terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Overheid geeft zorgverzekeraar alle macht wet van de jungle

Protesten huisartsen in belang patiŽnt

 

Ook de opvolger van Hoogervorst zal beleid voortzetten.

De truc: De overheid zegt dat het slecht gaat met de economie en dat er daarom bezuinigd
moet worden zodat het later beter wordt. De bezuinigingen zijn bij bosjes vanaf 1981 als
voldongen feiten op ons losgelaten onder de naam Bestek 81.
Anno 2006 zijn er nog steeds bezuingingen. Dat zal zo blijven. Ze doen hun huiswerk
heel slecht. Waarom vraagt niemand zich af dat sinds 1981 het alsmaar slechter wordt?
De brave Kamerleden in ieder geval niet. Ze zijn al gevangenen van het wurgsysteem..

Ook in de Europese Grondwet is verslechtering voor patiŽnt geregeld

Hoogervorst en De Geus zijn keiharde gevoelloze afbrekers.
Zo zijn er mensonterende situaties bij herkeuring van WAO'ers.
Zie de TV-uitzending over Wao

FOTO: Tijdens de algemene beschouwingen op de begroting de dag na Prinsjesdag stak
Hoogevervorst zijn vinger in de keel en maakte kotsgebaren toen Wouter Bos aan het
woord was. Over normen en waarden gesproken waar het kabinet Balkenende het over
heeft.
Ze willen niet luisteren en laten zien hoe ze over het kiezersvolk denken.

WAO nieuwe stijl FATALE HERKEURING

Wetenschappelijk onderzoek niet meer onafhankelijk. Banden met farmaceutische industrie

Lees ook Ze gaan in 2009 serieus vitamines verbieden in Europa en de rest van de wereld
Vitamines en natuurlijke producten horen straks tot kwakzalverij

Het nieuwe HPV vaccin tegen baarmoederhalskanker heeft de eerste doden al afgeleverd.

Bij de huisarts blijft uw informatie strikt vertrouwelijk. Uw huisarts heeft immers een beroepsgeheim. In de plannen van minister Hoogervorst moet de huisarts de geheime gegevens aan zorgverzekeraar geven. Aan de hand van die gegevens kan de zorgverzekeraar allerlei obstakels opwerpen en krijgt zo macht over de patient en de huisarts.

De nieuwe zorgverzekeringswet regelt namelijk dat de huisarts aan de zorgverzekeraar meldt waarvoor u bij huisarts op het spreekuur bent geweest. Indien de huisarts dat niet doet zal de zorgverzekeraar het consult niet vergoeden. Sterker nog uw huisarts krijgt dan een boete!
(Dit punt heeft Hoogervorst er nu - voorlopig - uitgehaald, 7-6-2005, maar alleen het voorstel was al een indicatie dat er aan de wet niets deugt. )

Veel zaken in de wet zijn valkuilen. De geruststelling dat je kunt bijverzekeren geldt niet voor veel mensen. Als je ziek bent, altijd veel medicijnen moet nemen, of chronisch ziek bent, of boven de 65 jaar, dan zijn de zorgverzekeraars niet happig om je bij te verzekeren. Dat is nu al zo en in de nieuwe wet, waarin de zorgverzekraars meer macht krijgen, zal dat nog meer beleid worden.

De minister en de zorgverzekeraars beogen hiermee meer inzicht te verkrijgen in de soort diagnoses en behandelingen die in de huisartspraktijken worden gesteld. Dit zou meer marktwerking binnen de zorg mogelijk moeten maken. Let wel: de zorgverzekeraar is een commerciťle instelling en vaak ook een schadeverzekeraar. Een gevaarlijke combinatie voor de verzekering van gezondheidsproblemen.

Het beroepsgeheim is een groot goed in onze samenleving. ledere burger weet dat hij of zij in vertrouwen een gezondheidsprobleem aan de huisarts kan voorleggen. Doordat de huisarts is gehouden aan het beroepsgeheim kan de patiŽnt in alle eerlijkheid alle klachten en problemen vertellen. Dit stelt de huisarts in staat om tot een goede diagnose en behandeling te komen.

De huisartsen maken zich hierover grote zorgen. Zij voorzien dat patiŽnten uit angst, dat de informatie niet geheim blijft, niet alle informatie aan hun huisdokter durven te vertellen. Dit zal hun gezondheid kunnen schaden.
De zorgverzekeringswet is op 21 december 2004 geruisloos in de Tweede Kamer aangenomen. In onze ogen zijn burgers en artsen onvoldoende gekend in de uitwerking van de voorgenomen nieuwe zorgverzekeringswet.

Op 7 juni 2005 vindt besluitvorming plaats in de eerste kamer. Inmiddels heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen. De artsen en anderen in gezondheidszorg hebben de volksvertegenwoordigers uit de Eerste Kamer vergeefs opgeroepen niet in te stemmen met de wet. Hoogervorst en zijn mede-kabinetsleden is voor de Europese Grondwet. Ook daarin staan dergelijke maatregelen over de gezondheidszorg, economie en marktwerking. 

Hoogervorst heeft gezegd dat als zijn nieuwe wet verkeerd uitpakt dat hij dan zal aftreden. Dus, als het een chaos wordt, dan vlucht hij en laat de slachtoffers met de brokken zitten. Heel wat mensen zijn hun no-claim nu al kwijt.

19 april 2006: Ombudsman stelt in rapport dat zeer veel mensen onder het minimum inkomen zitten door falend beleid van overheid die laks is met het op tijd verstrekken van uitkeringen. Mensen moeten lang wachten op hun geld en zijn daar door te einde raad. Ook het nieuwe zorgstelsel brengt mensen in de problemen.

Ook Europese Grondwet is er niet voor de patiŽnt

De Europese Grondwet maakt het mogelijk vitamines en mineralen alsmede alternatieve gezondheidskeuzes onmogelijk te maken. Over dergelijke maatregelen wordt al een paar jaar gesproken.
Namens het "beschermen" van de consument zal het mogelijk zijn talloze
soorten en vormen van voeding te verbieden, ook al is er niet van bewezen
dat ze schadelijk zijn (zal bijvoorbeeld het geval zijn voor bepaalde
banaan soorten, zoals bepaald is in een Dienstenrichtlijn). (21)

 
* Het zal mogelijk zijn personen te verbieden zelf geheel vrijuit te kiezen
om bepaalde alternatieve medische behandelingen te volgen, of legaal
bepaalde voedingssupplementen (vitaminen, enzymen, mineralen, kruiden,
e.d.) aan te schaffen, zelfs als het nut en de werking van die
behandelwijzen en voedingssupplementen in de praktijk al ruim gebleken is,
en niet is bewezen dat ze schadelijk zijn. Hiertoe zal vanaf 5 augustus
2005 al een Dienstenrichtlijn in werking treden...
Wat niet in de grondwet staat: het recht zelf te mogen beschikken over
het eigen lichaam, hetgeen het mogelijk maakt dat medische behandelingen en
medicatie op worden gelegd tegen de eigen wil. Wat wel in de grondwet
staat: het is toegestaan mensen op te sluiten die vaccinatie weigeren (ook
al zijn daar goede redenen voor).

Een ander voorbeeld van het wegnemen van vrijheden wordt gegeven door artikel II-66, "Het recht op vrijheid en veiligheid", dat dankzij een addendum waarnaar in het artikel niet direct wordt gerefereerd (maar dat enkel wordt vermeld in diezelfde "Slotakte", bij Titel II, Artikel 6), het mogelijk zal maken talloze personen in hechtenis te zetten, zoals minderjarigen, teneinde "toe te zien op [hun] opvoeding", personen die niet accepteren te worden gevaccineerd door een product dat zij ondoeltreffend en gevaarlijk achten (zelfs als deze beoordeling perfect gefundeerd is, doch niet geaccepteerd door een conventionele wetenschap die zwaar gecorrumpeerd is door de farmaceutische industrie), personen die men "geestesziek" acht (hetgeen in veruit de meeste gevallen gebaseerd zal zijn op volstrekt willekeurige en wetenschappelijk ongefundeerde principes), personen die alcoholist zijn of verslaafd aan "verdovende middelen", en zelfs landlopers, die er uiteraard meer en meer zullen zijn dankzij het steeds harder wordende economische klimaat dat het resultaat zal zijn van dit verdrag. Voeg daaraan toe dat het zal zijn toegestaan om gevangenen te doen werken zonder geldelijke compensatie, d.w.z. als slaven (zie het addendum bij artikel II-65, te weten Slotakte, Titel I, Artikel 5) maar daar hebben de voorstanders het niet over. Het kabinet Balkenende luistert niet meer naar onze argumenten en is in feite al de uitvoerder van deze artikelen.
Meer achtergrondnieuws op volgende URL

Europese Grondwet voor economie en tegen sociale gezondheidszorg
Huisartsen website
Gezondheidszorg is geen markt
Alie Kraak overleden omdat huisarts niet wilde komen

Een voorbeeld van het afbraakbeleid van Hoogervorst is het onderstaande

Consument bezuinigt op zorg door bezuinigingen

 4 JUNI 2005 /  Rond de twee miljoen Nederlanders hebben het afgelopen jaar afgezien van zorg omdat ze de kosten van een behandeling te hoog vonden. Ze gaan minder vaak of helemaal niet meer naar de tandarts, fysiotherapeut en huisarts en hebben afgezien van voorgeschreven medicijnen sinds begin 2004 dit niet meer wordt vergoed

Het gaat vooral om behandelingen die sinds begin vorig jaar niet meer door het ziekenfonds worden vergoed. Een onderzoek van regionale kranten in samenwerking met Achmea Zorg. Ruim 12.000 mensen hebben meegedaan aan de enqu?te.

Zestien procent van de ondervraagden heeft in het eerste half jaar van 2005 van zorg afgezien, omdat ze de kosten niet konden of wilden betalen. De helft van hen heeft daarom minder of geen gebruik gemaakt van de tandarts, ruim ťťn op de drie heeft bezuinigd op voorgeschreven geneesmiddelen en ruim een kwart op de fysiotherapeut en de huisarts. Vooral mensen die al gebruik hebben gemaakt van de gezondheidszorg zien daarna om financiŽle redenen af van zorg.

Al 2,7 miljoen mensen laten zorg al liggen

De zorg die mensen laten liggen bestaat vooral uit behandelingen die onlangs uit het ziekenfondspakket zijn geschrapt. Ook moeten patiŽnten een eigen bijdrage betalen als ze merkmedicijnen willen hebben waarvoor goedkopere alternatieven bestaan. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat elf procent van de Nederlanders afzag van zorg vanwege de kosten. De nieuwe uitkomst van zestien procent hoeft niet te betekenen dat hun aantal stijgt. 'Aan dit onderzoek hebben relatief veel mensen meegedaan die vaak zorg gebruiken. Mogelijk is elf procent een ondergrens en zestien procent een bovengrens', zegt Henk Garretsen, hoogleraar gezondheidszorgbeleid. Dat zou betekenen dat tussen de 1,7 en 2,7 miljoen Nederlanders om financiŽle redenen zorg hebben laten liggen.

De patiŽntenorganisatie NPCF gaat ervan uit dat de mensen die minder zorg gebruiken niet in de knel komen. 'Ze gaan bewuster met zorg om nu ze die zelf moeten betalen. Dat is precies de bedoeling van de maatregelen van het kabinet', aldus directeur Iris van Bennekom. Dit is wel een zeer naÔeve conclusie.
Volgens het Konininklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie worden wťl grote aantallen mensen gedupeerd door de bezuinigingen van het kabinet. Vooral is de vraag naar fysiotherapie in achterstandswijken het hardst teruggelopen.
Zoals ook aangegeven wordt het met ingang van 2009 mensen onmogelijker gemaakt om vitamines en mineralen aan te schaffen.
De homeopathie is al sterk beperkt geworden en zal ook weer onder vuur komen te liggen. In BelgiŽ is in 2005 de aanval op de homeopathie begonnen. Wat bezield de overheid? Wiens dienaren zijn zij?
Volksvertegenwoordiger is een loze misleidende kreet.
Er wordt met ons voedsel geknoeid. Overal wordt aspartaam, sucralose, Splenda ingestopt. zie hiervoor
Omstreden zoetsstoffen in 6000 producten
Glaxo chief: Our drugs don't work on most patients

De Europese Grondwet actueel en de richtlijnen waar ze het niet over hebben omdat ze veel rechten van je afpakken

Which is Safer - Drugs or Nutritional Supplements?

The products of the pharmaceutical industry have been documented to kill a minimum of 106,000 Americans each year when used properly and about 200,000 Americans per year when you count the numbers of people killed by medical error! The same year that this figure was published (1998), there were ?only? 43,400 deaths due to car accidents in America. So in America, the land of the automobile, with millions in use everyday, pharmaceutical drugs are deadlier than cars!

Medische missers leidt steeds meer tot overstap naar alternatieve geneeswijzen


Wetenschappelijk onderzoek niet meer onafhankelijk. Banden met farmaceutische industrie


De Jan Kraak Vrijdag Column

Uitdaging Net Gezondheidsinformatie
Zie ook het Archief

Holistische gezondheid houdt niet op bij het lichaam
maar heeft ook betrekking op de Aarde en wat daarop
gebeurt

                                       Disclaimer
 


26 mei 2005
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven