terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Manipuleren van een gen kan rest van genen en het DNA negatief beÔnvloeden en gevolgen hebben voor het nageslacht

Sleutelen om een gen te veranderen levensgevaarlijk

Genetische manipulatie tast genen en hormonen aan

  

Tao streeft naar evenwicht en
natuurlijk verloop, wetenschap
is bezig om de balans te verstoren

Genetisch manipulatie bij mensen
is een slecht toekomstbeeld

In DNA zitten genen die zich kunnen aanpassen of vermeerderen. Het ligt aan de omstandigheden waarin je leeft of wat je eet of aan de omstandigheden van een gebied waaraan je je hebt moeten aanpassen. Oorzaken van buitenaf kunnen de verandering van genen bepalen. Een voorbeeld is voeding en het enzym amylase in speeksel dat belangrijk is bij de afbraak van koolhydraten. Het blijkt dat zetmeel-eters meer kopieŽn van het amylase enzym hebben dan eiwit-eters. Voor het verteren van eiwitten heb je minder amylase enzymen nodig.

In koude gebieden waar in de regel meer vlees en vet wordt gegeten hebben de mensen minder amylase hun hun speeksel voor de vertering.

 

In de komende tijd zullen bij mensen ook genen worden aangepast door andere aardse en kosmische energieŽn die ontstaan door de overgang naar het Aquarius tijdperk rond 2012 en 2016. Dit zal namelijk ook invloed hebben op ons DNA.

 

Het betekent dat de omstandigheden invloed hebben op DNA en genen. Daarom is het een gevaarlijke conclusie van de wetenschap dat een ziekte door een afwijkende gen komt. De wetenschappers gaan er bijvoorbeeld van uit dat een ziekte aan een afwijkende gen moet liggen, maar gaan er niet van uit dat de gen beÔnvoed is door de ziekte. Als genen zich kunnen aanpassen aan zetmeel-eters en aan vlees-eters, zo kunnen genen ook beÔnvloed worden door bepaalde ziektes.

 

Een recent voorbeeld is dat van vissen. Ontdekt is dat vissoorten zich genetisch aanpassen om te overleven. Door overbevissing groeien ze niet tot hun normale lengte, maar blijven klein om niet in de netten gevangen te worden. Ze kunnen door de mazen van het net ontsnappen. Voor vissers worden de kleine vissen onbelangrijk omdat ze te klein zijn. Er zit te weinig vis aan. Omstandigheden van buiten af bepalen dus de genen, de natuur weet het beter. Wetenschappers moeten van de genen afblijven.

 

Maar men wil blijkbaar graag aan genen sleutelen. Men vergeet dat dit zowel van invloed is op je DNA als op je genen en het nageslacht. Er is een tendens om mensen te manipuleren, vol te stoppen met gevaarlijke  aspartaam, cyclamaten, monosodium glutamaten de smaakmakers die ook dikmakers zijn, genetisch gemanipuleerde voedingsproducten, chemische troep in cosmetica en deodorants, medicijnen met een reeks aan bijwerkingen, en dat ze je willen volpompen met steeds meer vaccins waarin ethyleen, glycol phenol,  thimerosol, formaldehyde, neomycin, aluminium en streptomycin, zitten.

 

Dit zijn gevaarlijke middelen die onze genen negatief gaan beÔnvloeden en de weerstand verzwakt. Wetenschappers zien een heel groot werkterrein voor zich liggen. Zo hebben ze het over om te onderzoeken welke genen bijvoorbeeld ten grondslag liggen aan ADHD en autisme. Maar van autisme is al bekend dat in het bloed van autisten veel giftige stoffen zijn aangetroffen die de oorzaak zijn van autisme. Maar hieraan gaan de meeste wetenschappers voorbij.

 

Merkwaardig is dat wetenschappers weten dat een gen in verbinding staat met andere genen en dat ťťn gen andere genen kan beÔnvloeden ofwel kan manipuleren. Dus als genen elkaar kunnen manipuleren dan kan dat ook door een gen waaraan we gaan sleutelen. Genen zijn boodschappers en bepalen welke enzymen worden aangemaakt en hoe de blauwdruk is van bevrucht eitje tot foetus en baby. Maar in Engeland bestaan plannen om de genen reeds in een foetus-status te onderzoeken.

 

         

Het afnemen van DNA gebeurt al en breidt zich uit ook bij kinderen

 

Je begeeft je op zeer gevaarlijk terrein als je in dat proces gaat ingrijpen. Wetenschappers zijn nieuwsgierig maar soms ook autistisch of krankzinnig. Het zijn ook gokkers. Je gaat toch ook niet veteranen die het Golfoorlogssyndroom hebben gekregen waardoor ze vermoeidheidsyndroom, zieke, huidproblemen hebben gekregen, vertellen de oorzaak niet ligt aan het slagveld of slachtveld zoals je wilt, maar aan hun genen? Want als je hun genen gaat onderzoeken dan zul je daarin afwijkingen vinden die ze tevoren niet hadden.
De soldaten hebben blootgestaan aan chemische vaccinatie cocktails (o.a. Antrax) en verarmd uranium (DU=depleted uranium) in wapens en aan stress. Het zijn factoren van buiten. Hetzelfde geldt voor ziektes en ook voor ADHD en autisme. Temeer omdat de omgeving ook invloed heeft op het gedrag van mensen.

 

Een aantal  psychologen en genetici van het King's College in Londen heeft 800 Nieuw-Zeelanders tussen de 21 en 26 jaar onderzocht op stress en depressie en het verband met genen onderzocht.

De psychologen bekeken welke stressvolle gebeurtenissen de leden van de onderzoeksgroep meemaakten, en hielden bij wie er een depressie kreeg. De genetici gingen onderzochten hoe het zat met serotonine-transporter-gen 5HTT. Dat is een stukje DNA dat scant welk eiwit de boodschapperstof serotonine na gedane arbeid weer terug in de hersencellen transporteert.
 
Van het transportereiwit is al langer bekend dat het een rol speelt bij depressies. Moderne antidepressiva zoals Prozac, Zoloft en Seroxat grijpen richt ook op transportermechanisme om het transportereiwit lam te leggen en blokkeren daarmee de heropname van de neurotransmitter serotonine.
 
Het transporter-gen komt in twee varianten voor: een lange, en een korte. Ieder mens heeft twee kopieŽn van het gen bij zich, eentje van vaders zijde, en eentje van moeders zijde. Ongeveer tweederde van de bevolking draagt een of twee exemplaren van de korte variant van het 5HTT-gen bij zich. En die korte variant nu lijkt cruciaal te zijn bij het ontstaan van een depressie na een stressvolle gebeurtenis, terwijl de lange variant een beschermend effect lijkt te hebben.
 
Met name bij de de onderzoeksgroep die vier of meer stressrijke gebeurtenissen hadden meegemaakt waren de verschillen duidelijk. Van de mensen die twee kopieŽn van het lange 5HTT-gen hadden, ontwikkelde 17 procent een depressie. In de groep die twee kopieŽn van het korte exemplaar had, was dat percentage meer dan twee keer zo hoog: 43 procent van hen kreeg te maken met een depressie. Bovendien lijken twee lange kopieŽģ bescherming te bieden tegen depressies: het aantal stressrijke gebeurtenissen in het leven van een persoon met twee lange 5HTT-genen had geen merkbare invloed op het ontstaan van een depressie.
 
Maar wat belangrijker is is dat uit eerder onderzoek al was gebleken dat er een verband bestaat tussen het optreden van depressies en de lengte van het 5HTT-gen, maar nog niet eerder was daarbij het effect van stress gemeten. Het is voor het eerst dat het samenspel tussen genen en omgevingsfactoren bij het ontstaan van depressies in kaart is gebracht, aldus de onderzoekers. Het was allemaal in het tijdschrift Science van
juli 2003 te lezen.
 
Niet alles is genetisch bepaald. Als er in een familie dezelfde ziekte of gedrag voorkomt hoeft dat niet aan de genen of erfelijkheid te liggen. Het is een kopieergedrag van de mensen zelf, waaruit weer blijkt dat de omstandigheden in de omgeving van invloed is op veranderingsprocessen in de genen. Niet de genen zijn de oorzaak maar de omstandigheden.

 

Genen worden ook nadelig beÔnloed door genetische manipulatie van voedingsgewassen, door de toevoeging van gevaarlijke smaakmakers als monosodium glutamaten, door aspartaam, cyclamaten, kleurstoffen en
chemische toevoegingen in cosmetica, shampoos, deodorants, toxische middelen in vaccins, de bijwerkingen in medicijnen, pesticiden en de vele chemische stoffen.

Het is bekend dat chemische stoffen hormonen benvloeden en pseudo oestrogenen aanmaken wat weer de vruchtbaarheid beÔnvloed. Ook de door onbekende vliegtuigen in de lucht  uitgestrooide chemtrails zijn een bedreiging. Het gebeurt eklke dag boven je hoofd en iedereen denkt dat het condenssporen (contrails) zijn maar het chemische strepen die zich uitwaaieren en dan op sluierbewolking lijken.
In chemtrails zitten o.a. aluminium (een neurotoxine), barium en potassium.

De chemtrails worden kruislings of in de vorm van boter-kaas-eieren uitgestrooid

http://www.carnicom.com/conright.htm
De Tao van Opperhoofd Seattle. Hoe kun je de lucht bezitten?


Er wordt gerommeld met genen, en genen van dieren worden vermengd met genen van gewassen en hiervoor worden ook menselijke genen gebruikt. Onder Hoogervorst is door onze regering twee miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek om kweekvlees uit stamcellen te maken. Kweekvlees voor menselijke consumptie.

 

 

Als je een gen de schuld kunt geven van bijvoorbeeld fibromyalgie dan kan een bedrijf daar een medicijn
tegen ontwikkelen om zogenaamd zo 'n gen te repareren en daar patent op vragen en dan valt er weer veel te verdienen. Wetenschappers zijn dan onwetenschappelijk bezig omdat ze de zaak omdraaien. Het gen is aangetast door de ziekte maar niet de oorzaak ervan.

 

Chimeric experimentation is producing animal-human hybrids.
This time, science really has gone too far

 

Wetenschappers zijn bezig om hybriden te scheppen. Onder anderen biologist Irving Weissman van de Stanford University is er mee bezig. Hij injecteerde met zijn staf menselijke hersencellen in foetussen van muizen om hun hersenen 1 procent van een mens te laten zijn. Hij wil daarmee muizen creŽren die 100 procent mensenhersenen hebben. Door experimenten met vermengingen van genen tussen mensen, planten en dieren wordt het voortbestaan van een gezond menselijk ras in de weg gestaan en de evolutie onderbroken.

 

Natuurlijke DNA wijziging door nieuwe kosmische energieŽn

 

Zoals in meerdere artikelen op mijn site wordt verwezen naar nieuwe energieŽn om de mens op een hoger plan te brengen.

Begin 2000 was er in Mexico-stad een bijeenkomst van genetici vanuit de hele wereld en het belangrijkste onderwerp was de DNA-verandering. We maken een evolutionaire verandering door, maar we weten niet waar we in veranderen.

Dr. Berrenda Fox is de holistisch therapeut van het Avalon Welzijnscentrum in Mount Shasta, California die de het opnieuw bovenkomen van het ideaal van heling vertegenwoordigt zoals werd toegepast op het originele eiland van Avalon. Dr. Fox heeft via bloedtesten bewezen dat sommige mensen daadwerkelijk nieuwe DNA-strengen hebben ontwikkeld.

Iedereen heeft een dubbele DNA-helix. Wat we nu ontdekken is dat andere helixen zich vormen. In de dubbele helix zijn er twee DNA-strengen tot een spiraal zijn gekronkeld. Ik begrijp dat we ons zullen ontwikkelen naar 12 helices. Gedurende deze tijd, die naar het schijnt misschien 5-10 jaar terug gestart is, veranderen we. Dit is de wetenschappelijke verklaring. Het is een mutatie van de menselijke soort.

De veranderingen worden niet publiekelijk bekend gemaakt omdat de regeerders en geheime genootschappen (als Bilderberg, Skull and Bones, vrijmetselaars Freemasons, Bohemian Grove, New World Order, etc) niet willen dat de mens op een hoger plan komt omdat zoiets hun macht zou ondermijnen en hun plannen worden gedwarsboomd. Vandaar conflicten en experimenten, beknotten van privacy en vrijheid.


Echter, mensen gaan veranderen. Berrenda Fox werkt al met drie kinderen die nu drie DNA-helices hebben. De meeste mensen weten en voelen dit. Vele religies hebben gepraat over de verandering en weten dat het op verschillende manieren zal komen. We kennen het als een positieve verandering, hoewel het fysiek, mentaal en emotioneel verkeerd begrepen kan worden en angstig kan zijn.

Onze immuun- en endocriene systemen zijn het beste bewijs van deze veranderingen. Dat is een van de redenen waarom ik werk met onderzoek in immunologische testen en therapieŽn Sommige volwassen die ik heb getest, hebben inderdaad een andere DNA-helixvorm. Sommige krijgen zelfs een derde. Deze mensen maken allemaal veel grote verschuivingen in hun bewustzijn en fysieke lichamen door omdat het allemaal een is. Naar mijn mening verhogen de aarde en de mensen allemaal hun vibratie. Veel van de kinderen die de laatste tijd geboren zijn, hebben lichamen die magnetisch lichter zijn. Degenen van ons die ouder zijn en ervoor kiezen te veranderen, moeten veel lichamelijke veranderingen en enkele ongemakken ondergaan maar dat is een onderdeel van het proces, waarover zij zich geen zorgen hoeven te maken.


We moeten ons wel zorgen maken over al die genetische experimenten die de natuurlijke veranderingen tegengaan. Dat is wat die genootschappen willen, het proces verstoren om aan de macht te blijven. Oorlog is ook een middel, angst kweken ook.


                             

 

 


Genetisch gemodificeerd voedsel verdringt natuurlijk voedsel met hulp van WHO, FAO en WTO

Monosodium Glutamaat MSG een gevaarlijke smaakmaker in fabrieksvoeding

Gif in een griep-prik, kankerverwekkende formaldehyde enz


Lijst van giftige materialen in vaccins. Ongelofelijk maar waar

 

Tai Chi Tao en autisme en wat ze niet vertellen

 

 

 

Voedingsindustrie en overheid: Discriminatie dikke mensen. Overdrijving en angst om lightproducten te verkopen. De dwang van het Convenant Overgewicht

 

Misverstanden over cholesterol. Wat te doen na een infarct. Statine-sprookje

 

Hyperactief? Ritalin Schandaal! Koester het Indigo-kind

   

Ratatouille, de rat die geen afval meer wilde eten

Hormonen in de war door chemicaliŽn negatieve effecten door oestrogenen 

 

 

Vitaminen, kruiden, mineralen VERBODEN, ILLEGAAL per 31/12/2009 Video

 

How the Food Industry is Deceiving You    Video

 

MSG - The Hidden Food Additive Killer! video

  

MSG Part 2 video

 

MSG Part 3 video

 

MSG - Part 4 video

Parents Warned Food Additives Are Truly Harmful

The Lancet - Food Additives Cause Child Hyperactivity

 

The Truth About Genetically Modified Foods Video

 

Powerful Video Showing How Drugs Harm Children

 

Wetenschappelijk onderzoek niet meer onafhankelijk. Banden met farmaceutische industrie

 

The Future of Food: What Every Pers.. Video

 BAD SEED: The Truth About Our Food video

Genetische manipulatie een ramp film)

 

Monsanto Workers Ban GMO Foods From Their Own Cafeteria

Alles over aspartaam, sucralose, lightdrinks en de gevaren voor de gezondheid

Wilt u deze mix in een vaccin opdrinken? Beloning ligt nog steeds te wachten

Het nieuwe HPV vaccin tegen baarmoederhalskanker heeft de eerste doden al afgeleverd. Human Papilloma Virus 

    

Hieronder de buizen aan vliegtuigen die chemtrails verspreiden

 

Chemtrails behoren tot een geheime operatie waar niemand zich aan brand, ook Greenpeace, Milieudefensie en de SP niet


24 september 2007
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven