terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Hormonen en Tai Chi Tao

Wat doet macho gedrag?
Gebrek aan knuffelhormoon.
Fenyl-ethylamine en chocola.
Schade door prestatie druk.
Schade door pietje precies.


Tai Chi Tao heeft een gunstige werking op de hormoonhuishouding. Zoals op de afgifte van serotonine en melatonine. Serotonine is het werkpaard van het brein. Serotonine heb je overdag het meest nodig en malatonine 's nachts voor je rust. Is de productie van serotonine verstoord dan treden er vermoeidheids-verschijnselen op. Bekende uitingen zijn ME en Fibromyalgie. Het hormoon fenyl-ethylamine wekt een stimulerend koesterend gevoel op. Het komt ook de productie van serotonine ten goede.

De hormonen staan onder invloed van energie en verstoring van energie.

De mens is door atmosferische lucht omringd en dus ook door de daarin aanwezige electriciteit. De lucht die je inademt bestaat uit electrisch geladen deeltjes.

De verandering van energie buiten het lichaam heeft dus invloed op de electriciteit in je lichaam. De Chinezen o.a. spreken van kosmische en aardse energie. Hiertussen bevindt zich de mens. Beide energie?n, de kosmische en aardse energie?n, stromen door de mens. Vanzelfspekend heeft dit invloed op de hersenen en de hormoonhuishouding van de mens.

Met deze kennis kun je in Tai Chi Tao heel veel doen. Het vormt de basis van de oefeningen, het werken met chi en het scheppen van een goede harmonie en een goede sfeer.

Ben je uit balans, dan is de werking van de hormonen in je lichaam niet optimaal. Moeheid, uitputting, structurele stress, slechte voeding e.d. veranderen de werking van de hormonen. Je raakt dan ook energetisch uit balans. Denk daarbij aan de vijf elementen energieleer uit de Tai Chi Tao.

Alles is energie

Alles is energie, alles bestaat uit vibratie. Het gaat om trillingen, kosmische trillingen, golven en frequenties. Dit doordrenkt elk organisme, mens en alle dingen. Je kunt hiervan resonantie spreken. Electromagnetische velden hebben dus ook invloed op ons. Dit is lange tijd door de wetenschap ontkend en nog steeds zijn er wetenschappers die het in twijfel trekken. De trillingen en het electromagnetisch veld hebben invloed op de hormoonwerking en op de celdeling en het trillingsniveau van de cellen. Een organisme zendt ultraviolette straling uit. Het ene niveau kan het andere be?nvloeden. Er is sprake van een zender en ontvanger in ??n.

Begin jaren vijftig lachten wetenschappers nog om de bewering dat deze wisselwerking bestaat. Totdat de Russische geleerde Alexander Gurvich dit proces meetbaar maakte. Hij gebruikte in het begin twee uien.. De ene ui richtte hij met de punt naar de andere ui. Na ongeveer twee uur nam het aantal celdelingen aan de kant van de uit waarop de punt was gericht, toe. Gurvich constateerde een electromagnetische trilling in het ultraviolette golfgebied. Bepaalde ultraviollette signalen kunnen levend weefsel ook tot celdeling en verhoogde productie activeren. Eigenlijk is dit al oeroude kennis. Al duizenden jaren geleden werd van electromagnetische velden en resonantie gebruik gemaakt, o.a. in India, China en Egypte. Ook de Maya's wisten ervan.

BeÔnvloeding hormonen

Hormonen wordt be?nvloed door warmte, kou, stemmingen, gevoelens, invloeden van buiten en binnen, liefde, haat, kwaadheid, zorgen, zelfvertrouwen, angst, woede, enzovoort. Door verstoring van energieŽn raken hormonen van slag. Het is een wisselwerking. Je kunt het vergelijken met een thermostaat die de verwarming regelt.

De thermostaat reageert op de temperatuur, de temperatuur reageert op de thermostaat. Bij ziekten en kwalen heb je te maken met hormonen en energie?n die ook reageren op de ziekte. Als je slecht met je energie omgaat kan dit omslaan in ziekte. De harmonie en een goede wisselwerking wordt verstoord.

Bij een stoornis is het dus verstandig het geheel aan te pakken; een holistische benadering dus.

Als alles goed gaat weten de cellen wat ze moeten doen. Het gaat hier om vele miljoenen cellen, die dagelijks voor ons aan het werk zijn. Naar schatting zitten er al vijf miljoen cellen in een druppel bloed. De cellen worden gevoed en van informatie voorzien door de hypothalamus en de hypofyse.

De hypothalamus geeft orders aan de hypofyse. Deze prikkels moeten goed uitgevoerd worden. Ze verzorgen namelijk niet alleen de productie van bepaalde hormonen, maar regelen ook de behoefte aan een bepaalde hoeveelheid hormonen.

Hersenen

De pasgeborene heeft een kwart van de omvang van het brein van een volwassene. Op vijf-jarige leeftijd is dat 90 procent. Vanaf de geboorte zijn de hersenen een zelforganiserend systeem. Daarvoor zijn prikkels nodig. De hersenschors is belangrijk in de ontwikkeling. Welke prikkels zijn dus van groot belang.

Het lymbisch systeem is een complex stelsel van zenuwbanen dat als een ring rond de hersenstam ligt. Het systeem speelt een rol bij de regulering van emoties en is dus verantwoordelijk voor het emotioneel gedrag. Het is gevoelig voor stimulerende middelen en het vergroten van de afgifte van de hormoonstof dopamine. De hersenschors slaat veel informatie op.

De individuele zenuwcellen zijn aanelkaar gekoppeld. Hun ontwikkeling is afhankelijk van onderlinge communicatie.

Storingen

De Basale Ganglia ligt onder de hersenschors. Zij speelt een belangrijke rol bij het controleren van bewegingen. De Basala Ganglia wordt gevormd door een vijftal grote zenuwkernen. Beschadiging van een kern leidt tot stoornis in de afscheiding van dopamine met als gevolg de ziekte van Parkinson.

De profrontale hersenschors ontwikkelt zich laat. De lange uitlopers van de zenuwcellen (axonen) zijn bekleed met een laagje myeline, een vettige substantie die te vergelijken is met de bekleding van een electriciteitsdraad.

Myeline zorgt er voor dat de signalen zich sneller kunnen verplaatsen. Bij verkalking en verharding ervan ontstaat bijvoorbeeld MS.

Hypocampus

Het hersengebied hypocampus maakt deel uit van het limbisch systeem en hoort voor het grootste deel bij de temporaalkwab. De hypocampus houdt herinneringen vast, die daar opnieuw worden georganiseerd. De hersenen gebruiken rond de 20 procent van de energie en de zuurstof van het lichaam. De hersenen zijn dan ook voorzien van veel bloedvaten. Een goede zuurstofvoorziening naar de hersenen is van groot belang. De ademhaling moet daarom goed zijn.

Herinnering

Fantoompijn is pijn aan een lichaamsdeel dat geamputeerd is. De zenuwcellen die voorheen boodschappen vanuit dit lichaamsdeel kregen, krijgen opeens niets meer door. Ze zijn echter nog steeds geprogrammeerd en reageren dus nog. De gevoeligheid van prikkels wordt daardoor gestimuleerd. De hersenen registreren dit alsof er werkelijk een prikkel uit het geamputeerde lichaamsdeel is aangekomen. De persoon voelt daarbij pijn, warmte of kou.

Onderzocht is dat 90 procent van de personen met een amputatie dit ervaart, 60 procent ervaart af en toe ook andere sensaties.

Behalve van fantoompijn is er ook sprake van een vormveld. Het lichaam heeft een vormveld, een blauwdruk, een energetisch veld. Als een lichaamsdeel geamputeerd is, blijft het vormveld bestaan. Het vormveld van de persoon is dus nog steeds compleet.

Nor-adrenaline en Serotonine

De hormoonstoffen serotonine en nor-adrenaline hebben een belangrijke functie in alle delen van de hersenen. Serotonine is de dirigent van het brein en regelt de prikkelbaarheid van veel verschillende zenuwcellen. Als serotonine zijn normale functie niet kan uitvoeren komt overal in de hersenen nor-adrenaline vrij, waardoor de hersenen op tilt slaan. Door een teveel aan nor-adrenaline kan de serotoninestroom niet door de thalamus geleid worden. Het contact met de werkelijkheid vermindert hierdoor.

De verstoring van serotonine kan verschillende oorzaken hebben: een teveel aan stress, te grote werkdruk, drugs waaronder ook medicijnen, anti-depresiva e.d. Er zijn verschillende hormonen. Bijvoorbeeld het hormoon oxytocine, dat bij zwangere vrouwen de baring te weeg brengt en de afgifte van melk. Oxytocine geeft ook het hechtingsgevoel met bijvoorbeeld je baby. Oxytocine is ook een belangrijke boodschapper. Bij verliefdheid wordt een grotere afscheiding van de neurotransmitters dopamine, nor-adrenaline en fenyl-ethylamine in werking gesteld.

Het brein bevat nog een tweede dopamine-baan. Het stil leggen hiervan door anti-depressiva of anti-psychotica, veroorzaakt veel schade. Er ontstaat in de motoriek bewegingstraagheid. Op den duur worden zenuwbanen hypergevoelig. Dit lijkt op de ziekte van Parkinson. Door veelvuldig gebruik van anti-depressiva of anti-psychotica ontstaat een tekort aan dopamine.

Bij de ziekte van Parkinson krijgt de patiŽnt middelen die de hoeveelheid dopamine enigszins vergroten. Deze hebben echter bijwerkingen, zodat de dopamine in de andere depominebaan wordt verhoogd. Hierdoor kunnen psychosen ontstaan.

Stress en onverschilligheid

In chocola zit fenyl-ethylamine, theobrine, cafe?ne en stearinezuur. Het meest in pure of bittere chocola. Dit stimuleert een koesterend gevoel. Het geeft een goed gevoel. Fenyl-ethylamine heeft een goede invloed op serotonine. Beiden zijn belangrijk voor een rustig gevoel.

Minder serotonine geeft stress. Wat pure en bittere chocola betreft, dit is goed voor de spijsvertering en het hart. Echte chocolade bevat ook ijzer.

Mensen die ongevoelig zijn, autoritair, respectloos, onverschillig of machogedrag vertonen hebben een verstoorde hormoonhuishouding dat o.a. serotonine, fenyl-ethylamine, oxytocine, nor-adrenaline betreft. De maatschappelijke druk op mensen verstoord ook de hormoonhuishouding.

Het verstoorde gedrag van de laatste jaren spreekt boekdelen. In Tai Chi Tao wordt weer harmonie in de hormoonhuishouding gebracht en komen mensen weer tot ontspanning en bezinning.

Lees meer over hormonen:  hormonen in de war door chemicali?n,  en  hormonen en ouderen.

Slapeloosheid en Tai Chi Tao

Meditatieve loop-vormen, meditatief bewegen, Duizenden Handen Van Boeddha-meditatie, visualisatie

 

 

Tai Chi Tao Valpreventie, goed aarden, speels bewegen

 

Windademing Qi Gong voor Vitaliteit, en bij Chronische Pijnen en Kanker
 

Tai Chi Tao is toegankelijk voor iedereen.

Tai Chi Tao kent geen beperkingen.

 

Tai Chi Tao bestaat niet uit oefeningen alleen.
Tai Chi Tao is een ontspannings-, bewegings- en
gezondheidsmethode. Tai Chi Tao geeft je meer
inzicht in het leven en leefwijze door zelfontplooiing.
Door Tai Chi Tao leer je het natuurlijk proces weer
ontdekken en waarderen. 
Tai Chi Tao zorgt voor een helend bewustzijn. Het
geeft je meer verdieping in je leven. Tai Chi Tao
zorgt er voor dat je de dingen die je doet een stuk
gemakkelijker kunt doen, zodat stress vermeden wordt.


 


2003
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven