terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Piramides in China en andere ontdekkingen

De Witte Piramide

De geruchten dat er ook piramides in China aanwezig zijn werden vroeger nooit serieus genomen. Er bevinden zich zelfs rond de 100 van deze bouwwerken in China. De Chinese overheid praat er liever niet over en ontkende lange tijd zelfs het bestaan van Piramides.

Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog zag een Amerikaanse piloot (James Gaussman), vliegend boven het berggebied van Qin-Ling-Shan, zon 100 km ten zuidwesten van Xian, een witte piramide die hij vastlegde met zijn camera. De foto verdween in het archief van de Amerikaanse inlichtingendienst. De Witte Piramide is de grootste ter wereld en is maar liefst 300 meter hoog.

De piramides werden gebouwd in opdracht van de Gele Keizer, die ook verantwoordelijk was voor de bouw van de Lange Muur. Hij is ook verantwoordelijk voor de 6.000 terra-cotta soldaten die in 1974 werden ontdekt in een ondergronds mausoleum, het graf van de Gele Keizer, en liggend vlak bij een piramide. Korte tijd na de dood van keizer beschreef de historicus Sima Qian de piramide en het vlakbij gelegen ondergrondse praalgraf met waterpartijen en een plafond met het sterrenstelsel afgebeeld. Ondanks de ontdekking wordt het graf nog niet geopend. Of de overheid wil de geheimen verborgen houden, want bij piramides wordt altijd een verband gelegd met sterrenstelsels en buitenaardse invloed. En dat is waar zeker een communistisch bewind het liever niet over heeft.

NASA-fotos van Mars tonen niet alleen het reuzen Mars-gezicht, maar ook een op een Inca-stad gelijkende stad en een formatie piramides.

De meeste Chinese piramides werden bedekt met aarde. Al in 1913, tijdens een missie van Segalen, werden al veel piramides en graftomben ontdekt. Een jaar daarvoor reisden de Duitse handelaren Oscar Maman en Fred Meijer Schroder door Shensi. Van een begeleidende monnik kregen ze te horen dat ze spoedig vlak langs piramides zouden reizen. Eťn van de monniken vertelde hen dat de piramides zeker 5.000 jaar oud zijn.

In 1947 werd vanuit een vliegtuig van de Amerikaans luchtmacht door kolonel Maurice Sheehan de Witte Piramide gefotografeerd. De New York Times maakte er melding van en de Los Angeles Daily Express publiceerde het verhaal met de foto. Gesproken werd dat de piramide minstens een hoogte had van 300 meter. In feite staat deze piramide in de gebergten van Tibet, dat nu een provincie van China is.

                  

Hartwig Hausdorf

De Duitse toeroperator Hartwig Hausdorf is rond 1990 op zoek gegaan naar Chinese piramides. Rond de stad Xian ontdekte hij 20 piramides, die allemaal op ťťn lijn staan. Door bemiddeling van iemand van de Chinese ministerie voor toerisme kreeg hij van de overheid toestemming om in maart 1994 enkele verboden gebieden te betreden.

De meeste piramides die hij ontdekte zijn gesitueerd op de Qin Chuan-vlaktes. Deze piramides variŽren van 25 tot 100 meter hoog. Maar in de vallei van Qin Lin (Tibet) bevindt zich dus de Witte Piramide, die 300 meter hoog is. De Chinese overheid is niet scheutig met informatie. Lange tijd ontkenden zij het bestaan, en ook geleerden en archeologen speelden dit spel mee. Omdat de meeste piramides bedekt zijn met aarde heeft de overheid opdracht gegeven op die piramides coniferen te planten zodat het lijkt dat het hier gewoon heuvels betreft. Waarom zo geheimzinnig? Is dat om de bevolking niet te begeesteren met de enorme oude kennis en de hang naar het spirituele in te dammen?


De Gele keizer

Toen de Gele Keizer aan het bewind kwam, hij was de eerste die het predikaat keizer kreeg, liet hij alle oude boeken over de geschiedenis van China vernietigen om een nieuw tijdperk te beginnen. Maar er zijn enkele boeken overgebleven, verborgen in TaoÔstische tempels. Uit die boeken blijkt dat de piramides geen 5.000 oud zijn, maar nog veel ouder. Dat zou betekenen dat de Gele Keizer niet de eerste was die piramides liet bouwen.

Oude beschavingen hebben nog vele geheimen in het verborgene liggen. In China zijn bijvoorbeeld aluminium voorwerpen gevonden van een paar duizend jaar oud. Zo werd een aluminium gordel en ornamenten gevonden in het graf van veldheer Tsjou Tsjou (265 tot 316 na Christus). Wij kennen het proces van het maken van aluminium pas sinds 1848. Je komt in Chinese geschriften verhalen tegen over een soort spiegels die als laser werden gebruikt en over vliegende objecten. In het gebied van de Drie Kloven Dam gaan nu vele geheimen verloren. Archeologen zijn er druk in de weer geweest om nog wat te redden voordat een groot gebied onder water wordt gezet. Nog niet de helft hebben ze kunnen redden. In het gebied liggen gegevens, dat de beschaving van China nog ouder is dan tot nu toe wordt aangenomen.

Nog een raadsel. In september 2002 is bij inspectie van een piramide bij de berg Baigong in China een bijzondere vondst gedaan. Chinese wetenschappers vonden in de westelijk gelegen provincie Qinghai en bij de stad Delingha drie grotten met driehoekige openingen met daarin ijzeren pijpen die leiden naar de berg en een zoutwater meer. De pijpen hebben een diameter van 40 centimeters. Verder zijn er ijzeren pijpen gevonden van 2 tot 4,5 centimeters. Onder de bevolking gaat de legende de ronde dat de piramide en de pijpleidingen zijn aangelegd door buitenaardsen. Een studie van de wetenschappers wijzen uit dat de pijpen erg oud zijn.

Dan is er nog het mysterie van de Longyou-grotten in de Chinese provincie Zhejing die in 1992 zijn gevonden. De grotten hebben mysterieuze kleuren. Ze zijn te vinden bij het dorp Shiyanbei in de Yazhou regio van Zhejing aan de voet van een berg. Het dorp heeft de naam van de plaats van de schatten. De rivier Qinjang kronkelt er omheen en geeft een betoverende illusie. Midden in het nabij gelegen bamboebos staat een tempel.

Op 9 juni 1992 was een oude oma en drie andere plaatsgenoten bezig met het pompen van water. Plotseling ontdekten zij de grotten. Ze vonden er zeven. De grotten hebben een verschillende oppervlaktes, van 900 vierkante en 1200 vierkante meter en vijf grotten hebben een omvang van 5100 vierkante meter. De totaal oppervlakte is 20.000 vierkante meter. Elke grot heeft een fantastische schoonheid, zijn niet ruw maar glad gepolijst en hebben de vorm van een driehoek. Elke grot staat op zichzelf, ze hebben geen onderlinge verbinding. De grotten hebben wel schilderingen, maar zijn verder leeg. Wetenschappers schatten dat de grotten zijn aangelegd 2.500 tot 3.000 jaar geleden. 

Buigzame mummies

Een bijzonderheid is dat recent graven zijn ontdekt met bijzondere mummies. In de kisten bevond zich een waterige vloeistof waarin het lijk lag. Het lichaam was nog helemaal in tact. Het bijzondere is echter dat het lichaam nog buigzaam was. Men weet nog niet wat de preciese samenstelling van de vloeistof is. Duidelijk is dat men in de oudheid meer kennis bezat en zeker in China. Behalve een wetenschappelijke kennis, die de wetenschap versteld doet staan, maar ook een spirituele kennis.
Er liggen in de oudheid nog schatten aan kennis van spirituele lichtenergie om de huidige wereld te helen.
Zaken die bepaalde huidige krachten liever bedekt willen houden omdat mensen anders op een hoger spiritueel niveau zouden komen, waardoor die machten van de troon gestoten kunnen worden.
En de sitiuatie op de wereld is nu zo dat het steeds donkerder wordt als we niet het roer omgooien.
Direct na de val van Saddam Hoesein in Irak lieten de Amerikaanse militairen toe dat het museum werd geplunderd. Van de zijde van het Britse Museum is hier tegen geprotesteerd en is er een lijst opgesteld van hetgeen al vernietigd is.

Er zijn al verschillende historische schatten die afkomstig zijn van de oude beschavingen MesopotamiŽ en SoemeriŽ vernield. Schade is aangericht in Babylon, waaronder een bijzondere toren. Reliefs van Nebuchadnezzar liggen aan diggelen. We spreken hier over de bakermat van onze beschaving. Door de vernietiging wordt ons een belangrijk deel van de menselijke geschiedenis ontnomen.

Ook in China zijn veel historische schatten en is oude kennis verloren gegaan door de bouw van de Drie Kloven Dam. Prestigeprojecten, koude economie, koudbloedige leiders, kunnen veel vernietigen. Voor de dam moesten meer dan een miljoen mensen weg naar plaatsen waar vrijwel geen woningen zijn en werk te vinden is. We spreken over de oudheid die veel kennis bezat, waarin men in staat was ingewikkelde metingen en berekingen te maken en men veel kennis had van de kosmos. Die kennis moeten we herontdekken om onze spiritualiteit te vergroten en onze echte oorsprong te herontdekken.

15.01.2005: Babylon wrecked by war
15.01.2005:
Months of war that ruined centuries of history
15.01.2005:
Hanging Garden and Tower of Babel

Zie Helende bewustzijn 

Overal op onze wereldbol bevinden zich reusachtige bouwwerken, boven en onder de grond. Zij moeten een enorme kennis hebben gehad om met zon precisie te werk kunnen gaan.Wie waren toch de mensen die toen al zoveel kennis hadden. Overal op de aarde zijn enorme bouwwerken gemaakt, waaronder de reuzenbeelden op Paaseiland, de tempels van Angkor Vat in Cambodja en al die piramides. Want ze staan in berekende afstanden van elkaar, zodat het niet anders kan of hieraan ligt een gezamenlijk masterplan aan ten grondslag. De onderzoekers Robert Bauval, Graham Hancock en Maurice Cotterell hebben via de piramides en de stand van sterrenbeelden kunnen terugrekenen dat dit masterplan 10.500 jaar geleden dit allemaal tot stand kwam. De ziener Edgar Gayce vertelde onder hypnose dat onder de sfinx bij de piramide van Gizeh een ruimte is waarin 10.500 jaar terug gegevens opgeborgen zijn van zeer vroege beschavingen.

Je hebt piramides in Mexico en in de rest van Zuid-Amerika. Maar ook in IndonesiŽ zijn er piramides, maar dan in een kleiner formaat, gelijkend op die in Mexico. Soortgelijke trap-piramides als in Mexico zijn er ook in China te vinden.

Verzonken in het water liggen nog oude steden en enorme bouwwerken. Zoals voor de kust van Japan. We kennen de mythes van Atlantis en Mu. Overleveringen die allemaal een kern van waarheid in zich hebben. We kennen de verhalen over Goden die in hun schepen de Aarde kwamen bezoeken.

Verhalen over Goden uit het heelal (zelfs in de bijbel) kun je niet zomaar afwijzen. In Egypte zijn hierogliefen met afbeeldingen van vliegtuigen. Op heel oude schilderijen vind je afbeeldingen van UFOs. In India bevinden zich eeuwenoude geschriften met de omschrijving van vliegtuigen. Welke kennis hadden de mensen uit heel oude beschavingen nog meer?

In SoemeriŽ zijn tal van kleitabletten gevonden. Op ťťn daarvan staat ook de Twaalfde Planeet, ook wel Planeet X genoemd, afgebeeld. Deze planeet is twee keer zo groot als de Aarde en ligt voorbij Pluto in een ander sterrenstelsel. Volgens de SoemeriŽrs zal deze planeet nog eens de Aarde passeren zoals ook al ruim 4.500 jaar geleden is gebeurd en waarbij de bewoners de Aarde hebben bezochten.

Een Soemerisch kleitablet waarop 12 planeten zijn te zien met in het midden de Zon.
Er wordt gesproken van de Twaalfde Planeet, genaamd Niburu waar de Annunaki
(wat betekent: zij die van boven kwamen) vandaan kwamen.


Interessant is dat er bijvoorbeeld afbeeldingen van UFOs op oude schilderijen en frescos zijn afgebeeld.

In China werd in de oudheid ook al beschreven hoe men zich door de lucht verplaatste. Ook wordt in een geschrift melding gemaakt dat er een stad rond de Aarde cirkelde. In de Bijbel wordt in EzechiŽl ook luchtvoertuigen genoemd. Ruimtevaarder zijn afgebeeld in grotten en er zijn beeldjes van gemaakt. De enorme astronomische kennis van het heelal van mensen uit de oude beschavingen is ongekend. Er werden vele eeuwen al planeten aangeduid die wij pas in de 20ste eeuw ontdekten.

En nog weten we niet alles. Helaas, heel wat archeologiche vondsten die veel kunnen onthullen zijn nu verloren gegaan door de aanleg van de Drie Kloven Dam, waardoor tientallen honderden kilometers land onder water is gezet. Prestigeprojecten, koude economie, koudbloedige leiders, kunnen veel vernietigen. Voor de dam moesten meer dan een miljoen mensen weg naar plaatsen waar vrijwel geen woningen zijn en werk te vinden is. Daar komen nog eens de tempels bij en de geschiedenis en oude kennis die nu onder water verdwenen zijn. Een vernietiging door kunstmatige zondvloed en een verstoring van het ecologisch evenwicht. Maar zoiets kan elders ook gebeuren met slimme bommen en overheersing. En ze vertellen altijd dat het goed is. Maar voor wie is het goed? 

Wat China betreft hebben we nu in ieder geval kennis van aard-energieplaatsen en Feng Shui, maar ook van acupunctuur, yin en yang, de vijf elementen energieleer en de bijzondere krachten van qi gong. In Tao wordt gesteld dat alles met elkaar verbonden is en met elkaar communiceert. Sinds kort hebben we dat bevestigd gekregen door de quantum-wetenschap.

Laten we alles ontdekken en daar lering uittrekken.

Enkele raadsels uit vroegere eeuwen toen op fresco's en schilderijen ook al UFO's zijn
afgebeeld.

Een fresco uit 1335 .Een eenpersoons vliegend voorwerp, net zoiets als een ultra light vliegtuigje
 Rechts een schilderij van Polop Uccello uit 1465. met een UFO afbeelding

Een detail uit het schilderij van Carlo Crivelli uit 1486

http://www.crystalinks.com/pyramids.html

Oude codes en nummers van oude beschavingen

In een persconferentie die bijna 2 uur duurt vertellen piloten, militairen en anderen over hun UFO-ervaringen. Dit doen ze omdat er volgens hun voldoende bewijs is om het bestaan van buitenaardse bezoekers openbaar te maken. Middels getuigenverklaringen (die men onder ede over wil doen) wordt uitgelegd dat de bezoekers vreedzaam zijn en liever niet hebben dat we wapens in de ruimte plaatsen...  Klik hier

Our Origins - created by extraterrestrials?Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven