terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
De Tao van leiderschap. Tai Chi Tao in het bedrijfsleven en instellingen

Stap uit de mallemolen, stap uit de sleur, kom tot je zelf

Tao

Wat is Tao? Wat kan Tao betekenen om je bedrijfsvoering te verbeteren en humaner te maken? Hoe kun je door Tai Chi Tao de bedrijfsvoering en productie verbeteren zonder opjagen en stress?

- De meeste leiders zijn beperkt omdat ze niet weten wat ze met gevoel en intuÔtie kunnen doen.


 - Als de economie geen sociaal maatschappelijk doel heeft, zal het zich tegen de mensen keren.

De managers van de laatste jaren zijn in feite kortzichtige leiders die
alleen maar kunnen scoren door bezuinigingen, ontslagen, units verkoop en
overnames zonder rekening te houden met de werkers en de toekomst.

Zij bezitten bovendien geen sociale contactuele eigenschappen.
Enkele uitzonderingen daargelaten.Ook de raden van commissarissen
zien dat over het hoofd en maken zich zelf incompetent.
Het geldt ook voor politieke leiders en managers die in de medische
zorg leiding geven.

Door hun manier van werken verhinderen zij dat mensen zich
kunnen ontplooien. Zij zien mensen alleen als een product. Zij leveren
geen goed aandeel aan de samenleving. De maatschappij raakt
daardoor verziekt.

Wat betekent dan nog een knappe kop? Wat betekent dan nog een
goede staat van dienst? Wat betekent dan nog dat je goed hebt kunnen
leren? Wat betekent dan nog dat je van de universiteit komt?
Totaal niets, want ze zijn ongeschikt. De hoogleraar medisch onderwijs,
Jan Borleffs vindt dat een medisch student ondanks hoge cijfers ongeschikt 
voor het vak is als hij geen communicatief vermogen heeft. Elk persoon
die geen sociale, communicatieve, contactuele vaardigheden heeft is
ongeschikt om het vak waarvoor hij heeft geleerd, uit te voeren.

http://www.chisense.nl/taichitao.html

En:.....


Autoritair Leiderschap verstikt de creativiteit en een   humane ontwikkeling.

- Een baas eist gehoorzaamheid. Maar dan begrijpt hij het woord
gehoorzaam niet. In de uitdrukking zit de betekenis van horen
ofwel luisteren en zaam (samen Samen horen).
Vandaar ook de uitdrukking
saamhorigheid.

In TAO bestaat geen hi?rachie en rangorde. Iemand die hoger staat weet het
niet beter, hij weet het alleen anders.

In Tao vult de ene geschiktheid de ander aan. Iedereen is volwaardig.

Kleinschaligheid en humaniteit in opmars

Er is echter een tendens en behoefte van mensen om zichzelf weer te worden. In het Jaar van de Hond in 2006 zal zich dat meer en meer manifesteren. De tendens is dat er meer belangstelling gaat ontstaan van meditatie in bedrijven. Ook scholen gaan er aan mee doen. Mensen gaan spiritueler worden. Er is een trend aan de gang van verlangzaming als tegenwicht tegen de stressvolle versnelling en hogere werkdruk. Zo wordt aandacht gevraagd voor slow-food, voor meditatie hier en daar in bedrijven, instellingen en scholen, komen er op scholen initiatieven om leerlingen meditatie en koken bij te brengen, is er al een school waar leerlingen elkaars schouders en rug masseren waardoor ze zich beter en rustiger voelen, gaan sportscholen naast fitness ook over tot rustig en kalm oefenen. Voorts wordt de belangstelling van mensen groter voor historische verenigingen, bijeenkomsten met verhalen vertellers, leeskringen, dialectkringen, voor andere kleinschaliger dingen, stijgt de verkoop van gezelschapspelen om thuis weer gezellig te spelen en zie je regionale omroepen een eigen soap producties ontwikkelen. Bekende landelijke artiesten en presentatoren verschijnen al graag bij regionale omroepen. Oude TV-programma's worden weer van stal gehaald, zoals De Schaap met Vijf Poten. Ook hier en daar in de reklame grijpt men terug op oudgedienden als Martine Bijl bij Hak en Nora van Mora. Dan richten zich steeds meer mensen op alternatieve aanvullende geneeswijzen. Er is ook een stijging van mensen die een opleiding volgen aan een academie voor natuurgeneeswijzen. Meer belangstelling bestaat ook voor een opleiding kruidenleer. Voorts zijn jongeren een spirituele website begonnen Jongeren en Spiritualiteit Site en wordt een spirituele omroep opgericht http://www.indigoradio.nl
Dit zijn positieve ontwikkelingen waar we met zijn allen meer oog voor moeten hebben.

Iedereen kan er al aan gaan werken. Het aantal mensen dat inhaakt op deze positieve ontwikkeling wordt steeds groter. Nu nog de bedrijven, organisaties en politiek. Het gekke is dat in instellingen, ziekenhuizen en bedrijven mensen worden ontslagen en dat er meer managers worden aangetrokken omdat aan te sturen. In sommige ziekenhuizen wordt op enkele onderdelen bezuinigd, zoals de operatiekamer, ten koste van de zorg en het personeel en dat terwijl beter op het toenemend aantal managers bezuinigd kan worden. Want het personeel is gemotiveerd genoeg, ze zijn er omdat ze dit als hun roeping zien en pati?nten willen helpen. Managers kijken niet naar pati?nten maar naar cijfers. De kosten worden hoger door managers die andere mensen hun baan afnemen.....

Tai Chi Tao in bedrijven en instellingen

Een bedrijf heeft een organisatievorm. Is het een bedrijf met verschillende onderdelen dan kunnen er ook verschillende karakters (culturen) ontstaan. Die culturen moeten op elkaar aansluiten en een harmonieus geheel vormen. Anders ontstaat er vervreemding, ongenoegen, stress. Een mens wil harmonieus zijn, maar komt met verschillende culturen, regels en meningen in de samenleving in aanraking. De mens moet daarin haar weg vinden. Door geven en nemen, aanpassingsvermogen, jezelf blijven of je zelf hervinden, ontstaat er een harmonieus geheel en dat leidt tot rust in jezelf. Zoniet, dan ontstaat er vervreemding, ongenoegen en stress.

Als je een workshop tai chi tao voor een bedrijf moet doen dan begin je met contrast-oefeningen. In de regel werk ik als volgt. Ik laat ze een zucht van verlichting slaken en ervaren hoe met de zucht de schouders zakken en je iets door de knieŽn gaat. Dan laat ik ze stijf staan als ze zuchten. Wat voelen ze? Dan laat ik ze zwaaien met de armen vanuit het bekken en met het knikje in de knie?n. Dan laat ik ze stijf staan met de knie?n op slot en zwaaien.

Wat voelen ze met dit contrast? De beweging geeft spanning en loopt niet soepel. Dan houden ze een knikje in de knieŽn met zwaaien en houden ze de armen stijf gestrekt. De beweging stagneert en voelt stijver aan. De beweging verloopt niet soepel. Je kunt nog meer van die contrastoefeningen doen. Je laat ze bijvoorbeeld losjes staan en op hun ademhaling letten. Dan moeten ze alles stijf houden, benen, bovenlichaam en armen en je laat hun de ademhaling opnieuw observeren. Het beklemt en het kost energie. Je maakt dan een vergelijking met het functioneren van het bedrijf.

Als een afdeling niet goed functioneert (stijf, hardnekkig) dan loopt het in de rest van het bedrijf niet soepel, net zoals je het met de contrastoefeningen in je lijf hebt gevoeld. Vervolgens doe ik oefeningen om je te openen en meer ruimte te gunnen. Sta met de voeten op schouderbreedte voor de heren en heupbreedte voor de vrouwen. Knikje in de knieŽn. Breng het gewicht rustig op links en doe de linkerarm opzij op schouderhoogte (arm niet stijf strekken), breng het gewicht op rechts en je rechterarm opzij, kijk hoever je hand is. Doe nu de knieŽn op slot en verplaats het gewicht weer en je komt met je hand niet meer zo ver, bovendien voel je strakheid in je lichaam, vooral in het heupgebied.

Bij strakheid heb je minder speelruimte, bij loslaten heb je meer speelruimte en leefruimte. Stap met je voet terug en doe de armen schuin naar beneden, het element water, open je, neem ruimte. Wissel van voet. Ben je met meerdere, dan verander je steeds van richting met deze oefening en richt je op de ander, open je voor elkaar. Doe dat ook met het element vuur, stap naar voren en duw vanuit je hart en spreid de armen, open je hart voor de ander en doe het naar elkaar toe. Zo heb je meer oefeningen om je openen, zoals de eerste oefening van de vijf elementen De Cyclus.

Ook zijn er kleine halve minuutoefeningetjes, waarvan je in de loop van de dag er enkele tussen de bedrijven door kan doen om je even los te laten, te ontspannen en om even op te laden (bijvoorbeeld 4 keer je handen optrekken en laten zakken met in en uitademen). In de opleiding, maar ook in cursussen, doe ik ze ook regelmatig. Zo heb je nooit een excuus van 'ik heb niet geoefend want ik had geen tijd'.
Daarom de drie minuten oefeningenserie Qi Gong van tai chi tao. Elke handeling duurt zo?n tien tot 15 seconden.

1. Met de handpalmen 10 seconden losjes op het hoofd slaan. 2. 10 seconden in je nek wrijven.
3. met je handpalmen je gezicht wassen.
4. Kijk omhoog en wrijf met je handen vanaf kin over je keel naar beneden.
5. Met vingers (vogelbek) kloppen op zachte gedeelte onder sleutelbeen en naast schoudergewrichten
6. Klop met je handen op je borst, maag en buik.
7. Wrijf om de beurt je armen net alsof je ze warm wil maken. 8. Masseer met losse vuisten je nieren en je onderrug.
9. Beklop met je handen je benen.
10. Klop in je knieholtes.
11. Klop op je voetzolen.
12. Druk even op het nierpunt onder beide voeten.
13. Klop op je thymus (hartgebied).
14. besluit: rek je ťťn keer uit met kreunen en zuchten.
15. Adem 3 keer in en uit met het optrekken van je handen.

 Ook zijn er tai chi tao-oefeningen van ontvangen en geven en dat kun je ook weer naar elkaar doen. Het zijn ook communicatie-oefeningen. Voorts heb je de tao-filosofie. 'Als je op slechte voet met de tijd staat, sta je op slechte voet met jezelf'. Je kunt verschillende van deze wijsheden gebruiken.

De Tao van Leegte
De leegte heeft nut. Zonder leegte geen leefruimte. Een fles kan gevuld worden door de leegte in de fles. Een huis kan pas bewoond worden door de lege ruimten. In een vaas kun je bloemen zetten door de leegte van de vaas. Als je van klei een kruik maakt dan heeft hij pas nut door de leegte binnen.

De Tao van Openen
Er wordt een tentoonstelling geopend. Er wordt een winkel geopend. Er wordt een vergadering geopend. Er wordt een nieuw centrum geopend. Er wordt heel wat geopend, maar daarna gaan we over tot de orde van de dag. Heb je er wel eens aan gedacht om je zelf te openen? Heb je er wel aan gedacht dat het belangrijk is jezelf open te stellen? Heb je er wel aan gedacht om je hart te openen? Als je je zelf opent geef je jezelf ruimte en geef je ook ruimte aan anderen. De Tao van het Loslaten Wees niet rationeel en verkrampt en durf los te laten

Tai Chi Tao en bedrijfsleven, Tai Chi Tao voor zakenmensen.... Tai Chi Tao kan worden toegepast op managers, kader, personeel, bedrijfsvoering, samenwerking, reorganisaties, cultuurwijziging... Uitgangspunt is niet het succes, maar het proces om op een humane wijze een fase te behalen en van daaruit een volgende fase in te gaan. Dus er is nooit een eindpunt.

Daardoor kun je flexibeler handelen. Je versimpelt het proces doorlopend, koppelt terug en bouwt opnieuw op. Eigenlijk kijk je vanzelf langer dan je neus lang is. In een bedrijf wil je scoren. Maar dat is een eenzijdig doel geworden, zodat je alleen daar op gericht bent. Je bent er zo hard mee bezig dat je je zelf voorbij loopt en geen oog hebt voor andere dingen. Ook niet voor jezelf.
Efficiency is niet meer het stroomlijnen van het werk maar is nu verworden tot hogere werkdruk en wegbezuinigen. Tai Chi Tao leert je er anders mee om te gaan. Dat gaat onder anderen door zogenaamde contrast-oefeningen uit Tai Chi Tao. Daarbij is het ook nog gezond voor je. Een directeur, een manager, een chef, ploegbaas of wat dan ook, zet zich dusdanig in, dat hij zichzelf over het hoofd ziet.


Voorkomen is beter en spaart mensen en geld


Om te voorkomen dat je klachten krijgt of om te bewerkstelligen dat je gezonder wordt, werk je ook aan je zelf. Het gaat om het evenwicht. Het gaat om harmonie. Anders kom je in disharmonie met jezelf. Als je een bedrijf gezond wilt maken, moet je je zelf ook gezond maken!!! Ik zelf doe niets meer voor bedrijven, omdat een workshop, bijvoorbeeld in het kader van het bevorderen van het teamwork, alleen maar eventjes een uitlaatklep is.
Er verandert niets door, want door de leiding wordt gewoon weer overgegaan tot de orde van de dag, de tredmolen van prestatie, werkdruk, scoren.
De laatste twee keer heb ik de nadruk gelegd dat ze het geleerde in de workshop op zichzelf moeten toepassen om te overleven en geen stress op te lopen. Mijn advies aan de personeelsleden 'speel het spel mee en gebruik de tai chi tao louter voor jezelf'.

De Tao van de leider leiden

Organisaties die aanval met verdediging verwarren en agressie met bescherming putten hun hulpbronnen uit en voeren hun mensen naar tijden van honger. Organisaties hebben een geweldige stuwkracht en weten niet hoe ze hun voorwaartse beweging moeten stoppen. Degenen die leiders adviseren hebben daarom de verantwoordelijkheid om de organisatie te weerhouden van de overdaad die tot instorting leidt. Degenen die krachtige strategieŽn beramen om tegen andere organisaties te gebruiken zijn niet geschikt om leiders te adviseren, omdat de aard van hun werk zo noodzakelijk als het kan zijn hun intellectuele vermogen om de evolutie van de samenleving (het Tao) te bevatten beperkt. Ontwikkelde Personen weten dat het mogelijk is succes te behalen zonder de kiemen van zelfvernietiging te planten. Ze zijn daarom niet agressief en niet hebzuchtig. Alleen individuen met zulke eigenschappen zijn geschikt om de leider van een organisatie te leiden.

DE LEIDER LEIDEN

Zij die het Tao gebruiken om leiders te leiden
gebruiken geen krachtige strategieŽn in de wereld
Zulke dingen zijn geneigd zich te wreken

Waar legers zich op houden ,
ontstaan doornige braamstuiken.
Een groot leger brengt altijd jaren van honger.

Zij die bekwaam zijn
slagen en stoppen vervolgens.
Zij wagen het niet om met de kracht door te gaan.

Zij slagen en beroemen zich niet.
Zij slagen en maken geen aanspraken.
Zij slagen en zijn niet trots.
Zij slagen en vergaren niet in overdaad.
Zij slagen en dwingen niet af.

Dingen die te groot geworden zijn zullen altijd vervallen.
Dit is niet het Tao.
Dat wat niet het Tao is zal weldra eindigen.

BOEKENPAGINA Tai Chi Tao, Qi Gong en andere Energie

Zie ook The Yellow Maple Tai Chi Tao ook voor bedrijven

De opzet van Tai Chi Tao is tevens te werken aan:
Liefde, Gezondheid, Welzijn, Geluk, Vriendelijkheid, Verdraagzaamheid, Vrede,
Bevorderen van Zelfontplooiing, Innerlijke Kracht en nog eens Liefde.

De Jan Kraak Vrijdag column


Disclaimer

 


2002
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven