verminderen van sepsis, een levensbedreigende (over)reactie van het afweersysteem op bacteri?n die het lichaam zijn binnengedrongen.
Nicotine onderbreekt de op hol geslagen ketting van reacties van het afweersysteem die op gang komt bij sepsis, schrijft H. Wang (North Shore University Hospital, New York) in het vakblad Nature Medicine op grond van onderzoek bij ratten.

Andere onderzoeken hebben ook al gemeld dat nicotine goed is om het geheugen te verbeteren en dat het dementie kan verhinderen.

Holistische gezondheid houdt niet op bij het lichaam
maar heeft ook betrekking op de Aarde en wat daarop
gebeurt

 

No Sugar - Geen Suiker - Geen suikerbietenboeren

 

Europese suikerbietenboeren worden door nieuwe regelingen de productie onmogelijk gemaakt. Immers suikerbieten kan men elders goedkoper bekomen en er is aspartaam, sucralose, Splenda,
en op deze manier krijg je een monopolie. Er is een alternatief, namelijk Stevia, een zoetig plantje, waar je maar een klein beetje van hoeft te gebruiken en dat zuiver en niet schadelijk is.
Helaas kan het niet massaal op de markt gebracht worden omdat de suikergiganten het
tegenhouden, met behulp van regeringen. Typische samenloop? Aspartaam en sucralose massaal op de markt en suikerbietenboeren van de markt? Beide zaken lopen wel erg parallel.

 

Aspartaam en sucralose zit reeds in ruim 500 producten en het aantal stijgt nog steeds. Dit is gevaarlijker dan een sigaret, een sigaar of een pijp. Dan gaat om 1 product. Aspartaam en sucralose zit in meer dan 500 producten, de light-toetjes, de light drinks, snoep, kauwgum enzovoort.

Kritiek op farmaceutische industrie Netwerk 20-4-2005  smalband / breedband (windows media player)

Weer Schone Lucht website

LEES OOK Europese Grondwet tegen sociale en alternatieve gezondheidszorg en hoe de Europese Grondwet de rechten van de burgers afpakt.

Er zijn zoveel gevaren waaraan de overheid niets doet.
Voeg daarbij ook nog de kankergevaren van Radon. Verzwegen wordt dat er meer dan duizend mensen per jaar in Nederland sterven als gevolg van Radon-uitstralende betonbouwmaterialen. De stralingswaarden van het Radongas zijn zo hoog dat bouwvakkers en metselaars het materiaal niet met hun blote handen mogen aanraken en het materiaal niet met hun blote huid in aanraking mag komen. Radon veroorzaakt kanker. Vooral onder vrouwen omdat die meer in hun woning verkeren dan mannen. De overheid doet niets aan dit levenbedreigende milieuschandaal in de bouw. Klik voor meer gegevens onderstaande links aan
.
Longkanker door Radon in bouwmateriaal

Depleted uranium causes Lung cancer
Ook de wapens versterkt met veramd uranium in JoegoslaviŽ en Irak veroorzaken kanker

KITV Hawaii - Leuren Moret On Hawaii Depleted Uranium (video)

DU Depleted Uranium is a weapon of mass destruction Video

 Beyond Treason Video depleted uranium

...En dan word je nu rijp gemaakt om te worden gevaccineerd om roken te voorkomen. Men is er druk mee bezig hiervoor een vaccin op de markt te brengen. In Engeland wordt al geopperd om kinderen al een anti-rook-injectie te geven. Over bijwerkingen wordt niet gesproken. In het kader van het anti-rookbeleid krijgen we andere kwalijke middelen opgedrongen....

Lees eens Giftige materialen in vaccins en Hormonen in de war door chemicali?n: negatieve effecten door oestrogenen en Magnetron ongezond: foute energie! Tai chi tao overzicht afbraak gezondheid 

Over die gevaren hoor je ze niet.In de campagne tegen het roken heeft men het voor elkaar gekregen, dat de kreten nagepapagaaid worden als de waarheid. Echter hier is sprake van grove misleiding.

Naar aanleiding van recente studies en onderzoeken heeft het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in juni 2004 formaldehyde geklasseerd in de categorie van de 'voor de mens (bewezen) kankerverwekkende stoffen  Formaldehyde zit in de griepprik!!!! Zie ook:

Giftige materialen in vaccins 

Kreten als je krijgt er longkanker van, je huid verouderd, het tast de kwaliteit van het sperma aan, het brengt je omgeving ernstige schade toe, roken is dodelijk, het is slecht voor hart en bloedvaten en ga zo maar door worden in feite uit de hoge hoed getoverd. We weten dat goochelaars ons eigenlijk ook voor het lapje houden. Men doet net of het wetenschappelijk is, maar haal het wetenschappelijke er maar af.

Dit artikel is geen stimulans om te gaan roken. De bedoeling is om je de andere kant te laten zien. Als roken dodelijk is, dan zou de helft van de mensen boven de 50 al gestorven moeten zijn. Als het zo gevaarlijk is zouden er veel minder bejaarden moeten zijn.

Het aantal gevallen van borstkanker stijgt.

Het aantal gevallen van kanker onder kinderen stijgt met 1 procent per jaar.

Het aantal gevallen van kanker onder jongeren stijgt met 11/2 procent per jaar.

Niet door het roken maar door andere gevaren, die ik hier noem.

Kinderkanker komt in Europa steeds vaker voor.
In de jaren zeventig kregen 118 per miljoen kinderen kanker, in de jaren tachtig 124 per miljoen en in de jaren negentig waren dat 139 kinderen per miljoen, becijfert E. Steliarova-Foucher (International Agency for Research on Cancer, Lyon) in het medisch tijdschrift The Lancet op grond van de kankerregistratie in 35 Europese landen.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is een leus. Die toekomst wordt steeds griezeliger. Ouders en andere volwassenen zouden eens kritischer moeten zijn op voeding, chemicali?n die overal in zitten, zoals in cosmetica. Maar vlak ook de zoetstoffen in light-producten en dranken niet uit, zoals Splenda en aspartaam (kankerverwekkend en aantasting van de hersenen). 

Er zijn inmiddels plannen om een vaccin te ontwikkelen om zogenaamd kanker te voorkomen. Dus nog meer gif in je lijf. Vaccin tegen het roken, vaccin tegen kanker, en dan nog de toename van medicijnen die na enige tijd desastreuze bijwerkingen blijken te hebben. Lees: Gif in vaccins.

Hier moet je even over nadenken. Er is meer mis dan je denkt.

----------------------------------------------------------------------------------------

Bericht in de kranten:

Antirookgoeroe Allen Carr heeft longkanker

LONDEN ?30-7-2006  Allen Carr (73), de Brit die miljoenen mensen heeft geholpen met stoppen met roken, heeft zondag bekendgemaakt longkanker te hebben. Hij stopte zelf 23 jaar geleden met roken.

Nadat hij zijn verslaving had overwonnen, ontwikkelde hij zijn Easyway-methode voor andere rokers om de sigaret links te laten liggen.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ook niet rokers krijgen kanker. Behalve longkanker krijgen steeds meer mensen andere vormen van kanker, ook niet rokers.
Waar komen die kankers dan vandaan? Daar heb ik het dus over.

Complexe factoren

Mensen met hart- en vaatziektes krijgen te horen dat ze moeten stoppen met roken en vetvrij moeten eten. Pas op voor cholesterol. De di?ten hiertegen zijn zo light en mager dat dit al een gevaar voor de volksgezondheid is. Roken hoeft niet per se ongezond te zijn. De gezondheid leidt vaak schade door een complex aan factoren: zoals ongezond eten, verstoorde bio-ritme, milieuvervuiling, veel medicijngebruik, te strenge leefregel, teveel yangvoedsel of te veel yinvoeding, dat laatste is steeds meer het geval, steeds maar lijnen, vitaminen en mineralentekorten, structureel aan stress lijden, energieverlies. De energie?n van yin en yang worden verstoord.

Energie

Roken met inhaleren is energetisch yang. De yangenergie gaat naar het hart en longen. Mensen die roken om de zenuwen en de stress de baas te blijven voegen yang bij yang. Dat is een verstoring. Mensen die niet roken en gebukt gaan onder vertwijfeling, onzekerheid etc., en de reeds genoemde gezondheidsfactoren, verstoren de energie van nieren, lever, milt en hart en longen. Hun spijsvertering raakt daardoor ook verstoord. En dat kan ook een negatieve invloed op hart- en bloedvaten hebben.

Roken is niet altijd als schuldige aan te wijzen. Ook op een andere manier kan er teveel vuurenergie ontstaan. De opeenhoping van yangenergie schaadt op den duur de longen en daarbij ook de hart-en bloedvaten. Dan nog iets. Van roken krijg je longkanker luidt de waarschuwing.Veel mensen die niet roken krijgen ook longkanker. Hoe zit dat dan?Steeds onvrijer

De regelgeving op het verbod op tabakswaren en alcohol is aangescherpt. Niet alleen rokers worden steeds meer in hun vrijheid aangetast, maar ook verzamelaars. Op 1 november 2004 stond het bericht in de krant dat de Voedsel en Warenautoriteit op een verzamelaarsbeurs in Leeuwarden is opgetreden. Verzamelaars met sigarenbandjes, sigarenkistjes en aanverwante artikelen die bestaande merknamen dragen, moesten hun spullen inpakken. Ook verzamelaars van bierglazen, viltjes e.d. met bestaande merknamen kregen dit bevel. Zo niet dan riskeren ze een wel zeer forse boete!!! Leeuwarden was de eerste beurs, maar er zullen meerdere volgen om de hobby van veel hobbyisten te verpesten. De jacht is met het startsein in Leeuwarden geopend. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft direct na haar actie, door de reacties, de actie wat afgezwakt, maar de trend is gezet. Volgens de reactie van de VWA is het verboden de verzamelobjecten te verhandelen, maar voegt er aan toe dat het moeilijk is vast te stellen waar de grens ligt tussen ruilen, kopen en verkopen.Bierflesjes en bonbons moeten uit vitrine van de Kamer van Koophandel Friesland.

De VWA heeft ook actie gevoerd bij de Friese Kamer van Koophandel. Daar hebben ze vitrines waarin wisselend producten uit Friesland zijn te zien. Dit keer zaten in een vitrine bierflesjes van Us Heit uit Bolsward en Beerenburg bonbons van Le Bonbon uit Gytskerk. Van de VWA mag dat niet. De VWA vindt het in strijd met de reclamewet om in openbare gebouwen reclame te maken voor alcohol. (we konden het lezen in verschillende media, 3-11-2004)

Het is een beleid van Zero-tolerantie!!! Met steeds meer beperkingen kom je in een glijdende schaal terecht van steeds meer onvrijheid, sancties en boetes.

Dit is begonnen met de campagne tegen het rok.en, maar de tegenstanders van het roken moeten zich er van bewust worden, dat ze worden misbruikt en ongewild de vervolging van rokers, verzamelaars en instellingen versterken.

Let wel, dit artikel is NIET een pleidooi voor het roken. Het laat alleen maar zien dat het anders in elkaar zit.

Kruidenhuis Jade van Willem Eising, Kymmelskampen 33, 7751 GP, Dalen, http://www.kruidenhuisjade.nl
tel. 0524-553403 mobiel: 06-50235452
email:
info@kruidenhuisjade.nl

Zie ook het artikel over cholesterol.

                                Disclaimer


2003
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven