terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Naast The Secret de hype van Bezinnings Seminars over dingen die jezelf kunt weten

Ben je de weg kwijt, mis je iets? Vindt jezelf terug door gewoon na te denken

 

Denk positief denk logisch na, dan heb je
geen seminars voor bezinning nodig

Denk positief. Zeg in jezelf 'Ik ben helemaal compleet', zeg in
jezelf "ik zit in mijn kracht en ik ben okť '. Zo kan je je zelf goed programmeren met positieve en gunstige gedachten. Wees flexibel,

Niets in de natuur is constant, het enige constante in de
natuur, in het universum is de verandering en het steeds scheppend proces. Als je dit begrijpt dan kun je je eigen
adviseur en inspirator zijn.

 

Vrijdagmorgen 12 okt. 2007 werd ik geÔnterviewd door een journaliste die een artikel
voor NRC gaatschrijven over de vercommercialisering van bezinnings-seminars.
Iedereen stort zich er op. De aanmeldingen voor de seminars zijn massaal. Kassa!
Haar vraag aan mij was, is dit een hype? Zij had mijn artikel gelezen over The Secret
waarin ik er op wijs dat The Secret ook gebracht is met een marketingstrategie waardoor
miljoenen boeken en DVD's zijn verkocht, maar het fenomeen ook weer als een hype
verdwijnt.
Windesheim, de Chr. Hoge School in Zwolle heeft zelf een bezinningsproject
opgezet voor haar medewerkers en daar een prijs mee gewonnen.

Waarom zoeken mensen steeds naar iets en klampen zich er een tijdje aan vast, tot het weer wegebt
en ze overgaan tot de orde van de dag? Als er weer wat anders komt dan, hup, er op af. Het lijkt
op massapsychose. Totdat het verwatert en men weer uit de roes komt. Eigenlijk valt men elke keer
terug in een leegte. Waar moet ik mij nu weer aan vastklampen? Het betekent dat mensen van zich-
zelf vervreemd zijn en iets missen. Dat gemis hopen ze dan op te vullen, maar het wordt nooit wat
als je niet weet wie je bent.

Gebrek aan samenhang zien

Daar wordt dan commercieel op in gespeeld. Naast cursussen over The Secret, heb je dus nu die
seminars over bezinning. De journaliste wilde alleen maar weten wat ik van de vercommercialisering
vindt en als dit ook een hype zal zijn. Mijn antwoord was dat ik een toename zie van commerciŽle
seminars over bezinning en dat dit ook na een tijd inelkaar zal zakken. De andere motieven van hoe
het komt dat mensen zich er op storten vond ze in het kader van haar artikel niet belangrijk.

Maar er staat niets op zichzelf, alles heeft een verband met elkaar. Het gaat hier ook om het inspelen
op zwakte, gemis en behoefte van de mens. Daarom kunnen zaken gedijen zoals nu met die bezinnings-
seminars.

Het geheim achter The Secret is marketing en je af te leiden van de werkelijkheid om je heen

Retraites om te bezinnen en te brainstormen zijn niet nieuw. In het verleden werd dat ook wel gedaan
ergens in een weekend op de hei of in een hotel. Maar organisaties en bedrijven hebben dat min of
meer afgeschaft. De maatschappij is sneller en onzekerder geworden door de snelle veranderingen.
De arbeidsmarkt is sterk veranderd, fusies, afstoten van units, half jaarcontracten, uitzendkrachten, het
snelle geld, de macht van aandeelhouders, focussen op de beursgang, en meer concurrentie.

Door het inzetten van uitzend- en afroepkrachten, de half jaarcontracten, overplaatsingen, is het WIJ-
gevoel in een organisatie of bedrijf minimaal geworden of verdwenen. Als vervanging van het WIJ-
gevoel is Teambuilding ingevoerd. Okť, even teambuilden en weer over gaan tot de orde van de dag.
Het zijn allemaal van die tijdelijke dingen. Je geeft mensen een illusie. Je laat de deelnemers enkele
voorbeelden zien van bewustwording, van een innerlijke reis, hoe je dromen in daden kunt omzetten,
en tijdens zo'n seminar laten de mensen zich er door imponeren. Een bezinningsreis naar het buitenland
kost 1400,-- euro en daarna moet je nog een bedrag bijbetalen.
Terug in de maatschappij worden ze weer geconfronteerd met de werkelijkheid. Dan komen ze weer in
gejaagdheid terecht, in de werkdruk, in de keuzestress, de afstandelijkheid, in de file, zit je weer bij de
computer, zit je in de digitale gebeurtenis met het onthouden van allerlei passwoorden en pincodes, moet je
als je een bedrijf belt een 1, daarna een 2 enzovoort intoetsen om automatisch te horen dat je door mag
gaan of tientallen minuten in de wacht moet blijven. ga jeweer SMS-en emails versturen waardoor
onderling contact sterk wordt verminderd.
Eeuwig drenkeling

Na verloop van tijd ontstaat er weer een gemis en een leegte. Dan is er weer iets waar ze
zich aan vastklampen  Eigenlijk blijf je een drenkeling die elke  keer weer wacht tot iemand
hem een reddingsboei toewerpt en nooit in staat is om zelf aan wal te kruipen en zelfstandig
op zijn benen te gaan staan.

Bezinnen zonder rekening houden met de samenhang van alles en invloeden van buitenaf leidt tot
niets. Je krijgt een korte shot en je bent dan (even) tevreden. Maar als je niet leert om buigzaam,
flexibel te zijn en in omstandigheden te kunnen improviseren dan ben je en blijf je kwetsbaar. Je hebt
je bezonnen op dure bezinnings-seminars maar wat doe je als in je bedrijf moet worden ingekrompen,
of er een interim-manager komt die alles overhoop gooit? Of als er een fusie komt? Of als er weer
bezuinigingen en regels van de overheid komen die jouw goede bedoelingen dwarsbomen?

Als je individueel wilt bezinnen hoef je helemaal niet naar zo'n dure seminar. Het is gewoon een kwestie
van even nadenken, terugkoppelen, dingen vereenvoudigen en veranderen, loslaten van vastgeroeste
dingen, loslaten van sleur en nieuwe ideeŽn en plannen ontwikkelen. Je bewust worden dat alles een
samenhang heeft en steeds een scheppend proces is.

Niets in de natuur is constant, het enige constante in de natuur, in het universum is de
verandering en het steeds scheppend proces. Als je dit begrijpt dan kun je je eigen
adviseur en inspirator zijn.

Kleinschaligheid en eigen identiteit

Gelukkig zijn er in de maatschappij ontwikkelingen gaande die niets met commercie te
maken hebben. Dat zijn de kleinschalige ontwikkelingen, als zorgboerderijen, winkels
met cultuureigene producten, groeiende belangstelling voor historische verenigingen en
dialectkringen, de belangstelling voor verhalenvertellers met bijeenkomsten in huiskamers
of in een boerderij, voor regionale soaps gemaakt door Regionale Omroepen, bands die
in hun eigen moerstaal zingen, en er komen steeds meer kleinschalige initiatieven bij.

Dit is het antwoord op de schaalvergroting, de bemoeienissen van Europa, de globalisering.
Het komt allemaal te ver van de mensen af te staan en ze voelen aan dat hun identiteit, hun
cultuureigene wordt aangetast en dat hun souvereiniteit wordt afgepakt. Daarnaast worden
er meer burgerinitiatieven ontwikkeld tegen het regeringsbeleid en het justitiebeleid, zoals
in de Deventer moordzaak waarbij 60 Nederlanders een aanklacht hebben ingediend tegen
justitie.

Een burgerinitiatief was ook aan de orde in Utrecht waar een referendum voor de burgemeesters-
verkiezing zou worden gehouden en waar de keus alleen maar bestond uit twee kandidaten van
de PvdA. De bevolking wilde een bredere keus en liet de verkiezing mislukken. Ze toonden
daarmee de kracht van het volk. Bezinnings-seminars kunnen daar niet tegen op. En wat brengt
eigenlijk zo'n duur seminar? Dingen die je al zou kunnen weten met eenvoudig en logisch nadenken.

Richt je dus meer op de gunstige ontwikkelingen van kleinschaligheid en op je eigen kracht.

Denk positief. Zeg in jezelf 'Ik ben helemaal compleet', zeg in jezelf "ik zit in mijn kracht en
ik ben okť '. Bezef dat water een geheugen heeft. Jij bestaat uit 75 tot 80 procent uit water.
Zo kan je je zelf goed programmeren met positieve en gunstige gedachten.

Water heeft een geheugen

Het positief beÔnvloeden van water door positief handelen

Water en stoffen hebben ook na verdunningen nog een geheugen en werking

Je kunt nagaan dat negatieve gedachten op jezelf dan een negatieve invloed
hebben en dat negatieve dingen om je heen jouw energie negatief kunnen
be?nvloeden. Een mens bestaat namelijk voor 75 tot 85 procent uit water.
Die negatieve energie heeft op jou geen goede invloed.

           

Links water na het woord Liefde. Rechts water na het zeggen van het
woord ik dood je Het woord liefde geeft een mooie uitkristalisering. Ik
dood je is een negatieve trilling en geeft een grillig beeld. Een mens
bestaat uit 75 tot 85 procent uit water. Dus, negatieve trillingen ondermijnt
ons, positieve trillingen heelt ons.


   

Links water na Japanse volksdans muziek met een mooie structuur.
Rechts water na heavy metalmuziek met een grillige structuur.

Spaar geld uit en lees eerst onderstaande artikelen.

Het geheim achter The Secret is marketing en je af te leiden van de werkelijkheid om je heen

Helend bewustzijn een stap naar een nieuw begin

Achter jouw bewustzijn schuilt nog een groter bewustzijn. Ontdek je innerlijke energie

 

De Tao van leiderschap. Tai Chi Tao in het bedrijfsleven en instellingen

Zet positieve liefdevolle energie tegenover donkere negatieve ontwikkelingen

De kracht van visualisatie-meditatie en de aanmaak van afweercellen

Chakra's en Geest en de werking van Chi

Chi, De kracht van eenvoud

De Tao van Plooibaarheid en Buigzaamheid

BOEKENPAGINA Tai Chi Tao, Qi Gong en andere Energie


12 oktober 2007
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven