terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
De Tao van de Nieuwe tijdskinderen

De onbegrepen intu´tieve kinderen


 

Zet positieve liefdevolle energie tegenover donkere negatieve
energie. Alles is energie, alles bestaat uit trillingen.

Claudia - 9 jaar - wil in contact komen met andere Indigo-kinderen
om gegevens uit te wisselen


haar email is: indigocrystal@telenet.be
Zie haar verhaal onderaan deze pagina

Nieuwe Tijdskinderen - Indigo-kinderen - Sterrenkinderen

Sinds 1990 worden er steeds meer nieuwe tijdskinderen geboren. We gaan over naar een nieuwe tijd, van het vissentijdperk naar het aqauriustijdperk, van een rationele tijd naar een meer spirituele tijd. We leven nu in overgangsfase. Het heeft te maken met zonne-energie, het sterker worden van de lichtgordel en een ander electro magnetisch veld om de aarde. Bij mensen brengt dat zowel verwarring als intu´tieve bewustwording te weeg. Steeds meer mensen zullen een humanere weg willen inslaan.

Ze voelen dat de huidige politiek van vrije marktmechanisme en opvoeren van de prestatie zich tegen de mensen keert. Ze zien dat het welzijn van de mensen en de aarde door dit mechanisme steeds meer in de knel komt. Deze waarneming en de toenemende aversie hiertegen gaat gepaard met de nieuwe bewustwording veroorzaakt door het veranderende magnetisch veld om de aarde. Om te kunnen begrijpen wat dit alles met nieuwe tijdskinderen te maken heeft, vertel ik straks over het veranderende magnetisch veld meer.

Geen afwijking

Nieuwe tijdskinderen zijn kinderen die gevoelig zijn. Het zijn intu´tieve en spirituele kinderen. Deze kinderen zien aura's, zeggen wijsheden die ze nog niet kunnen weten, zeggen intu´tief een juist antwoord, maar kunnen niet verklaren hoe ze er toegekomen zijn, zeggen dat ze in contact staan met lichtwezens en hebben het over andere dimensies. Een nieuwe tijdsbaby kijkt je bijvoorbeeld al heel doordringend aan. Omdat ze alles kosmisch en totaal zien hebben ze ook wel eens last van dyslexie, omdat ze ook beelddenkers zijn.

Nieuwe tijdskinderen denken analoog en niet analytisch, ze doen dingen op gevoel en niet rationeel. Ze denken in beelden. Ouders vinden dat vreemd. Ze kunnen al niet goed omgaan met de hyperactieve en bodemloze kinderen laat staan met deze nieuwe tijdswezens. Het gedrag van het kind wordt genegeerd, vreemd en afwijkend gevonden. De neiging bestaat om het gedrag te corrigeren of te bestraffen. Ook artsen, psychologen, psychiaters, onderwijzers weten er niet mee om te gaan. Op enkele uitzonderingen na.

De nieuwe tijdskinderen krijgen het al heel jong moeilijk. Ze hebben heel andere interesses. Ze hebben het daarom ook moeilijk op school en met onze normen en waarden.Veel nieuwe tijdskinderen, zijn nog sterk verbonden met hun lichtdimensie en kunnen moeilijk aarden op deze aardse rationele wereld. Het zal veel rationeel ingestelde mensen vreemd in de oren klinken. Maar in veel kringen was het al bekend, dat kleine kinderen nog verbonden zijn met hun geestelijke wereld.

Tot hun zevende levensjaar staat hun kruinchakra nog open voor deze geestelijke wereld. In die zeven jaar gaat de kruinchakra zich steeds meer sluiten om de verbinding met het kosmische te verminderen. Bij nieuwe tijdskinderen is die kosmische verbondenheid vele malen sterker. Als je dat begrijpt en de kinderen in hun waarde laat, zul je niet langer van een afwijking uitgaan.

Kwalen

Doordat er echter niet goed op deze kinderen gereageerd wordt, ontstaan er spanningsvelden die met name voor het nieuwe tijdskind beklemmend zijn. Het geeft een psychische druk op het kind. Het kind verzet zich, gaat zijn eigen weg en is dan moeilijk benaderbaar. Ze denken spiritueel, grotendeels in beelden, analoog, niet-rationeel en begrijpen de rationaliteit van volwassenen niet. Omdat het beelddenkers kan er ook sprake zijn van dyslexie, dat overigens niets te maken heeft met minder intelligentie. Integendeel. Kinderen en mensen met dyslexie zijn ruimtelijke denkers, met een brede kijk en creatief. Als je al die dingen als een afwijking ziet dan wordt het een groot probleem. De psychische druk leidt bij het kind bijvoorbeeld tot ongehoorzaamheid, allergie, astma, overgevoeligheid, kortom tot lichamelijke en psychische klachten. Daarom is het belangrijk dat ouders attent te zijn of je een nieuwe tijdskind hebt. Als je er goed mee omgaat, dan kan het nieuwe tijdskind zich goed ontplooien.

Kosmische en aardse verandering en invloeden

We weten dat het weer invloed heeft op ons lichaam en dat we reageren op kou, warmte, wind, storm, vochtige kou, onweer, droogte en regen. Het heeft invloed op ons humeur, gezondheid en ziektes die een mens heeft. De natuur, maar ook de mens, reageert op seizoenen, op het evenwicht van yin en yang. De zee reageert op de stand van de maan. Ook gewassen reageren er op. Dieren merken veranderingen op. Mensen kunnen dat ook. Maar door vervreemding met de natuur ontkennen veel mensen deze invloeden op hun welzijn.

De aarde is ontstaan uit kosmische stof en gassen en de bouwstenen die er in zitten. Die bouwstoffen zitten ook in de mens. In de Chinese energieleer spreekt men van macrokosmos en microkosmos. De mens is een microkosmos. Deze wetenschap was ook bij vele oude beschavingen bekend.

De mens heeft een kosmische blauwdruk van licht, aura, trilling en energie. We zijn dus nog verbonden met het licht. Er bestaat een kosmische databank. Alles wat leeft reageert op licht. Licht is een energie-, en informatie-overdrager. Een drager van het oerweten en het intu?tief weten. In de quantum-wetenschap is dat niet vreemd meer.

Door vervreemding van de natuur en ons zelf, voelen we deze codes niet meer. Maar de nieuwe tijdskinderen zijn er wel gevoelig voor. Dat er nu steeds meer nieuwe tijdskinderen worden geboren, komt omdat het electro magnetisch veld om de aarde verandert. Sinds eind jaren 80 is de verandering ingetreden. In het wetenschappelijk blad Nature verschenen in 1992 artikelen over de veranderingen en verschuivingen in het magnetisch veld om de aarde en zonne-vlekactiviteit.

Er werd op gewezen dat dit ook invloed heeft op de gevoelige electronische instrumenten en de positie van de magnetische noord-zuidpoolverbinding. Later is ontdekt dat de polen sinds 1997 1000 tot 1600 km uit balans zijn. Dit heeft ook invloed op de navigatie van bijvoorbeeld vliegtuigen. Vliegtuigmaatschappijen hebben door de veranderde noordzuidverbinding de koers en instrumenten hierop aangepast. De verandering in het magnetisch veld van de aarde geeft een andere frequentie en vibratie.

Reactie van ons lichaam

Die verandering heeft invloed op ons energetisch- en fysiek lichaam, op energiebanen en chakra's. De wetenschap heeft aangetoond dat onze hersenen miljoenen zeer kleine magnetische deeltjes bevatten. Dat alles reageert op de veranderingen van het magnetisch veld van de aarde.Dat heeft invloed op fysiologische processen in ons lichaam, op ons gestel, trillingen en bevruchting.Dat verklaart ook waarom er steeds meer nieuwe tijdskinderen geboren worden.Maar het heeft ook invloed op onze gedachten, op ons handelen.

We bevinden ons nu op een omslagpunt. Door de veranderende magnetische werking worden dingen versneld. Positieve gedachten en handelingen komen in een stroomversnelling, maar negatieve zaken ook.

Mensen die reeds alternatief en spiritueel bezig zijn zullen dit in deze tijd van omslag versnellen en verdiepen. Boze en kwade zaken helaas ook. De omslag is ook een periode van confrontatie. Maar de verandering is vooral bedoeld om de mens op een hoger geestelijk niveau te brengen en de aarde en de mens te helen.

Als we ons van die verandering bewust worden kunnen we ook de nieuwe tijdskinderen beter begrijpen, opvangen en begeleiden. Belangrijk is op dezelfde geestelijke frequentie met hen te komen.

We moeten minder rationeel worden. Rationaliteit is een kille energie, emotionele intelligentie is een warme energie. Inplaats van IQ wordt EQ meer op de voorgrond gesteld. Er ontstaat ook een spirituele qouti?nt, het SQ.

Heet de nieuwe tijdskinderen welkom!

Belangrijk is dat we de nieuwe tijdskinderen welkom heten. Zij vormen geen probleem, ouders die het nieuwe tijdskind niet begrijpen zijn een probleem. Daarom is het van belang dat er meer voorlichting over komt, dat er meer over geschreven wordt.Bekijk de reeds genoemde aanpak van hyperactieve en bodemloze kinderen.Verplaats je meer in jezelf en de kinderen en verander. Krijg meer inzicht in het natuurlijk proces. Dan krijg je een harmonieus geheel.

Dat is de weg van tai chi tao

Website Nieuwe Tijdskinderen

Nieuwe tijdskinderen zijn kinderen die nog in een andere wereld leven en dat brengen ze met hun gedrag tot uiting.
Net als niet- Nieuwe tijdskinderen zijn het kinderen. Niet-Nieuwe tijdskinderen hebben ook nog hun eigen wereld, hun spel-wereld, hun geestelijke wereld, hun fantasie-wereld, hun fantasie vriendje, hun fantasie dier. Zij zijn rond het zevende levensjaar pas geaard. In die zeven jaar proberen ouders ze te condioneren in de volwassen-wereld.
Volwassenen beginnen met de conditionering van hun kind echter al heel vroeg, de overheid helpt hierbij een handje. De laatste jaren vooral doordat alles geduwd wordt naar marktgerichtheid, economie en prestatie.
Dat is niet de wereld voor en van kinderen en zeker niet voor en van Nieuwe Tijdskinderen.
Nieuwe Tijdskinderen hebben het in de huidige situatie op Aarde nog moeilijker dan niet-Nieuwe Tijdskinderen.
Voor niet-Nieuwe tijdskinderen geldt 'geef ze de ruimte om kind te zijn'. Nieuwe Tijds Kinderen nemen zelf die ruimte en worden daarom niet goed begrepen.
Zaken die (nog) niet tot hun belevingswereld horen nemen ze niet direct op of ze reageren er niet direct op omdat het voor hen nog onbegrijpelijk en belangrijk is. Ze zijn nog geestelijk bezig en niet materieel.
Maar de omgeving wil kinderen al zo gauw mogelijk aanpassen aan de normen en waarden die nu op aarde door opvoeders en leiders worden bepaald. En dat zijn niet de noemen en waarden van een kind en niet van een Nieuwe Tijdskind. Trouwens ook niet van mij en ook niet van meerdere mensen.
 
Zo ver het mogelijk is 'geef een Nieuwe Tijdskind de ruimte'.
Ze zijn spiritueel aangelegd. Het zijn ook laatbloeiers. Dus geef ze ook de tijd om aan deze wereld te wennen. En zorg als volwassenen dat het een betere en vriendelijker wereld wordt.
Met mijn artikelen op mijn site probeer ik de lezers hiervan bewust te maken.

Onderstaand een email

Wij hebben een zoontje dat een nieuwetijdskind is.
Hierdoor heeft hij problemen op school met de juffen en vindt weinig aansluiting met kindjes en heeft moeite met de druk en de snelheid en de vele regeltjes.
Hierdoor zit hij niet lekker in zijn vel. Ook geeft hij aan dat hij soms regenbogen enz ziet die andere kinderen dan niet zien. Hij vindt dit raar en wordt hier soms onzeker van.
Wat kan ik hier aan doen, en wat is de beste manier om hem hierin te begeleiden.
 
Met vriendelijke groet,

.....................................

Beste........,
 
Een Nieuwe Tijdskind heeft een lange tijd nodig om zich aan het aardse materialistische gedoe aan te passen.
Op een school, bij instanties en anderen is iedereen op de huidige normen gericht. Dat er ook andere normen zijn wordt niet gezien.
Waarschijnlijk zal je zoontje op school een achterstand in leren (tussen haakjes) oplopen. Daar moet jij je niet druk over maken. Nieuwe Tijdskinderen zijn laatbloeiers. In tussentijd kun jij je in zijn wereldje verplaatsen en hem daarin ontwikkelen en dat gebruiken om hem te vertellen dat anderen het anders doen en dat het best boeiend is dat hij van beide kanten iets leert. Je wijst zijn wereldje niet af.
Op die manier maak je hem niet onzeker. Ze hem maar dat hij op school zichzelf moet zijn en dat hij slim genoeg is om de anderen te doorgronden. Leer hem te ontdekken dat beide werelden boeiend zijn en dat zijn wereld ook heel belangrijk is.
Zeg hem dat je graag van hem wil leren.
 
Vele jaren later komt er een ommekeer en kan hij zich beter aarden op deze aarde. Als laatbloeier zal hij zich op een bijzondere manier ontwikkelen. We hebben Nieuwe Tijdskinderen nodig om een andere en betere wereld te scheppen.
 
                            hartelijke groeten,

                                       Jan Kraak

Ik ben Claudia (bijna 10 jaar) en een Nieuwe Tijdskind

Mag ik me voorstellen ?
Ik ben Claudia en ben bijna 10 jaar, geboren in september 1997.  Ik ben een indigo-crystalkind en ik wil jullie graag wat meer uitleg geven over nieuwetijdskinderen.  Ik hou ervan met andere nieuwetijdskinderen te praten.  Daarom heb ik ook deze pagina gemaakt.

Nieuwetijdskinderen - Indigo-kinderen - Sterrenkinderen
Deze kinderen gevoelig.  Hierdoor kunnen we aura's zien, dingen zeggen die we eigenlijk nog niet kunnen weten, we geven dikwijls het juiste antwoord, we kunnen niet zeggen hoe we ertoe gekomen zijn.  We staan in contact met niet alleen mensen, dieren en planten, maar ook met andere onzichtbare lieve wezens, die grote mensen magisch zouden noemen.   Wij denken niet alleen met getallen en cijfers, we doen dingen op gevoel en niet alleen met het verstand.  We denken in beelden.  Sommige ouders vinden dat vreemd en hebben het moeilijk om daarmee om te gaan. 
Het is voor ons al heel moeilijk van kleins af aan.  Onze interesses zijn heel anders, en hebben het daarom ook moeilijk op school, met al de regeltjes.  Dat verwart ons want die regeltjes komen dikwijls niet overeen met wat we voelen.  Ik wil dat iedereen dit begrijpt, want dit is zeer belangrijk voor mij

Ook belangrijk is dat we alle nieuwetijdskinderen, indigo-kinderen en sterrenkinderen WELKOM heten !

Daarom ben ik hier op de wereld gezet.

Vraag het aan Claudia

Heb je een vraag ?  Ik wil ze graag vanuit mijn hart en gevoel beantwoorden met de kennis die ik heb meegenomen vanuit andere levens en dit leven. 

Hieronder zie je een e-mail adres. Klik erop en je kan me je vraag sturen.  Ik zal met hart en ziel graag antwoorden.

e-mail : indigocrystal@telenet.be

Claudia Lecluse - Indigo kind

http://users.telenet.be/SacredJourney/Page%206%20Claudia.htm Pagina Claudia

 -------------------------------------------------------------------------------------

Boeken: 'Wat is er toch met Marloes?! (Paranormale ervaringen van een twaalfjarig meisje', door Paulus Rijntjes en Berend Jager), uitgever Ankh Hermes.

'Het intu´tieve kind in het Aquarius Tijdperk', door Berend Jager, uitgever Ankh Hermes.

The Boy Who Lived Before

A documentary following the story of Camereon, a 4 year old boy that seems to have memories from a previous life.

Watch here ...

 2 mei 2004
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven