terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Dopamine, macht, vervreemding, afbraak gezondheidszorg en het reptielenbrein

Verslaving aan macht

Plus foto

Verslaving aan drugs en verslaving aan macht ontstaat door hetzelfde mechanisme waarbij dopamine een rol speelt. Men wordt eenzijdig, denkt rechtlijnig, luistert niet, men leeft alleen voor zichzelf, en wordt killer. Bij verslaving aan macht wordt het reptielenbrein sterker geactiveerd. Het reptielenbrein is bij ons allemaal aanwezig. Wordt deze voortdurend geactiveerd dan wordt de persoon ijziger en geniepiger. De maatregelen die door de huidige bewindspersonen o.a. op het gebied van de zorg worden genomen is afbrekend, meedogenloos en niet humaan. De zorg gaat hierdoor de afgrond in.

Het is daarom belangrijk bewuster met onze gezondheid om te gaan zodat je leert dat je ook zelf heel wat kan doen. En dat kun je weer met anderen delen. Tegen koud en kil zet je warmte en liefde.

Door Tai Chi Tao worden heel wat zieke mensen weer vitaler en krijgen meer weerstand. Maar als docent besef ik ook dat heel wat zieke mensen in de knel komen en de gezondheidszorg voor hen steeds onbereikbaarder en duurder wordt. De toekomst van de gezondheidszorg loopt gevaar. Er wordt teveel op bezuinigd. Waarom zijn de verantwoordelijke politici niet meer te stuiten? Het antwoord is: verslaving aan macht. En daarin speelt het hormoon dopamine een rol. Dat is ook bij drugsverslaafden het geval. De bezuinigingswoede is energetisch en hormonaal te verklaren.

We constateren dat al geruime tijd ministers en staatssecretarissen niet meer luisteren en ons voor voldongen feiten stellen en daar niet van af willen wijken. Volksvertegenwoordigers, die titel zijn ze niet waardig. In Paars 1 en 2 niet ook niet onder Balkenende. Let wel, het zijn dezelfde mensen die niet luisteren en voor de Europese Grondwet zijn. Hoe moeten wij hen dan geloven als ze het over democratie hebben ten aanzien van de Europese Grondwet?

                      Rita Verdonk over het terugsturen van asielzoekers:
                      'Ik ben de minister en een minister hoort
                      de wet te handhaven'. Zij zegt niet 'Ik ben
                       jullie minister en ik ben volksvertegenwoordiger
                      en ik zal rekening met jullie houden'.

                       Door het niet meer luisteren naar het volk,
                        wordt door politici de waardigheid en eigen
                        waarde van mensen bloedend aangetast

Juni 2005. Schrijfster Marion Bloem haalde in vier weken tijd 180.000 handtekeningen op om aan minister Verdonk aan te bieden met het verzoek om de asielzoekers die hier al een tijdje zijn niet weg te sturen. Marion Bloem vindt dat je iemand, die op de vlucht is voor gevaar en onderdrukking, asiel biedt. Dat is een oerwet, zegt ze. Niet volgens Rita Verdonk. Verdonk beslist.
Ik ben de minister en zij is een verslaafde. Zij heeft geen oog meer voor de realiteit en menselijkheid, ze leeft in een klein eng wereldje.

september 2005: Zalm weigert de tienduizenden handtekeningen tegen de hoge benzineprijzen in ontvangst te nemen.

september 2005: Hoogervorst tijdens de algemene beschouwingen op de begroting stak schaamteloos zijn vinger in zijn keel om zogenaamd te braken bij het betoog van Wouter Bos.

Foto: Hoogervorst demonstreert hier de normen en waarden van het kabinet Balkende.
Zo wordt over het kiezervolk gedacht.

Alie Kraak overleden omdat huisarts niet wilde komen

Ze zijn niet meer te stuiten en onze mening doet er niet toe. Ze zijn verslaafd aan macht. Verslaving ontstaat door de impuls van dopamine. Dopamine is goed voor beweging en de activiteit van de hersenen. Maar raak je verslaafd aan wat dan ook, dan raakt de werking van dopamine in de war. Als je druk bent, rationeel, prestatiegericht dan wordt dat ook een verslaving. Als je te veel rookt raak je verslaafd aan de nicotine, als je niet van de alcohol af kan blijven dan werkt dat ook verslavend. Je raakt er in gevangen. Je kunt de drang niet meer beheersen om in goede banen te leiden. Vanuit de Tai Chi Tao energieleer ontstaat er dan een troebele, donkere en kille energie. Dat mechanisme zie je ook bij politici en veel beleidsmakers

Obsessie

Mensen met een verslaving zijn op hun eigen ego gericht en ze kunnen enorm goed liegen.

Er is geen terugweg, de verslaving wordt een obsessie. Elke keer verval je in dezelfde fout. Verslaafden ontkennen die fout en bedenken allerlei smoesjes om het goed te praten. De leugen regeert. Onze regeringsleiders lijden aan erge verslaving die de gezondheid zal slopen.

Voor velen duizenden wordt de gezondheidszorg onbereikbaarder en onbetaalbaarder, waardoor ook ouderen tot tweede-derde hands burgers worden gemaakt, de jeugdzorg nog meer afkalft, en meer tekorten aan dokters en tandartsen doet ontstaan, en nog meer bezuinigen op andere sectoren tot gevolg zullen hebben.

De eerste keren dat je verslavende middelen gebruikt gaat het dopamine niveau omhoog, dat veroorzaakt de kick. Na verloop van tijd echter gebeurt het omgekeerde, het wordt steeds moeilijker om het dopamine-niveau op peil te houden en een laag dopamine-niveau betekent dat je je niet lekker voelt. Dus heb je opnieuw een nieuwe zogenaamde opkikker nodig

Hoe werkt het? Bij de drang naar iets zet je ook stresshormonen aan het werk. Je raakt aan de drang verslaafd en hierbij speelt dopamine een rol. Je wilt graag de uitdaging aangaan en ook al word je er moe van, het geeft je een gevoel van voldoening. Maar dat gevoel is schijn. Op een gegeven moment kun je niet meer zonder. Zo gaat het ook met drugs- en alcoholverslaving. Is dit mechanisme eenmaal aan de gang dan wordt de dopamine lager en de stresshormonen hoger en dat samen veroorzaakt de verslaving.

De stoffen waar het om gaat zijn bijvoorbeeld dopamine, serotonine, endorfines en opiaten. Als je eenmaal verslaafd bent aan macht, dan geeft het een opkikker. Je ziet dat als een beloning. Dat geeft je voor een moment een prettig gevoel. Je wilt steeds meer en op welke manier maakt niet uit, je doet dat over de ruggen van anderen. Het geweten vervlakt en verdwijnt.De lat wordt iedere keer hoger gelegd. Macht vraagt steeds om meer en meer. Je vervreemd van de samenleving. Je wordt eenzijdig. Je valt steeds terug op je verslaving.

Gevoellozer

Een ander effect is, dat de daling van dopamine je gevoellozer maakt voor de rest, zoals politici en rationele leiders steeds meer tentoon spreiden. Het leidt er toe dat ze elk gevoel voor het humane en sociaal gevoel verliezen, ze praten ook alsof je een grammofoonplaat afdraait of heel monotoon met weinig gezichtsuitdrukking. Ze krijgen een poker-face, uitdrukkingsloos. Een Botox-gezicht. Observeer het maar eens. Staatssecretarissen en ministers zijn er een voorbeeld van. Ze produceren ook meer onzin. Ze hebben dat meestal zelf niet in de gaten.

Wat een ingewikkelde onzin is het om te zeggen dat chronische zieken zich kunnen bijverzekeren, terwijl iedereen weet, dat verzekeringsmaatschappijen dat niet willen, want chronische zieken zijn een te grote risicofactor.

Wat een ingewikkelde onzin is het om te zeggen dat de gezondheidszorg duurder wordt maar dat de minst draagkrachtigen via de belasting weer gecompenseerd worden. Via de belasting, dat is dan een jaar later en je moet er weer door de nodige papieren rompslomp heen. Mensen met een minimumloon of alleen een WAO-tje of AOW-tje hebben geen geld om zich bij te verzekeren.

Het zijn rookgordijnen en smoesjes om de werkelijkheid te verdoezelen en iedereen om de tuin te leiden. En als je er iets van zegt dan reageren ze verontwaardigd en vinden ze het onterecht dat je ze er op aanspreekt. Echt iets voor verslaafden.

Dopamine is een boodschapper. Als dopamine harmonieus werkt een boodschapper van goede dingen, maar als verslaafde van verkeerde dingen. Door de verslaving heb je de boodschapper verkeerd geprogrammeerd. Je doet de foute dingen steeds vaker, je wilt steeds meer, je kunt niet meer zonder. Dus je vervalt steeds meer in dezelfde fout en je hebt dan het verkeerde gevoel dat je iets gepresteerd hebt

Vervreemding

Dat is dus de reden dat de regeringsleiders de weg kwijt zijn. Ze zijn totaal vervreemd van de samenleving om hen heen, ze denken eenzijdig aan bezuinigingen en meer sancties.

Omdat ze verslaafd zijn en doen zoals ze nu doen, zal het bergafwaarts gaan met de gezondheidszorg en sociale zorg. Ze kunnen de maatschappij ontwrichten.

Ze kunnen niet humaan en creatief meer denken. Ze zijn zielig maar trekken wel aan de touwtjes. Oppositie ertegen is zeer moeilijk. Als je kritiek op ze hebt worden ze kriegelig en dan krijg je te horen dat de kritiek zeer onterecht is. Je zou ze eigenlijk in een kliniek moeten opnemen om af te kicken. Ze zijn zo van de Nederlandse samenleving vervreemd, dat ze ook een verplichte inburgeringscursus moeten volgen. Deze verslaafden worden ons tot last.

Hopelijk zijn ze nog te redden en kunnen ze weer menselijke burgers met een warm hart worden. Nu hebben ze een koud hart. Want anders zouden ze niet honderden asielzoekers met hun kinderen zomaar (voor de Kerst 2003 nog wel) op straat zetten. En dat terwijl we zelf zoveel zwervers en daklozen hebben en dit aantal nog steeds stijgt. De armoede neemt toe. De uitvoerders van de plannen hebben een sterk ontwikkeld reptielenbrein. We worden geregeerd door koudbloedigen.

Onder: het reptielenbrein die we allemaal hebben en die bij machthebbers sterk ontwikkeld is en ook in bloedlijnen die door de eeuwen steeds aan de macht zijn.

    

Normen en Waarden

De discussie over normen en waarden anno 2005 wijst er al op dat er verplichtingen aan vast geplakt worden. Politici hebben het namelijk ook over sancties als jongeren dit niet doen en ouders dat niet doen.

* 'Politici die het over normen en waarden hebben stellen nooit hun normen en waarden ter discussie'. (Jan Kraak)

* 'Normen en waarden kan men niet vangen in een standaardpakket, want dan tast je de verscheidenheid van de samenleving aan'. (Jan Kraak)

* 'Door alle overheidsmaatregelen van ontwrichting ontwricht je ook mensen'. (Jan Kraak)

Zorgwet dupeert duizenden in 2006
Tot 1200 euro achteruit (7-12-2005)
Er zal in 2006 een deel van de werknemers netto flink op achteruit gaan door de invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel omdat ze nog een particuliere ziektekostenverzekering hebben.  Naar schatting gaat het om 200.000 werknemers die op nu nog een ruime werkgeversbijdrage krijgen voor de kosten van hun zorgpolis.
Dit blijkt uit proefberekeningen van salarisverwerker IBS. Gesteld wordt dat de netto-inkomensachteruitgang voor genoemde groep minimaal 500 euro per jaar bedragen, oplopend in een nog onbekend aantal gevallen tot wel 1200 euro. ?Iedereen uit deze categorie met minder dan twee kinderen zal het in zijnn portemonnee voelen,? zegt directeur Karel van der Heiden van IBS.
Het ministerie van volksgezondheid (VWS) betwist natuurlijk de uitkomsten van IBS. Volgens het ministerie zijn de berekeningen van IBS niet representatief en geven ze daardoor een vertekend beeld. Minister Hoogervorst van volksgezondheid gaat ervan uit dat werkgevers daarnaast een vrijwillige bijdrage aan hun werknemers geven, waardoor de financi?le schade voor hen beperkt blijft. ?In de praktijk blijkt dat veel werkgevers besluiten de bijdrage aan hun werknemers te continueren,? zo probeert Hoogervorst zich er uit te redden.
De tegenvaller op het salarisstrookje heeft te maken met de werkgeversbijdrage voor particulier verzekerden, die nu per CAO verschilt en bruto aan de individuele werknemers wordt uitgekeerd. Die werkgeversbijdrage vervalt in het nieuwe stelsel. Vanaf 1 januari stromen de dan wettelijk verplichte werkgeversbijdragen (ruim 6 procent) in een fonds waaruit zorgtoeslagen worden uitgekeerd.

Tot zover het IBS en berichten in de media.

Hoe verder?

Iedereen die ziet dat het de verkeerde kant op gaat zou deze bewustwording om dienen te zetten in een helend bewustzijn. Daardoor ontstaat er een heldere energie die de donkere energie zal doen verdwijnen. Werk aan een helend bewustzijn. Het is nog niet te laat.  

Nu, veranderen van denken en strategie, kan de mens redden, Zijn we een paar jaar verder
in 2006-2007 dan is het al te laat. Dan zijn er zoveel maatregelen genomen, ook om onze vrijheid te beperken, dat er weinig meer te redden is. Stel je positief in en straal licht en zelfvertrouwen uit en bombardeer de afbrekers ermee.

Lees ook:

Hormonen in de war door chemicali?n: Negatieve effecten door oestrogenen
Omstreden zoetstoffen zitten nu in meer dan 5000 producten
Hormonen ouderen
Hormonen en Tai Chi Tao
De Europese Grondwet actueel en de richtlijnen waar ze het niet over hebben omdat ze veel rechten van je afpakken
De gezondheidszorg is geen markt
Uitdaging Net Gezondheidsinformatie en links

Hoe maak je van oorlog VredeGlobal Women voor zorg en vrede en tegen oorlog

Archief met talrijke artikelen

Consumenten bezuinigen al massaal op zorg

4 JUNI 2005/   Rond de twee miljoen Nederlanders hebben het afgelopen jaar afgezien van zorg omdat ze de kosten van een behandeling te hoog vonden. Ze gaan minder vaak of helemaal niet meer naar de tandarts, fysiotherapeut en huisarts en hebben afgezien van voorgeschreven medicijnen sinds begin 2004 dit niet meer wordt vergoed

Het gaat vooral om behandelingen die sinds begin vorig jaar niet meer door het ziekenfonds worden vergoed. Een onderzoek van regionale kranten in samenwerking met Achmea Zorg. Ruim 12.000 mensen hebben meegedaan aan de enqu?te.

Zestien procent van de ondervraagden heeft in het eerste half jaar van 2005 van zorg afgezien, omdat ze de kosten niet konden of wilden betalen. De helft van hen heeft daarom minder of geen gebruik gemaakt van de tandarts, ruim ??n op de drie heeft bezuinigd op voorgeschreven geneesmiddelen en ruim een kwart op de fysiotherapeut en de huisarts. Vooral mensen die al gebruik hebben gemaakt van de gezondheidszorg zien daarna om financi?le redenen af van zorg.

Al 2,7 miljoen mensen laten zorg om kosten liggen

De zorg die mensen laten liggen bestaat vooral uit behandelingen die onlangs uit het ziekenfondspakket zijn geschrapt. Ook moeten pati?nten een eigen bijdrage betalen als ze merkmedicijnen willen hebben waarvoor goedkopere alternatieven bestaan. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat elf procent van de Nederlanders afzag van zorg vanwege de kosten. De nieuwe uitkomst van zestien procent hoeft niet te betekenen dat hun aantal stijgt. 'Aan dit onderzoek hebben relatief veel mensen meegedaan die vaak zorg gebruiken. Mogelijk is elf procent een ondergrens en zestien procent een bovengrens', zegt Henk Garretsen, hoogleraar gezondheidszorgbeleid. Dat zou betekenen dat tussen de 1,7 en 2,7 miljoen Nederlanders om financiŽle redenen zorg hebben laten liggen.

De pati?ntenorganisatie NPCF gaat ervan uit dat de mensen die minder zorg gebruiken niet in de knel komen. 'Ze gaan bewuster met zorg om nu ze die zelf moeten betalen. Dat is precies de bedoeling van de maatregelen van het kabinet', aldus directeur Iris van Bennekom. Dit is wel een zeer na?eve conclusie. Volgens het Konininklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie worden wel grote aantallen mensen gedupeerd door de bezuinigingen van het kabinet. Vooral is de vraag naar fysiotherapie in achterstandswijken het hardst teruggelopen.

Helend bewustzijn een stap naar een nieuw begin

Het geheim achter The Secret is marketing en je af te leiden van de werkelijkheid om je heen


De Jan Kraak Vrijdag Column

Tai Chi Tao - Archief

Disclaimer


21 December 2003
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven