terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Astma - Allergie - Eczeem en Tai Chi Tao

Al duizenden jaren bekend....


Wat voor de wetenschap aangaande astma nog een raadsel is, is in de
Chinese geneeskunde al duizenden jaren bekend. Astma hoef je niet
met medicijnen te lijf gaan. Ook de relatie tussen eczeem en astma is
bij de Chinezen al duizenden jaren bekend. In 1995 las ik in enkele
kranten dat wetenschappers een link probeerden te leggen tussen astma
en eczeem. Hoe die relatie ligt bleken de wetenschappers niet te weten.

In de vijf elementen energieleer hebben de longen en de huid een relatie met
elkaar. Astma wordt door de Chinese geneeskunde een vuurziekte genoemd.
De longen en bronchiŽn worden door teveel vuur-energie belaagd. Met
acupunctuur of Tai Chi Tao- vijf elementen-oefeningen kun je het
teveel aan vuur temperen door nier- (water-element) oefeningen uit Tai Chi Tao.

Bij astma is ook de weerstand zwak en dat ligt aan een verzwakte milt-
energie. De milt (zie hiervoor het artikel 'Betekenis van de vijf
elementen' maakt ook afweercellen aan. Bovendien is de milt
verbonden met het lymfeklierstelsel, dat onder meer zorgt voor
ontgiftiging en vochthuishouding in de huid. Met een verzwakte
miltenergie (aarde-energie) ben je vatbaar voor allergie?n.
In Tai Chi Tao wordt daarom oefeningen gebruikt om het aarde-element te
versterken en de technieken voor het element water wordt gebruikt om
het vuur in toom te houden. Zowel met aarde als water kan men het
vuur bedwingen. Water blust het vuur, aarde werp je op om een buffer
tegen het aanstormende vuur naar de longen tegen te houden.

Astma is daarom niet alleen een longkwestie. Bovendien horen longen en de
dikke darm bijelkaar. Beiden horen bij het metaal-element. Ook de
energie van de dikke darm moet geharmoniseerd worden. En daar zijn
in Tai Chi Tao metaal-oefeningen voor. De longen zorgen ook voor de
vocht-verdamping ofwel voor de verdamping van alle lichaamsvochten
door het lichaam.

De longen zijn tevens verantwoordelijk voor de aanmaak van slijmvlies. De
longen zorgen voor uitscheiding, de dikke darm en de huid ook. De
longen hebben ook een relatie met de neus en de hypothalamus. De
neus heeft een relatie met de longen en hypothalamus. E?n neusgat is
wisselend dominant. Wordt het ritme hiervan verstoord dan treden
ademproblemen en andere ziektes op.

Wij moeten niet vergeten dat alles energie is en alles met elkaar
samenhangt. Die energieŽn kunnen door verschillende oorzaken
verstoord raken: spanning/stress, onvolwaardige voeding, verkeerde
ademhaling, verstoring van een elementen-energie, te vroege
vaccinaties, teveel vaccinaties waardoor het eigen afweersysteem (milt
en thymus) wordt verzwakt. Maar ook tekorten aan vitamines en
mineralen spelen een rol.

2 x zoveel

Bij astma is men gevoelig voor prikkels van buitenaf en van binnenuit. De
psyche heeft ook veel invloed. Bij de jeugd lijdt ongeveer tweemaal
zoveel jongens dan meisjes aan astma. Bij volwassenen is dat andersom.
Dan lijden anderhalf keer zoveel vrouwen dan mannen aan astma.
Ingehouden emoties in de kindertijd spelen een rol. Jongens worden al
jong voorgehouden dat ze flink moeten zijn en gaan dat uit zichzelf ook
doen om stoer te lijken. Door deze rol worden ze kwetsbaarder voor astma.
Bij meisjes ligt dat anders. Die mogen huilen. Zij kunnen dan de spanning
kwijt. In de pubertijd verandert dat bij meisjes enigszins.

Dan komt de competitiestrijd, het slank willen zijn, er willen bij horen enz. Voor een
volwassen vrouw is de druk al jarenlang hoog en moet er veel gedaan
worden om zich staande te houden. Zij moeten zich inzetten om te
verdienen, te verzorgen, de huishouding draaiende te houden.
Als vrouw is de uitlaatklep meestal moeilijker geworden.
Iedereen weet, dat als de stress toeneemt er meer astma-aanvallen komen en
dat ze erger worden.
Kinderen kunnen psychisch ook in de verdrukking komen, als hen teveel
wordt verboden, als ze ook verplicht worden om bijvoorbeeld
vegetarisch te eten en niets anders mogen nuttigen en niet mogen
snoepen. De kinderen worden dan in een uitzonderingspositie geplaatst
ten opzichte van andere kinderen in hun omgeving.

Als ze dan onder die druk lijden, allergisch worden of ongewoon gedrag
vertonen komen ze al vroeg bij therapeuten terecht en daardoor
opnieuw in een uitzonderingspositie ontstaat, van ik ben ziek, ik deug
niet, enz. Kunnen ouders dan helemaal niets zelf meer? Waar is hun
natuurlijk en intuÔtie?
Rust, regelmaat en reinheid is ook niet de oplossing, het klinkt te
disciplinair, te streng. Ik zie liever de volgorde: rust, regelmaat, ruimte
en redelijkheid.

Oorzaak en samenhang

Een baby moet een goede basis hebben en ruimte voor de ontwikkeling van
het afweermechanisme. Daar is in de loop der jaren steeds meer
inbreuk op gemaakt, door flesvoeding terwijl moedermelk kan, door te
vroege vaccinaties terwijl het immuunsysteem nog niet ontwikkeld is,
door voeding uit de magnetron, het geven van fruithapjes terwijl er zich
nog geen tandjes hebben gevormd.
Het doorkomen van tandjes is het teken dat de middelste drievoudige
verwarmer meridiaan zich ontwikkeld en dat is het sein dat begonnen
kan worden met het geven van vastere voeding.
Fruithapjes lijken gezond, maar zijn energetisch gezien te yin, dus te zwak.
Dit soort samenhang ziet de wetenschap over het hoofd.

Onverantwoord onderzoek

De wetenschap begon in 1995 een onderzoek naar astma en eczeem bij
kinderen. Over die relatie krabde men zich achter het oor. De kinder-
dermatoloog A. Oranje uit Rotterdam begon een onderzoek moest
komen om een goed medicijn te kunnen ontwikkelen (Telegraaf 17-6-95).
Hij zelf zei dat hij al met een 3,5 jaar durende studie bezig was.
Zijn oproep was om een onderzoek te starten waaraan 700 kinderen in
de leeftijd van 1 tot 2 jaar zouden moeten deelnemen.
Gedurende het onderzoek, verspreid over verschillende ziekenhuizen,
zouden de kinderen 1,5 jaar een anti-histaminicum (Cetirizine) in
druppelvorm tegen allergie toegediend krijgen. Ook is er een
placebogroep. Er zal minstens vier keer bloed worden afgenomen
waarbij de huid, door een verdovende zalf, ongevoelig wordt gemaakt.

Let wel. Anti-histaminica (de basis van chloorfeniramine) hebben
bijwerkingen en dat kan per persoon verschillen: sufheid, versneld
hartritme, maag-en darmklachten, slecht concentratievermogen, wazig
zien, slapeloosheid, droge mond. Bovendien is het medicijn in
combinatie met andere niet ongevaarlijk. Bovendien verstoor je bij
kinderen van 1 tot 2 jaar de spijsvertering en de weerstand.

Gebleken is dat dat gelijktijdig gebruik van middelen als anti-histaminicum
met andere medicijnen, vooral die op de hersenen werken zoals
slaapmiddelen, anti-depressie en anti-psychosemiddelen, veel schade
kunnen berokkenen. De uitwerkingen zijn wazig zien,
bewegingsstoornissen, verminderende orii?ntatie en hartritme-stoornis.
Vrouwen in verwachting doen er verstandig aan geen anti-histaminica in te
nemen, ook niet tegen hooikoorts, omdat dit in de moedermelk terecht
komt.

Ook voor baby's en ook voor kinderen van 1 en 2 jaar is een dergelijk
medicijn ongewenst. Gebleken is ook dat anti-histaminica weinig effect
heeft op longen en astma. Vanwege hun sufmakende werking worden
anti-histaminica behalve bij astma, hooikoorts en eczeem ook gebruikt
bij misselijkheid,braken, reisziekte, angst, ongerustheid, slapeloosheid
en migraine. Het middel wordt ook in verschillende hoestdranken
verwerkt.
Daarom is het onderzoek waarbij kinderen van 1 en 2 jaar als proefkonijn
zijn gebruikt onverantwoord!!!

Hun afweersysteem wordt ermee ondermijnd. De wetenschap zou meer
aandacht moeten schenken aan oude kennis op dit gebied, zich moeten
verdiepen in yin en yang, de vijf elementen energieleer en Tai Chi Tao.
Het vereist een andere denkwijze. Dat maakt veel zeer dure en onnodige
onderzoeken overbodig. Maar helaas.

Ademproblemen en de neus

Er is een samenwerking tussen neus en longen en hypothalamus. De lucht
komt via de neus naar binnen. Maar dat is niet alles. De neus bevat een
systeem van bijholten. De neus en de neusholten zijn de eerste organen
die de adem opvangen voordat de lucht naar de longblaasjes gaat. In de
neus wordt de lucht voorverwarmd, vochtig gemaakt en gefilterd.
Daarna komt de adem in de keelholte, dan in het strottenhoofd en
luchtpijp en gaat zo naar de vertakkingen van de bronchiŽn.

De beide neusgaten hebben ieder een verschillende invloed op de chemische
samenstelling van het lichaam. Eťn neusgat kan geheel open zijn,
terwijl de andere minder open is. Dat wisselt zich steeds af, Rechter en
linker neusgat staan in verbinding met de tegenovergestelde
hersenhelft.
De neus staat in direct verband met de hypothalamus, het centrum van de
mentale processen en gedrag. De neusgaten zijn door het ademproces
tevens verbonden met de neuromotorische responsen en autonome
zenuwstelsel. Dat gaat door naar de neurotransmtters die de chemische
boodschappers van het brein zijn. Ze beÔnvloeden alle
lichaamsfuncties. Ze spelen ook een grote rol bij het ruiken en hoe
datgene wat je eet smaakt.

Om de beurt is ťťn neusgat dominant. Als dat meer dan drie uur duurt treedt
er een storing op. Iedereen kent de uitdrukking "met het verkeerde been
uit bed stappen'. Dat is niet zo maar een kreet. Het is gebaseerd op wat
enkele duizenden jaren geleden al bekend was over het proces van de
neusgaten op onze gezondheid. Als je uit bed gaat stappen controleer je
eerst welk neusgat dominant is. Is het linker neusgat meer open dan de
rechter, dan stap je met je linkerbeen, de actieve kant, uit bed. En
evenzo met het het rechterbeen als het de rechter neusgat betreft. Als je
er geen rekening mee houdt dan kan de dag moeilijker beginnen.

Neusgat zelf regelen

Blijft een neusgat te lang dominant dan sluit je die af door het met de vinger
dicht te drukken of er watten in te doen. Dat activeert weer het ander
neusgat. Doe je dat niet dan komen er storingen in het lichaam. Je kunt
ook bij een dominant linker neusgat bijvoorbeeld op je linkerzij gaan
liggen. Al gauw wordt het linker neusgat minder actief en gaat het
rechter neusgat weer beter functioneren. Is het rechter neusgat te lang
dominant dan ga je op je rechterzij liggen. Je bent dan met het in
evenwicht brengen van yin en yang. Op de linkerzij liggen om het
rechter neusgat te openen noemen we zon-ademhaling en op de
rechterzij om het linker neusgat ruimer te maken heet maan-ademhaling.

Als je wilt weten welk neusgat dominant is kun je ook een spiegeltje voor je
neusgaten houden dat bij het uitademen door de neus wordt bewasemd.
Je kunt dan zien welk neusgat het meeste wasem geeft. Dat neusgat is
dus het meest actief.
Is er na ruim 2 uur niets veranderd, dan zorg je er voor dat je een correctie
toepast, zoals hiervoor beschreven, om jezelf gezond te houden of beter
te maken. Wordt dit nagelaten dan verstoor je de neuromotorische
processen en de werking van de neurotransmitters. Je kunt de
technieken ook bij astma gebruiken. In de westerse geneeskunde zou
overigens goede resultaten kunnen worden behaald met de
ademtechnieken- en kennis uit Tai Chi Tao. of uit de Oosterse
geneeskunde in het algemeen.
Dat ze er weinig van weten bleek ook een bericht in de krant dat
wetenschappers van de Universiteit van CaliforniŽ in december 1999
hadden ontdekt dat de neusgaten een rol spelen bij het ruiken. Volgens
de onderzoekers hangt de werking van de neusgaten samen met het
deel van de hersenen dat de geurfunctie regelt. Dit is echter al 6.000
jaar in China en India bekend.

Het heeft te maken met de wisselende dominantie van de neusgaten. Het
actieve linker neusgat heeft invloed op de rechter hersenhelft omdat de
ingeademde lucht er sneller doorstroomt en de linker hersenhelft
afkoelt. Is de rechter neusgat dominant dan stroomt de lucht er sneller
door en koelt het rechter hersenhelft af. Daardoor wordt ook de hersen-
helften wisselend bewerkt. Dit is ook ook al duizenden jaren bekend.

De huidige wetenschap zou veel meer kennis moeten nemen van yin en
yang, de vijf elementen energie leer, de oosterse ademoefeningen zoals
dit in Tai Chi Tao worden toegepast. De oplossing voor veel kwalen
zou eenvoudiger worden en stukken goedkoper. De kosten van de
Westerse gezondheidszorg zou dan drastisch naar beneden kunnen.

Steeds meer mensen, vooral kinderen, krijgen een allergie. Dat komt mede door het veranderde voedingspatroon en zoetstoffen. Magnetron ongezond; foute energie! 

Diagnose astma bij kinderen vaak fout
Publicatie Universitair Medisch Centrum Groningen 9-5-2005
Twee op de drie kinderen onder de vijfjaar die medicijnen krijgen tegen astma, blijken helemaal niet aan deze lucht-wegaandoening te lijden. Dat blijkt uit onderzoek van het. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
Het ziekenhuis onderzocht 150 jonge patientjes waarvan de huisarts vermoedde dat ze astma hadden.
Het onderzoek wees uit dat slechts eenderde van de peuters daadwerkelijk aan de aandoening leed. De andere hoestende en piepende kinderen bleken een te nauwe luchtweg te hebben. 'En dat is een probleem waar de meeste kleuters over het algemeen wel overheen groeien', aldus onderzoekster M. Brouwer zaterdag.
Medicijnen
Exacte gegevens zijn niet bekend, maar volgens Brouwer krijgt een aanzienlijk deel van de vermeende astma-pati?ntjes door middel van een pufje veel te zware medicijnen binnen. 'En dat terwijl deze medicijnen vervelende bijwerkingen hebben', aldus de onderzoekster. E?n van die bijwerkingen is een schimmelinfectie in de keel - in enkele zeldzame gevallen - kan een vertraging in de groei optreden. Volgens het ziekenhuis is het moeilijk om bij zeer jonge kinderen de diagnose astma te stellen, omdat bij kleuters nog geen longfunctieonderzoek kan worden uitgevoerd.
Het UMCG heeft daarom voor kinderen een nieuwe test ontwikkeld waarbij aan de hand van het gehalte stikstofmonoxide in de uitgeademde lucht de diagnose eenvoudiger kan worden gesteld.
Deze methode bevindt zich echter nog in een testfase.

Commentaar:
Kinderen krijgen veel te vroeg de diagnose astma en dat is inmiddels een eigen leven gaan leiden.
Men zou veel meer de bovengenoemde Oosterse kennis moeten leren gebruiken. Waar de wetenschap nog steeds naar zoekt is al vele eeuwen bekend in de geneeskunst in China en India.

JK

Kruidenhuis Jade van Willem Eising, Kymmelskampen 33, 7751 GP, Dalen, http://www.kruidenhuisjade.nl
tel. 0524-553403 mobiel: 06-50235452
email:
info@kruidenhuisjade.nl

Meditatieve loop-vormen, meditatief bewegen, Duizenden Handen Van Boeddha-meditatie, visualisatie

 

 

Tai Chi Tao Valpreventie, goed aarden, speels bewegen

 

Windademing Qi Gong voor Vitaliteit, en bij Chronische Pijnen en Kanker

 

http://immuunsysteem.startpagina.nl

Tai Chi Tao is toegankelijk voor iedereen.

Tai Chi Tao kent geen beperkingen.

 

Tai Chi Tao bestaat niet uit oefeningen alleen.
Tai Chi Tao is een ontspannings-, bewegings- en
gezondheidsmethode. Tai Chi Tao geeft je meer
inzicht in het leven en leefwijze door zelfontplooiing.
Door Tai Chi Tao leer je het natuurlijk proces weer
ontdekken en waarderen. 
Tai Chi Tao zorgt voor een helend bewustzijn. Het
geeft je meer verdieping in je leven. Tai Chi Tao
zorgt er voor dat je de dingen die je doet een stuk
gemakkelijker kunt doen, zodat stress vermeden wordt.

Zie ook Aspartaam, sucralose, lightdrinks en allergie

Overzicht stoffen in cosmetica en schoonmaakmiddelen

                                                  Disclaimer


2002
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven