terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Inductiekoken en verstoringen

Pas op met mensen met een pacemaker

Magnetische stralingen beÔnvloeden andere aparaten

Inductiekoken werkt met electromagnetische velden. Die electromagnetische velden hebben invloed op de moleculen van de voedingsproducten maar de straling die ontstaat treft ook de mens. Het wordt niet gevaarlijk genoemd, maar het effect is wel zo groot dat het andere apparaten kan storen. Mensen met een pacemaker moeten niet in de buurt komen van een inductiefornuis in werking. Om deze en nader te noemen redenen ben ik geen voorstander van inductiekoken.

Inductie koken is in feite koken op een plaat via electriciteit en magnetische velden. Het lijkt nieuw maar het principe ervan werd reeds in de 19de eeuw beschreven door de natuurkundigen Faraday en Joule. Pas rond 1950 werd begonnen de theorieŽn ook in de industrie in te brengen. Om de inductietechniek voor het koken te gebruiken werd later ontwikkeld. Je kookt in feite door middel van een electromagneet, zoiets als de fietsdynamo (een spoel met koperdraad er om heen).

Het proces kan ook andersom met behulp van een koperen spoel die om een magneet is gewikkeld waardoor ook stroom kan worden opgewekt. Dit principe gebruiken ook de grote electriciteitscentrales. Door energie ontstaat warmte. Dat gebeurt ook met de spoel met koperdraad. Bij transformatoren ontstaat ook warmte maar om dit te voorkomen worden koelribben gebruikt.

Bij inductiekoken wordt van de ontstane warmte extra gebruik gemaakt. Door wervelstromen (Foucaultstromen) ontstaat de warmte die in massieve geleidende materialen optreden onder invloed van steeds wisselende magnetische velden. Daardoor ontstaat een flinke warmte-ontwikkeling met name vooral bij hogere frequenties.

Aan de hand van de spoelen, magnetische velden en Foucaultstromen is een fornuis gebouwd. Onder een vitroceramische plaat waarop de pan komt is een spoel gemonteerd waarop spanning kan worden gezet. De vitroceramische plaat zelf is niet magnetisch  De pan moet wel massief en magnetiseerbaar zijn anders werkt het proces niet.. Door de  pan binnen het bereik van de magnetische spanning te plaatsen ontstaat automatisch Foucaultstromen waardoor negatief geladen electronen in beweging worden gezet. De mate hiervan is bepalend voor de warmtehoeveelheid en snelheid van de stromen. Hoe sneller de wervelstromen des te meer energie en warmte naar de pan wordt getransporteerd. Dit proces moet wel beheersbaar gehouden worden

Met de aanschaf van een induktiefornuis kan men nog niet koken.  Je hebt pannen nodig die hiervoor geschikt zijn. De pannen moeten  magnetiseerbar zijn. IJzer is wel magnetiseerbaar maar niet geschikt. Een pan moet ook nog goede thermische eigenschappen bezitten omdat de warmte goed moet worden opgevoerd en verdeeld. Verder geeft een kleine pan minder induktie-energie  Als je een inductiefornuis koopt levert de winkelier er ook graag pannen bij.

Je moet er bij stilstaan dat het fornuis op een bepaalde pan is afgestemd. Dus, wat als je later andere pannen nodig hebt. Je kunt niet zomaar inductiepannen aanschaffen. Neem je een ander soort inductiepan dan kunnen zich bij het gebruik problemen voordoen. De verrassing is dat je merkt dat et rendement onvoldoende is. De pannen kunnen een irritant geluid gaan maken, zoals bijvoorbeeld een hoogtonig gezoem.

De pannen en inductiefornuizen zijn van een Class Induction-label voorzien. Het is echter geen kwaliteitslabel. Het label geeft alleen aan dat de pan en het fornuis geschikt is voor inductie.  Koop je andere inductiepannen die niet afgestemd zijn op je fornuis dan is er alweer een probleem.

Het gezoem hoor je omdat de frequentie waarmee gewerkt wordt een tikkeltje boven de gehoorgrens ligt. Door reflectie ontstaan harmonische trillingen die voor het oor waarneembaar zijn. Een ander probleem waarmee constructeurs mee geconfronteerd worden, is de norm die gehanteerd wordt voor het VDE-certificaat inzake stralingsnormen.

De straling wordt ongevaarlijk voor de mens genoemd, maar kan storingen oproepen bij andere apparaten. De straling heeft dus wel invloed op de mens. De stralingsnorm kan dan binnen een norm zijn, maar met andere apparaten die nog in de keuken en de keuken zijn kan de norm hoger komen te liggen. Mensen met een pacemaker lopen gevaar bij inductiekoken. Als ze ergens zijn en er staat zo'n ding en ze komen in de buurt dan is dat zeer risicovol.

 Jan Kraak

Disclaimer 

Holistische gezondheid houdt niet op bij het lichaam
maar heeft ook betrekking op de Aarde en wat daarop
gebeurt

 Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven