terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
BOEKENPAGINA Tai Chi Tao, Qi Gong en andere Energie

Boeken over Tai Chi Tao en energie

 

                                              


Deze boeken zijn te koop in de boekenwinkels of daar te bestellen, zoniet kijk dan bij speciale boekhandels op dit gebied.
De onderstaande boeken geven ook meer inzicht in Tai Chi Tao en Qi Gong en de werking van chi en positief denken.

 

Genees jezelf van negatieve energieŽn
door Anne Jones, bekend internationaal healer
ISBN 90-8089-159-2
Uitgeverij Charish, postbus 47, 8101 AA in Raalte
www.Charish.org
Info@charish.org

Genees Jezelf is een inspirerend boek. Anne Jones wijst je de weg en laat je ervaren
hoe je je kunt ontdoen van spanning en de druk van negatieve gedachten. Zij geeft
dat op een simpele wijze en zonder moeilijke uitleg aan. Het zijn eenvoudige manieren
die je thuis en op je werk of waar dan ook kunt toepassen.

                                   

Anne Jones geeft aan hoe je negatieve energieŽn kunt neutraliseren. Negatieve
energieŽn komen dagelijks op je af en er blijven altijd enkele bij je hangen. Zodra
dat gebeurt worden jouw zuivere energieŽn toch beÔnvloed. Maar als je je ervan
bewust bent kun je met de technieken van Anne Jones alles weer herstellen.
Vele voorbeelden van situaties worden gegeven om je in balans te brengen en te
houden. Ook voeding krijgt aandacht. En wat te doen bij groepsdominantie? Hoe
kun je omgaan met negatieve trekjes van een ander? Hoe is je eigen zelfbeeld?
Hoe moet je omgaan met invloeden van electromagnetische velden en aardstralen?
Interessant is ook hoe je moet omgaan met lage of hoge vibraties. Anne Jones geeft
er antwoord op.
Ook handelingen en edelstenen die een positieve energie opwekken staan in het
boek beschreven. Er staan ook symbolen in die een positieve invloed hebben.
Zowel voor de lezer die op dit gebied nog van niets weet als voor degenen die al
met energieŽn werken is dit boek een praktisch en inspirerend.

Mijn energie en de jouwe

Auteur Peter van den Oetelaar

Uitgeverij Charish Raalte

ISBN 978-90-74066-01-3

 

Chinezen houden zich al sinds het begin van hun beschaving bezig met energie,
de chi. En met energiebanen.
Het westen kon zich daar niets bij voorstellen.
Maar in de oudheid hadden de Chinezen er al inzicht in en waren de eersten die de quantum mechanica begrepen ookal is dat begrip in het westen van de laatste tijd.

 

                      

 

Je hoeft geen Chinees boek te lezen, want Peter van den Oetelaar kan het ook
uitleggen. Alles bestaat uit atomen.
Zelfs de lucht die we inademen bestaat uit atomen.
De lucht om ons heen blijkt
in staat om andere vormen van energie te dragen. We
noemen dat de ether waardoor zich bijvoorbeeld radio- en tv-signalen zich verplaatsen. Maar ze verplaatsen zich ook in het luchtledige zo weten we vanuit de ruimtevaart.
Buiten onze dampkring kunnen astronauten met de mensen op aarde communiceren.
De energie verplaatst zich in een energieveld.

Hoe dat kan? Niemand weet het. De energiegolven hebben eigenlijk geen vaste drager nodig.

 

Wat energie is en wat je er mee kan doen beschrijft Peter van den Oetelaarop boeiende
en begrijpelijke wijze. Het gaat bij de schrijver over hoe je positieve energie kan sturen. Hierbij gaat het om observeren en absorberen en op de juiste manier verwerken. Als
we ons van iets niet bewust zijn zullen we daar onbewust geen of minder energie naar
toe sturen. Alleen al om die reden is het belangrijk je bewust te zijn van je lijf.
Op het moment dat we een emotie bewust onderdrukken stagneren we de natuurlijke energiestroom naar het te betrokken gebied of orgaan. (In de energieleer van de Tai
Chi Tao-methode worden de relaties nader uitgelegd op de site www.jankraak-taichitao.nl )

Peter van den Oetelaar geeft vele voorbeelden. Ook gaat hij in op bijvoorbeeld leren kijken
en de illusie en dualiteit. Interessant is ook zijn uitleg over morfogenetische velden,
aura?s en energiebanen. Er is een leegte dat alles in zich bergt en dat de Chinezen 
sinds het begin van hun beschaving Wu Chi noemen. In 'de leegte 'huist het collectief bewustzijn. Zodra een bepaald aantal mensen overgaat tot een bepaalde handeling
volgen er meer. In het boek staan enkele voorbeelden. Zoals van ratten die in een
doolhof de weg weten te vinden, waarna ratten die er nog nooit geweest zijn ook meteen
de route kennen. Door verbondenheid met het lege veld ontstaat er onder de soort een collectief bewustzijn. Deze leegte, Wu Chi, wordt in de quantumfysica Nul Punt Energie genoemd

Voor mensen die met tai chi, qi gong, yoga, bezig zijn is dit een boek die bij
hen in de boekenkast hoort.
Uitgeverij Charish, Postbus 47, 8100 AA, Raalte, email info@charish.nl  
www.charish.org 


TaoÔstische Meditaties

Thomas Cleary
Uitgever BZZT?H ISBN 90-5501975-5

Dit boek geeft een heldere en gemakkelijke kijk op de tao?stische zienswijze aangaande ontspanning, wijsheid en de manier van mediteren. Kun je mediteren in het dagelijks leven intgreren? Ja. Moet je per se een half uur op een matje zitten? Nee. Begin met een verandering in denken en verander je denkwijze hoe je tegen dingen aankijkt. Een voorbeeld in net boek wordt gegeven over goed en kwaad, over hemel en hel.
Iemand vroeg aan een meester: 'Bestaan hemel en hel?'
Antw.: Met vreugde en angst in het hart, worden goed en kwaad tot gemoedstoestanden. Doorgrond gewoon die ene geest en er zal geen verwarring zijn'.
Vraag: 'Hoe kun je de geest kennen?'  Antw.: 'Denk helemaal niet aan goed en kwaad. Luisteren de oren niet naar obsceniteiten, dan is dat verbetering van de oren.
Kijken de ogen niet naar de verkeerde dingen, dan is dat verbetering van de ogen.
Spreekt de mond geen verkeerde woorden, dan is dat verbetering van de mond.
Laat de geest geen dwalende gedachten opkomen, dan is dat een verbetering van de geest.
Pakken de handen niets onreins, dan is dat verbetering van de handen.
Lopen de voeten niet op een verkeerde plek, dan is dat een verbetering van de voeten'.

Zo staan er verscheidene wijsheden in het boek. Je moet de dingen die je denkt te weten weer gaan overwegen om tot nieuwe inzichten en verbetering te komen. Mediteren betekent gewoon 'het oefenen in bezinning'. Een leuk en waardevol boek.

Jan Kraak                

Mediteren verbetert de geest, je gezondheid,  je energie, je aura, je wijsheid en intu?tie

                                    ------------------------------------------------------

Leef-Tijd

 Een boek van Deepak Chopra over de kunst van het ouder worden
Uitgever Servire ISBN 90-215-4487-3

Contante stress, spanning, psychische druk, overdaad, angst werken zeer negatief op lichaam en geest in en versneld het ouder worden. Hij geeft hiervan vele voorbeelden. Een muis kreeg bij een onderzoek op een rooster  steeds stroomstoten met de bedoeling om de muis niet te doden. Toch stierf de muis. Autopsie wees uit dat zijn weefsel een groot aantal verouderingskenmerken vertoonde.De schokken die met tussenpozen werden gegeven waren niet de oorzaak van zijn dood., maar de schrik en angst. Er traden psychische beschadigingen op.
In het westen is al een tijd het kweken van angst onder de mensen steeds meer uitgebreid, voor griep, terrorisme, kanker, cholesterol, het ouder worden, enz.

Een mooi voorbeeld geeft Deepak Chopra van een onderzoek onder mannen. Een groep kon gewoon zijn gang gaan, de andere groep moest zeer gezond leven, geenvet eten, wel meervoudige onverzagdigde vetzuren eten e.d.. De statistieken wezen na 15 jaar uit dat juist in die groep  34 mannen aan een hartaanval stierven. Logisch gesproken zou dat in de andere groep die bleven roken en het niet zo nauw namen, moeten gebeuren, maar dat was niet het geval. Zij zouden de risicogroep moeten zijn.Copra merkt op, dat je moet concluderen dat de hoeveelheid cholesterol die iemand eet of ook rookt, niet van invloed is op zijn gezondheid, maar dat de gezondheid wordt geschaad door het gespannen karakter van de huidige methoden. Hij wijst er op dat miljoenen mensen zijn ge?ndoctrineerd wat betreft cholesterol. Angst is een slechte raadgever.

                                             

Vergeten wordt dat alle cellen cholesterol nodig nodig hebben om in levente kunnen blijven. Cholesterol is een wezenlijk compenent van het celmembraan en tweederde van het cholesterol wordt in de lever aangemaakt en wordt niet door het voedsel opgenomen. In het boek wordt daarom het blijer en positief denken en leven van meer belang genoemd. Elke cel heeft een geheugen en intelligentie die goed of verkeerd geprogrammeerd kan worden.

Een blij hart doet de mens leven.
Vreugde geeft hem lengte van dagen'.

Dat zou een wijze spreuk uit China of India kunnen zijn, maar is een vers uit het Oude Testament, daterend uit de tijd van Salomon. In het boek van Chopra staan vele voorbeelden van goed omgaan met energie, hij verwijst naar Het Veld, naar ontspanning, harmonie, positieve gedachten enmeditatie. Door ontstpannen, niet overdadig fanatiek bewegen en meditatie krijg je meer weerstand en maak je meer afweercellen aan.
Degene die hierover meer wil weten krijgt veel informatie. Ook staan er oefentips in. Voor degene die al met meditatie en evenwichtige energie bezig is, zoals tai chi of qi gong, is het ook een belangrijke informatiebron.


 
De Tao van de vrouw
Maitreyi D. Piontek
energiewerk, zelfgenezing, seksualiteit
(Becht, ISBN 90-230-0953-3)


Een boeiend boek. Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor
mannen. De schrijfster baseert zich op Tao-kennis en de vijf
elementen energieleer. Het sluit goed aan bij Tai Chi Tao van
de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren.


Zij wijst er op dat het in de eerste plaats om het bewaren van
de gezondheid gaat door het volgen van een natuurlijke
levenshouding en leefwijze in het dagelijks leven op basis van
yin en yang. Hoe zit het met het nemen van een sauna voor
vrouwen? Vrouwen met een bloedgebrek (in de regel ook
tijdens de menstruatie) valt het evenwel te ontraden, omdat
saunabezoek hun sappen en bloed uitput en het lichaam verzwakken. Hoe zit het met rauwkost? Niet gezond. De milt wordt er door
verzwakt. Zij pleit voor een eigen vrouwengezondheidszorg. Het
werken met qi (alles omvattende energie, alles is energie) wordt
goed en gemakkelijk

uitgelegd en ondersteund door simpele oefeningen. De vrouw is yin en die yinenergie
wordt in de moderne tijd ernstig bedreigd. De schrijfster geeft aan hoe de yinenergie
kan worden beschermd en versterkt. Een prima boek om energetisch te leren denken
en handelen en om inzicht te krijgen in de vijf elementenleer. Het boek staat vol met
energetische oefeningen, speciaal voor de vrouw. Qi-oefeningen om te reinigen, te
ontgiftigen en organen te versterken en meer vitaliteit te krijgen en evenwichtig te leven.


. Het Veld
'De zoektocht naar de geheime kracht van het universum'

door Lynne McTaggart,
uitgever Ankh-Hermes, ISBN 90-202-8339-1

In de oudheid spraken de Chinezen al van de leegte (wu chi) waaruit alles ontstaat. Dat zoiets bestaat heeft enige jaren geleden een groep wetenschappers ontdekt. Zij noemen het nulpunt-energie' ofwel het 'veld'.
Wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart is op bezoek geweest bij die wetenschappers enverzamelde daarnaast nog meer informatie. De betreffende wetenschappers ontdekten bij toeval het Nulpunt Veld als een oceaan van fijnstoffelijke vibraties die alles met alles in het universum blijken te verbinden als een onzichtbaar netwerk.

Het is de geheime kracht van het universum. Een nieuwe vondst? Eigenlijk niet, want, zoals reeds opgemerkt, wisten de Chinezen dat reeds. Vanuit het Nulpunt Veld (de leegte ofwel wu chi) komt alles voort. Het Niets schept yin en yang, de vijf elementen, DNA, de sterren, planeten, hemel en aarde en de mens. Koppel je alles terug dan kom je terug in de leegte. Alles staat in relatie met alles en ook elk onderdeel staat in contact met de rest. De Chinezen zeiden in de vroege ouidheid al, dat er niets in het universum gebeurt of het andere deel weet er onmiddelijk van. Alles heeft een geheugen en dat geheugen wordt steeds opnieuw gevoed. In de kwantum-wetenschap wordt hier ook vanuit gegaan.
In India spreekt men van de Akasha kronieken. In de Akasha wordt alles opgeslagen. Het is net een natuurlijke computer. Mc.Taggart verwijst niet naar de Chinese zienswijze en Akasha. Ze schrijft wel dat die communicatie er is. Alle cellen in ons lichaam hebben een geheugen en elke cel communiceert met de ander. Zo gaat het al vanaf de conceptie, de vorming van de embryo, de foetus en de baby. Elke cel weet wat en wanneer hij wat moet doen.

Als je de geheime kracht van het Nulpunt Veld kan gaan gebruiken dan opent dat vele perspectieven. Je kan die energie voor vele doeleinden ten gunste van de mensheid gebruiken, het kan als brandstof dienen en ook als voorstuwing van ruimteschepen, omdat je daarmee Warp-snelheden kan bereiken, sneller dan het licht.
Betreffende het terugkoppelen naar de oerbron, Het Veld, verwijst zij ook nog naar homeopathie, waarbij na verdunningen er toch nog werkzame krachten over blijven die genezen.

       

In het boek wordt de volgende feiten die ontdekt zijn op een rijtje gezet:
- De communicatie van de wereld voltrekt zich niet in Newtons zichtbare domein, maar in de sub-automaire wereld van Werner Heisenberg.
- Cellen en DNA communiceren door middel van trillingsfrequenties.
- De hersenen nemen de wereld waar en registreren haar via pulserende golven.
- Aan het universum ligt een sub-structuur ten grondslag die in essentie een registratie-medium voor alles is, waardoor alles met alles kan communiceren.
- Mensen zijn onlosmakelijk met hunomgeving verbonden. Levend bewustzijn is geen op zichzelf bestaande entiteit, maar draagt bij aan de orde in de rest van de wereld.

Het boek van McTaggart wil ik aanbevelen, omdat in Tai Chi Tao, ook wordt uitgegaan
van eenvoud en fijnstoffelijke energie. Om inzicht te krijgen in de Chi (qi) is Het Veld een
onmisbaar boek. Lees daarom ook .Communicatie en resonantie, energie en telepathie
Steeds andere energie, rampen en ordening
Interview Deepak Chopra (TV)


Jan Kraak
                                                         ------------------

Tai Chi Chi Kung,
energie onder handbereik

Master Lam Kam Chuan, uitgever Altamira-Becht
ISBN 90-230-1040 X

Lam Kam Chuen behandelt in dit boek enkele praktisch toepasbare oefeningen. De buik en de navel samen noemt hij een belangrijk energiegebied. Hij verwijst naar de moederschoot waarin  nieuw leven ontspruit verbonden met de navelstreng. Als die navelstreng wordt doorgeknipt vormt zich de navel. 'Als we opgroeien hebben we de neiging deze oorsprong te vergeten, maar in het medische inzicht van de Chinese geneeskunde is ze ongelofelijk belangrijk', zegt de schrijver. De Chinezen noemen het buikgebied Dantien, ofwel Zee van Energie.
Dit belangrijke energiepunt ligt die drie centimeter onder de navel. en het vormt het servoir van je chi. Je kunt energie in je buik verzamelen door gewoon je handen opelkaar op je buik te leggen. Je kunt ook je handen zo houden dat je net doet dat je een hele dikke buik omvat, en denkt aan de lachende boeddha met zijn wel heel dikke buik. In de ruimte tussen armen/handen en je buik ontstaat dan meer energie.
Lam Kam Chuen gaat in op de houding van de oorspronkelijke energie, je staat in die houding en doet niets, maar intussen verzamel je chi, levenskracht. Het komt uit de leegte, de wu chi. Vandaar uit komen de verschillende oefeningen zoals het spelen met de energiebal, het lichaam laten golven. Er staan verschillende oefeningen in het boek die door illustraties duidelijk worden gemaakt. Ook legt hij de vijf elementen uit, alleen de oefeningen ontbreken. (daarvoor moet je weer bij een tai chi tao-docent zijn).
Behalve bewegingsoefeningen geeft Lam Kam Chuen ook voorbeelden van massage en hoe je blauwe plekken kan wegmasseren. Alles in het boek wordt op een leuke en gemakkelijke manier uitgelegd.

           

Het boek Tai Chi Chi                        Spelen met de energiebal            Lam Kam Chuen

                                             ----------------------------------------

Tao van vrouwen

Pamela K Metz en Jacqueline L. Tobin
East-West Publication, ISBN 90-5340-049-4

Vrouwen in China hebben vroeger een bijzondere rol gespeeld, maar net als in de rest van de wereld namen de mannen de macht. Vrouwen mochten niet veel. Om de wijsheid van vrouwen niet verloren te laten gaan ontwikkelden zij een eigen taal met karakters die mannen niet konden ontcijferen. In de eeuwen dat vrouwen zich niet in het
openbaar mochten laten horen communiceerden zij onderling in codes.
In 1950 werd de geheime taal ontdekt in de provincie van Hunan. Het duurde tot 1882 voordat deze taal, bekend Nu Shu, verzamelt en vertaald was. De twee genoemde schrijfsters hebben er een leesbaar boek over gemaakt. De geheime karakters en de bekende karakters staan naast elkaar. De wijsheid is in verzen in de geheime taal
opgeschreven. De verzen zijn puur Tao. Het zijn raadgevingen en overdenkingen.

Stilte

Stilte is het werktuig van de onderdrukkers.
Spreek op! Wie zal van onze waarheid getuigen
als jij het niet doet of ik? Spreek!
Als niemand onze woorden hoort, wie zal dan
onze taal leren? Spreek! Als niemand onze taal
leert, wie zal ons dan begrijpen?
Spreek! Als niemand ons begrijpt, zullen we
verkeerd begrepen worden. Spreek dus!

Omring jezelf met vrouwen en getuig van je
waarheid. Zowel mannen als vrouwen zullen
luisteren.

Wie zal de stilte verbreken? Spreek dus.
Wie zal onze dochters instrueren als jij
en ik het niet doen? Spreek dus!

                                                    ---------------------------

Voeding voor moeder en kind volgens de vijf elementen

Barbara Temelie en Beatrice Trebuth
(Uitgever Schors, ISBN 90-6378-339-6)


Dit boek moet eigenlijk door iedereen gelezen worden.
Het is niet alleen belangrijk voor moeder en kind, maar
voor iedereen die gezond wil leren eten.

Dat het voedings patroon de laatste 20 jaar sterk is veranderd weten
we allemaal, maar dat het ook minder is geworden beseffen een
heleboel mensen niet meer. Voeding is energie en we nemen steeds
minder energie via voeding tot ons. Vooral kinderen worden hiervan de
dupe. Maar ook moeders. Op deze website geef ik al enigszins uitleg
(o.a. Tai chi tao en zwangerschap). In het boek leest men ook, dat het
kind in de moederschoot energie haalt uit de nier-energie van de
moeder. Na de bevalling is de energie van de moeder uitgeput.
Vroeger, toen het eetpatroon nog volwaardig was, werd de energie
snel weer aangevuld. Dat is niet meer zo vanzelfsprekend. En zeker
niet omdat de moeder meteen aan de lijn denkt en veel yinvoeding
tot zich gaat nemen.

Op een gemakkelijke wijze wordt in het boek uitgelegd hoe de energie van de meridianen annex organen zich bij de baby ontwikkelt. In de Chinese vijf elementenleer, een kenmerk van de tai chi tao van de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren, wordt niet gedacht in termen van calorie?n
maar in termen van energie. Zo is bij de levensenergie van een pasgeboren baby de
yangenergie nog maar weinig ontwikkelt. De schrijfsters geven aan wanneer men kan
overgaan tot vast voedsel. De gewoonte is om met een fruithapje te beginnen, maar
dat is een koude energie (yin). Als de middelste verwarmer-meridiaan nog niet
ontwikkelt is dient men geen vast voedsel te geven. Als de middelste verwarmer zich
ontplooit dan krijgt de baby tandjes en dat is het sein dat men tot vastere voeding kan
overgaan. Zo staan er meer belangrijke gegevens in het boek. Het gaat zowel om
voeding voor het kind als voor de moeder.

(zie op de website ook het artikel over melk en met name het hoofdstuk 'baby en melk'.)


Voeding volgens de vijf elementen

Barbara Temelie (uitgever Schors, ISBN 9006378-305-1)

In het Westen wordt rauwkost gezond genoemd. De
Chinese vijf elementenleer op het gebied van voeding
wijst er op dat het spijsverteringssysteem van de mens
niet berekend is op het verteren van rauwe groenten
.

Het kost je meer energie dan dat je er uit kan halen en
bovendien is rauwkost yin en verkild het de milt.
Inmiddels zijn er enkele studies verschenen waarin staat
dat rauwkost niet zo gezond is als men denkt. Het is wat
we in de Tai Chi Tao al jaren zeggen.

Rauwkost verstoord de milt en hoe dat in elkaar zit wordt
door Barbara Temelie duidelijk gemaakt. Tegenwoordig
wordt ook op grote schaal gebruik gemaakt van de
magnetron waarin vaak gemaksvoeding wordt gedaan.

De magnetron verandert de moleculen van voedingsproducten dusdanig dat het
spijsverteringssysteem de voeding niet meer naar behoren kan verwerken.
(zie ook het artikel op deze site over melk, het hoofdstuk over 'Baby en melk'. Heel
veel babyvoeding wordt in de magnetron opgewarmd).

In het westen doet al bijna iedereen zijn best zo weinig mogelijk calorie?n in te nemen,
maar met de kennis van de vijf elementenleer en het gebruik van de vijf smaken is dat
niet nodig om gezond te leven. Er wordt niet gerekend in termen van calorie?n. Dit
boek is daarom zeer aan te bevelen, vooral in combinatie met het genoemde boek
'Voeding voor moeder en kind volgens de vijf elementen'. Dat er de laatste jaren
steeds meer allergie?n en ziekten ontstaan, als minder weerstand en onverklaarbare
kwalen, komt door het veranderde westerse voedingspatroon dat steeds
minderwaardiger is geworden. Mijn mening is dat het moderne voedingspatroon en
di?ten een gevaar voor de volksgezondheid zijn.
Een onmisbaar boek om je weer met beide benen op de grond te zetten.

Beter horen en zien met Qi Gong
Liane U. Schoefer-Happ (De Driehoek, ISBN 90-6030-581-7)

Het helpt, hoor je vaak, nadat ik qi gong-oefeningen heb
gegeven voor bijvoorbeeld de ogen. Er is ook een boekje met
qi gong voor ogen en oren, gebaseerd op de vijf elementen
energieleer. De lever heeft een relatie met de ogen. De nieren
houden tevens verband met de oren. In het boek staan hiervoor
gemakkelijk uit te voeren elementen-oefeningen. Als je de oefeningen voor de ogen en lever elke dag uitvoert zul je na
een maand de resultaten waarnemen. Het gaat om versterken
van en in harmonie brengen van de energieŽn.


Uitleg wordt gegeven over de werking van de energie?n
van de vijf elementen. De elementen zijn water (nieren/
blaas), hout (lever/galblaas), vuur (hart/dunne darm),
aarde (milt/maag/alvleesklier), metaal (longen/dikke darm).
Misschien nieuwe begrippen, maar als je het boek hebt
gelezen worden de verbanden duidelijk. Men gaat vanzelf
de waarde ervan inzien.
Gewoon mee aan de slag gaan.

Vuurman en Watervrouw

Leven in harmonie met de vijf elementen
Dr.Silvana Schwitzer, (De Driehoek ISBN 9 789060 305997)


In dit boek gaat Silvana Schwitzer in op de kennis van de
werking van de vijf elementen in de Chinese geneeskunst.
Het is een universele wet waarop ook de Tao is gebaseerd.
De man is yang en de vrouw yin, ofwel vuurman en
watervrouw.

In het boek wordt op duidelijke wijze de samenhang lichaam
geest-ziel uitgelegd. Het gaat om harmonie, preventie en het
herstellen van verstoorde energieŽn, niet door opschroeven
van prestaties maar het ontdekken van zachtheid en harmonie.
Alles is energie, zo wordt ook in dit boek duidelijk. Bij elk
element en corresponderende orgaan hoort een emotie. Er
wordt ook ingegaan op de elementen en je persoonlijkheid.

Onzekerheid is een idicatie van een zwakke nierenergie, woede duidt op een verstoorde
leverenergie. Door oefeningen op basis van de vijf elementen kan men de storingen
opheffen. In het boek staan enkele gemakkelijk toepasbare oefeningen. Het boek is
een goede ondersteuning om inzicht te krijgen in de energetische werking van de vijf
elementen

DVD 'Freie ‹bungen am Mittelmeer',
Tai Chi Tao mit Ben Reeders'

DVD van Ben Reeders uit Zwitserland

Deze DVD van Tai Chi Tao-docent Ben Reeders uit Muri in Zwitserland, laat tegen een berglandschap aan het Mittelmeer een reeks tai chi tao-oefeningen zien, die je zo mee kan doen.

    

De doelgroep van deze DVD zijn de chronische pati?nten. Ben Reeders werkt met
zijn vrouw Astrid voornamelijk met mensen die Fibromyalgie, ME en reuma, hebben.
Met name voor deze groep mensen is bewegen niet zo vanzelfsprekend als voor anderen.
De oefeningen zijn eenvoudig en leveren veel energie op. Alle oefeningen worden in een
reeks achter elkaar gedaan, helaas zonder uitleg.
Ooit is Ben Reeders, toen nog woonachtig in Enschede, totaal uitgeschakeld geweest door
Frimbromyalgie. Hij kon niet meer werken en belandde zelfs in een rolstoel. Bij Martin
Wessels uit Enschede en Jan Kraak uit Hardenberg leerde hij Tai Chi Tao. Toen er verbetering
optrad besloot hij weer voor de helft te werken en voor de helft zich te wijden aan het geven
van cursussen Tai Chi Tao. Al verschillende jaren woont hij nu in Zwitserland, waar hij een
Tai Chi Tao Center heeft opgericht. Hij geeft er ook Tai Chi Tao Qi Gong, Chinese Tai Chi Tao massage en ontspanningsmassage.

Tai Chi Tao Center, Aettenbergstrasse 6, 5630 Muri.
Mehr Info auf Seite 'Online-Shop'

Voor de DVD en nadere inlichtingen kan men contact opnemen met onderstaande adres:

Tai Chi Tao Center, Aettenbergstrasse 6
5630 Muri
tel./fax 056 664 24 46
tel. 076 50 10 584
www.taichitaocenter.ch
info@taichitaocenter.nl

                                                     --------------------------

Boeddhistische Symbolen
Tatjana en Mirabai Blaau (uitgever Verda, ISBN 90-5513-395-7)

Wie meer wil weten van de achtergronden van de
Boeddhistische leer moet dit boek zeker aanschaffen
.

De symbolen bestaan uit hand-qi gong-oefeningen,
ook wel mudra's genoemd. Die geven een speciale
energie. Het is dus ook een oefenboek. Over de
Boeddhistische zienswijze staat in dit boek dat de
Boeddha die de meesten kennen als Siddharta Gautama
niet de eerste Boeddha was. Ook in Tai Chi Tao wordt
er op gewezen dat er andere Boeddha's aan hem vooraf
gingen. Er waren ook pre-historische Boeddha's.

De mudra's kunnen in een bepaalde volgorde worden
gezet, bijvoorbeeld tijdens een meditatie van een half
uur of een kwartier.
In het Tai Chi Tao bestaat de Duizenden Handen Qi
Gong, ook als vijf elementen. Jan Kraak geeft hierin
nu en dan themadagen. Het boek kan al een eerste stap
zijn om de mudra's te proberen.

Meditatief Lopen

Boek van Martin Wessels

Het doet mij een genoegen het boek  'Meditatief lopen' van Martin Wessels te introduceren. Het boek bevat een voorwoord van mij. Enthousiaste reacties op de workshops van Martin Wessels, waarbij het Meditatief lopen centraal heeft gestaan,  hebben in grote mate bijgedragen bij het tot stand komen van zijn eerste boek!
Een DVD waarop de basisoefeningen staan was er al. Het nu verschenen boek sluit hierop aan. Boek en DVD worden nu in combinatie voor een lage prijs aangeboden.
Een groot aantal basisbegrippen wordt behandeld. Qi & Qigong, hersengolven, meridianen, extra meridianen, het Pinyin, de Drie Schatten (Jing, Qi en Shen) Yin & Yang etc. worden op een eenvoudige manier besproken.
Ook de tao-filosofie krijgt aandacht.
De verdienste van Martin is dat hij alles zo dicht bij huis en bij de mens zelf uitlegt. Hij wijst er ook op dat angst niet alleen een slechte raadgever is, maar ook de energiestroom en je weerstandsvermogen verstoord. Je word dan gauwer ziek. Hij verwijst o.a. naar een waar gebeurd verhaal over Napoleon.
Ondanks dat het hem ten sterkste werd afgeraden, bezocht Napoleon in Cairo zijn aan de pest lijdende soldaten. Zijn gevolg was doodsbang dat hij zich een besmetting op de hals haalde. 'Dat geloof ik niet, ik ben er niet bang voor en dan krijg ik het ook niet', zei Napoleon. En de pest kreeg inderdaad geen vat op hem. In Napoleons geval heeft angst de geest niet be?nvloed. De Qi, in dit geval de beschermende Qi (Wei Qi), heeft zijn lichaam behoed.

Martin Wessels legt in zijn boek uit dat er verschillende soorten energie zijn en dat bijvoorbeeld ook voedingsproducten hun eigen energie hebben. Energie kan worden geblokkeerd door spanning, bij voeding gaat het om wat er in is gestopt en hoe er mee gemanipuleerd wordt. Daarom gaat hij ook in op gewassen die genetisch gemanipuleerd zijn en worden. Nu al is aangetoond dat het nadelige gevolgen heeft. Gengewassen zullen zich ook verspreiden naar niet gengewassen, onder anderen door verspreiding door de wind. Er zal dan geen weg terug zijn, merkt hij op. En als mensen er schade van ondervinden worden er weer medicijnen gemaakt met de nodige bijwerkingen.
Martin gaat ook in op wat angst met je lichaam doet, het verzwakt je weerstandsvermogen. Hij geeft daar mooie voorbeelden van. Het stemt je tot nadenken. Een boek om meer inzicht te krijgen om je leven en gezondheid te verbeteren.
Het boek en de DVD zijn te bestellen via e-mail:
info@chichoice.nl of via zijn website: Chi Choice Martin Wessels   Tot 31 januari 2006 kost de combinatie boek/DVD 30.- euro. Dit is exclusief verzendkosten. Zowel boek als DVD zijn eigen uitgaven (dus niet in de boekhandel verkrijgbaar).

Het boek bevat veel foto's met de oefeningen. In het meditatief lopen van Martin gaat om beleving, verbinding en verstilling. Maar ook de tao-filosofie krijgt ruime aandacht. Martin legt dit op een luchtige en prettige wijze uit. Zoals in het hoofdstuk 'Een spel van yin en yang op de snelweg'. Hij geeft talrijke voorbeelden uit het verleden en het heden. Heel herkenbare en dicht bij de persoon staande belevingen.


   

                                   ---------------------

Tai chi qi gong
Uw lichaam en geest in harmonie!
Gary Khor (Omega Boek, 90-6057-906-2)


Tai Chi Qi Gong is een onderdeel van zowel tai chi als qi gong.
Dit boek van Gary Khor gaat over de tai chi-qi gong in 18
houdingen. Het zijn simpele oefeningen voor alle delen van het
lichaam en de serie duurt ongeveer 10 minuten.


Elk onderdeel wordt duidelijk uitgelegd. Je mag ook onderdelen in een eigen volgorde zetten om speciale delen van het lichaam te oefenen als je dat nodig hebt. Khor legt uit wat chi (qi) is en hoe belangrijk het is om stress de baas te worden. Hij legt ook de werking van. de meridianen uit. Hij maakt op bladzijde 49 hierin een fout of misschien is het ook wel door een verkeerde vertaling gekomen. Er staat namelijk 'De yangorganen omvatten het hart, de lever, de milt en het hartzakje. Tot de yinorganen behoren maag, de galblaas, de blaas, de dunne en dikke darm'. Dit is echter: hart, longen, lever, milt en nieren zijn yin
en galblaas, blaas, dunne darm, dikke darm zijn yang. Als je dit boek aanschaft breng dan zelf even de correctie aan.

                                                     ==============

De Tai Chi Tao van de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren bevat vele
vormen van tai chi-qi gong in 18 steps, 1ti chi-qi gong 18 steps set twee,0 steps, 11 steps,
15 steps enzovoort. Dat onder namen als 'Terug naar de Berg', 'Antieke vorm', 'De tempelgroet',
'De zuivere Bron',
'Tai chi chi-qi gong van de Pekingvorm' en 'Oefenen in de natuur'. Elke vorm geeft
overigens weer het 30-voudige aan oefenstof (J.K.)

Chinese geneeswijzen in ons dagelijks leven
Gail Reichstein (Uitgever BZZT?H, ISBN 90-5501-576-8)

In het boek wordt er op gewezen dat de vijf elementen
energieleer al duizenden jaren een belangrijke pijler is
in de Chinese geneeskunde.

Water, hout, vuur, aarde en
metaal hebben ook invloed op je geestelijke en lichamelijk
welzijn.Het element water (nieren/blaas) is verbonden met
je beendergestel, gewrichten, merg en oren. Als je element
water te zwak is en je hebt gewrichtsklachten of je
rugpijn wordt 's avonds erger, dan moet je nierenergie
versterkt worden. Zo wordt aan de hand van de vijf
elementen verscheidene klachten behandeld.
Er worden schema's en oefeningen getoond. Ook de
voeding komt aan bod.

Als de lotus zich opent
een praktische gids voor vrouwen die het
boeddhisme willen begrijpen, door
Sandy Boucher (Becht, ISBN 90-230-0996-7)

De Amerikaanse schrijfster Sandy Boucher heeft zich jarenlang in het Boeddhisme verdiept en verbleef onder anderen een tijd in een boeddhistische klooster in Sri Lanka. Ze is groot gebracht in een wereld van efficiency en rationaliteit. Ze was niet gewend om bij zichzelf stil te staan. Nooit kreeg ze ergens een totaal plaatje van. Door studie van het
boeddhisme en meditatie ontdekte ze haar vrouw zijn in relatie met de rest van de wereld. Veel beoefenaren van het boeddhisme die ze tegen kwam koppelden het los van hun werkzaamheden.

De positie van de vrouw in de wereld vertaalde ze naar de boeddhistische wijsheid. Ze gaat in op de vrouw in het boeddhisme van vroeger en nu. Ze noemt ook verschillende oefenmethoden.

Heilzaam bewegen
Oefeningen uit het offici?le handboek
van de Volksrepubliek China, door
Edward C. Chang
(Uitgever Librero b.v. ISBN 90-5764-158-5)

Verduidelijkt met foto's staan er tientallen qi gong oefeningen in dit boek. Er zijn technieken tegen verschillende kwalen, het verbeteren van
je gezondheid enzovoort. Ook zijn er oefeningen voor kinderen, ouderen en zwangere vrouwen afgebeeld. Het boek geeft een aardig beeld en
vormt een basis als je van plan bent om eens op een andere manier aan je gezondheid te werken. Er staan 249 pagina's met foto's in het boek.
De prijs valt mee. Een tip kijk ook eens bij De Slegte of in een Witte Boekhandel.

Disclaimer

http://www.jankraak-taichitao.nl/content/boekenpagina.php
Contact & Reacties:
E-mail Jan Kraak
Teken het gastenboek
Lees de nieuwsbrief
Terug naar www.jankraak-taichitao

De website en het archief worden op dagelijkse basis bijgewerkt door Jan Kraak,


14 januari 2006
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven