terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Tao en Kinderen MKS, FAS, Bodemloos etc

Hyperactieve kinderen


Wat is FAS. Het staat in dit artikel

Behalve ADHD, populair ook bekend als Alle Dagen Heel Druk, heb je ook kinderen met andere syndromen. Zo heb je autisme, het Bodemloze Kind, het Middelste Kind Syndroom, het Foetus Alcohol Syndroom (FAS) en verder de verstandelijk gehandicapten.
Een Bodemloos Kind is een term voor kinderen die hyperactief zijn, niet kunnen luisteren, geen contact maken en zich niet kunnen concentreren. Het kind springt van hak op de tak. Wat je ook tracht te doen, er komt geen respons. Het lijkt een bodemloze put.

Het Bodemloze kind

Ouders zijn ten einde raad. Net als bij hyperactiviteit en ADHD, wordt getracht het betreffende kind constant af te remmen. Zelfs als het een gewone spontane reactie betreft die een kind eigen is vanwege spontaniteit en ontdekkingsdrang. Doordat teveel op het kind wordt gelet en het voortdurend wordt gevolgd en op de huid gezeten, wordt de kwaal verergerd. Het kind ondergaat het als een beklemming en reageert niet op de woorden en actie van de ouder(s). De ouders vertalen dit ten onrechte in termen van, dat ze geen contact met hun kind kunnen krijgen.

Dat is een inschattingsfout. Het kind hunkert ook naar rust, nestwarmte en normale aandacht. Het kind laat dat merken door nu en dan even naar vader of moeder te kijken of even de armen uit te steken. Doordat ouders constant het kind op de vingers tikken reageert het kind uit zelfbescherming hier niet meer op. Meestal zijn de ouders of de vader of de moeder hyperactief in hun reactie naar het kind. Ouders zullen dit niet graag over zichzelf willen horen. Ook hier geldt, kijk eerst naar jezelf. Verander en wordt rustiger en reageer minder op hetgeen het kind doet. Tao Chi Tao zal de ouders goed doen en tot andere inzichten brengen.

Wat te doen? Dit.

Er zijn ouders die hun bodemloze kind graag willen helpen, maar niet precies weten hoe dat moet.
Dat is logisch, want ook therapeuten hebben niet de juiste oplossing. Die hebben een idee maar doen ook maar wat. Ze proberen dingen die ze over bodemloze kinderen hebben geleerd. Maar het allemaal volwassenlogica. Wat er moet gebeuren is dat je het kind in zijn waarde moet laten, je verplaatsen in de gedachtwereld van het kind, en dan bouw je vertrouwen op.

Toon belangstelling en doe normaal. Toon belangstelling en vraag nu en dan of je mee mag doen. Vraag wat het kind doet en geef er een creatieve draai aan. Zorg dat negatieve energie omgeturnd wordt in positieve energie. Geef het kind nu en dan complimentjes en zeg nu en dan zonder verbiedende toon dat niet alles kan wat hij of zij doet. Ook hier geldt, zorg voor een rustige sfeer. Toon je ook een vriend en speelkameraad van het kind.

Dat er steeds meer kinderen komen met hyperactiviteit, hyperactieve aandachtsstoornis en zogenaamd bodemloosheid, is een teken des tijds. Je moet je afvragen hoe het gedrag is ontstaan.  Ze zullen toch bij zich zelf ten rade moeten gaan om het probleem op te lossen. De laatste jaren is het leven jachtiger geworden. Er komen honderden indrukken op het kind af waarvan meer dan de helft negatief of bedreigend is. Maar ook op ouders komt een stortvloed aan indrukken en informatie af en dat werkt verwarrend.
Er wordt bovendien minder gezond gegeten en dat beinvloed de energiebalans ongunstig. Er zijn ouders die allebei werken, het kind gaat naar de kinderopvang of krijgt een oppas. Dan wordt er wel gezegd, maar als we vrij zijn hebben we alle aandacht voor het kind maar dat kan ook onwerkelijk voor een kind zijn. Er zijn ouders die dan extra aandacht aan het kind geven. Dat is vaak op een moment dat het kind zichzelf wil zijn, of het kind wordt overspoeld met aandacht wat het kind als verstikkend ervaart. Breng alles weer in normale proporties terug en handel met tact. Zorg weer voor een bodem.

Waarom is het kind druk?

Voorbeeld. Tijdens een week tai chi tao met kinderen in de Belgische Ardennen was er een jongetje, Joris, die zich niet alleen druk gedroeg maar waarvoor volwassenen al hadden gewaarschuwd. Je kon hem er beter niet bij hebben. En ja, hoor, hij duwde andere kinderen omver. Ik loste dit op door Joris er bij te betrekken. Ik zei, dat ik de koning was en hij de prins die mij mocht assisteren. Zodra hij weer begon te duwen en te trekken, riep ik hem en vroeg hem of hij even wilde opletten om te kijken of de anderen het goed deden.

Tijdens het tai chi tao-spel, een reis door China door verschillende gebieden van de draak, tijger, kraanvogel enz, riep ik Joris wanneer het dreigde mis te gaan. Hij stond dan naast me op te letten. Hij voelde zich gewaardeerd met deze taak en aandacht voor hem. Je had op deze manier geen kind aan hem. Ik deed de oefeningen van de kraanvogel voor om door het kraanvogelgebied te kunnen trekken. Als je iets anders deed dan mocht je er van de daar wonende kraanvogels niet door. Op het eind van de reis stond er een grote kan met toverdrank (limonade). Als je daarvan dronk werd je een tai chi tao-meester.

Joris was erg trots dat hij meegeholpen had en dat de reis was gelukt. Hij stond een keer weer in de belangstelling op een gunstige wijze. Het bleek een lief jochie te zijn. Ik moet er niet aan denken dat ik hem iedere keer streng had moeten toespreken en had moeten dreigen, dat als hij niet ophield met kinderen te plagen, dat hij niet meer mee mocht doen.

Achteraf bleek uit gesprekken met hem en anderen dat zijn ouders gescheiden waren, en dat hij dan bij zijn moeder en dan weer bij zijn vader was. Beiden gaven hem weinig aandacht. Hij vroeg in feite om belangstelling door zijn gedrag. Hij hunkerde in wezen naar erkenning, warmte en aandacht. In alle gevallen is de remedie dat de ouders zich moeten bezinnen en voor een rustige tactvolle aanpak moeten kiezen.
Ze moeten zich ervan bewust worden dat ze de problemen zelf moeten en kunnen oplossen.

Kinderen begrijpen meer dan je denkt. Ze nemen meer op dan je denkt. Ik bespreek dit ook altijd met mijn dochter Evalien Verschuren, die jaren in het peuterspeelzaalwerk heeft gezeten en studie maakt van de gedragingen van kinderen.

Tai Chi Tao op school

Tijdens tai chi tao-lessen op de Montessori-school in Hoogeveen voor vijf groepen, 30 tot 45 kinderen per groep, waren er altijd vijf of zes kinderen die de aandacht loslieten en iets anders deden. Ik deed steeds oefeningen in blokjes van vijf minuten. De juf of meester wilde de onrustige kinderen dan tot de orde roepen. maar ik gaf aan om ze gewoon even te laten gaan. Ik maakte het met de groep gewoon af en wendde mij tot de anderen om even in twee minuten door te nemen wat we hadden gedaan en hoe het in elkaar zat.

Voor de anderen was dit ook interessant. Zo werd het evenwicht hersteld. Ze deden dan weer braaf met de anderen mee. De enkeling die niet oplette kon mij later wel voordoen wat we hadden gedaan. Ik kwam weer op de school en werd direct benaderd door kinderen die mij herinnerde aan die en die oefening. Kijk Jan, ik weet de oogoefeningen nog. Het knaapje dat er schijnbaar de vorige keer met zijn hoofd niet goed bij was, kon mij de hele serie voordoen.

Stel dat je had geredeneerd van, wat is dat kind een ettertje, dat let helemaal niet op en je had aandacht bevolen, desnoods met dreigen dat hij anders het lokaal zou moeten verlaten, dan zou je een inschattingsfout hebben begaan. Je moet niet vergeten dat kinderen veel energie hebben, dat ze spontaan zijn en ook zomaar de aandacht verdelen door zich plots op iets anders te richten. Die ruimte moet je ze ook gunnen. Zonder inbreuk op het kind te maken kun je hem toch bereiken. Je laat het kind in zijn waarde. Je moet je in "het kind zijn" verplaatsen.

Zo moeten ouders niet direct radeloos en zenuwachtig worden.

Ouders kunnen zich de vaardigheden van tact, begrip en geduld eigen maken. Als je van daaruit gaat werken dan zul je merken dat het heel boeiend, leerzaam en leuk is.

Je leert anders te communiceren. Communiceren is ook betrokkenheid tonen. Communiceren is tweerichtingsverkeer. Communiceren kun je ook met je ogen, met je hart en andere lichaamstaal. Communiceren is ook gewoon niets doen en ruimte scheppen voor de ander, om hem iets duidelijk te maken. Communiceren is ook laten merken dat je er voor iemand bent.

Bekijk het probleem ook van die kant.

Verslag Jan Kraak: Wat te doen met drukke kinderen

Martine Delfos over opvoeden en relaties

http://www.spirituelejongeren.nl/index.php

Foetus Alcohol Syndroom (FAS)

Kinderen met het Foetus Alcohol Syndroom of Foetaal Alcohol Synroom, zijn kinderen met een hersenbeschadiging omdat hun moeder tijdens de zwangerschap geen alcohol heeft kunnen laten staan. Het kan ook door harddrugs ontstaan Deze kinderen kunnen zich minder goed ontwikkelen, zijn trager van begrip, hebben leermoeilijkheden en voelen zich niet begrepen. Zij zijn zich vaak bewust dat ze anders zijn.

Ouders of pleegouders weten zich er in de meeste gevallen geen raad mee. Dat komt vaak omdat ze graag willen dat hun kind net zo wordt als een normaal gezond kind. Er wordt gedacht in termen van gebreken, niet goed kunnen leren, geen werk kunnen krijgen en hoe moet dat in de toekomst.

Er wordt niet gekeken naar datgene wat het kind wel kan. Wat het wel kan wordt niet gewaardeerd, omdat ouders een hoger verwachtingspatroon hebben. Ze hebben ook het gevoel van dat het ons moet overkomen dat we zo'n kind hebben.
Maar vrouwen moeten zich er van bewust zijn dat bij zwangerschap geen alcohol gedronken kan worden. Zelfs ťťn glas heeft al invloed op het kind in wording. Zeker 80 procent van de zwangere vrouwen neemt nog een glaasje. Vijftig procent van de vrouwen die zwanger worden blijft drinken en denkt dat een paar biertjes of wijntjes geen gevaar voor de baby tweeg brengt. Rond de 12 procent maakt misbruik van alcohol. De baby loopt hersenbeschadiging op. Dat geeft voor het kind allerlei problemen: gauw kwaad worden, onaangepast gedrag, bij vlagen gewelddadig zijn, of vertonen van crimineel gedrag.
Meestal wordt door artsen en therapeuten het probleem niet herkend als FAS, maar wordt de verkeerde diagnose gesteld als autisme of ADHD. Kinderen met FAS kan men het beste vertellen wat hen mankeert en hen bewust maken hoe ze beter kunnen functioneren en zich kunnen beheersen. Dat moet niet belerend academisch gebeuren.

Eis niet teveel

Meestal zijn de therapieŽn er ook op gericht om er meer van te maken dan er in zit. Zowel ouders als therapeuten willen teveel. Sommigen van die kinderen vinden het teveel van het goede en worden door de bemoeizucht en de hoge verwachtingen opstandig, vervelend en in het ergste geval zouden ze het liefst uit het leven stappen. Ouders begrijpen die reacties verkeerd.

In een therapeutisch gesprek met een jongen van 16 en zijn ouders, zei de vader 'ik snap het niet', waarop de jongen zei 'jullie moeten eens ophouden het te willen snappen'. Zowel de ouders als de therapeut pikten deze woorden niet op, terwijl het naar mijns inziens het kernpunt was. Hij zei met deze woorden eigenlijk 'laat mij in mijn waarde, accepteer mij'. Omdat dit niet werd gedaan had hij al twee zelfmoordpogingen uitgevoerd.

Dus, de remedie: laat het kind in zijn waarde,
wees trots op datgene dat het kind wel kan en heb het kind lief.

http://www.fasstichting.nl/

Symposium FAS

 

www.netwerk.nl  of www.uitzendinggemist.nl 

 Een documentaire over FAS, wat doet het met je als je het hebt? Er is gefilmd in diverse gezinnen en er komt een arts en een kinderpsychiater aan het woord.


Boekje FAS

 

 

Mijn nadenken doet het niet, is de titel. Kinderen met FAS beseffen vaak niet goed wat er met hem aan de hand is. In het boekje voor kinderen en ouders wordt op speelse wijze een onderwerp per hoofdstuk behandeld. De ouders kunnen een onderwerp met het kind bespreken. Het boekje is in full clour uitgevoerd. Achterin staan aanwijzingen en tips.
Het boekje is te bestellen via email
info@fasstichting.nl  en kost ? 10,-- plus ? 2,50 verzendkosten

Middelste Kind Syndroom

Het Middelste Kind Syndroom wil zeggen, dat, als er drie kinderen zijn, de middelste vaak het minst aandacht krijgt. Ouders hebben dat vaak niet in de gaten. Het middelste kind valt tussen wal en schip. De oudste, dus eerste kind stond natuurlijk nummer 1 en blijft die positie ook behouden. Dit kind blijft een dominante rol spelen of eist die rol op. Het laatste kind, dus de jongste, krijgt ook extra aandacht. Het middelste kind merkt dat en voelt dat aan als er niet echt bij te horen. Dit gaat bij zo'n kind een eigen leven leiden.

Dat is het begin van het probleem. Het middelste kind voelt zich minder in tel. Ongewild versterken de ouders dit gevoel. Ouders met drie kinderen moeten dus alert zijn om het middelste kind toch alle aandacht te schenken. Gebeurt dat niet dan kan het kind zich terugtrekken, te bescheiden worden, jaloers worden, wisselend gedrag vertonen en daardoor nog meer onbegrepen worden, of gaan dreinen om aandacht te trekken. Inplaats dat dit soort signalen begrepen worden wordt het kind op de vingers getikt of bestraft. En zo wordt het syndroom alleen maar erger.

Ouders met drie kinderen moeten dus alert zijn om het middelste kind ook bij te betrekken. Ook al zijn ze nog zo klein ze merken het verschil. Betrek het middelste kind er zoveel mogelijk bij.

Kwalen

Als je al die dingen bij kinderen als een afwijking ziet dan wordt het een groot probleem.

Het is niet vreemd dat zowel volwassenen en kinderen sinds 1980 ontredderd zijn geraakt en er steeds meer kwalen zijn bijgekomen. In 1992 is er door verandering van de kosmische energie?n het proces in een versnelling geraakt. Er zijn steeds meer drukke kinderen bijgekomen. De mensen zijn haastiger geworden. Kinderen worden er in meegezogen.

De psychische druk leidt bij het kind bijvoorbeeld tot ongehoorzaamheid, allergie, astma, overgevoeligheid, kortom tot lichamelijke en psychische klachten. Het is voor een kind traumatisch als hij naar de psycholoog, psychiater, arts, natuur-arts en/of andere therapeuten moet die het kind vragen stellen, observeren, behandelen, medicatie geven. Het kind zal zich afvragen wat is er met mij aan de hand, ben ik niet goed en zal zich in een uitzonderingspositie geduwd voelen.

Meestal wordt over een kind vanuit de idee?n van de grote mensenwereld geredeneerd, en op die grote mensenwereld hoeven we niet zo trots te zijn. We kunnen nu in onze maatschappij vervreemding, ontreddering en onzekerheid constateren. Volwassenen kunnen ook gedrag vertonen van onwetendheid, verwarring, onaangepast gedrag, onverschilligheid, onkunde, vooroordelen, ongeduld, ego?sme, onredelijkheid, niet kunnen verplaatsen in anderen laat staan in die van kinderen. Dat heeft ook een negatieve invloed op kinderen. Wanneer komt iedereen weer tot zichzelf en tot bezinning? Wanneer wordt er eens opnieuw vanuit de kinderwereld geredeneerd???

Kosmische en aardse verandering en invloeden

We weten dat het weer invloed heeft op ons lichaam en dat we reageren op kou, warmte, wind, storm, vochtige kou, onweer, droogte en regen. Het heeft invloed op ons humeur, gezondheid en ziektes die een mens heeft. De natuur, maar ook de mens, reageert op seizoenen, op het evenwicht van yin en yang. De zee reageert op de stand van de maan. Ook gewassen reageren er op. Dieren merken veranderingen op. Mensen kunnen dat ook. Maar door vervreemding met de natuur ontkennen veel mensen deze invloeden op hun welzijn. De aarde is ontstaan uit kosmische stof en gassen en de bouwstenen die er in zitten. Die bouwstoffen zitten ook in de mens. In de Chinese energieleer spreekt men van macrokosmos en microkosmos. De mens is een microkosmos. Deze wetenschap was ook bij vele oude beschavingen bekend.

De mens heeft een kosmische blauwdruk van licht, aura, trilling en energie. We zijn dus nog verbonden met het licht. Er bestaat een kosmische databank. Alles wat leeft reageert op licht. Licht is een energie-, en informatie-overdrager. Een drager van het oerweten en het intu?tief weten. In de quantum-wetenschap is dat niet vreemd meer. Door vervreemding van de natuur en ons zelf, voelen we deze codes niet meer. Maar de nieuwe tijdskinderen zijn er wel gevoelig voor.

Dat er nu steeds meer nieuwe tijdskinderen worden geboren, komt omdat het electro magnetisch veld om de aarde verandert. Sinds eind jaren 80 is de verandering ingetreden. In het wetenschappelijk blad Nature verschenen in 1992 artikelen over de veranderingen en verschuivingen in het magnetisch veld om de aarde en zonne-vlekactiviteit. Er werd op gewezen dat dit ook invloed heeft op de gevoelige electronische instrumenten en de positie van de magnetische noord-zuidpoolverbinding. Later is ontdekt dat de polen sinds 1997 1000 tot 1600 km uit balans zijn. Dit heeft ook invloed op de navigatie van bijvoorbeeld vliegtuigen. Vliegtuigmaatschappijen hebben door de veranderde noordzuidverbinding de koers en instrumenten hierop aangepast. De verandering in het magnetisch veld van de aarde geeft een andere frequentie en vibratie.

Reactie van ons lichaam

Die verandering heeft invloed op ons energetisch- en fysiek lichaam, op energiebanen en chakra's. De wetenschap heeft aangetoond dat onze hersenen miljoenen zeer kleine magnetische deeltjes bevatten. Dat alles reageert op de veranderingen van het magnetisch veld van de aarde.
Dat heeft invloed op fysiologische processen in ons lichaam, op ons gestel, trillingen en bevruchting.
Dat verklaart ook waarom er steeds meer nieuwe tijdskinderen geboren worden.
Maar het heeft ook invloed op onze gedachten, op ons handelen.
We bevinden ons nu op een omslagpunt. Door de veranderende magnetische werking worden dingen versneld. Positieve gedachten en handelingen komen in een stroomversnelling, maar negatieve zaken ook.

Mensen die reeds alternatief en spiritueel bezig zijn zullen dit in deze tijd van omslag versnellen en verdiepen. Boze en kwade zaken helaas ook. De omslag is ook een periode van confrontatie. Maar de verandering is vooral bedoeld om de mens op een hoger geestelijk niveau te brengen en de aarde en de mens te helen. Als we ons van die verandering bewust worden kunnen we ook de nieuwe tijdskinderen beter begrijpen, opvangen en begeleiden. Belangrijk is op dezelfde geestelijke frequentie met hen te komen. We moeten minder rationeel worden. Rationaliteit is een kille energie, emotionele intelligentie is een warme energie. Inplaats van IQ wordt EQ meer op de voorgrond gesteld.

Dat is de weg van tai chi tao.

Autisme  

Autisme is er in vele soorten. Bij autisme is het kenmerkend dat bijvoorbeeld een bepaalde handeling eindeloos herhaald wordt, en er sprake is van contactstoornis en een eigen beperkte wereld. Autistisch gedrag is niet beperkt tot kinderen. Autistisch gedrag komt ook voor bij volwassenen in hoge functies, superintellectuelen, perfectionisten, specialisten, macho's en bij autoritaire personen. Deze mensen tonen een eenzijdig repeterend gedrag, zijn niet breed geori?nteerd, richten zich op een klein wereldje, lijden aan contactarmoede, treden naar anderen gevoelloos op, kunnen geen warmte geven.

Autisme komt voor het merendeel bij mannen voor.
 Bij kinderen doen zich eveneens verschillende uitingen van gedrag voor:.

∑         het leggen van speelgoed of andere voorwerpen in een lange rij;
∑         een en dezelfde handeling steeds herhalen;
∑         het kind leeft in een eigen wereld;
∑         heeft een achterstand in taal en leren;
∑         mist sociale vaardigheden;
∑         angst voor andere dingen dan in zijn eigen wereldje;
∑         agressieve neigingen;
∑         geen vertrouwen in volwassenen;
∑         fotografisch geheugen voor een bepaald iets;
∑         paranormale gevoeligheid;
∑         geen communicatie willen;
∑         moeilijk om tot het kind door te dringen.

Ook volwassen autisten vertonen deze uitingen.
Ouders dienen veel geduld en toewijding te tonen en zich te verplaatsen in de wereld van het autistisch kind. Als er geen of zeer moeilijk communicatie mogelijk is dan is dat wel mogelijk als je met het kind het spel meespeelt. Dat geldt ook voor niet autistische kinderen.

Zo was er een meisje dat door een trauma niet meer sprak. Zij was in behandeling bij de orthopedagoog professor dr. W. ter Horst met wie ik een aantal problemen en mogelijkheden heb doorgenomen. Hij schreef o.a. het boek 'Eerherstel van de Liefde' dat ik van hem kreeg en die hij voor mij signeerde. Dat was op 3 september 1992. In de Zwolse Courant schreef ik een artikel over hem, dat ook door andere kranten werd overgenomen.

Wat het meisje betreft dat al een lange tijd geen woord meer sprak het volgende. Bij een schaapskooi bleek er een schaap te zijn die haar aandacht trok. De orthopedagoog vroeg de dingen niet meer rechtstreeks aan haar, maar stelde de vragen aan het schaap en vroeg dan aan het meisje wat het schaap zei. Het meisje gaf dat aan de therapeut door. Een tai chi tao docente werd uitgenodigd om op een school in Emmen voor getraumatiseerde kinderen enkele lesssen te komen geven.

Ook op deze school was er een meisje waarmee geen contact te krijgen was. Wij hebben de oefenstof voor dat meisje doorgesproken. Ik vroeg of ze ook een lievelingsknuffel had en daar aan dan vragen te stellen. Via de knuffel was er plotseling communicatie mogelijk. Wij hadden ook een autistisch buurjongetje. De ouders hadden er moeite mee. De ene therapeut na de andere werd aanbevolen. Alie en ik hebben geadviseerd daar mee op te passen, omdat het kind teveel met zijn probleem geconfronteerd zou worden en daar weer trauma's van zou kunnen over houden. Het zou voor het kind ook te bedreigend kunnen worden.

De buurt had moeite met hem omdat hij andere kinderen wel eens kneep.

Op een gegeven moment kreeg hij de schuld als een ander kind huilde, terwijl hij niets had gedaan en vaak niet eens in de buurt was. Hij had een taalachterstand en als hij iets wilde vertellen kwam hij er soms niet uit en maakten anderen zijn zin af. Wij hebben dat nooit gedaan en konden goed met hem opschieten. Hij kwam ook vaak bij ons thuis. Wij gaven hem de ruimte, gingen mee in zijn spel en fantasie en deelden complimentjes uit. Wij hadden met het jochie nooit problemen.

Ook bij autisme moet je het kind niet bestraffen. Als een kind bijvoorbeeld speelgoed in een lange rij in de kamer legt, erger je dan niet dat hij de boel blokkeert. Help hem een handje mee. Als je het hem gaat verbieden of de boel direct opruimt dan maak je inbreuk op zijn belevingswereld. Hij kan daardoor dichtslaan of agressief worden. Is er sprake bij het kind van contactarmoede en zelfs niet willen knuffelen, dan kun je met het kind contact krijgen als je in zijn belevingswereld meegaat. Van daaruit kun je de situatie stap voor stap verbeteren.

De Son Rise methode van Kaufman is daar ook op gebaseerd. De zoon van het echtpaar Kaufman was autistisch. Door hun geduldige aanpak veranderde hun zoon totaal, bleek goed te kunnen leren en maakte zijn universitaire studie af.

Hormonen

Inmiddels is gebleken dat er met de hormoonhuishouding iets niet in orde is. Verder blijkt er bij autisme vaak een tekort te zijn aan magnesium en vitamine B6. De knuffelhormoon fenyl ethylanine werkt niet goed. Dit hormoon werkt samen met noradrenaline en dopamine.

 Ook het hormoon serotonine is er bij betrokken. Serotonine en noradrenaline hebben een belangrijke functie in alle delen van de hersenen. Serotonine is de dirigent van het brein en regelt de prikkelbaarheid van veel verschillende zenuwcellen. Door van buitenaf voor gunstige prikkels te zorgen is er veel ten gunste bij te stellen. Externe energie-overdracht door tai chi tao kan daar een steentje aan bijdragen.


Verstandelijk gehandicapt

Wat nu precies onder verstandelijk gehandicapt moet worden verstaan is zeer breed. Alleen is er weinig over gepubliceerd. Je moet eigenlijk alle verstandelijke handicaps op een rijtje zetten. Bijvoorbeeld:

∑         Aangeboren verstandelijke handicaps,
∑         Down syndroom,
∑         Vormen van autisme,
∑         Hersenbeschadiging doordat de moeder in zwangerschap harddrugs of alcohol gebruikte,
∑         Hersenbeschadiging door een ongeluk,
∑         Het wegvallen van hersenfuncties door een hersenbloeding,
∑         Verzwakte hersenfunctie door sterke ondervoeding,
∑         Verkeerde medische ingrepen, enzovoort.  

Je kunt je ook denken aan afasie, dementie en Alzheimer. Dementie en de ziekte van Alzheimer komt tegenwoordig niet alleen meer voor bij alleen maar ouderen. Het treft ook al mensen op jongere leeftijd (tussen de 30 en 50 jaar). Allemaal factoren waardoor iemand verstandelijk niet meer aan verschillende verstandelijke maatstaven kan voldoen. Ik formuleer dit op deze manier, omdat er altijd bepaalde verstandelijke vermogens, gevoelens en emoties overblijven. De totale communicatie is niet uitgeschakeld. Verschillende maatstaven zullen moeten worden herzien om degene met een verstandelijke handicap ruimte te geven om in ??n of meerdere dingen te kunnen functioneren of uit te blinken.


Liefde uitstralen

Volwassenen, jongeren en kinderen, met een geestelijke handicap, hoe zwaar ook, hebben ook recht om te leven. Het leert ons mens te zijn. Ze zijn op aarde gekomen en horen hier dus ook. Dat betekent ook dat het onjuist is ze weg te stoppen of er geen geld in te steken. Het is ook fout dat door medische kennis kinderen met een verstandelijke (en lichamelijke) afwijking, zoals het Down Syndroom, tijdens de zwangerschap al weg te halen. Door DNA-onderzoek kan al veel worden voorspeld. Dit houdt een gevaar in ook voor schijnbaar gezonde mensen.

Als voorspeld kan worden dat je het met je dertigste aan je hart of kanker krijgt, en deze gegevens worden opgeslagen, ook bij verzekeringsmaatschappijen, kun je je bijvoorbeeld niet meer verzekeren of een bepaalde baan krijgen.

Alle leven heeft zijn betekenis en zijn waarde. Dus ook hier geldt, laat alles in zijn waarde.

Je hoeft alleen maar te zorgen voor een goede opvang, begeleiding en toewijding.

Je krijgt er veel voor terug. Verstandelijk gehandicapten kunnen uitblinken in muziek, toneel, schilderen en andere kunstuitingen. Velen werken op de sociale werkplaats. Vergeet niet, ook verstandelijk gehandicapten kunnen genieten en dankbaar zijn. Ook daar kunnen normale mensen(tussen haakjes) van genieten.

 Tai Chi Tao is ook toepasbaar bij verstandelijk gehandicapten.

Docente Elly van Boxtel uit Eindhoven heeft in de zwakzinnigenzorg gewerkt. Op haar werk paste ze ook tai chi tao toe. Ze is nu met de VUT. Maar ze wordt door instellingen nog wel gevraagd om met zwakbegaafden oefeningen uit het tai chi tao te doen. Je laat ze enkele tai chi tao-bewegingen maken en daar maak je een vast patroon van. Zo herkennen ze de bewegingen later weer. Je kunt dit gepaard laten gaan met een muziekje. Ook kun je qi gongtechnieken uit tai chi tao met twee personen toepassen.

Je kunt ook als een spel toepassen.
Het hangt van de groep af hoe je het gaat aanpakken.

Lees ook:

http://www.rechtkind.nl/

De Tao van de Nieuwe tijdskinderen
Kinderen en depressieve ouders
Zwakzinnig is zinnig zwak
Hyperactief? Ritalin Schandaal!
Verslag Jan Kraak: Wat te doen met drukke kinderen
Verslag Hans Noordermeer, Kinderen
Verslag van Marretje Leenders, Jongeren
Tai Chi Tao op de Kameleonschool

De leugen over gedragsstoornissen kinderen en medicatie
Waterkristal Anna's Informatieve site

Kritiek op farmaceutische industrie medicijnen aan kinderen Netwerk TV-uitzendingen 22-4-2005
U kunt de reportages hier terugzien >>Martine Delfos over opvoeden en relaties

Tiener met handicap in gevangenis

Limburgs Dagblad, 25-06-2007 09:26

Sittard - Een zeventienjarig Limburgs meisje met een licht verstandelijke handicap en hechtingsstoornis zit al driekwart jaar onterecht in de justitiŽle jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda vanwege lange wachtlijsten. Alle betrokken instanties constateren dat het betreffende meisje uit Zuid-Limburg niet in een jeugdgevangenis thuishoort en spreken van een schrijnend geval. Ze zeggen niets te kunnen doen wegens geld- en plaatsgebrek.

Lees hier verder >>>

ADHD-boerderij effent weg voor meer initiatieven

Provinciale Zeeuwse Courant, 23-06-2007 09:22

door Melita Lanting OUWERKERK - Met het wegtrekken van een laken voor het naambord is de ADHD-boerderij in Ouwerkerk gisteren officieel geopend. Malversweie heet de nieuwe zorg- en logeerboerderij waar kinderen met ADHD terecht kunnen zodat de rest van het gezin even op adem kan komen.

Lees hier verder >>>

orthopedagogiek.startpagina.nl/nieuws


29 september 2004
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven