terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Tai Chi Tao op de Kameleonschool

Reacties op de Tai Chi Tao-lessen op de school voor
speciaal onderwijs


Harry Bulthuis (leraar Kameleonschool):
Als persoon die op de Tai Chi Tao-cursus van de donderdagavond in de Boerhoorn te Zuidwolde zit bij Jan Kraak, heb ik direct de koppeling willen maken naar de leerlingen van mijn groep. Ik bemerkte snel dat de oefeningen goed bij mijzelf aansloegen c.q. een positieve uitwerking hadden.


De groep die ik lesgeef bestaat uit leerlingen die na dit jaar in het vervolgonderwijs hun plekje moeten vinden. Er zitten 5 meisjes en 12 jongens in de groep.Een aantal zal LWOO doen en het grote gros zal naar het Praktijk Onderwijs gaan. Het zijn dus meestal leerlingen die niet zonder de aanpak van het speciale onderwijs kunnen.

Om de Tai Chi Tao toe te passen binnen een groep leerlingen moet er wel sprake zijn van een bereidheid om mee te doen bij de leerlingen. Ik heb de leerlingen in de kringgesprekken steeds verteld van wat ik had gedaan in de donderdagavondgroep tai chi tao. Er waren een paar leerlingen die vroegen of zij dat ook eens konden doen. Dat was een start. Ik dacht dat het met de inzwaaioefeningen wel zou gaan, maar ook hier blijkt dat veel van onze kinderen zo verkrampt zijn dat er van een soepel bewegen geen sprake was. De oefeningen met betrekking tot de longen waarbij je op je tenen gaat staan als de arm voorlangs gaat werd een struikelblok. Ook willen kinderen vaak in een te sneltempo de oefeningen uitvoeren.

Dus aanpassing was en is nog steeds geboden. Ik had voor mijn schrijflessen al de oefening van het appeltjes plukken ge´ntroduceerd en dat bleek een gouden aanpak. Bij de lessen die ik nu geef, elke week een gymles, ga ik vaak uit van de wijze waarop dieren lopen.

Het ademhalen en diep doorademen laat ik dan doen door te lopen als een giraf die aan allerlei mooie bloemen ruikt. De wat zwaardere tred van de grote Grizly beer is ook erg in trek. Daarna vlinderen we door het lokaal, waarbij ik vaak drie groepen door elkaar heen laat lopen. Elke groep volgt haar leider.

De oefeningen waarbij de pijl wordt weggeschoten heb ik later ook als fluisterpijl bestempeld. De eerste keren werd er met kruit geschoten maar dat is nu over. Om de collectieve beleving te vergroten doen we elke les de kreet van het sumo-worstelaars. Armen aanspannen en de voeten om beurten krachtig neerzetten.

Het langs gaan van de chakra's is een rustpunt in de groep en wordt door iedereen met veel precisie gedaan. Het spelen met de bal levert bij de huidige groep geen problemen op de vorige groep liet de bal steeds vallen en liep dan hollend door de zaal achter de bal aan. Een keer leuk maar later wel als storend ervaren door de serieuze leerlingen.

Omdat de les maar kort duurt, gaan we zeker op tijd naar de grond voor wat zachte en vriendelijke massagetechnieken. De leerlingen vinden dat wel bijna het belangrijkste onderdeel. Jongens onderling willen nog wel eens wat te hard beginnen, maar ik heb er twee meisjes bij die hun maatje perfect onder handen nemen.

Vaak ga ik bij een leerling wat mogelijkheden voordoen en doet de groep dat na. Het rusten na de massage duurt 5 minuten. Vaak zijn we te laat terug in de klas om nog een boterham te eten voor de kleine pauze. Geen probleem, dan doen ze het een kwartier later wel. Dat alleen is een grote stap voorwaarts, omdat de primaire behoefte bevrediging nog steeds nummer een staat.

De muziek die ik speel is instrumentaal en vaak new age getint. De leerlingen zullen nooit de afspeelapparatuur vergeten, zo prettig vinden ze het.

Wie er zin in heeft met schoolkinderen te werken, raad ik aan de gang van zaken goed met ouders en collega's te bespreken.

Bij mij op school zijn ze enthousiast en tegelijkertijd verbaasd dat het lukt. Ik heb op een studiedag een paar oefeningen op de stoel gedaan voor de schouders, menigeen keek me wat vreemd aan en zei later dat het wel erg fijn was geweest.

Onderstaand enkele door leerlingen geschreven reacties:(Taalfouten zijn niet gecorrigeerd)

TAI CHI TAO 1: Ik vind het wel leuk. Alleen word ik er altijd zo moe van.Want je moet de hele tijd staan. En je armen gebruiken maar er zijn ook dingen die zijn wel leuk. Maar ik doe liever wat anders. De volgende ochtend heb ik altijd spierpijn dat vind ik niet leuk, maar masseren is wel leuk. Dat is wel een lekker gevoel, maar ja niet alles in je leefen is mooi. De laatste keren heb ik geen en je voelt je veel losser. Je bent wel een beetje moe maar dat maakt niks uit want je kunt 's avonds wel goed slapen. Dat is altijd wel lekker, maar ja niet iedereen heeft de zelfde meester als ons. En je wordt er minder druk van.

TAI CHI TAO 2: Ik vind het wel leuk maar masseren vind ik het leukst. Omdat masseren leuk is om te doen en als iemand het bij je doet en het is leuk dat je stil moet zijn

TAI CHI TAO 3: Ik vind het leuk omdat je energie krijgt,. lollig omdat andere kinderen soms geK doen. saai omdat het lang duurt. Soms stom maar dat licht aan de oeveningen. grapig omdat je veel ligt. Dat masseren leuk is omdat het fijn is.

Naschrift

De reacties van de kinderen van leerkracht Harry Bulthuis zijn verrassend. Het betreft hier kinderen die op een laag niveau zitten, maar toch een inlevingsvermogen hebben.Zij leggen de gevoelens zo eenvoudig en puur uit. De ervaring van Harry Bulthuis is dat door tai chi tao de motoriek wordt verbeterd en dat ze niet alleen meer op uiterlijke dingen zijn gericht, maar dit nu goed kunnen combineren met innerlijke rust en gevoelens. Vooral kinderen die onrustig en druk zijn beleven de tai chi tao-les als fijn om te doen. Maar ook als hij zegt blijf nu maar even liggen geven ze zich hieraan helemaal over. Het is duidelijk dat de bewegingslessen van tai chi tao een bijzondere beleving voor ze is. Zij ontdekken op deze wijze ook meer van zichzelf.
Voor deze kinderen is dat zeer belangrijk.

Onderwijzer Harry Bulthuis uit Zuidwolde geeft tai chi tao-les op
school. 'De kinderen zijn op een rustige manier in bewegingen
en voelen zich hierdoor vitaal en kalm'.Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven