terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Probleem vergrijzing is helemaal geen probleem

Leve het ouder worden

 

 

Zet positieve liefdevolle energie tegenover donkere negatieve
energie. Alles is energie, alles bestaat uit trillingen.

 

91 procent van de ouderen woont nog zelfstandig

Ouderen  zijn zowel een probleem als een melkkoe

Ouderen zijn nu cijfers en een product

 

Weg met de vooroordelen

 

Tegenwoordig moet alles jong, slank en vlot er uit zien. Op de TV bijvoorbeeld. Er wordt gemikt op kijkers tussen de 20 en 40 jaar. Alles wat daarboven zit moet weg.

Komisch is dat dit concept niet werkt. Zo ondervond ook Talpa met het programma Thuis. Een stel jonge BN'ers moesten voor hoge kijkcijfers zorgen. Helaas. 'Thuis' was alweer vlot van de buis.

Daarentegen scoorde Jos Brink met zijn nostalgisch programma Toppers van Toen, en haalde Catherine Keijl met haar praatprogramma bij de bejaardenomroep Max ook hoge kijkcijfers. Gemiddeld 75.000 kijken er naar en dat haalde Thuis bij lange na niet.
Beste programmamakers 'jullie zijn al net zo vervreemd van de maatschappij als onze volksvertegenwoordigers'.


Het gaat om doe maar gewoon en gezelligheid.

 

De Tao van het ouder worden als een boeiend proces

 

TaoÔsten zijn altijd al bezig geweest met ouderen en

het ouder worden. Ouderen staan in hoog aanzien. In veel culturen is dat heel gewoon. Vandaar dat we in Tai Chi Tao ouderen respecteren. Ouder worden is een belangrijk aspect in het leven. Een belangrijke fase. Toch zijn er vooroordelen en die moeten weg. Ouderen zijn gebrekkig? Kom nou.

Een jongeling die zijn been breekt is ook niet goed ter been.

Mag een oudere een gebrek hebben. Natuurlijk. Ook dat hoort bij het leven en het is niet aan leeftijd gebonden.

Een gezond jong iemand kan door een ongeluk gehandicapt raken en in een rolstoel terecht komen. Laten we dat niet vergeten.

 

Als een oudere iets vergeet wordt al gauw gedacht aan dementie. Veel jongeren

vergeten ook dingen maar dan wordt gezegd 'ho, vergeten'. Zelfs kinderen kunnen

zich bepaalde zaken niet meer herinneren en moeten geholpen worden om het

weer in herinnering te roepen. Bij jong is er niets aan de hand. Bij oud is het meteen een

vorm van dementie.

 

Als de spierkracht bij een oudere verslapt dan wordt fysiotherapie aanbevolen

om de spieren te versterken. Als je een hand van een oudere krijgt en

het is een slap handje dan wil dat niet altijd zeggen dat de spieren aan kracht

verliezen. Het kan ook zijn dat de oudere zich alleen voelt en niets meer onder-

neemt. Als zo'n persoon weer wat te doen heeft en er op uit kan gaan, dan neemt

de spierkracht toe. Niet door oefeningen, maar het gevoel er toch bij te horen. Je

krijgt dan weer een stevige hand. Het helpt niet als zo'n oudere spierversterkende

oefeningen moet doen en er verder geen sociaal contact wordt onderhouden.

Liefde helpt.

 

Ouderen zijn vaak sterker, ze hebben figuurlijk gesproken nog ruggegraat.  Ouderen zwak?

Vroeger als een jongere 20 werd zei men 'die is de kracht van zijn leven'. Nu zijn er velen rond die leeftijd moe.

Nog zoiets. Als een oudere 70 wordt moet hij voor zijn rijbewijs gekeurd worden. Keur eens een jongere persoon. Een oudere zonder bril die bij de arts of opticien enkele letters niet direct kan onderscheiden, moet een bril hebben terwijl hij er nog zonder best goed kan zien, zeker de koeienletters op de ANWB-borden. Een jongere met bril, die zijn bril afzet, kan vaak minder onderscheiden. Maar de oudere die dat nog wel kan moet dan ineens een bril anders krijgt hij zijn rijbewijs niet verlengen.  

 

 

Niet de oudere is het probleem, maar de regering vormt het probleem!


Vroeger werd er ook vaak een raar beeld van de bejaarde neergezet. Toen op een

school kinderen ouderen moesten uitbeelden, begon de een krom te lopen, de ander

sleepte met zijn been, er ging er eentje met een stok lopen en bibberen. En nog

meer van die dingen. Je kunt de oudere ook anders uitbeelden als iemand die wijs is,

als iemand met levenservaring, als iemand als raadgever, als een opa en oma. Voor

kinderen zijn een opa en oma heel belangrijk, ze vinden het fijn als ze op bezoek

komen of als ze er naar toe kunnen.

 

                                                   

 

De ouderen zijn mensen die lang hard gewerkt hebben en sterk bleven ??n niet

klaagden. Ouderen zijn mensen die hebben geholpen Nederland op te bouwen en

door de huidige politici worden afgedankt, terwijl die politici en andere beleids-

makers zelf wel voor hun oude dag zorgen. Geen geld voor ouderen? Dan zoek je

maar geld om de ouderen een menswaardig leven te geven.

Overigens wordt er goed verdiend op ouderen. Veel ouderen kopen en reizen. Er zijn ook ouderen die hun kwaaltjes hebben, maar daaraan wordt ook verdiend via zorginstellingen, thuiszorg, aangepaste dingen, rollators, scootmobielen, farmaceutische industrie, de dokter enz.


Er zijn nog ouderen die actief zijn ondanks de aangeprate vergrijzing, met ouderengymnastiek, yoga, qi gong, tai chi, volksdansen, linedancing, koersbal, bowling, zwemmen, sauna, fietsen etc.
Ze staan nog midden in het leven. Ookal kun je niet zoveel meer, tai chi tao/qi gong kan altijd.
Met tai chi tao leer je hoe je een betere bloed- en energiecirculatie kan krijgen en houden, waardoor ook cellen zich kunnen helen en vernieuwen.

Deepak Chopra schreef het boek Leef-Tijd, waarin hij een groot aantal voorbeelden, en oefentips geeft om op een natuurlijke manier aftakeling kan vertragen en vitaliteit kan verbeteren. Hij doet dat vanuit zijn Ayurvedische kennis uit India. Tai Chi Tao doet dat vanuit de Chinese kennis over gezondheid middels yin en yang, vijf elementen qi gong en tai chi tao-oefeningen.
Het boek van Deepak Chopra is uitgegeven door Servire, ISBN 90-215-4487-3

 

 

Als een beschaving niet voor de ouderen

kan zorgen dan is die beschaving diep gezonken.

De gezondheidszorg is geen markt

Anti verouderings nieuws

De Jan Kraak Vrijdag column

Teken het NIEUWE GASTENBOEK
Alie Kraak overleden omdat dokter niet wilde komen

 

Ouderen worden op vele manieren verkeerd neergezet. Vergrijzing een probleem?

Kom nou. Klopt niet. AOW straks niet meer te betalen? Als je het maar velen keren

verkondigt gaat iedereen het geloven. Trap er niet in. Ouderenzorg te duur? Waarom?

Hebben we dan niets voor ouderen over? Er is helemaal geen sprake van een ouderenprobleem.

Dat probleem wordt willens en wetens gecreŽerd.

 

Prognoses die niet kloppen

 

Zo nu en dan worden er bevolkingsprognoses op ons los gelaten. Een prognose is

geen waarheid. Veel dingen lossen zich vanzelf op. Er is iets als een zelfregulerend

mechanisme. Tenminste als je niet te veel ingrijpt.

 

We zien nu dat er minder mensen naar Nederland komen en dat er meer mensen vertrekken. Daarvan gaan de meeste weg om economische redenen (economische vluchtelingen, om die redenen gaan er ook bedrijven naar het buitenland). Door minder mensen hier toe te laten roep je vergrijzing op. Er worden dan ook minder kinderen geboren.

 

Dus, met een soepeler instroombeleid, gaat dit probleem zich niet voordoen en doet

het zelfregulerend proces zijn corrigerend werk. Zo werkt de natuur ook. Als er door

rampen en/of oorlogen teveel mannen sneuvelen, dan worden er op een gegeven

moment meer jongens geboren en wordt de verhouding jongens-meisjes weer hersteld.

Zo zal ook de zogenaamde vergrijzing opgelost worden.

 

Er wordt nu een beleid gevoerd met een eenzijdig idee van economie. Het evenwicht, yin

yang,  is er uit. Economie is er voor de maatschappij en de mensen. Bij economie hoort

een sociaal-maatschappelijk component. Het sociaal-maatschappelijke is er afgehaald,

dus is het niet meer op mensen gericht maar tegen mensen. Er wordt dan alleen gesproken in termen van arbeidsmarkt, marktgericht, product, bezuiniging, snelle geld, aandeelhouders, beursgang, opties. Onderwijs is nu ineens een product, eveneens de gezondheidszorg, de jeugdzorg, ouderenzorg, cultuur en vorming.

Dit is bedacht en ontstaat niet zomaar. Het bedenksel willen ze ons met een hersenspoeling aan disinformatie er in instampen.

Dus leer anders te denken. Anders laten we de ouderen in de steek en ontnemen wij onze kinderen de toekomst, want die worden ook als een product gezien. Lang leve de jeugd, lang leve de oudere!

 

De ouderen worden misbruikt. De regering vindt ze te duur, Kamerleden papagaaien dit na. Anderen die niet nadenken kramen die onzin ook uit. Zo wordt iets versterkt totdat iedereen moet geloven dat ouderen een probleem zijn. Bovenstaand is al opgemerkt dat door allerlei overheidsbeperkende maatregelen een geboortebeperking of een zogenaamde vergrijzing kan ontstaan. Het probleem van ouderen is er niet maar wordt gecreŽerd. Ouderen worden daardoor betiteld als cijfers en als een product.

 

In 2005 tellen we drie miljoenen mensen boven de 60 jaar. Uitgerekend is dat die gemiddeld  ? 17.000 te per jaar besteden hebben. Dat is een gemiddelde en dat betekent dat er ook een heleboel zijn die per jaar maar de helft te besteden hebben. Er zijn natuurlijk ook rijke ouderen die meer dan  17.000 te besteden hebben en die het veelvoudige uitgeven aan producten, vakanties en andere vrije tijdsactiviteiten. Dus, de commercie richt zich op de vergrijsde mens die nog wat te besteden heeft. Da anderen vallen buiten de boot. Zo wordt een tweedeling gecreŽerd. Aan de ene kant is de oudere een probleem, en aan de andere kant is de oudere een melkkoe.

Een melkkoe ook voor de regering die de oudere steeds meer afpakt. Niet de oudere is het probleem, maar de regering vormt het probleem!!!

 

Boek 'Leve het ouder worden'

 

Bert van Nieuwenhuizen,

uitgegeven door Aspekt. ISBN 90-5911-310-1

 

Een luchtig gezellig leuk boek. Een aanrader voor jong en oud.

De schrijver stelt: 'Weg met de term vergrijzing of grijze golf' en 'Leve de zilveren

stroom'  Weg met het beeld van de zielige, lastige en dure oudere. Leve de mondige

en voor economie en maatschappelijk leven steeds belangrijker wordende senior!

 

                                                         

 

Ik ben het roerend met hem eens. Ons wordt een ouderenprobleem aangepraat. De

vergrijzing wordt onbetaalbaar.De AOW wordt voor de Staatskas een probleem. Op

de ouderenzorg moet worden bezuinigd, het kan niet anders. Vanuit de politiek wordt

dit rondgebazuind, de media en andere instellingen papagaaien dit onnadenkend na.

Zo komt de hersenspoeling tot stand. De hoogste tijd om dit beeld te veranderen. Het

Boek is geheel in de geest van Tao.Want wie de rijkdom van het oud zijn niet begrijpt

of verdraait begrijpt het leven niet, is mijn stelling.

 

Het boek komt er op neer dat we de ouderen hun leven moeten gunnen.

Met praktijkvoorbeelden wijst schrijver/journalist Bert van Nieuwenhuizen op het

verkild en technisch/economisch taalgebruik van politici en ambtenaren en stelt daar

luchtige eenvoudige wijsheden uit het leven van de oudere zelf tegenover.

 

Voordat ouderen van een tehuis aan een voor hen georganiseerde Drentse koffietafel

begonnen, nam de directeur het woord: 'Dames en heren, voordat we beginnen, kijkt

u allemaal even of u uw goede medicijnen en het goede dieet gekregen heeft'.. Het leek

allemaal in orde, todat een mevrouw met scherpe stem riep: 'Directeur, ik

heb margarine gekregen en blief alleen maar roomboter!'

Zij kreeg een vlootje roomboter. Het is maareen kleinigheidje maar het ludieke

voorval toont aan dat ouderen wel in staat zijn om voor hun belangen op te komen.

 

Toen een man op 92-jarige leeftijd in een verzorgingshuis kwam begonnen de medewerkers

te zeuren over het feit dat hij sigaren op zijn kamer rookte. De medewerkers zeiden mij

dat hij om zijn gezondheid beter kon stoppen. Hij kan er dood aan gaan. Op zo'n leeftijd? Maar hij

rookte nog enkele jaren tot zijn dood door.

Pikant detail, bij het opruimen van  zijn kast werden daar pakjes sigaretten en sigaretten-

peuken ontdekt. Van de medewerkers die in zijn kamer rookten terwijl hij beneden in

de recreatiezaal verbleef. (Een actueel stukje in zijn boek, want ook in ouderenhuizen en verzorgingshuizen moet het roken worden afgeschaft. Op 24 januari 2005 werd opnieuw de

aanval op de oudjes geopend. Het rokertje, waarmee ze oud zijn geworden, mag volgens

anti-rook-fanaten niet meer. Een hard regime, zweep er over. In de laatste dagen worden

ouderen een stuk leven en genieten afgepakt en dat mag natuurlijk niet gebeuren).

 

In het boek staan ook de columns over diverse ervaringen met ouderen, die Bert van Nieuwenhuizen

in zijn krant heeft geschreven

In zijn boek laat hij doorschemeren dat het niet zo is dat ouderen hulpbehoevend en duur

zijn. Maar liefst 91 procent woont nog zelfstandig. De vergrijzing is geen onafwendbare natuurramp waaraan

we failliet dreigen te gaan, zoals politici ons willen laten geloven,

stelt de schrijver. Hij schets in zijn boek ook de geschiedenis van de oudere en dat hierbij

een  historisch besef  en waardering voor de oudere hoort en dat dit door het verkilde

economisch denken en taalgebruik wordt bedreigd. Door het lezen van het boek laat

jij je niet langer hersenspoelen.

 

Hoe je gaat geloven dat de
vergrijzing onbetaalbaar wordt

     

Technieken om je hersenen binnen te dringen

Er zijn verschillende technieken om je hersenen binnen te dringen en te beÔnvloeden.
Dat kan zonder een chirurgische ingreep. Je herhaalt een bepaalde boodschap vele
malen, laat dat de media en prominente figuren, herhalen, zodat de boodschap wordt
versterkt en dan zijn er genoeg mensen die het gaan geloven. Op hun beurt geven zij
de boodschap als een vaststaand feit verder door. Neem de boodschap dat ouderen
een probleem worden, dan worden ouderen een probleem. De vergrijzing neemt toe
en ouderen worden te duur. Dus moet er bezuinigd worden. Het fabeltje van te duur
is eigenlijk misleiding om te bezuinigen.

In de laatste levensjaren zijn ouderen het mikpunt. Schande.

Herhaal het en de journalisten zullen aan politici vragen stellen die daar betrekking op
hebben. Zonder de vraag te stellen hadden ze het antwoord al kunnen invullen:  we
moeten nu maatregelen nemen. Wat denk je dan als je leest dat de Nederlandse
militaire bemoeienis in Afghanistan al 1,3 miljard euro heeft gekost (waarvan slechts
10 procent gaat naar wederopbouw). Zet het ene bericht tegenover het andere bericht
en je krijgt altijd vergelijkingsmateriaal om je hoofd te schudden. Er is dus wel geld
voor ouderen en hun periode van leven prettig te houden. Stop 1,3 miljard euro in de
operatie ouderen en deze missie zal zeker slagen. Een opbouwmissie in eigen land.

Het is maar een van de vele voorbeelden hoe er geld wegvloeit. Zo zijn er projecten
die worden of zijn uitgevoerd waarvan de oorspronkelijke begroting meerdere keren
wordt of is overschreden. Herinner je nog het TV-programma Over de Balk? 
De bouwfraude heeft de Nederlandse staat honderden miljoenen gekost, maar de
fraudeurs hebben hun straf kunnen afkopen. Als je al dat geld in een pot zou
storten dan kan de grijze golf zelfs nog een extraatje krijgen.
Bovendien, over Sinterklaas, die al zeer oud is, hoor je niet dat overjaard is. Hij levert
zelfs veel geld op zodat de economie kan blijven draaien. En als de op de ouderen
bezuinigd wordt, zowel op hun inkomen als op de gezondheidszorg voor hen, dan worden
er meer ouderen ziek en dat kost weer klauwen met geld om ze nog een beetje in leven
te houden. Investeer in ze en hou ze gezond, ze hebben het verdiend.


 
Het lijkt wel of Sinterklaas het enige oudje is dat niet wordt aangepakt. Hij is heilig
verklaard. Tijd om alle ouderen heilig te verklaren. Probleem opgelost.

Ouderen zijn al enkele jaren als een probleem in de kijker gezet. In vele hersenen is dat
al ingeprent. Als je het gelooft dan be je al gehersenspoeld. Nu komt er het bericht bij dat
de ouderen al winkeldiefstallen plegen. Dat wordt zo uitvergroot dat zogenaamde politici en
deskundigen het al hebben over speciale ouderengevangenissen en een ouderen strafrecht.
De actie 'Criminalisering ouderen' is begonnen. En de berichten zullen worden herhaald zodat
we weer te prooi vallen aan mind control.

De AOW zou te duur worden, de pensioenen, de gezondheidszorg voor ouderen zullen
de pan gaan uitrijzen, allemaal doemdenken. Er moet anders gedacht worden. Want als
er meer ouderen komen en uit de arbeidsmarkt stappen dan komen er meer jongeren aan
een baan, die dan weer geld opleveren (want zij zijn ook niet zo duur). Daarnaast moet je
de prognoses met een schep zout nemen, want prognoses zijn een veronderstelling, het is
gissen, want in enkele jaren doen zich weer andere situaties en mogelijkheden voor.

Probleem vergrijzing is helemaal geen probleem

Alle oudjes gratis een laptop

In de laatste levensjaren zijn ouderen het mikpunt.

Lees ook: Europese Grondwet tegen sociale zorg 

 

Tai Chi Tao is toegankelijk voor iedereen.

Tai Chi Tao kent geen beperkingen.

 

De opzet van Tai Chi Tao is tevens te werken aan:
Liefde, Gezondheid, Welzijn, Geluk, Vriendelijkheid, Verdraagzaamheid, Vrede,
Bevorderen van Zelfontplooiing, Innerlijke Kracht en nog eens Liefde.

 

Tai Chi Tao bestaat niet uit oefeningen alleen.
Tai Chi Tao is een ontspannings-, bewegings- en
gezondheidsmethode. Tai Chi Tao geeft je meer
inzicht in het leven en leefwijze door zelfontplooiing.
Door Tai Chi Tao leer je het natuurlijk proces weer
ontdekken en waarderen. 
Tai Chi Tao zorgt voor een helend bewustzijn. Het
geeft je meer verdieping in je leven. Tai Chi Tao
zorgt er voor dat je de dingen die je doet een stuk
gemakkelijker kunt doen, zodat stress vermeden wordt.

Jan Kraak

28 januari 2005
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven