terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Tai Chi Tao en autisme en wat ze niet vertellen

De alternatieve aanpak


Autisme zit in het bloed, aldus onderzoekers van de University of California. Autistische kinderen vertonen een immuunrespons die afwijkt van niet autistische kinderen.

Talrijke onderzoeken verwijzen ook naar toxische invloeden door vaccinaties. Het zijn twee feiten die meestal niet worden genoemd. Thimerosal in vaccins is een van de boosdoeners. Zie onderaan dit artikel. Niet voor niets stijgt jaarlijks autisme met 25 procent.

Onderzoek moet zich niet richten op hersenen
maar op het immuunsysteem

Wat is autisme? Het Aspergersyndroom hoort er ook bij.

Het immuunsysteem van een autistisch kind is aangetast. Ook het spijsverteringssysteem heeft er onder te lijden. De lever, die verantwoordelijk is voor minstens 600 processen in je lichaam, moet ook worden versterkt.
Dus, versterk de weerstand van het autistisch kind door middel van voeding en supplementen. Er komt dan een reinigingsproces op gang. Voorts moet men zich in de wereld van het autistisch kind verplaatsen en samen met hem in zijn wereld tot een verbetering komen. De Son Rise-methode werkt ook zo.

Inmiddels is er ook een andere aanpak bijgekomen door Rob en Anita Nijssen.
Beiden hebben voor hun zoon Freek een remedie gevonden, die reeds ook buitenlandse aandacht heeft getrokken. 
 Homeopathische aanpak autisme video
Hun website is www.threewells.nl
email info@threewells.nl

Autisme heb je in verschillende gradaties. Een kind met autisme kan aanhalig zijn, maar vertoont een gebrekkige motoriek of een eenzijdige belangstelling. Speelgoed of voorwerpen worden steeds maar weer in één lijn gelegd, in de kamer in het looppad of buiten vlak voor de deur. Dit gedrag moet je accepteren. Dat is zijn leefwereld en het is zaak dat de ouder niet direct alles opruimt, ookal ligt het in de weg. Langzaam maar zeker leer je het kind andere vaardigheden. Dat kan als je je in het spel van het kind verdiept en meegaat, win je het vertrouwen van het kind en kun je een stapje verder gaan.

Autisme is in de regel ook het gebrek aan sociale vaardigheid. Ook kan het zijn dat ze zeer eenzijdig zijn, geen gevoel voor de ander kunnen opbrengen. Meestal kan een autist de emoties van een ander niet zien en benoemen. Zo kan het zijn dat hij niet ziet als iemand glimlacht, of verdrietig is, enz. Je kunt ze dat wel leren door middel van foto's bijvoorbeeld.
Geef je tai chi tao aan autisten, dan vraag en kijk je naar wat ze zelf doen. Zeg dus, ga maar spelen, ga maar bewegen en imiteer als docent die bewegingen. Doe dan een oefening van tai chi tao voor en vraag hen dit met je mee te doen. Je biedt ze ook oefenstof aan en kijkt hoe ze dit uitvoeren. Lukt iets niet, maak het dan interessanter. Vertel het simpel en dan weer technisch en dan weer vertel je het beeldend. Let op de reactie en doe dat wat zij het gemakkelijkst vinden. Je gaat van individuele oefeningen overschakelen naar oefeningen in een kring en daarna naar oefeningen met een partner.

Met kinderen met autisme moet je geduld hebben, je moet je kunnen verplaatsen in hun leefwereld en dat met hun gaan imiteren. Barry en Samahria Kaufman namen die beslissing: ook met hun zoon Raun en gingen zijn wereld binnen en zich vereenzelvigen met zijn behoefte. Dat deden ze dag in dag uit. Met hun twee dochtertjes sloten ze een verbond van liefde en acceptatie. Maar Raun, die was ingekapseld in een ondoordringbaar schild van in zichzelf opgaan, bleef ongevoelig voor iedere invloed die niet uit hemzelf voortkwam.
Raun was als kind zeer autistisch, wilde niets van zijn vader en moeder weten, en onderging talrijke therapieën die geen van allen hielpen. De hele dag speelde hij met een bordje dat hij op zijn kant op de grond zette en een draai gaf zodat het effect van een tol ontstond.
De moeder wilde het niet opgeven, ging bij haar zoontje op de grond zitten, pakte ook een bordje en deed hetzelfde. Elke dag maar weer. Nooit had hij zijn moeder aangekeken en plotseling keek hij haar aan. Zij was door haar belangstelling voor dat wat hij deed op de juiste frequentie met hem gekomen en er ontstond langzaam een band.

Zo ging het elke keer een stukje verder en imiteerde hij ook dingen van zijn ouders.
Ze putten uit hun diepste bronnen van geduld, toewijding en wijsheid, en zagen tenslotte bij hun zoon kleine, steeds groter wordende stapjes van bewustwording, eerst een bewustworden van zijn moeder, dan van anderen. Zijn aandacht verschoof van hemzelf naar andere mensen en dingen.
Na vele maanden begon de toen vier jarige Raun Kaufman te reageren en werden zijn ouders en zusjes getuige van de tweede geboorte Raun. Zou dit blijvend zijn? Ze wisten het niet. De verandering leek niet minder dan een wonder.

Omdat het intussen tot hen was doorgedrongen dat honderden zo niet duizenden kinderen die anders zijn systematisch worden opgeborgen in instellingen voor hopeloze en ongeneeslijke gevallen, waar ze nog meer ge?soleerd en geblokkeerd raken, schreef Barry Neil Kaufman het boek Son-RiseKaufman.Op een gegeven moment kon haar naar school, later naar de universiteit. De Kaufman's hebben dit wereldkundig gemaakt en noemde hun methode Son-Rise. Zowel de Kaufman-methode als de Son-Rise-methode wordt als term gebruikt.

Tai Chi Tao

Verder is het belangrijk om de tai chi tao-oefeningen op de persoon met autisme aan te passen aan zijn belevingswereld. Zo kan het zijn dat je een oefening of een klein vormpje lange tijd steeds moet herhalen. Daarna ga je een stap verder. Leg elke oefening beeldend uit, gebruik een verhaal om ze in een sfeer te brengen waarin ze zich kunnen inleven.
Zorg voor prettige maar niet overdadige prikkels. Zorg voor de ontwikkeling van prikkeling van de fantasie. Op een gegeven moment wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld en verdwijnt de eenzijdigheid.Doe verder oefeningen voor de thymus en de milt (beiden voor het afweersysteem). De milt zorgt ook voor stabiliteit.Pas ook reinigende oefeningen toe, zoals ademoefeningen, de omgekeerde buikademhaling, zachte klopoefeningen, en hand-qi gong voor de 5 elementen en het neurale- en hormoonstelsel. Je kunt ze bij Jan Kraak leren.
Geef de autist het gevoel van een veilige omgeving en zekerheid. Geef niet teveel oefenstof, maar zorg voor herhalingen en een aantal steeds terugkerende aspecten. Je ziet dat ook bij andere cursisten die altijd weer op dezelfde plaats gaan staan of de stoel altijd weer op dezelfde plaats neerzetten.

Werk je met kinderen zorg dan voor plaatjesboeken om er samen in te kijken. Is er belangstelling voor een boom, speel dan in op een thema over bomen en beeldt dat uit door allerlei hout-oefeningen (Jan Kraak kent er vele). Is er aandacht voor een speciaal dier, dan probeer je dat dier uit te beelden.
Laat ruimte voor spontane associaties en ga daarin mee.

De Britse psychiater Lorna Wing deed dertig jaar onderzoek ontdekte dat een gedragstherapeutische werkwijze voor autisten ongeschikt is omdat zij niet kunnen generaliseren.Als je autisme beschouwt dan merk je verschillende aspecten , zoals het gebrek aan schaamtegevoel, het niet opnemen van een boodschap, ongevoeligheid voor straf.  
Een autist voelt zich ook niet elke dag hetzelfde. Maar dat geldt ook voor andere mensen. Als er in de cursus een dag dat de autistische deelnemer iets niet goed uitvoert of niet wil uitvoeren, dan is dat geen onwil. Voorheen deed hij het goed en ook later kan hij het weer goed doen. Negeer ongewenst gedrag en ga er niet op in.
Probeer op dezelfde frequentie te komen. Van daaruit kun je een bepaald gedrag weer ombuigen. Wees in ieder geval één met hem. Des temeer is de autist bereid om met jou mee te gaan en van jou te leren.

Sommige autisten gaan bij toenemende spanning over tot agressief gedrag of zelfbeschadiging. Hier moet je aandacht besteden door heel rustig te blijven en hem heel rustig toe te spreken. Vraag hem enkele keren er mee op te houden.
Gebeurt dat niet zeg dan 'Zal ik je helpen om er mee op te houden?' Of ?Kijk, ik ga dit doen, wil je mee helpen?' of 'Wat ben je aan het doen, ga nu maar stoppen'. Het kan zijn dat er niet direct gereageerd wordt, maar dat wil niet zeggen dat de autist het niet opneemt. Hij heeft vaak even tijd nodig om zich om te schakelen. Je moet de vragen rustig en zacht sprekend herhalen.

In de Kaufman (Son-Rise)-methode wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd wat de gevolgen kunnen zijn van een niet accepterende houding, die gericht is op verandering van gedrag bij een autist. Zo'n houding leidt tot spanning en blokkades en uiteindelijk tot een verlies van contact.

Asperger Syndroom

De aanpak voor kinderen met het Asperger Syndroom is hetzelfde als die voor autisten.
Het Asperger Syndroom is een aan autisme aanverwante stoornis en vernoemt naar dr. Hans Asperger, een Oostenrijkse pediater die de stoornis voor het eerst in 1944 heeft beschreven. Dr. Asperger was hoogleraar en pediater aan de Universiteit van Wenen. Hij leidde er de afdeling voor Heilpedagogiek. Hij kreeg kinderen van ongeveer tussen 7 tot 12 jaar oud in behandeling met afwijkend gedrag en die moeilijk waren in de opvoeding. Ook bij het Asperger Syndroom is er sprake van afstandelijkheid en eenzijdige gerichtheid.


Toxische beschadiging Traumatische ervaring

In augustus 2003 werd in The International Journal of Toxicology, het officiële orgaan van The American College of Toxicology, een onderzoek bekendgemaakt dat er sterke bewijzen zijn dat toxische stoffen een verband hebben met autisme (that mercury is tied to autism).
Behalve door toxische beschadiging (vaccins) komt het ook voor dat de chemie van een kind verandert door traumatische ervaringen, zoals zware mishandeling, sexueel misbruik, een angstige situatie doordat de ouders altijd heftige ruzie hebben. Een kind klapt dan dicht en trekt zich terug. Zo ontstaat ook het meervoudige persoonlijkheidssyndroom. De behandeling hoort dan geduldig en liefdevol te zijn. Naast de behandeling met tai chi tao dient aandacht te worden besteed aan de voeding op basis van de vijf elementen om de weerstand te verbeteren. Ook supplementen dienen regelmatig als een kuurtje aanbevolen te worden. Het lichaam moet zich weer reinigen en de natuurlijke afweersysteem weer versterken. De hormoonhuishouding wordt dan ook verbeterd.
Nu blijkt het immuunsysteem als geheel in nauwe interactie te functioneren met het centraal zenuwstelsel, met de hersenen dus. Ook zijn er studies over wijzigingen in neurotransmitters als serotonine naargelang er wijzigingen in het immuunsysteem optreden. Het immuunsysteem heeft blijkbaar andere functies in het lichaam dan alleen maar het optreden tegen ziekteverwekkers.
Er zijn veel gevaren verbonden aan het onderdrukken van het immuunsysteem omdat diverse boosdoeners zoals virussen e.d. meer greep op het organisme krijgen. Medicaties geven vaak slechts een tijdelijke verbetering. Versterk het lichaam en zijn afweer door elementenoefeningen en de elementen voedingsleer waarbij ook het toepassen van de vijf smaken horen. Ook de hormonen gaan dan beter werken.

http://www.pr.com/article/1076 over Jenny McCarthy en haar autistische zoon

U.S. Government Concedes That Mercury Causes Autism
In an unprecedented statement, federal officials finally acknowledge a
vaccine-autism link.

http://www.youtube.com/watch?v=Dh-nkD5LSIg video autism/vaccins

 

Dr. Russell Blaylock has written an excellent paper that provides a

connection between excessive vaccination and neurodevelopmental disorders
like autism that is definitely worth reading.

Hormonen

Het gebrek aan serotonine bij autisten en de afwijkende en/of rechtlijnige handelwijze heeft invloed op het hormoon ethylfenylamine (een hechtings- en knuffelhormoon) en oxytocine die daardoor niet werkt. Mensen die ongevoelig zijn, (ook autoritair, respectloos, onverschillig of machogedrag vertonen) hebben een verstoorde hormoonhuishouding wat o.a. serotonine, fenyl-ethylamine, oxytocine, nor-adrenaline betreft.
Het verstoorde gedrag van de laatste jaren van steeds meer mensen spreekt boekdelen.
De yange mannenmaatschappij brengt hormonen in de war. Macho-gedrag is hand over hand toegenomen. Dat heeft ook invloed op vrouwen. Bij vrouwen in verwachting wordt de productie van oxytocine en fenyl-ethylamine vergroot.

Oxytocine brengt bijvoorbeeld de baring te weeg en de afgifte van melk. Oxytocine geeft een hechtingsgevoel met het kind en fenyl-ethylamine het liefdesgevoel. Fenyl-ethylamine noem ik het knuffelhormoon. Het is allemaal van belang voor liefde, koestering en eerbied voor het kind, maar ook naar volwassenen toe. Door de gejaagde maatschappij, ander bioritme en een verkeerd voedingspatroon (door junkfood, fastfood en de afslankcultus) is de productie van oxytocine, melatonine en fenyl-ethylamine verstoord geraakt.

Het feit dat kinderen worden mishandeld en misbruikt is een gevolg van een te lage productie van deze hormoonstoffen. De rest volgt als een proces van oorzaak en gevolg.

De behandeling van autisme voor kinderen geldt ook voor volwassen autisten. Het gaat er om, hoe het ontstaat. De behandelwijze geldt zeker ook voor volwassenen. Ook bij hen moet je inzicht geven in gevoel en genegenheid. Je moet het per geval bekijken en er een antwoord op vinden. Soms kun je kinderen bereiken via een knuffel of lievelingsdier om via zo'n intermediair beter contact met de autist te krijgen.
Bij volwassenen kan dat ook, en soms is het dat, waar ze de meeste interesse voor hebben. Je kunt ook met foto's werken met verschillende gelaatsuitdrukkingen, waarbij ze moeten zeggen welke gemoedstoestand wordt uitgebeeld. Doel is altijd om meer gevoel bij te brengen en dat uit te breiden. Je kunt wat technieken en inspiratie opdoen door ook het gedrag van ADHD (hyperactiviteit) en bijvoorbeeld FAS (Foetus Alcohol Syndroom) te bekijken en ook te betrekken bij de behandeling van autisten.
 

Het zal best moeilijk zijn om autisten op een cursisten te krijgen, misschien lukt het om het als behandelingswijze aan te kondigen, dan krijg je eerst 1, 2 of 3 personen, later kunnen dat er meer worden, maar meer is niet aan te bevelen omdat het toch kleinschalig moet.
Alleen oefeningen is niet genoeg. Er moet achtergrondinformatie gegeven worden, inzicht en filosofie van de oefeningen gegeven worden, rollenspel om emoties van verdriet, blijheid, verbazing, belangstelling, lachen, genegenheid e.d. te laten zien die de autist moet benoemen. Kortom de fantasie, de nieuwsgierigheid, van de autist moet ook geprikkeld worden. Het gaat om het leren herkennen van bepaalde emoties. Daar hebben ze vaak moeite mee.

Behalve vaccinaties is er nog een ander gevaar voor kinderen, namelijk aspartaam, cuclamaat en sucralose.
Bij autisme wordt gedacht aan een afwijzende houding en het geen contact willen maken. Gedacht wordt ook aan hersenbeschadiging en erfelijkheid. Autisme is niet genetisch bepaald. Onderzoeken tonen aan dat er sprake is van toxische invloeden die het immuunsysteem aantasten, voornamenlijk veroorzaakt door de vaccinaties-cocktails. Ook zijn er studies over veranderingen in de neurotransmitter, waaronder het hormoon serotonine, naargelang er wijzigingen in het immuunsysteem optreden. 

Onderzoek moet zich niet richten op 
hersenen maar op het immuunsysteem

Het immuunsysteem heeft blijkbaar andere functies in het lichaam dan alleen maar het optreden tegen ziekteverwekkers.
Het onderzoek moet zich daarom niet specifiek richten op de hersenen maar op het immuunsysteem! Ik kan er aan toevoegen dat wat voor autisme geldt, heeft ook betrekking op het Asperger syndroom, een stoornis verwant aan autisme.
Behalve door toxische beschadiging (vaccins) komt het ook voor dat de chemie van een kind verandert door traumatische ervaringen, zoals zware mishandeling, sexueel misbruik, een angstige situatie doordat de ouders altijd heftige ruzie hebben. Een kind klapt dan dicht en trekt zich terug. Zo ontstaat ook het meervoudige persoonlijkheidssyndroom.


In Tai Chi Tao kun je veel invalshoeken vinden om met autisten om te gaan en te oefenen. Enkele tips vind je onderaan dit artikel. Maar eerst iets over de oorzaak van de verzwakte en aangetaste immuunsysteem.
Thimerosal is een van de boosdoeners. Het zit in de meeste vaccins. Thimerosal is een kwikverbinding die daarvoor standaard gebruikt wordt. De symptomen van kwikvergiftiging lopen echter vaak verrassend gelijk op met die van autisme.

Het aantal kinderen in Amerika met autisme stijgt schrikbarend. In 1999-2000 waren dit er 65.396, vergeleken met 53.576 een jaar daarvoor. Statistieken wijzen er op dat er sinds 1980 een sterke stijging is opgetreden, gelijke tred houdend met het meer toedienen van meer vaccinaties aan kinderen. Met name in de USA is er een intensieve vaccinatieprogramma.
Babies krijgen er prikken tegen Hepatitus B in de eerste twee levensdagen en nog eens vijf doseringen tegen difterie en tetanus, twee doseringen tegen MMR en vier tegen meningitis, eentje tegen waterpokken, vier tegen polio en vier doses van een vaccin als zogenaamde preventie tegen oorinfecties voor dat ze voor het eerst naar school gaan. Dr. Ed Yazbak, psychiater in ruste, noemd dit gekkenwerk. Raymond Gallup, van de Autism Auto-immunity Project wijdt de toename van autisme aan vaccinatie en hij noemt de MRR de meest problematische.

In augustus 2003 werd in The International Journal of Toxicology, het offici?le orgaan van The American College of Toxicology, een onderzoek bekendgemaakt dat er sterke bewijzen zijn dat toxische stoffen een verband hebben met autisme (that mercury is tied to autism).
De studie onder leiding van Mark Blaxill, directeur van Safe Minds, wijst er op dat autisme een vorm van vergiftiging door toxische stoffen. Hij stelt: 'Autism is a form of mercury poisoning and that exposure to the mercury-based preservative THIMEROSAL in vaccins has likely coused neurological damage to thousand of children'
Het aantal kinderen met autisme in Amerika is continue groeiend met meer dan 20 procent per jaar. De cijfers zijn afkomstig van de US Department of Health. Ook in andere westerse landen is er een stijging waarneembaar.
Blaxill stelt dat de statistieken er op wijzen dat er niet een enorme stijging sinds 1980 is maar dat de groei niet zal stoppen. Autisme is zeker niet genetisch bepaald wat dat zou te zien in het eerste jaar van het leven.
Dr. Yazbak stelt: 'Daar zijn beslist teveel vaccinaties die aan babies worden gegeven in de eerste 18 maanden. Kinderen krijgen 2 doses MMR, 5 doses difterie en tetanus, 4 tegen meningitis, 1 waterpokken. 4 polio en 4 tegen oorinfecties voordat ze naar school gaan.'.'There are definitely too many vaccines,' said Yazbak. 'It is pretty crazy to give vaccines on the first day of life when the child doesn't need.'
Raymond Gallup, president van The Autism Auto-immunity Project, een US campagnegroep, zegt: 'I attribute this increase to over-vaccination. There is no doubt about it and MMR is the most problematic one. Children are definitely getting too many vaccines too early in life.'

Waarom ook niet even kijken naar moeder natuur ? Deze heeft in het afweersysteem van het kind in zijn eerste levensfase voornamelijk voorzien via borstvoeding. Het kind geniet maximaal van de door de moeder opgebouwde afweerstoffen en kan zich intussen rustig ontwikkelen . Er wordt in deze ideale context niet (of alleszins slechts beperkt) van het immuunsysteem ge?ist dat het reeds zelf antistoffen moet opbouwen. Slechts na  het be?indigen van de borstvoeding moet het zelf in actie komen.
De vaccins worden toegediend terwijl nog niet alle enzymen, voor de spijsvertering, zich hebben ontwikkeld en de meridianen nog niet volgroeid zijn, met name de middelste van de drievoudige verwarmer meridiaan.

De vroegtijdige toediening van vaccins doorbreekt deze natuurlijke gang van zaken en eist misschien meer van een onrijp immuunsysteem dan het aankan. Ook alternatieve beschermingsmogelijkheden tegen de betrokken aandoeningen zouden nader onderzocht en gepromoot moeten worden.
 
Te weinig reactief immuunsysteem

Een belangrijk percentage van kinderen met autisme heeft een zware historiek van infecties in de baby- en peuterjaren, mogelijkerwijze door een in aanleg verzwakt afweersysteem.
Een eerste probleem dat hieruit voortvloeit is dat het theoretisch denkbaar is dat het organisme constant belaagd wordt door latent aanwezige micro-organismen die op allerlei niveaus schade kunnen aanrichten.
Een tweede probleem is dat het gebruik van antibiotica ter bestrijding van deze infecties de laatste decennia sterk toegenomen is.

De antibiotica vallen echter niet alleen de ziekteverwekkers aan, maar vernietigen ook heel wat van de goede darmflora. Als gevolg daarvan krijgen met name schimmels en gisten in de darmen vrij spel. Het zwakkere immuunsysteem is niet in staat het evenwicht te herstellen en gistovergroei wordt een chronisch probleem.
Wat zijn de daaraan verbonden gevaren ?
Deze zijn tweeledig :
rechtstreeks : gisten scheiden chemische stoffen af die de hersenen kunnen aantasten;
onrechtstreeks : ze tasten de darmwand aan waardoor stoffen in de bloedbaan terecht komen die daar niet thuishoren (o.a. nog niet volledig afgebroken eiwitten). Indien ook de bloed/hersenbarriere verzwakt is (bv via een mazeleninfectie) bereiken deze stoffen de hersenen.

Volgens sommigen zal het zwaartepunt van het wetenschappelijk onderzoek in het volgende decennium zich steeds meer verleggen van de studie van de hersenen naar die van het afweersysteem. Bij het afweersysteem is de milt belangrijk, want die maakt afweercellen aan, en de thymus die verbonden is met het immuunsysteem. Ook de metabole processen die zich in de darmen spelen daarbij een grote rol.
Gezond? Lijst van giftige materialen in vaccins
Tai Chi Tao is goed voor je gezondheid en vitaliteit. Als je met gezondheid bezig bent wil je ook weten wat ongezond is.
Wat is de oorzaak van minder weerstand, aantasting van het immuunsysteem, de schrikbarende toename van autisme?

Formaldehyde in vaccins, kankerverwekkend
In vaccins zitten allemaal gifmaterialen. In een griepprik zitten de volgende gifstoffen: Ethyleen glycol = antivries; Phenol = een desinfecteringsmiddel; Formaldehyde = kankerverwekkende stof; Aluminium = deeltjes die je hersencellen aantasten; Thimerosal = desinfecteringsmiddel tast immuunsysteem aan en veroorzaakt hersenbeschadiging; Neomycin = anti-biotisch geeft allergische reacties;Streptomycin = idem als neomycin.
Plannen zijn er om babies ook al een griepprik te geven. Al deze middelen tasten je immuun- en afweersysteem aan. Onderzoeken wijzen uit dat de toename van autisme bij kinderen komt door vaccinaties en met name de stof thimerosal springt er uit als een van de boosdoeners. Het zit ook in de griepprik. Thimerosal zit ook in de kinderprikken DKT, difterie, kinkhoest en tetanusvaccins. Maar het zit in meer vaccins zoals in de onderstaande lijst is te zien.

Door de grote lobby van de farmaceutische industrie zijn vrijwel alle dokters voorstander van griepprikken. Ook het bedrijfsleven maakt er reclame voor en werknemers staan in de rij om een dosis gif op te halen. Gewezen wordt op risicogroepen, zoals onder andere bij hartkwalen, suikerziekte, astma en ouderen. Ingespeeld wordt op angst! Er zijn plannen om kinderen van 6 tot 23 maanden al een griepprik te geven. In februari 2002 werd bekend dat The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) adviseert om in de periode 2002/2003 ook kinderen van 6 tot 23 maanden tegen griep in te enten.

Het beste is om je afweersysteem te versterken met natuurlijke middelen, voeding met als ondersteuning mineralen en vitamines. Ook de kritische arts Dr. Joseph Mercola van het Optimal Wellness Center in Amerika geeft achtergrondinformatie over de gevaren van vaccinaties en het vergroten van de weerstand via voeding

Vaccins en autisme
Het aantal kinderen in Amerika met autisme stijgt schrikbarend. In 1999-2000 waren dit er 65.396, vergeleken met 53.576 een jaar daarvoor. Statistieken wijzen er op dat er sinds 1980 een sterke stijging is opgetreden, gelijke tred houdend met het meer toedienen van meer vaccinaties aan kinderen. Met name in de USA is er een intensieve vaccinatieprogramma. Babies krijgen er prikken tegen Hepatitus B in de eerste twee levensdagen en nog eens vijf doseringen tegen difterie en tetanus, twee doseringen tegen MMR en vier tegen meningitis, eentje tegen waterpokken, vier tegen polio en vier doses van een vaccin als zogenaamde preventie tegen oorinfecties voor dat ze voor het eerst naar school gaan.

Dr. Ed Yazbak, psychiater in ruste, noemd dit gekkenwerk.
Raymond Gallup, van de Autism Auto-immunity Project wijdt de toename van autisme aan vaccinatie en hij noemt de MRR de meest problematische.In augustus 2003 werd in The International Journal of Toxicology, het offici?le orgaan van The American College of Toxicology, een onderzoek bekendgemaakt dat er sterke bewijzen zijn dat toxische stoffen een verband hebben met autisme. De studie onder leiding van Mark Blaxill, directeur van Safe Minds, wijst er op dat autisme een vorm van vergiftiging door toxische stoffen. Hij stelt:?Autism is a form of mercury poisoning and that exposure to the mercury-based preservative THIMEROSAL in vaccins has likely coused neurological damage to thousand of children'.
Het aantal kinderen met autisme in Amerika is continue groeiend met meer dan 20 procent per jaar. De cijfers zijn afkomstig van de US Department of Health. Ook in andere westerse landen is er een stijging waarneembaar.
Vaccinaties en meningitus

De weerstand van de mens wordt ondermijnd door teveel vaccinaties.

Baby's krijgen eerder en meer vaccins (cocktail) dan vroeger, terwijl hun meridianen, enzymen, spijsvertering, afweersysteem nog onvoldoende ontwikkeld is. Sindsdien hoorde je ook meer over wiegendood en allergie?n. Het is o.a. gepubliceerd in JAMA, het meest circulerende medisch journaal in de wereld.
In een commentaar zegt dr. Joseph Mercola dat griepprikken de weerstand verzwakt.
'Remember flu shots don't prevent illness, never have, never will'. Hij publiceerde
meerdere onderzoeken over de bijwerkingen van vaccinaties De (MMR-vaccinatinatie (cocktailprik) in het Verenigd Koninkrijk
werd onder de regering van John Major aan twee miljoen kinderen verplicht gegeven
terwijl de negatieve effecten bekend waren.
Na de prik kregen 20.000 kinderen ernstige kwalen. Daarnaast zijn er vele duizenden
kinderen ziekelijk. Steeds meer aanwijzingen en publicaties zijn er dat steeds meer
kinderen last hebben van hersenbeschadiging, doofheid, epilepsie, overactiviteit,
allergie en autisme. De krant Sunday Express deed zelf een onderzoek en ontdekte
dat de regering hiervan afweet. Niettemin krijgen nog steeds een miljoen kinderen de
vaccinatie sinds deze in 1988 werd ingevoerd. De cocktail maakt de kinderen
gevoeliger voor meningitus. In 1990 bevestigden wetenschappers van The Queens
Medical Centre in Nottingham de connectie met meningitus. De regering ontkende
deze relatie. Leveranciers van de cocktail zijn de farmaceutische giganten
GlaxoSmithkline en Aventis Pasteur.
De voorbereidingen worden getroffen om op grote schaal inentingen tegen pokken te
doen. De voorbereidingen zijn al sinds 2000 bezig. De plannen worden nu completer
(dit schrijf ik op 10 maart 2002).
De publieke opinie wordt mondjesmaat al bewerkt en de relatie wordt gelegd met de strijd
tegen terreuraanvallen sinds 11 september 2001, zeer populair om alles aan op te
hangen. Maar in 2000 was dat gevaar er niet, maar wel de voorbereiding voor pokkenvaccinaties. Deze vaccinaties zijn bedenkelijk en gevaarlijk. De pokkenvaccinatie zal verplicht zijn. In Amerika zijn al quarantaine-gebieden ingericht. Al die vaccinaties tasten ook
je thymus aan die zo belangrijk is voor het sterk houden van je immuunstelsel en de milt die belangrijk is om afweercellen aan te maken.

Zo neemt autisme toe. De Britse moleculair pathologist dr. Andrew Wakefield stelde reeds
eerder dat er een link is tussen MMR-vaccinatie, mazelen, bof, rode hond,
hersencellen aantasten en ook ingewanden.
In Amerika zie je een stijging van autisme van 20 procent per jaar. Een ander omstreden iets is het feit dat fluoride in tandpasta er in is ingestampt, dat er fluortabletjes zijn, dat men fluor het liefst in drinkwater doet. In Engeland wordt dit steeds weer van stal gehaald. Fluoride toediening is slecht voor je gezondheid en je mag zeker je kinderen er niet aan bloot stellen. De rapporten over de gevaren zijn er maar die
worden het liefst weggemoffeld.

Wij gaan slecht met kinderen om
Deze film is een aangrijpend verhaal van de 12-jarige Severn Suziki uitgesproken op
Verenigde Naties Aarde bijeenkomst

Video: Severn Suzuki speaking at UN Earth Summit 1992  
Nu anno 2008 kunnen we alleen maar constateren dat het erger is geworden.
Leiders luisteren niet

http://www.rechtkind.nl/


Onderstaand enkele sites:

Voedsel als medicijn. Het yin en yang van de voeding


Voeding... Ga er beter mee om door de vijf elementen. Met uitgebreide lijst


Aspartaam, sucralose, cyclamaten, zoetjes, lightdrinks, gevaarlijk? Dit moet u weten

Genetisch gemodificeerd voedsel verdringt natuurlijk voedsel met hulp van WHO, FAO en WTO

 


Codex Alimentarius om voedsel te vergiftigen met GM, gifstoffen en groeihormonen met medewerking van WHO en FAO. Vitamines e.d. worden illegaal

 

Inductiekoken en verstoringen


Magnetron ongezond; foute energie!

http://www.mercola.com
http://www.nvkp.nl
http://www.CasiQuest.org


Tai Chi Tao is goed voor je gezondheid en vitaliteit. Als je met gezondheid bezig bent wil je ook weten wat ongezond is. Vandaar deze voorlichting over vaccins. E?n van de gevaren is autisme. Autisme is een snel groeiend probleem die gesignaleerd worden door dr.Joseph Mercola en dr. Sherri J. Tenpenny, maar ook andere wetenschappers. Er is een relatie vastgesteld tussen de vaccinaties en de toename.
 
www.autism-society.org
http://www.vaccinationnews.com
http://www.vaccinationnews.com/Scandals/past_scandals.htm
http://www.909shot.com
http://www.redflagsweekly.com

Alternatives to Antidepressant Use for Children

 


30 september 2004
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven