terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Chinese telraam scherpt hersenen en co÷rdinatie kinderen

Ook bij dyslexie belangrijk hulpmiddel


Sempoa telraam Informatie

Het Chinese telraam is meer dan een belangrijke rekenapparaat. Degene die het hanteert kan er inderdaad razendsnel mee rekenen, maar je krijgt er veel meer vaardigheden door. Bing H. Tan en Margareth Tan uit Monnickendam kunnen er meer over vertellen. Margareth Tan is houdt zich tevens bezig met de bewegings-, gezondheids- en energiemethode Tai Chi Tao.

Zou het niet mooi zijn als we onze capaciteit van onze hersenen op een betere of effici?ntere manier zouden kunnen gebruiken zodat we betere mentale prestaties kunnen leveren?
Mentale Rekenkunde is een techniek die uw kinderen in staat stelt om het bovenstaande te bereiken. Met deze techniek kan de rekenvaardigheid van uw kind met grote sprongen vooruit gaan. Maar daar blijft het niet bij!
De cursussen in Mentale Rekenkunde die het Megabrain Development Centre (MDC) geeft zijn vernoemd naar het Chinese woord voor telraam: Sempoa .
Het telraam speelt namelijk een zeer belangrijke rol in deze cursussen! Kinderen leren aanvankelijk spelenderwijs omgaan met het telraam. Hierbij leren zij beide handen te gebruiken en zo worden op deze manier beide hersenhelften gestimuleerd.


De Sempoa (telraam) wordt gebruikt als hulpmiddel bij het uitrekenen van rekensommen. Door hierbij gebruik te maken van speciale technieken zal uw kind niet alleen een verbazingwekkende vaardigheid in het hoofdrekenen ontwikkelen, maar zult u ook een toename merken van een aantal zeer belangrijke eigenschappen:
 
Naast het bereiken van een grote vooruitgang van de rekenvaardigheid van uw kind, heeft deze techniek nog een aantal andere, zeker niet onbelangrijke, effecten: Het volgen van de Sempoa Twee Handen Cursus zal positieve effecten hebben op de concentratie, de denkvaardigheid, het geheugen, het observatievermogen (waarneming), de creativiteit, en de lees- en schrijf-vaardigheden van uw kind. Het resultaat is dat uw kind zich slagvaardiger zal kunnen opstellen in onze samenleving.  Het werken met de sempoa helpt ook tegen dyslexie.  
 
Mentale rekenkunde

Een training in Mentale Rekenkunde (hoofdrekenen) begint met een basiscursus die gebruik maakt van een levendige en interessante manier van rekenen op een telraam met behulp van de vingers. Met deze lessen wordt de leerling gemotiveerd om te leren en ook wordt hij getraind in de coordinatie tussen vingers en geest. Dit proces stimuleert het concentratievermogen van de leerling.
In de hierop volgende cursus gebruikt de leerling de in de basiscursus geleerde technieken en zet deze om naar een totaal denkbeeldig proces, waarbij de plaats van het telraam wordt ingenomen door een denkbeeldig telraam. Getallen worden omgezet naar kralen op het denkbeeldige telraam door middel van oefening. Hiermee worden de vaardigheden met betrekking tot hoofdrekenen verder gestimuleerd en ontwikkeld, en is het op termijn niet meer nodig om bij berekeningen gebruik te maken van een denkbeeldig telraam.

Het derde en laatste niveau leert de leerlingen om berekeningen op zeer snelle wijze uit te voeren door simpelweg naar de getallen te kijken en de berekening vervolgens in het hoofd uit te voeren.

De Sempoa telraam van Bing H. Tan, waarmee kinderen grote vorderingen maken


 Effecten

Het voortdurend oefenen van Mentale Rekenkunde levert de volgende resultaten op:
-Een revolutie in traditionele rekenkunde
De speciale vaardigheden die de leerling heeft geleerd zorgen ervoor dat hij met verbazingwekkende snelheid en accuratesse kan hoofdrekenen.
-Verbetering van de reactiesnelheid
De geleerde technieken met betrekking tot het gebruik van het telraam met de vingers zorgt voor een stimulatie van beide hersenhelften en bevorderd de interactie tussen geest en lichaam.
-Beter benutten van hersencapaciteit
Het is wetenschappelijk vastgesteld dat een mens in normale omstandigheden slechts 10% van de totale hersencapaciteit gebruikt. Het trainen van Mentale Rekenkunde vergroot dit percentage en maakt de leerling inventiever bij het oplossen van problemen.
-Groter zelfvertrouwen
Aan het eind van de cursus zal de leerling anders tegen rekenkundige vraagstukken aankijken: niet langer zijn deze vraagstukken moeilijk en oninteressant, de leerling zal met plezier en zelfvertrouwen deze vraagstukken kunnen oplossen.
-Toename van het concentratievermogen en het leervermogen
Mentale Rekenkunde zorgt er niet alleen voor dat een leerling meer interesse heeft in deze materie, het traint hem ook het concentratie vermogen te verbeteren en zijn leervermogen te verhogen.
Geef uw kinderen de voorsprong die ze verdienen! Op de pagina "trainingen" treft u meer informatie aan over de inhoud van onze Sempoa Twee Handen Cursus!
 
Trainingen


Een optimaal resultaat wordt bereikt als een kind op vroege leeftijd begint met de Sempoa cursus. Maar aangezien kinderen flexibel zijn is het ook mogelijk een kind op een wat latere leeftijd te laten instappen.
Gedurende de cursus doorloopt de leerling een aantal niveaus. Hieraan kunnen de vorderingen worden afgemeten. Elk niveau wordt afgesloten met een test en de resultaten daarvan zullen aan u worden overhandigd.
Wij willen onze leerlingen voldoende aandacht kunnen geven en beperken daarom de klasgrootte tot 12 leerlingen.
Het Megabrain Development Centre biedt haar cursussen als volgt aan:
MDC Groen:
Deze cursus is bedoeld voor de allerkleinsten in de leeftijdscategorie 4 tot 6 jaar.
Spelenderwijs leren de leerlingen omgaan met de Sempoa (telraam). Ze kunnen alvast gaan wennen aan de basistechnieken van het gebruik van de Sempoa met twee handen.

Bing H. Tan
Margareth Tan 

 
Website: Chinese telraam cursussen

Email: info@megabraincentre.com

 


9 mei 2005
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven