terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Medische missers leidt steeds meer tot overstap naar alternatieve geneeswijzen

Laat je niet zomaar uitbehandelen

 

Er zijn nu twee TV programma?s over de gezondheidszorg waar de
reguliere elite niet blij mee is. Het is Medische Missers (AVRO) en
de onlangs begonnen serie Uitgedokterd (NCRV).

Dat er op de artsen en speciaisten van de gevestigde orde heel wat
aan te merken is getuigt de tv-serie: medische missers keer op keer.

De NCRV zoekt Nederlanders die letterlijk zijn ?uitgedokterd?. PatiŽnten
die zijn uitbehandeld in het reguliere medische circuit. In Uitgedokterd?!
volgt presentator Ghislaine Plag patiŽnten die van hun artsen te horen
hebben gekregen dat zij daar niet verder behandeld kunnen worden.
Zoals het jongetje Emile van anderhalf, die last heeft van eczeem. Met zijn
oudersbezoekt hij een acupuncturist om te kijken of die zijn jeuk kan
verlichten. Of de 40-jarige Frank, die al tien jaar lang last heeft van de
Ziekte van Crohn. Frank's arts raadt hem aan in de de situatie te berusten.
Hij lijkt uitbehandeld. Maar Frank besluit bij een homeopaat zijn heil te
zoeken. Bent u ook ?uitgedokterd? in het reguliere medische circuit en u
baat bij alternatieve geneeswijzen? Neem dan contact op met de redactie
van Uitgedokterd?!
via e-mail: uitgedokterd@ncrv.nl

http://player.omroep.nl/?aflid=6920106 Uitgedokterd video

 

http://player.omroep.nl/?aflid=6951676  uitgedokterd video 2

Koud na de eerste uitzending had de Vereniging tegen Kwakzalverij
al kritiek op het programma en eist zelf dat de serie van de buis moet
worden gehaald. De leden van deze vereniging zitten ook in de
gezondheidshandel en lijden aan kokerdenken, alleen hun visie geldt,
er is geen ruimte voor aanvullende geneeswijzen.

Meteen kwam ook  de artsenfederatie KNMG in het geweer.
De KNMG vindt dat het NCRV-progamma Uitgedokterd
patiŽnten valse hoop biedt. In het programma prijzen
alternatieve artsen alternatieve geneeswijzen aan.

De koepelorganisatie waarschuwt artsen die in het programma
optreden zich te houden aan de gedragscodes die voor
professionele dokters gelden. Die houden in dat dokters alleen
behandelingen mogen geven die wetenschappelijk gezien, zo
verantwoord mogelijk zijn. Ook mogen ze patiŽnten geen valse hoop
bieden en moeten diagnoses voldoen aan de professionele
standaarden.

De artsenorganisatie wijst erop dat ze een intern tuchtrechter heeft.
Leden kunnen collega-artsen voor die tuchtrechter slepen als ze daar
reden toe zien. De organisatie heeft kort geleden de gedragsregels
voor alternatieve artsen aangescherpt. De term wetenschappelijk
verantwoord is in feite oneigenlijk, want de gevestigde wetenschap
accepteert bijvoorbeeld niet de Chinese gezondheidskennis. Dus wat
niet Westers is is bij voorbaat al onwetenschappelijk.. De monopolie
van de westerse wetenschap bepaalt hoe er gemeten moet worden.

Intussen zitten we wel met de medische missers, de vele bijwerkingen
van medicijnen en de dekmantel die dat allemaal moet verdoezelen.

En de klachten nemen toe. De vijf regionale tuchtcolleges voor de
Gezondheidszorg hebben nog nooit eerder zoveel klachten binnen
gekregen als in 2007, zo blijkt uit het het jaarverslag van het Centraal
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag. Er zijn blijkt 1441
klachten ingediend. Er zijn meer klachten want er worden ook klachten
niet ingediend. De mensen weten dat er weinig mee wordt gedaan.

De tuchtcolleges in Groningen, Eindhoven, Amsterdam, Zwolle en Den
Haag behandelden afgelopen jaar 1293 zaken; 863 in de raadkamer
en 430 in een terechtzitting. 43 Procent van de klachten werd op een
zitting gegrond verklaard, 1 procent was niet-ontvankelijk en 56 procent
werd afgewezen.

                 

http://player.omroep.nl/?aflID=686588 video medische missers

           TIENDUIZENDEN MENSEN PER JAAR KRIJGEN

RECEPT DAT SCHADELIJK KAN ZIJN

Honderden mensen per jaar overlijden onnodig door het voorschrijven van medicijnen die schadelijk voor hen zijn. Vooral ouderen vormen een risicogroep. Het gaat om fouten die voorkomen kunnen worden, zoals recepten uitschrijven die niet geschikt zijn voor ouderen of het voorschrijven van te hoge doseringen. Ook blijkt dat ouderen vaker vallen als ze meer dan vijf verschillende geneesmiddelen tegelijkertijd gebruiken. Kinderen zijn ook een kwetsbare groep, omdat huisartsen steeds vaker antidepressiva voorschrijven. De kans dat kinderen zelfmoord plegen is groter als zij antidepressiva slikken.

Dit schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de Staat van de Gezondheidszorg over patiŽntveiligheid. Door onnodige fouten vallen er in de Nederlandse gezondheidszorg enkele duizenden doden per jaar en nog meer mensen houden er blijvend letsel aan over. De zorg kan en moet veiliger. Inspecteur-Generaal Kingma: "Er is met patiŽntveiligheid winst te boeken: gezondheidswinst, welzijnswinst, meer vertrouwen van de burger in de zorg en besparingen op kosten."  Het gaat om gevallen uit 2004, maar ondanks dat is het gevaar tot heden toegenomen.

De registraties van foutencommissies in verschillende ziekenhuizen verschillen sterk. Niet alle incidenten worden aan deze commissies gemeld en lang niet altijd worden er maatregelen genomen om fouten te herstellen. Zo blijkt uit gesprekken met verpleegkundigen dat in ziekenhuizen maar de helft van de incidenten met infuusapparatuur wordt gemeld. Oorzaken hiervan kunnen zijn dat men geen zin heeft in de administratieve rompslomp of dat men bang is voor eventuele represailles. De verpleeg- en verzorgingshuizen hebben bijna allemaal een registratiesysteem. Ook in deze sector worden fouten, zoals ongelukken met tilliften en fixatiebanden, niet altijd gemeld. Daar staat tegenover dat 40 procent van de thuiszorginstellingen helemaal geen meldingensysteem heeft.

De inspectie adviseert de minister een landelijk registratiesysteem voor fouten in te voeren om de risico"s in de zorg systematisch in kaart te kunnen brengen. Door fouten te melden, kunnen de oorzaken onderzocht worden en kan worden voorkomen dat het weer gebeurt. Hierbij moet het mogelijk zijn anoniem te melden. Het gaat dan om fouten die voorkomen hadden kunnen worden en niet om fouten door nalatigheid.

Klik hier om het rapport 'Staat van de Gezondheidszorg 2004. PatiŽntveiligheid: de toepassing van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in zorginstellingen en thuis' te downloaden.

Bron: inspectie voor de gezondheidszorg

Radar Tros medicijnen en farmaceutische industrie

http://www.trosradar.nl/index.php?id=uitzending&itemUid=1237 video

 

http://www.sin-nl.org/  Site Stop Medische Missers Nu

 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/ Halve long weggehaald

 

http://www.nevemedis.nl/indexned.htm Site medische fouten

 

http://www.nevemedis.nl/indexned.htm Goed vertrouwen of wantrouwen

 

http://www.ad.nl/archive/?service=archive&articleID=rd056079 publiek krijgt
geen toegang dossiers medische missers

 

http://www.sdnl.nl/delarue8.htm Melden medische missers zinloos?

 

http://player.omroep.nl/?aflid=6920106 Uitgedokterd video

 

http://player.omroep.nl/?aflid=6951676  uitgedokterd video 2

 

 

Door verkeerde behandeling moet been geamputeerd worden

    

http://www.jankraak-taichitao.nl/content/column_detail.php?nieuws2_id=69


Vanuit de medische kant moet men niet veel van de alternatieve geenswijze
hebben. De club Skepsisch en Vereniging tegen Kwakzalverij heeft altijd
kritiek, noemt alles flauwe kul en noemt de andersoortige of aanvullende
geneeswijze als gevaarlijk en niet-wetenschappelijk. Ze doen net als de vele medische missers, ernstige bijwerkingen van medicijnen, de invaliden die
hierdoor ontstaan en de dodelijke slachtoffers ervan niet bestaan.
Bij gebrek aan negatieve voorbeelden bij de alternatieve geneeswijzen bijt
men zich nu nog steeds vast op Sylvia Millecam.


Ondanks hun campagne kiezen steeds meer mensen voor een andersoortige
aanpak voor hun kwaal. Ja, en dat natuurlijk pijn bij de tegenstanders.

 

Homeopathie werkt, wat tegenstanders ook beweren. Er is bewijs dat het werkt

 

http://www.youtube.com/watch?v=fEhqS5GPt-w  video
de geheimen van qi, een wetenschappelijk onderzoek

 

 

Lijst van giftige materialen in vaccins. Ongelofelijk maar waar


Gif in een griep-prik, kankerverwekkende formaldehyde enz


Het nieuwe HPV vaccin tegen baarmoederhalskanker heeft de eerste doden al afgeleverd. Human Papilloma Virus

 

Aspartaam, sucralose, cyclamaten, zoetjes, lightdrinks, gevaarlijk? Dit moet u weten

Genetisch gemodificeerd voedsel verdringt natuurlijk voedsel met hulp van WHO, FAO en WTO

Monosodium Glutamaat MSG een gevaarlijke smaakmaker in fabrieksvoeding

 

Codex Alimentarius om voedsel te vergiftigen met GM, gifstoffen en groeihormonen met medewerking van WHO en FAO. Vitamines en kruiden e.d. worden illegaal

 

Manipuleren van een gen kan rest van genen en het DNA negatief beÔnvloeden en gevolgen hebben voor het nageslacht

 

Misverstanden over cholesterol. Wat te doen na een infarct. Statine-sprookje

 

Wetenschappelijk onderzoek niet meer onafhankelijk. Banden met farmaceutische industrie

Energetisch werken met Tai Chi Tao en Qi Gong

Voorbeelden met fibromyalgie en ME

Tuina en Tai Chi Tao / Qi Gong ter verbetering van Fibromyalgie. Onderzoek.
Fibromyalgie/ME/CVS nr. 1
Fibromyalgie en ME/CVS nr. 2
Fibromyalgie/ME en Hormonen
Fibromyalgie/ME/CVS Betere energie om te genezen
ME/CVS Fibromyalgie en miskramen
Thea: Ik had fibromyalgie en geef nu tai chi tao-les

Jan Kraak

Neem dan contact op met de redactie
van Uitgedokterd?!
via e-mail: uitgedokterd@ncrv.nl

medische missers


28 april 2008
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven