terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Hyperactief? Ritalin Schandaal! Ritalin is een hard-drug. Koester het Indigo-kind

ADHD/ADD-kinderen worden gedrogeerd!
Behalve Ritalin is er ook nog Strattera

Overactieve kinderen worden gezien en ervaren als een plaag. Een redelijk denkend mens zal zich echter moeten realiseren dat het op een redelijke en natuurlijke manier moet worden verholpen. Hoewel deze kinderen irritatie kunnen opwekken, dien je begrip te hebben voor de situatie. Kalm en redelijk blijven dus. Je niet laten opfokken. Anders maak je het spanningsveld nog groter.

Zowel voor je zelf als ouder of verzorger als voor het kind. Sinds 1998 worden kinderen ten onrechte beschouwd als hyperactief, omdat de ouders geen drukte om zich heen willen en te gauw te gauw ge?rriteerd raken. Ook door artsen en therapeuten wordt sinds ca. 1998 maar al te snel het etiket hyperactief er op geplakt. Onderwijzers beginnen er ook al mee.

Met name in 1999 toen een enorme campagne is opgezet voor het medicijn Ritalin. Een medicijn met bijwerkingen, het kan een vrolijk kind veranderen in een droevig kind, het beÔnvloed de eetlust negatief, het is slecht voor de lever en er zijn al kinderen die het als een drug zien en handelen er in.

Gevaren van Ritalin

Ritalin hoort bij de verdovende middelen. Het beÔnvloed de eetlust en tast de lever aan. Onderzoeken hebben aangetoond dat je later van Ritalin depressief kan worden. Daarom is het beter als we op de achtergronden van hyperactiviteit ingaan. De drugs-opsporingsdienst van Amerika heeft de bestanddelen van Ritalin op de verboden lijst staan!!!

Verpulveren van Ritalin en snuiven maar

Mijn artikel over Ritalin heeft al heel wat ouders wakker geschud. Het is een hard-drug.
Bekend was al dat kinderen de pillen verhandelen. Een Ritalin pil wordt op een glasplaat
of spiegel verpulvert en bijelkaar in een lijntje geveegd waarna het poeder wordt opgenoven.
Het geeft een bepaald gevoel, net als bij cocaÔne. Het is niet zonder gevaar, want het werkt
verslavend en het hart gaat er behoorlijk van te keer.
Naar schatting zijn er nu tussen 20.000 en 30.000 kinderen die verslaafd zijn. Het in de handel
brengen van Ritalin is een misdadige introductie geweest en is het nog steeds. Men heeft zich
door de farmaceutische inddustrie laten brainwashen, zowel artsen, als onderwijzers en jeugd-
zorgers, als ouders.

                                             

Gebruikers van ADHD-geneesmiddelen moeten overigens alert zijn dat men over een zogeheten ?Schengenverklaring? beschikt als men de komende periode op vakantie gaat naar een Europees land dat tot de Schengenlanden behoort. In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten streng verboden. Personen die geneesmiddelen gebruiken die onder de opiumwet vallen, zoals sterke pijnstillers, medicinale cannabis en middelen bij ADHD moeten over een verklaring beschikking ? ondertekend door de arts en gewaarmerkt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg - waarin staat dat de middelen voor eigen gebruik zijn. De verklaring is te verkrijgen via: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Powerful Video Showing How Drugs Harm Children Video ADHD
A must-see video from Gary Null that highlights the atrocious assault medicine is
forcing on many of your children.

zijn waarde. Alles gaat op een natuurlijke wijze.

Overactiviteit kan ontstaan door:
1. gebrek aan aandacht, het kind wil door overactiviteit aandacht trekken;
2. door tekorten aan bepaalde vitaminen, waardoor een bepaalde storing kan optreden.
3.  Het pasgeboren kind vindt het te druk op Aarde en wordt overprikkeld

Behandeling:

1. kalm en begripvol blijven, het kind aandacht geven;
2. vitaminetekort aanvullen.
3. vermijd overprikkeling en laat het kind zijn waarde.

Waarom het gaat is vitamine B15, ook bekend als pangaamzuur, en een B-complex en vitamine C.

Voeding
Let er ook op dat het kind volwaardige voeding tot zich krijgt. Het huidige voedingspatroon werkt verstorend op de spijsverteringsorganen. Met name de milt en schildklier raken hierdoor verstoord. De schildklier is onder anderen van belang voor de stofwisseling, de milt is zeer belangrijk voor ons afweersysteem en de stofwisseling. Meestal komt het voor dat hyperactieve kinderen last krijgen van intolerantie of allergie. Zowel bij kinderen als volwassenen wordt de nierenerge verzwakt, dat weer zijn weerslag heeft op de lever. Daarna wordt de milt-energie verzwakt. Zowel de nier-, de lever- als de miltenergie moeten door de energetische vijf elementen oefeningen weer in balsns gebracht worden.

Dus ook volwassenen kunnen door stress en teveel indrukken hyperactief worden.
Wat voor kinderen geldt - geldt ook voor volwassenen.

Teveel indrukken vanaf de geboorte

Kinderen krijgen al vanaf baby zijnde een stortvloed van indrukken en lawaai te verwerken, meer dan vroeger in rustiger dagen. Je ziet bijna ook geen kinderwagen meer waar de baby beschermd in lag. Het zijn nu van die kleine smalle wagentjes die je gemakkelijk in de auto kan zetten. Een van die wagentjes is zo kindonvriendelijk dat de kleine met de rug naar de ouder is gekeerd er helemaal geen contact is met de baby en de ouder. Het kind wordt voortgeduwd en ziet alles op zich afkomen en voorbij flitsen. Afschaffen dus.

 Met dit karretje hebben ouder en kind geen oogcontact met elkaar.
Alles komt op het kind af, flits voorbij, terwijl het kind niet de vertrouwde ouder ziet.

Het andere wagentje is te klein en biedt niet die beschutting als de normale kinderwagen. Ook daardoor krijgt het kind teveel indrukken.
 Met zeer veel indrukken groeit het kind op. TV-kijken,
radio hele dag aan, Tv-games, drukke tekenfilms met geschreeuw etc.

Nieuwe Tijd

Het kind komt in de huidige wereld en denkt wat is dit voor een chaos. Vanaf het begin voelen ze zich hier niet thuis. Bovendien zijn tot en met 7 jaar nog met de voorgeboortelijke sfeer verbonden.
De drukke wereld waarin ze zijn gekomen maakt hen onrustig. Waarom ze dan een verward (druk) gedrag vertonen daar wordt niet over nagedacht. Omdat ze niet in te passen zijn krijgen ze het stempel ADHD opgeplakt met als treurig gevolg een Ritalin behandeling.
Dan is er een categorie die we kunnen aanduiden als Nieuwe Tijds Kinderen ofwel Indigo Kinderen. Dat zijn kinderen die beelddenkers zijn en geestelijk en spiritueel anders zijn gericht. Ook deze kinderen worden niet begrepen. Ze passen voor volwassenen en beleidsmakers niet in het huidige maatschappij-patroon. Een maatschappij die steeds kindonvriendelijker wordt.
Kortom, volwassenen geven niet het goede voorbeeld. Daarom groeien kinderen en ouders verder uitelkaar.

Zet het kind niet in een uitzonderingspositie

Door kalm te blijven laat je het kind in zijn waarde. Kinderen zijn spontaan en hebben veel energie. Dat is nu eenmaal een gegeven. Zie ook: Verslag Jan Kraak: Wat te doen met drukke kinderen

Als het kind te stil en inactief is, kan dit eveneens zorgelijk zijn. Daar ben je ook niet gelukkig mee. Maar ook hier geldt, zorg voor volwaardige voeding en hef tekorten op. Zet voorts de te vele energie om in positieve en creatieve energie. Andere interesses, zachte rustgevende massages, andere spelletjes, zorg voor een aangename sfeer en zorg voor rustgevende muziek. Laat als ouder(s) je eigen instinct weer tot bloei komen. Het zogenaamde moederinstinct kun je weer ontwikkelen. Door vervreemding, door gejaagdheid en de prestatiemaatschappij is dit instinct weggedrukt. Kom als ouders tot jezelf. Dan komt dit instinct ook weer tot ontplooiing.

Doe het zelf. Vermijdt uitzonderingssituaties, zoals schelden en verbieden. Het kind voelt zich dan in een uitzonderingspositie zitten en dat geeft de kinderziel een deuk. Ga niet zomaar naar een kinderpsycholoog, of ??n of andere therapeut. Ook dan dring je het kind in een uitzonderingspositie.
Het bestuderen van het gedrag van een kind in een andere omgeving zal een andere conclusie opleveren dan het observeren in eigen omgeving.

Therapeuten kunnen fouten maken. In tegenstelling tot fouten die ouders maken komen de fouten van een therapeut meestal in een rapport dat dan een eigen leven gaat leiden.

Een volgende therapeut baseert zich voor een deel op die aantekeningen. Stel, dat het kind op het consultatiebureau getest wordt. Hoe speelt het kind met het speelgoed, hoe reageert het kind op het belletje dan links, rechts en achter hem rinkelt. Het kan best zijn dat het kind meer interesse heeft voor de omgeving of voor de arts die er rondloopt met een stethoscoop of een spiegeltje op zijn hoofd. Als het kind die andere interesse toont, luidt wellicht de conclusie in het rapport: speelt niet en reageert niet op belletje. Maar de conclusies gaan wel een eigen leven leiden. Lever het kind niet zomaar over aan therapeuten, dat kan ook traumatisch werken. Ga eventueel alleen in zee met therapeuten die uitgaan van tweerichtingsverkeer, zich weten aan te passen en het cre?ren van uitzonderingssituatie vermijden.

Alternatieve therapeuten?

Het hyperactieve kind kan ook door een alternatieve therapeut gestest worden. Hiervoor geldt hetzelfde. De test is maar een momentopname. Maar in de regel wordt dan over voeding gesproken: geen suiker, snoep, kleurstoffen en bepaalde voedingsproducten. Daardoor komt het kind ook in een uitzonderingspositie te verkeren. En dat geeft een psychische druk.

Wetenschappelijk onderzoek niet meer onafhankelijk. Banden met farmaceutische industrie

Blijf met beide benen op de grond!

Werk in de eerste plaats de tekorten weg door B15 (pangaamzuur), een B-complex en vitamine C. Verminder de suikerinname, dus minder snoep, koekjes en frisdrank.
Maar niets verbieden. Want wordt er op school of bij een verjaardag op snoep getracteerd dan zal je kind dat niet mogen aanpakken. Dat schept weer een uitzonderingspositie. Het kind is anders, dan de andere kinderen. Dus nu en dan kan er even gezondigd worden. Als het vele snoepen en ijs eten maar niet structureel wordt. Dus minder is beter, dan totaal verbieden. Zorg in ieder geval voor volwaardige voeding, dus geen magere en lightproducten.

Bekend is dat appelsap de darmen en spijsvertering verstoord. Laat het kind ook water en thee drinken. Ook toetjes waarin fruit verwerkt zit werkt verstorend. Dus zuivel zonder fruit is beter. Geef het kind ook eens een rustgevende massage. Elk kind, ook een hyperactief kind, heeft recht op een redelijke behandeling.

Oorzaken aandachtsstoornis ADHD

Hyperactiviteit bij kinderen kan verschillende oorzaken hebben:
* De ouders zijn gejaagd of te actief en stralen geen rust uit.
* Er wordt te weinig aandacht aan het kind geschonken en het gedraagt zich druk om aandacht te vragen.
* De tendens is dat in het onderwijs deze kinderen ook snel het stempel hyperactiviteit krijgen.
* Vitaminentekorten, onvolwaardige voeding.
* Problemen tijdens zwangerschap of bevalling.
* Hersenbeschadiging.
* Beelddenkers (Nieuwe Tijds ofwel Indigo kind)
* Kinderen komen op deze wereld en voelen zich hier niet thuis. 

 ADHD betekent in het Nederlands Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit. Hyperactiviteit kan vele soorten druk gedrag inhouden.

Bijvoorbeeld: moeite met het vasthouden van de aandacht, lijkt niet te luisteren, maakt taken niet af, afleidbaar, vergeetachtigheid, kan niet stil blijven zitten, rent, praat veel, antwoordt voordat de vraag af is, kan moeilijk op de beurt wachten, interrumpeert, is zeer impulsief, is onrustig, kan niet meer dan een instructie tegelijk aan, heeft sterk wisselende prestaties, leert weinig van ervaringen, doet iets voor hij denkt, verkeerde motoriek, heeft last van intolerantie of allergie. Enkele of meerdere van deze kenmerken zijn steeds aanwezig en herhalen zich.

Resume:
- verschillende factoren waardoor het kind van slag raakt of is geraakt - problemen tijdens de zwangerschap of bevalling - stress - angst - verkeerde opvoeding - stress bij de ouders - onvolwaardige voeding - vitamine B 15 (pangaanzuur) tekort. Ook kan er sprake zijn van een hersendysfunctie.

Wat te doen?

Ouders moeten zichzelf oefenen in beheersing. Blijf kalm. Ga niets verbieden. Leg steeds heel rustig uit hoe het anders kan. Maak het kind niet nog zenuwachtiger door dreigen of straffen.

Zorg voor aandacht en volwaardige voeding. Ga ook bij jezelf ten rade. Zorg thuis regelmatig voor rustgevende kalme muziek.

Schep sfeer in huis
Doe dat ook op de kamer van het kind. Masseer het kind met zachte massage. Doe ook voetmassage. Zorg voor rustgevende bewegingsoefeningen. Zet hierbij rustgevende muziek op. Zorg voor aandacht, kalmte, sfeer, volwaardig behandelen, vermijdt opwindende films, tekenfilms of muziek.

Werk met de vijf elementen-energieŽn uit het Tai Chi Tao, met name het element water ofwel de nieren. Dat kan door massage, drukpunten en oefeningen. Maak van de aanpak een regelmatige weerkerende methode. Let wel: het medicijn Ritalin heeft bijwerkingen. Gebrek aan eetlust, maar wat erger is, het is schadelijk voor de lever. en de hersenen.

PDDNOS

ADHD en autistische kenmerken wordt Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified (PDDNOS) genoemd. Ook hier is er sprake van slechte concentratie en hyperactiviteit, maar dan met bepaalde kenmerken van autisme. Deze kenmerken dient men voor het vijfde jaar op te sporen. Bij PDDNOS kan het kind sociale boodschappen en vaardigheden niet of maar heel moeilijk in zich opnemen.

Het leidt ook tot een ontwikkelingsachterstand. Voor de ouders is pedagogisch inzicht en geduld noodzakelijk. Bij dit soort kinderen is het noodzakelijk zich in te leven in de wereld van het PDDNOS-kind en daarin enigszins meegaan om zodoende met het kind te kunnen communiceren. Dat is ook van groot belang bij louter autisme.

Tips:

ō Ouders en hulpverleners moeten rust uitstralen;
ō Structuur brengen maar ook ruimte voor zelfontplooiing:
ō Regels goed en duidelijk overbrengen, maar ook niet te streng;
ō Blijven geloven dat het kind kan veranderen;
ō Positieve ontwikkelingen van het kind oppikken;
ō Veel complimenten geven;
ō Negatief gedrag niet bestraffen maar positief benaderen.

Je moet er iets voor doen, maar het is de moeite waard.

Lever je kind niet uit aan de Ritalin drug

De USA drugs-opsporingsdienst DEA heeft de ingediŽnten van Ritalin niet zomaar op de gevarenlijst gezet. De producent Novartis zit nu in het beklaagdenbank en wordt door verontruste ouders beticht van over-propaganda, valse en frauduleuze voorlichting en het geven van geld aan lobbygroepen. Onder anderen aan de American Psychiatric Association en de oudersgroep CHADD. De DEA clacificeert Ritalin en de amfetamines Dexedrine en Adderall in dezelfde categorie van methamfetamine, coca?ne en de opiaten en barbituraten. Deze genoemde drugs zijn een bedreiging voor de neurotransmiterssystemen in de hersenen. Aangetoond is dat er een permanente verandering tot gevolg heeft
in de hersenchemie en dode cellen hierin veroorzaakt. Eťn van de onderzoekers is Peter R. Breggin, directeur van International Center for the Study of Psychatry and Psychology. Hij wijst er op dat de middelen Concerta en Matedate in dezelfde categorie vallen als Ritalin.

De universiteit van Buffalo komt tot dezelfde conclusies als Breggin. Namelijk Ritalin heeft een zeer nadelige invloed op de eetlust, de hormoonproductie, dat weer gevolgen heeft voor de hersenen en de organen, het cardiovasculair systeem, het onderdrukt de creativiteit en spelen, de spontane expressie, zelfontplooiing, de functie van de lever en het kan leiden tot depressies.

Ritalin wordt niet verboden en dat is een misdaad tegen de kinderen. De productie van Ritalin stijgt nog steeds. Er is echt iets mis met deze wereld.
Ritalin the cover up changing kids
Glaxo chief: Our drugs don't work on most patients

Waarschuwing

Kinderen worden niet alleen bedreigd door Ritalin maar ook door zoetstoffen als aspartaam, cyclamaten en sucralose.
Kritiek op farmaceutische industrie Netwerk TV 22-4-2005 
U kunt de reportages hier terugzien >> in het archief

Lees ook Aspartaam, cyclamaten, zoetjes, lightdrinks, levensgevaarlijk
Zie ook Medicijnen en kinderen Netwerk TV 22-4-2005  U kunt de reportages hier terugzien >>

De leugen over gedragsstoornissen kinderen en medicatie

Soms krijg ik reacties als 'je hebt makkelijk praten' en 'voor de andere aanpak heb ik geen tijd', of 'dat is niet mogelijk en met Ritalin is mijn kind rustig'. Als het zo erg is dan is Ritalin schijnbaar een uitkomst, maar op de duur geen oplossing. Ik kan u adviseren: begin met het en-en principe toe te passen. Ritalin en de aanpak zoals ik beschrijf. Dan komt er een moment dat je Ritalin kunt afbouwen. Het toedienen van Ritalin mag nooit leiden dat ouders niets meer op een andere manier moeten doen. Voor ouders is het misschien een gemakkelijker weg, maar wat zijn de gevolgen voor het kind? In Ritalin zitten stoffen die onder de verbonden drugs vallen. Heel wat ouders hebben met zeer problematische drukke kinderen zonder Ritalin de zaak opgelost.

Omstreden etikettering Ritalin en Strattera

28 Juni, 2:06 / 2005 PM WASHINGTON -(Dow Jones) - Het FDA (Food & Drug Adminitration)wil de etikettering veranderen op medicatie die wordt gebruikt voor ADHD, doordat er psychiatrische veranderingen zijn verbonden aan de drugs. FDA zei dat op het etiket van Concerta van Johnson & Johnson (JNJ) en andere methylphenidate producten op beschreven moest worden dat psychiatrische gebeurtenissen "zoals visuele hallucinations gevaren kunnen zijn, zelfmoord ideatie, psychotisch gedrag, evenals agressie of hevig gedrag. De "drugs worden gebruikt om ADHD bij volwassenen en kinderen te behandelen.

Andere drugs in de categorie omvatten AG'S Novartis (NVS) Ritalin, welke ook beschikbaar als generisch is. FDA maakte de verklaring dinsdag bekend via hun website. Voor de pediatrie Woensdag, en Donderdag wordt het aan de adviescommissie voorgelegd. Een FDA spreekbuis deelde dit onlangs mede. Een spreekbuis van Johnson & Johnson was niet onmiddellijk voor commentaar beschikbaar aangaande Concerta. ADHD is een wanorde waarin de mensen aandachtsproblemen hebben, of onoplettendheid, problemen die stoornissen veroorzaken,tijdens het werk of sociale montages. De mensen met ADHD zijn vaak hyperactief en impulsief. ADD is een gelijkaardige wanorde zonder het hyperactive gedrag dat vaak met volwassenen meer dan kinderen met wordt geassocieerd.

De commissie medische deskundigen zal ongunstige gebeurtenisrapporten bij kinderen voor verscheidene drugs met inbegrip van Concerta bespreken. De rapporten worden door wet voor drugs verplicht gesteld die specifiek voor gebruik bij kinderen worden goedgekeurd en voor het pediatrische paneel over een periodieke basis besproken. "Daarnaast geloven wij dat het goed is om de andere stimulansproducten te onderzoeken die voor ADHD worden goedgekeurd...om te bepalen of zij ook met deze ongunstige gebeurtenissen worden geassocieerd,"FDA bovengenoemd in zijn verklaring. Het agentschap zei ook het atomoxetine zou bekijken, een niet-stimulerend product verkocht onder de merknaam Strattera door Eli Lilly en Co. (LLY).

Het agentschap zei het momenteel ongunstige gebeurtenisrapporten voor zogenaamde amfetamineproducten zoals PLC'S van de Geneesmiddelen van het Graafschap (SHPGY) Adderall evenals voor Strattera herzag en hoopte om het overzicht aan het pediatrische paneel begin 2006 te brengen. Ondertussen, FDA streeft naar de raad van het paneel op welke informatie het aan het publiek over de drugs zou moeten verstrekken ADHD dat vaak voor kinderen worden gebruikt terwijl het informatie over het aantal soorten psychiatrische gebeurtenissen misschien verbonden aan drugs ADHD samen met mogelijke cardiovasculaire risico's verzamelt.

Plotseling dood

Van de markt Het agentschap is betrokken bij mogelijke cardiovasculaire gebeurtenissen bij mensen die de drugs gebruiken. In het begin van dit jaar gaf de Gezondheidszorg Canada opdracht Adderall van de markt te halen na rapporten van plotselinge dood van 20 patiŽnten, met inbegrip van 12 rapporten deed men verslag. Vorig jaar vereiste FDA om het etiket van Adderall in U.S bij te werken om ervoor te waarschuwen dat het niet in kinderen of volwassenen met structurele hartabnormaliteiten zou moeten worden gebruikt. FDA zei het spoedig te moeten vertellen als de drugs ADHD werkelijk cardiovasculair risico verhogen en dat het "extra middelen nastreefde de cardiovasculaire risico's voor alle drugproducten beter om te kenmerken die voor ADHD worden goedgekeurd."Onder de opties, bovengenoemd FDA, houdt veiligheidsproeven op lange termijn om op cardiovasculaire risico's te bekijken.

- Door Jennifer Corbett Dooren, Dow Jones Newswires; 202-862-9294; Jennifer.corbett@dowjones.Com.

(EIND) Dow Jones Newswires
06-28-05 1405ET
Auteursrecht (c) 2005 Dow Jones & Bedrijf, N.v..

BRON : http://www.smartmoney.com/bn/ON/index.cfm
 

Alternatives to Antidepressant Use for Children

http://www.rechtkind.nl/

Tiener met handicap in gevangenis

Limburgs Dagblad, 25-06-2007 09:26

Sittard - Een zeventienjarig Limburgs meisje met een licht verstandelijke handicap en hechtingsstoornis zit al driekwart jaar onterecht in de justitiŽle jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda vanwege lange wachtlijsten. Alle betrokken instanties constateren dat het betreffende meisje uit Zuid-Limburg niet in een jeugdgevangenis thuishoort en spreken van een schrijnend geval. Ze zeggen niets te kunnen doen wegens geld- en plaatsgebrek.

Lees hier verder >>>

ADHD-boerderij effent weg voor meer initiatieven

Provinciale Zeeuwse Courant, 23-06-2007 09:22

door Melita Lanting OUWERKERK - Met het wegtrekken van een laken voor het naambord is de ADHD-boerderij in Ouwerkerk gisteren officieel geopend. Malversweie heet de nieuwe zorg- en logeerboerderij waar kinderen met ADHD terecht kunnen zodat de rest van het gezin even op adem kan komen.

Lees hier verder >>>

orthopedagogiek.startpagina.nl/nieuws

Haesbrouck Apoteker BelgiŽ

Apotheker Haesbrouck over Ritalin en drugs

The FDA Has Blood on its Hands
Discover why FDA policies are causing thousands to die every day.


Martine Delfos over opvoeden, liefde en relatie

http://www.spirituelejongeren.nl/index.php

In de Tai Chi Tao-benadering laten we het kind in


2003
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven