terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Martin Wessels: van Tai Chi Tao naar Chi Choice

Tai Chi Tao en Chi Choice zijn met elkaar verbonden

 Wat Tai Chi Tao aan mogelijkheden geeft hebben al velen ontdekt. Eén er van is Martin Wessels uit Enschede.

In 1987 kwam ik in contact met Martin Wessels (1957). Hij was toen nog maar kort leraar in de yangstijl van Arno Ying Lee uit Hawaii. Een vaste stijl en hier niet zoveel beoefend. Martin wilde wel eens meer weten over mijn manier van werken. Voor het eerst kwam hij in aanraking met de vijf elementen-vormpjes en oefeningen, de vrije expressie, de zelfontplooiing en de vele mogelijkheden van tai chi tao.

Hij kwam bij mij in de leer en we werden vrienden. We wisselden veel uit. Het heeft hem veel mogelijkheden gegeven en zijn cursussen namen toe. Nu is Martin Wessels al vele jaren een drukbezet en veelgevraagd docent. Door zijn toegankelijke, eenvoudige werkwijze is hij in staat elke groep enthousiast te maken en tot bewegen te motiveren. Door Tai Chi Tao kon hij gemakkelijk inspelen op allerlei doelgroepen, met name het bedrijfsleven. Veel bedrijven en instellingen hebben hem al uitgenodigd en hij is daardoor een veel gevraagde docent.

Jan Kraak en Martin Wessels bezig met het contract voor Wang Yan en
Tang Wei

Martin Wessels heeft zich inmiddels bij het bedrijfsleven een naam opgebouwd. Hij veranderde de naam Tai Chi Tao in Tai Chi Choice en zijn merknaam  is Chi Choiche om onder deze vlag er zijn living van te maken. Choice staat voor keuze, het maken van leuzes om de lessen aan een ieder aanpasbaar te maken. Ook voor het bedrijfsleven. Onder de naam Chi Choice geeft hij trainingen aan managers..

Zijn Tai Chi Choice workshops en trainingen worden steeds bekender en kenmerken zich door toepasbaarheid, herkenbaarheid, relativeringsvermogen en vooral humor.
Hij gaf cursussen voor o.a de volgende groeperingen, instellingen en bedrijven:

·       Astma Centrum Heideheuvel

·       FES

·       Moermanvereniging

·       Reumavereniging

·       Stichting Welzijn

·       Stichting 55+ 

·       Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling te Enschede.

·       De SFB groep. .

Alsmede, direct of indirect voor o.a: AH, Eneco, IND, McKinsey & Company, Vernay Europa en vele anderen.
Momenteel is hij werkzaam voor Managementcentrum de Baak vno/ncw en
Hiernaast geeft hij wekelijks les in Enschede en Oldenzaal.

Over zijn periode vóór 1987 zegt hij:
?Hoewel ik met veel plezier voor een klein groepje lesgaf besloot ik me verder te bekwamen en ging "shoppen" in den lande.Zo kwam ik in 1987 in contact met Jan Kraak uit Hardenberg. Deze propageerde een andere manier van werken dan dat ik tot op dat moment gewend was. Sleutelwoorden waren toegankelijkheid, aanpasbaarheid, eenvoud, improvisatie en zelfontplooiing. Dit sprak mij bijzonder aan. Met Jan deelde ik al snel de opvatting dat beoefening van Tai Chi met Tao een speels en creatief karakter kan hebben en er ontstond een samenwerkingsverband. Deze manier van werken bleek enorm aan te slaan en praatte zich snel rond met als gevolg een enorme belangstelling voor cursussen?..

?Een van de kenmerken was dat iedereen werd aangemoedigd zijn of haar grenzen te erkennen vóór ze te gaan verleggen en te overschrijden.
Zo werden grenzen juist vaak verlegd! Onder meer voor deelnemers met bewegingsbeperkingen of mensen met klachten als bijvoorbeeld fybromyalgie was dit vaak letterlijk een verademing?.

Tai Chi Tao ontstond door gedegen onderzoek

?Onderzoeken, ontdekken, aanpassen aan waar nodig, spelen met beweging, het delen van ervaringen en geen competitie waren de motto's. Kritiek was er ook, enkele traditioneel geschoolde Taijiquan puriteinen noemden onze benadering "bejaardengymnastiek" misschien wel goed voor de ontspanning maar verder van generlei waarde. Vereenvoudigd werken is echter alleen mogelijk als het gepaard gaan met gedegen onderzoek naar fysiologische en energetische processen. Bovendien is het leren ontspannen en loslaten een ware kunst op zich en is voor velen een absolute voorwaarde, zoniet noodzaak, die ten grondslag ligt aan herstel.
Er werd dan ook steeds meer melding gemaakt van positieve veranderingen bij deelnemers?, aldus Martin Wessels..

Tai Chi Tao

Tot eind jaren negentig gaf ik les in "Tai Chi Tao" zoals Jan het had gedoopt.
Met mijn bejaarde Skoda, later een z.g.a.n. Zastava en weer later een Fiatje Panda reed ik onvoorstelbaar veel kilometers per week. Tijdens deze periode jaren tufte ik van Enschede naar o.a. Apeldoorn, Brummen, Dieren, Eerbeek, Empe, Haaksbergen, Hengelo, Meppel, Velp, Zevenaar en incidenteel nog veel verschillende andere plaatsen?.
Hoewel "de loop der tijd" mijn ontwikkeling een geheel eigen kant opstuurde heb ik tot op heden nog regelmatig intensief contact met Jan Kraak.Bijzonder aan hem is dat hij vele zaken aan de kaak stelt door zijn kritische benadering. Als researcher draagt hij ook vaak mogelijke oplossingen aan voor specifieke gezondheidsklachten?..
 

?Mijn persoonlijke belangstelling voor Taijiquan en later het brede gebied van Qigong bleef wel intact. Zo bleef ik dan ook trainingen en workshops op dit gebied volgen.
Mijn eerste workshop was in 1987 met de recent overleden Bun Piac Chan via de Stichting Tajiquan Nederland. Hij onderwees o.a. Tai Chi stok en Qigong.
Door de tijd heen bleef ik trainingen en workshops volgen bij verschillende meesters en leraren waaronder o.a. Bruce Kumar Frantzis, Yang Jwing Ming, Lam Kam Chuen e.v.a.
Ondanks mijn overeind gebleven interesse in het klassieke Taijiquan werk ik binnen mijn lessen en trainingen nauwelijks met aspecten als pushing hands, vorm of wapensets.
Het doorgeven van de verschillende facetten van de traditionele Yang-stijl (waarmee ik ben begonnen) heb ik al in 1987 losgelaten?.

Mijn allerbelangrijkste leerschool door de jaren bleek vooral het werken met een enorme diversiteit aan mensen in veel verschillende situaties.
Het werken met ouderen tot en met kinderen, voor patiëntenverenigingen tot en met groepen managers verschafte en verschaft een enorme en waardevolle bron aan informatie.
Dit heeft geresulteerd in een geheel eigen werkwijze en veel verschillende werkvormen.
Ook ben ik mezelf steeds meer gaan specialiseren in het werken met de Vijf elementen.

Chi Choice

?Chi Choice ontstond in november 1996 Mijn manier van werken heb ik eind jaren 90 "Tai Chi Choice" genoemd. Idee achter Tai Chi Choice is dat we vele keuzes hebben in hoe we met onze Qi (Chi) omgaan en dat er vele wegen zijn om Yin en Yang in balans te brengen.
Hiernaast is er een directe relatie naar mijn bedrijfsnaam.
Het is bijzonder prettig te hebben vernomen dat ook veel traditioneel geschoolde Taijiquan beoefenaren (of zij die zich bezig houden met andere disciplines) zich kunnen vinden in mijn werkwijze na te hebben kennisgemaakt met mijn benadering. Tai Chi Choice streeft naar een zo groot mogelijke bruikbaarheid van deze principes door ze zo direct terug te vertalen naar dagelijkse situaties?.

Aanvulling Jan Kraak: Ik bracht Martin Wessels in contact met fibromyalgie en ME. Toen ik in de loop van de jaren 80 mensen kreeg met deze kwalen ontdekte ik al gauw aan de hand van de leer van chi, yin en yang en de vijf elementen energieën dat fibromyalgie en ME een verlies aan energie is omdat men in de regel fanatiek bezig is geweest. Tai Chi Tao en de daaraan verwante Tai Chi Choice zorgen, door het milde energetische karakter van de oefeningen, voor een betere doorbloeding (dus een beter zuurstoftransport). De spieren worden zonder inspanning soepeler en het adempatroon wordt gunstig beïnvloed doordat stijfheid vermindert en er zo meer ademruimte ontstaat.

Tijdens een gesprek dat plaatsvond met de reumatoloog prof. dr. Rasker bespraken Jan Kraak, Ben Reeders en Martin Wessels op 13 november 1996 de resultaten bij regelmatige beoefening van Tai Chi Tao. Dr. Rasker zag zijn patiënt Ben Reeders gaandeweg enorm opknappen. Dit vanuit een situatie waarin deze zeer ernstig bewegingbeperkt was en voor 100% arbeidsongeschikt was verklaard.
Gaandeweg groeide er een situatie waarin zijn krachten zo toenamen dat hij uiteindelijk zelfs weer deel kon nemen in het arbeidsproces.
Ben begon zelf ook les te geven, verschillende van zijn cursisten die ook bij prof. Rasker kwamen, knapten eveneens op. Zo zijn er veel meer gevallen bekend die bijzonder hoopgevend zijn?.

In maart 1996 is er door Ben Reeders en Martin Wessels een interview gehouden onder een 40 tal cursisten waarvan de meeste leden aan fybromyalgie. Nagenoeg alle deelnemers noemden ontspanning, het beter kunnen omgaan met de kwaal en vermindering van pijn als pluspunten.
Soepeler kunnen bewegen en een meer positieve levenshouding in het algemeen werden ook vaak genoemd. De afwezigheid van competitie door iedereen zelf de grenzen van zijn of haar kunnen te laten bepalen werd ook als zeer prettig ervaren. Negatieve bevindingen werden er niet genoemd al hadden sommige deelnemers moeite met het alleen thuis oefenen?, aldus het betoog van Martin.

 Marga Veldkamp

Kort daarop maakte Jan Kraak en Marga Veldkamp een enquéteformulier om het onderzoek wetenschappelijker te maken. Ook Martin en Ben gaven daaraan medewerking. Marga Veldkamp was net als Ben Reeders totaal door fybromyalgie geveld. Zowel Ben als Marga hebben in een rolstoel gezeten.

Beiden geven nu al jaren les in Tai Chi Tao. Ben woont inmiddels al enkele jaren in Zwitserland en geeft daar met zijn partner Astrid Stokkel les. Het onderzoek liet zien dat er bijna 100 procent vooruitgang bij mensen met fibromyalgie en het vermoeidheidssyndroom ME werd geboekt. Bij een groot aantal ging dat binnen 7 maanden omdat ze elke dag met de simpele oefeningen bezig waren.

 

Ben Reeders en Astrid geven al enkele jaren in Zwitserland les en geven ook
opleidingen in Tai Chi Tao en qi gong

Toepassing en keuze onbeperkt

Toevoeging Jan Kraak: Bovenstaande benadrukt dat er ontelbare mogelijkheden en toepassingen zijn te halen uit Tai Chi Tao. De keuze is onbeperkt. Daardoor is Martin Wessels op de eigen benaming Chi Choice gekomen. De Chi Keuze. Chi Choice is gestoeld op de Tai Chi Tao-methode en zienswijze.

De uitwisselingen van ervaringen tussen Martin en mij gaan nog steeds onverminderd door. Met alle andere Tai Chi Tao-docenten is er een goed contact en vinden ook uitwisselingen plaats. De bevindingen worden naar mij teruggekoppeld om ze weer te verspreiden, in een nieuwsbrief te vermelden of op mijn site http://www.jankraak-taichitao.nl te zetten.

Doordat er een aantal mensen ook Tai Chi Tao wilde leren om les te geven was ik bereid ze hierin op weg te helpen. Ik had 2 namen voor de uitgebreide en laagdrempelige methode, nl. de Wu Shu-methode met als rode draad de Tao en de Tai Chi Tao-methode. In 1981 werd de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren opgericht op initiatief van Jan Kraak en Alie Kraak. Martin Wessels en Ted Duijvestijn kwamen er in 1987 bij. Inmiddels is de Groep uitgegroeid met docenten in alle delen van Nederland. Het aantal groeit nog steeds.

Tai Chi Tao is laagdrempelig. Er wordt nooit door de docent op de man/vrouw af gecorrigeerd. Ieder wordt in zijn waarde gelaten. Door het toepassen van contrastoefeningen voelt de deelnemer vanzelf wat de goede uitvoering is en volgt ook vanzelf de zelfcorrectie. Zo ontstaat een natuurlijk proces van vooruitgang, geheel in de geest van Tao.

Ik merkte al direct vanaf het begin toen ik met tai chi en qi gong bezig ging dat de contrastoefeningen ook goed zijn voor managers en werknemer. Het lichamelijke kan ook op de organisatie van een bedrijf of andere instelling worden toegepast. Martin Wessels werkt er ook al jaren mee in de trainingen aan managers. Martin en ik kunnen ook andere tai chi tao-docenten wegwijs in maken in deze technieken. Niet alleen specifiek voor het bedrijfsleven maar ook zeer specifiek voor allerlei andere doeleinden. Door de contrastoefeningen begrijpt iedereen direct waarom het gaat.

 


6 augustus 2003
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven