terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Tai Chi Tao en omgaan met paarden. Een paard is van nature een Taoïstisch wezen

Je verdiepen in de leefwereld en taal van paarden

                     

 

Bartha Veggelers uit Driel combineert tai chi tao en het omgaan met paarden met elkaar.

Hieronder haar ervaring.

 

De uitgangsgedachte van de combinatie Tai-Chi Tao en Paardrijden is dat een paard van nature een Taoistisch wezen is. Zijn balans is van nature onvoorstelbaar goed. Het paard is van nature sierlijk, krachtig en speels. Het is een oneindig plezier om die kwaliteiten, die we van nature zelf ook hebben, bij onszelf wakker te schudden en samen te brengen met het paard en te stimuleren in samenwerking met een paard. De uitwerking kan onvoorstelbaar zijn en de ontwikkeling houdt niet op. Het is een gebied van vreugde in de omgang met paarden en paardrijden, dat we laten liggen als we ons blijven fixeren op dwangmatige doelstellingen.

Tai Chi Tao wordt gekenmerkt door de zachte, sierlijke en vloeiende bewegingen die een veelzijdige positieve uitwerking hebben op lichaam en geest. Door de zachte en sierlijke bewegingen wordt de energie doorstroming in het lichaam bevorderd, een goede ademhaling en een krachtige balans ontwikkeld.

 

                    

 

Tai Chi Tao beoefen ik vanaf 2002. Het beoefenen van Tai Chi Tao heeft voor mij altijd in het teken gestaan van paarden en paardrijden. Wat paarden en paardrijden voor mij betekent, daar kan ik een boek over schrijven. Zo houd ik mij bijvoorbeeld bezig met de vraag waarom het voor het merendeel meisjes en vrouwen zijn die zich soms tot in het extreme aangetrokken kunnen voelen tot paarden. In het verleden was ik ook zo'n paardenmeisje en ik heb mij een belangrijk deel van mijn leven in de manegewereld bewogen.

 

Nu heb ik zelf twee paarden en beweeg mij niet meer in wat voor een paardenwereld dan ook. Alles wat ik met mijn paarden doe, doe ik alleen. Ik ben daarmee een zeer boeiende weg ingeslagen waarbij ik veel steun heb aan de Tai Chi Tao. Ik heb één van mijn twee paarden zelf beleerd (leren wennen om bereden te worden). Dit was een bijzondere maar ook harde leerschool voor me, aangezien ik erg veel van het paard ben gevallen en zelfs een keer in het ziekenhuis terecht ben gekomen.

Op zo'n moment geef je op of je gaat zoeken. Ik wilde weten waarom dit allemaal gebeurde en wat er voor nodig was om mijn doel te bereiken. Mijn doel was en is nog steeds, probleemloos gaan en staan met mijn paard waar ik maar wil. Hiervoor is nodig:
volledige eigen verantwoordelijkheid voor alles wat je doet:

1.  Vertrouwen op de innerlijke leiding die je krijgt;

2.  Het loslaten van eerzucht;

3.  Duidelijk en ondubbelzinnig zijn naar het paard;

4.  Je bewust zijn van de leefwereld en de taal van paarden;

5.  Geduld hebben met je paard en niet in de laatste plaats geduld hebben met jezelf.

 

Niet een paard maar de berijder


moet veel leren

 

 

Inmiddels ben ik erachter dat het paard niet zo veel hoeft te leren maar dat ik zelf degene ben die moet leren en vooral veel moet afleren. Bij het proces in de omgang met mijn paard val ik van de ene verbazing in de andere omdat de mannier waarop ik geleerd heb met paarden om te gaan ongeveer lijnrecht tegenover de werkelijkheid staat zoals ik die inmiddels stukje bij beetje heb ontdekt. Ironisch genoeg, heeft de traditionele omgangsvorm met paarden een militair karakter en wordt deze gekenmerkt door veel hardheid en discipline. Deze omgangsvorm heeft, in de hedendaagse manegewereld nog veel nasleep alhoewel er veel beweging in zit naar de bewustere omgangsvormen.

 

De leefwereld van paarden is heel basaal en ongecompliceerd. Deze wereld is niet moeilijk te begrijpen als men zijn eigen leefwereld van zijn of haar vroege jeugd goed kan herinneren. Speelsheid, behoefte aan warmte en geborgenheid, achterdochtig naar vreemden, behoefte aan duidelijkheid, leiding en bescherming.

 

Van groot belang is het contact met je eigen gevoel en je eigen grenzen. In een groeiproces naar het doel om te kunnen gaan en staan waar je wilt met een paard, moet je telkens goed contact hebben met je eigen angst en vooral respect hebben voor je eigen angst. Zodra je grens bereikt is in wat je aandurft stop je of doe je een stap terug.

 

 

                          

 

 

Misverstanden

 

Als je twijfelt ben je er nog niet aan toe.(hierbij komt de creativiteit om de hoek kijken, want je gaat dan andere voor jezelf behapbare stappen vezinnen). Een veel gemaakte fout in de paardenwereld is dat de angst van paarden vertaald wordt als ongehoorzaamheid. Deze wordt meestal door middel van straf onderdrukt. Dit zijn meestal misverstanden met fatale afloop want als een kracht niet te onderdrukken is, is het wel de angstreactie van paarden (de neiging om te vluchten). Een langdurig onderdrukt paard is levens gevaarlijk (een soort tijdbom). Het is daarom ook niet zo vreemd dat er met paarden zo veel akelige ongelukken gebeuren.

 

Tai chi tao-oefeningen

 

Waarvoor gebruik ik de Tai Chi Tao?

Voor de ontwikkeling van mijn lichaamshouding en mijn levenshouding. Voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen waarmee ik bedoel de ontwikkeling van mijn innerlijke leiding en het steeds naar de achtergrond verplaatsen van vroeger aangeleerde dogma's in de omgang met paarden en het omgaan met je eigen gezondheid. Verder is Tai Chi Tao heel belangrijk bij het rijden het behoud van balans en veerkracht (tijdens het rijden is mijn lichaam als wuivend riet) De ademhaling is van groot belang tijdens het rijden. Als de adem wordt ingehouden geeft men een signaal van alarm af aan het paard. Een diepe lage ademhaling geeft rust en vertrouwen.

 

Te paard kunnen verschillende oefeningen worden gedaan zoals schouder en nekoefeningen. Dit heeft als effect dat je je opricht en daarmee bewust bent van je omgeving terwijl je aan het paardrijden bent. Dit is van groot belang voor het leidinggeven aan je paard. (jij houdt de omgeving in de gaten dus het paard kan zich met een gerust hart aan jou overleveren). Verder kan men veel  ademhalingsoefeningen te paard doen ook met het doel zoals hierboven omschreven. Tijdens het rijden kan je een energiebal in je hand nemen in plaats van de teugels. Zo kom je er achter dat je eigenlijk geen teugels nodig hebt om je paard te sturen.  Zelfs het vertragen en het stoppen kan volledig zonder teugels worden gedaan. Hierin speelt de ademhaling een belangrijke rol.

 

Voor wie kan Tai Chi Tao en paarden interessant zijn?

Zowel voor mensen die gewend zijn met paarden te werken als voor mensen die nog nooit met paarden direct in aanraking zijn geweest. De omgang met paarden vereist een gevoeligheid en eerlijkheid naar jezelf maar ook respect voor jezelf en geduld met jezelf telkens opnieuw en op ieder moment. Zo leer je zelfstandigheid en creativiteit te ontwikkelen en angst eerst te aanvaarden en dan te laten varen (en niet te onderdrukken)  Dit kun je in de omgang met paarden heel direct leren.

 

DRIEL/ Bartha Veggelers-Willet, Drielse Rijndijk 85, 6665 LR, 026-4742081, tai chi tao en omgaan met paarden, tai chi tao en paardrijden,   bartha@veggelers.nl  

 

Bartha geeft de tai chi tao eerst zonder paard, maar wel met aanwijzingen hoe het te combineren valt. Maar je leert er wel veel van. Het is een onmisbare voorbereiding om te voelen wat loslaten is en hoe je één met elke beweging die je doet kan worden. Vooralsnog komt er geen paard aan te pas als zij de workshop Tai Chi Tao en paardrijden geeft. Bij haar thuis werkt zij individueel pas met een paard erbij. Dus op verzoek laat zij het een en ander zien met een paard er bij maar dat kan niet in 1 uur, daar is meer tijd voor nodig.  Zij vindt het met paard het prettigst om individueel met iemand te werken. In de toekomst zal zij bij grotere manifestaties wel met paard werken maar een workshop van een uur is daar veel te kort voor.

 

Noot van Jan Kraak:

 

Mijn vader kon ook goed met paarden overweg. Hij had er een natuurlijk gevoel voor. Ik herinner me nog dat op een keer (ergens in de zomer van 1988) een paard door de kapotte afrastering de wei had verlaten en op de weg liep. De politie was gebeld door enkele buren. Hij zag het pas toen 2 politiemannen ter plekke kwam en kjst?riepen en met hun armen zwaaiden om het paard terug naar de wei te jagen. Het paard werd schichtig en vloog alle kanten op. Mijn vader ging naar buiten en maakte duidelijk dat het helemaal verkeerd was. Laat mij maar even begaan, zei hij. Toen er niets meer gebeurde werd het paard wat rustiger. Zacht pratend liep mijn vader langzaam naar het paard toe. Vlakbij het paard bleef hij staan en sprak hem nog steeds zachtjes toe. Even later streelde hij het paard en zei kom maar mee. Voor de verbaasde buren en agenten liep het paard achter hem aan de wei in.

 

                                
                
 
                                    
 

Workshop Tai Chi Tao en paarden door Bartha Veggelers

Op 9 september 2007 werd ik weer gevraagd een workshop Tai Chi Tao en paardrijden te verzorgen op stal Mansour te Arnhem.

Mensen die bevlogen met paarden omgaan op wat voor een manier dan ook zijn vaak zoekende naar verbetering zodat hun gewenste doel of droom wordt bereikt. Als we ontdekt hebben dat we ergens te kort schieten wil dat nog niet zeggen dat we onszelf van het ene op het andere moment kunnen verbeteren. Een verbetering kunnen we niet bij onszelf of ons paard afdwingen. Dat is een groeiproces.
Van groot belang is het contact met je eigen gevoel en je eigen grenzen. In een groeiproces naar het doel om te kunnen gaan en staan waar je wilt met een paard, moet je telkens goed contact hebben met je eigen angst en vooral respect hebben voor je eigen angst. Omgang met paarden vereist gevoeligheid en eerlijkheid naar jezelf maar ook respect voor jezelf en geduld met jezelf. Geduld en respect voor het paard is dan een natuurlijk gevolg.
Verder is het erg belangrijk om je heel bewust te worden van je eigen innerlijke leiding. Uiteindelijk naar eigen inzicht handelen ongeacht wat een ander vindt of zou vinden. Dit is waar een paard ook om vraagt. Duidelijkheid.
Paardrijden vraagt een veelzijdigheid aan lichamelijke vaardigheden. Lenigheid souplesse kracht en ontspanning tegelijk, goede balans een verfijnde spierbeheersing, beheersing van de ademhaling en beheersing van de geest en ook uithoudingsvermogen. Paardrijden is zondermeer een zeer atletische bezigheid/sport.
Tai Chi Tao kan heel goed helpen bij het verbeteren van eigen vaardigheden, het is geen training. Het is de bedoeling om de ontwikkelingen spelenderwijs te laten plaatsvinden. We streven niet naar perfectie. De bewegingen helpen je bewegingsgrenzen te vinden en niet te overschrijden zodat je er steeds meer aan gewend raakt om altijd in je kracht te blijven staan (in je centrum staan). Dit is in de omgang met paarden belangrijk.
De oefeningen helpen je om steeds beter te aarden waardoor je onbewust ook een betere zit op je paard aan het ontwikkelen bent. Het helpt je blokkades op te lossen die stijfheid, pijn vermoeidheid en gevoel van onzekerheid veroorzaken. Verder zijn er veel oefeningen die je helpen bij de ontwikkeling van je balans en je ademhaling.

Uitgangsgedachte in de combinatie van Tai Chi Tao en paardrijden

 

Ongezadeld rijden

 

Tai Chi Tao is makkelijk te leren door iedereen ook wanneer je lichamelijke beperkingen hebt. We streven niet naar perfectie en het is geen training maar een groeiproces. We zijn niet gefocust op een vaste volgorde van bewegingen. De oefeningen staan in dienst van de beoefenaar en niet andersom.

 

Ons innerlijke waarnemingsvermogen wordt hierdoor bevorderd. We ontwikkelen zelfontplooiing en rust in de geest. Door je eigen grenzen waar te nemen en te respecteren kom je steeds beter in je kracht te staan. 

 

Dwangmatige doelstellingen geven slechts korte momenten van bevrediging waarna spoedig weer nieuwe en hogere doelstellingen worden opgeworpen. Het paard wordt over het algemeen steeds verdrietiger omdat zijn Taoïstische natuur steeds verder op de achtergrond wordt gedrukt.

 

Doel van Tai Chi Tao en paardrijden

 

Het doel van Tai Chi Tao en paardrijden is dus om onze eigen Taoïstische natuur in onszelf wakker te schudden en samen te brengen met het paard maar ook om onze Taoïstische natuur met behulp van het paard te ontwikkelen iedere keer als je iets met je paard doet. Wanneer je in goede harmonie met je paard rijdt of bezig bent is dat heel goed voelbaar en ik kan je verzekeren dat het een kick is. Ook al duurt het maar 5 minuten. In het dagelijks leven kun je ook je voordeel doen met een ontwikkelend lichaam en een ontwikkelende geest door paardrijden.

 

Kenmerken van het rijden in harmonie

 

1.      Rijden vanuit het middelpunt;

2.      De ademhaling wordt bewust ingezet bij het wegnemen van spanningen en bij het geven van hulpen;

3.      Het lichaam vormt voordurend een eenheid van balans met het paard, wat voor een beweging het paard ook maakt;

4.      Er is een bewustzijn ten aanzien van het lichaam, de ademhaling, het paard en de bewegingen van het paard;

5.      Er is een geestelijk bewustzijn ten aanzien van storende gedachten en concentratie.

 

Paardrijden in harmonie met je lichaam en met het paard is een grote kunst. Het doel wordt misschien nooit helmaal bereikt maar er mee bezig zijn (de weg) is heel inspirerend en ontzettend leuk voor mens en paard.

 

De workshop Tai Chi Tao en paardrijden

 

 In deze workshop laat ik je kennismaken met Tai Chi Tao. Ik zal een aantal eenvoudig uit te voeren oefeningen aanreiken (zogeheten Qi Gong, wat betekent een beweging die telkens terug komt dus niet moeilijk te onthouden), die voor het ontwikkelen van de bovengenoemde vaardigheden nuttig zijn.

 

Oefeningen op het paard.

Veel van de oefeningen kun je direct aanwenden bij het paardrijden.

 

Als je oefeningen te paard wil doen kan het heel prettig zijn om alleen met een pad en voltigeersingel te rijden. Wanneer je dreigt te vallen kun je dan altijd even de handbeugels vastgrijpen. Probeer de teugels zo vast te maken dat je ze niet vast hoeft te houden maar dat ze verder ook geen inwerking hebben op de mond of het hoofd van het paard. Het is ontzettend leuk om te proberen overgangen te rijden en wendingen en zelfs schouder binnenwaarts, zonder enige inwerking op de teugels. Je wordt dan gedwongen om tot een lichamelijke communicatie te komen met je paard. Wees tevreden met elk mini succesje en beloon je paard zodat hij ook weet dat je elkaar goed begrepen hebt.

 

Voorbeeld oefening 1:

Neem een denkbeeldige bal tussen je handen voor je ter hoogte van je centrum. Draai met je bovenlichaam en houd de bal opzij van je met twee handen en weer terug en de andere kant op. De wervelkolom blijft in verticale richting recht. Adem in bij de draaiing en adem uit in het midden. De beweging is zacht, vloeiend en overschrijdt geen grenzen.

 

Voorbeeld oefening 2:

Ga in stap voorwaarts en houd een denkbeeldige bal tussen de handen ter hoogte van je centrum. Rijd een wending door de bal in de richting van de wending te ?sturen?. De bal blijft voor je centrum. Houd de wervelkolom recht boven de lijn van het paard, adem goed door. Gebruik eventueel de normale beenhulpen voor het rijden van de wendingen (buitenbeen achter de singel en binnenbeen op de singel). Voel hoe je op deze manier een zuivere volte of ander figuur kunt rijden.   
Thuis beoefenen van Tai Chi Tao

 

Door heel Nederland wordt Tai Chi Tao gegeven door docenten, die aangesloten zijn bij de Oostelijke groep van Tai Chi Tao docenten, niet te verwarren met de Tai Chi Chuan scholen, die zich sterk richten op het beoefenen van een vaste stijl hetgeen niet aansluit bij de doelstellingen zoals ik hierboven heb aangegeven. Je kunt met mij contact opnemen om een Tai Chi Tao docent bij jou in de buurt te vinden.

 

Bartha Veggelers-Willet

Drielse Rijndijk 85

6665 LR Driel

026-4742081

Email: Bartha@Veggelers.nl   

Klik hier om in te schrijven voor de workshop 'Tai Chi Tao'. Workshops & clinics

 www.nharnhem.nl
 
 
Lees ook:
 

Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong
Leraren bestaat al 26 jaar


In 2006 bestond de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren
25 jaar. In verband met het overlijden van Alie is er toen geen ruchtbaarheid
aan gegeven. Sinds 1978 ben ik bezig met het verbreiden van Tai Chi Tao en
de vijf elementen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Ik gebruikte in de
periuode 1978 tot 1984 twee termen, namelijk de Wu Shu Methode en Tai
Chi Tao. De Wu Shu Methode in verband met de zelfverdedigingslessen die
ik toen ook gaf en het feit dat Wu Shu ook een verzamelnaam is voor de vele
disciplines als kung fu, tai chi, qi gong, massages, babymassage, drukpunt-
technieken, tao yin  e.d. en bij tai chi de term Tao, de Tai Chi Tao omdat het
geen stijl is maar een veelomvattende methode.
In 1981 werd de Oostelijke Groep opgericht. Officieel kreeg dit later zijn beslag
met de medewerking van Martin Wessels uit Enschede en Ted Duijvestijn uit
Lelystad en natuurlijk Alie.

In die 25 jaar is de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren
uitgegroeid tot een grootnetwerk aan docenten in Nederland, met docenten
in Zwitserland, België en Engeland. Het spreekt de mensen aan omdat Tai
Chi Tao aanpasbaar is aan elke doelgroep. Ook de mooie vijf elementen-
vormpjes vinden de mensen fijn om te doen. Het geesteskind van mij heeft
een grote vlucht genomen en is nog steeds groeiende. De Oostelijke Groep
is een open organisatie zonder bestuur of leiding, er is geen hiërarchie, elk
lid is gelijkwaardig en iedere docent tai chi tao voelt zich verbonden. Alles
regelt zich vanzelf en voegt iets toe.
De Oostelijke Groep is een zelfregulerend mechanisme en alles verloopt
prima.

Jan Kraak Disclaimer


25 oktober 2004
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven