terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Hartkwalen, hartfalen, cholesterol wat te doen. De aanvullende behandeling

ACE-remmers en blokkers en de bijwerkingen

Hartkwalen hartfalen cholesterol wat te doen

Homeopatie
Crateagus bij hartfalen voor verterken hart en betere pompwerking

In een onderzoek moet worden toegegeven dat souplesse meer doet dan
kracht De soepelheid van de hartspier blijkt van groter belang dan de kracht
waarmee deze het bloed rondpompt. Dit concludeert de cardioloog Jean
Bronzwaer in zijn promotieonderzoek aan het VU-medisch Centrum (4-10-
2003).

(In de duizenden jaren oude Chinese geneeswijzen wordt niet van kracht
en inspanning uitgegaan maar van energetische rustige zachte oefeningen.
Tai chi tao is hierop gebaseerd. De wetenschap zou hier vanuit moeten
gaan. Na een hartinfarct wordt in de nabehandeling van inspanning
uitgegaan (loopband, hometrainer etc.) om het hart weer (zogenaamd)
op peil te brengen. Dit geeft het hart energetisch te veel vuur J.K). Zie
ook De Qi Gong van Tai Chi Tao

Bronzwaer constateert dat medicijnen die de hartspier versterken juist een
averechts effect hebben en zelfs tot de dood van de patient kunnen leiden.
Uit zijn onderzoek blijkt ook dat soepelheid van de hartspier beter is bij
hartfalen, dan kracht. 'Een soepeler hartspier heeft als voordeel dat de
linkerkamer, van waaruit zuurstof en voedingsstoffen door het lichaam
worden gestuurd, meer bloed kan opnemen, terwijl de bloeddruk relatief
laag blijft', zo stelt hij.

In tai chi tao wordt bij hartklachten ook de nier-energie versterkt, hetgeen
gunstig werkt op het hart. Is de hart-energie goed, dan geeft het hart energie
terug aan de nieren. Er is ook een uitdrukking die luidt 'in hart en nieren met
iets bezig zijn'. Zo zijn er verschillende voorbeelden die pleiten voor de
energetische waarde van chi en tai chi tao, waarbij ook qi gong hoort.

Belangrijk voor het hart

Inmiddels zijn er onderzoeken geweest die pleiten voor de beoefening van tai
chi en qi gong. Ondanks dat in de wetenschap geconstateerd wordt dat er een
helende waarde van de zachte vloeiende bewegingen uitgaat, weten ze niet
hoe dat komt. In maart 2004 verscheen er weer een onderzoek dat de goede
uitwerking van tai chi bewees. Onderzoekers van The Tufts New-England
Medical Centre in Boston publiceerden hun bevindingen in het Journal Archives
of Internal Medicine. Zij onderzochten 47 studies op gezonde beoefenaars en
patiŽnten met chronische klachten. Onderzoeker dr.Chenchen Wang zegt er
over:'De goede effecten op balans, soepelheid, verbetering van kracht,
verbetering van de cardiovasculariteit, de goede uitwerking op stress staan
vast.
Maar wij zijn nog steeds onzeker hoe het tai chi exact werkt. Het mechanisme
is ons nog onbekend'. Vraag het eens aan een Chinese qi gong-meester, zou
ik zeggen.

Ik kan alleen maar zeggen dat dit komt omdat in de wetenschap het effect
anatomisch bekeken wordt en niet vanuit de werking van energie waardoor d
e energiestroom via energiebanen en de innerlijke uitwerking voor het goede
effect zorgt. Daarom blijft het voor hen vooralsnog een mysterie.

Geen zweet en inspanning toch resultaat

Een ander onderzoek van vooraanstaande wetenschappers werd in vakliteratuur
en andere media gepubliceerd (5-7-2001) aangaande vervetting. Geconcludeerd
werd dat sport of dieet alleen niet werkt. Een groep wetenschappers is in het
najaar van 2001 begonnen met een uitgebreid onderzoek om uit te vinden hoe
de leefstijl van Nederlanders kan worden aangepast.

De Nederlandse Hartstichting trok er 3,6 miljoen gulden (destijds) voor uit.
De planning is om het onderzoek in 2006 klaar te hebben.

Zouden deze wetenschappers en de hartstichting de Chinese vijf elementen
energieleer voor verbetering van de spijsvertering en de vijf elementen van de
voeding kennen, dan is het probleem zonder die miljoenen en de lange looptijd
van het onderzoek, in een mum opgelost. Mensen hoeven dan niet meer
calorie?n te tellen en zich niet meer in het zweet te werken om gezonder en
ontspannender te worden.

Dichtslibben aders

Er loopt nog een onderzoek door wetenschappers en de hartstichting naar
dichtslibbing van aders en bloedvaten. Ze willen graag weten hoe het komt
dat het onderzoek naar roken en de dichtslibbing niet heeft opgeleverd wat
ze dachten. Rokers met die kwaal en die twee jaar niet rookten werden twee
jaar gevolgd. Het niet-roken leidde niet tot resultaat: de aders bleven dicht.
Ook het dichtslibben van adres is een energetische kwestie en een verstoring
van yin en yang. Sporten helpt ook hier niet. Elke keer zit men op een verkeerd
spoor.
Ook hier zou men gebruik kunnen maken van de energetische waarde van tai
chi tao en zijn vijf elementen.

Souplesse doet meer dan kracht

In een onderzoek moet worden toegegeven dat souplesse meer doet dan
kracht De soepelheid van de hartspier blijkt van groter belang dan de kracht
waarmee deze het bloed rondpompt. Dit concludeert de cardioloog Jean
Bronzwaer in zijn promotieonderzoek aan het VU-medisch Centrum (4-10-
2003). (In de duizenden jaren oude Chinese geneeswijzen wordt niet van
kracht en inspanning uitgegaan maar van energetische rustige zachte
oefeningen. Tai chi tao is hierop gebaseerd. De wetenschap zou hier vanuit
moeten gaan. Na een hartinfarct wordt in de nabehandeling van inspanning
uitgegaan (loopband, hometrainer etc.) om het hart weer (zogenaamd) op
peil te brengen. Dit geeft het hart energetisch te veel vuur (J.K)
.

                                                

Bij hartfalen

Bronzwaer constateert dat medicijnen die de hartspier versterken juist een
averechts effect hebben en zelfs tot de dood van de patient kunnen leiden.
Uit zijn onderzoek blijkt ook dat soepelheid van de hartspier beter is bij

hartfalen, dan kracht. 'Een soepeler hartspier heeft als voordeel dat de
linkerkamer, van waaruit zuurstof en voedingsstoffen door het lichaam
worden gestuurd, meer bloed kan opnemen, terwijl de bloeddruk relatief l
laag blijft', zo stelt hij.

An evaluation of the effects of Tai Chi Chuan and Chi Kung training
in patients with symptomatic heart failure: a randomised controlled pilot study.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17989272 tai chi en hartfalen, een
wetenschappelijk onderzoek

Homeopatie

Bij hartfalen wordt in de homeopatie naast crataegus ook Lycopodium en
Glonoimum gegeven.

Lycopodium krijg je voor de psora (jouw kern) en glonoinum voor verwijden
van de bloedvaten als er enigszins wat benauwdheid is en zuurstof te kort, je
hart te ondersteunen.

Crataegus is meidoornen  is puur om je hart zelf te versterken en waar nodig
de hartspier te versterken.

De pompwerking van het hart kan ondersteund worden met bv Crataegus.

 

Ook apocynum-c heeft een enorme affiniteit met het hart.

onregelmatige hartslag, vocht, langzame zwakke pols etc.

Te gebruiken bij

        angina

        arteriosclerose

        hartfalen

        hartklachten algemeen

        hoge bloeddruk

        slapeloosheid

        menopause

        hartkloppingen

        ter ondersteuning van een hartifarct

        hartspierontsteking

        duizeligheid

        jeuk

        ouderdomsbeven

 Historisch of traditioneel gebruik

Dioscorides, een oude Griekse kruidkundige, vermeld Meidoorn in
de eerste eeuw
na Christus. Alhoewel aan Meidoorn verschillende
werkingen worden t oegeschreven, is het gebruik hartaandoeningen
het meest voorkomende.

 In de reguliere gezondheidskant wordt ook gesteld dat crateagus een
gunstige
invloed bij hartfalen heeft.

- De behandeling van hartfalen met planten is onderwerp van discussie. In

de American Journal of Medicine [114, 665-674 (2003)] werd een

meta-analyse gepubliceerd van 13 gerandomiseerde gecontroleerde studies.

Daaruit blijkt dat een extract van meidoorn (Crataegus monogyna of

Folia Pharmacotherapeutica 31, juni 2004 ? http://www.bcfi.be

Crataegus laevigata) statistisch significant doeltreffender was dan placebo

voor wat betreft de verbetering van de inspanningstolerantie en van

symptomen zoals dyspnoe en moeheid. In de meeste van deze studies werd

het meidoornextract bijkomend aan de standaardbehandeling van hartfalen

toegediend.

Bijwerkingen en interacties

Meidoorn is zeer veilig, ook bij langdurig gebruik. Interacties met
andere medicijnen zijn niet gevonden, en het kan desgewenst
gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

Vochtafzettende kruiden
Indicatie: Voor een goede vochtbalans in armen, benen en borst.

IngrediŽnten: Berkenblad en -bast, selderei, guldenroede, lavas, jeneverbes, 
peterselie, rozenblaadjes.

Vochtafdrijvende middelen is bij hartfalen belangrijk, dat kan met
plastablettenafgewisseld met vochtafdrijvende kruiden.

http://www.kruidenhuisjade.nl

Bij hartfalen is het ook belangrijk vochtafdrijvers te gebruiken, dat kan in de vorm
plastabletten afgewisseld met de genoemde kruiden. Bij het hrbuik van reguliere
plastabletten moet regelmatig bloed geprikt worden om het natrium en kaliumgehalte
in de gaten te houden. Bij langdurig gebruik trekt kalium uit de cellen en gaat
natrium (zout) er in. Boven spoel je bij langdurrige gebruik ook calcium weg.

Bij het gebruik van ACE-remmers zijn de bijwerkingen niet gering. Blackouts,
duideligheid, hoesten, en nieraantasting. Daarom word je daarop ook steeds
gecontroileerd. Een arts denkt bij nieren aan zuivering van bloed met als afval
urine. Maar nieren zijn nog veel belangrijker. Nieren zijn verbonden met het
beendergestel, gewrichten, beenmerg en oren.Bij nierzwakte wordt men ook
onzeker en is dat structureel dan uit dat zich in paniek en/of een fobie. 

Daarom zijn de genoemde homeopatische middelen onmisbaar. Je kunt dat in
het begin combineren met de ACE-remmer of beta-blokker. Een en-en-
combinatie dus. De reguliere middelen kun je dan eventueel afbouwen of
verminderen of even stoppen om het lichaam door de bijwerkingen niet te
slopen.

Radar Tros medicijnen en farmaceutische industrie

http://www.trosradar.nl/index.php?id=uitzending&itemUid=1237 video

Voeding... Ga er beter mee om door de vijf elementen. Met uitgebreide lijst


Sport en voeding. Wel of geen roofbouw.

Hormonen in de war door chemicaliŽn: negatieve effecten door oestrogenen

Misverstanden over cholesterol. Wat te doen na een infarct. Statine-sprookje

http://www.mercola.com/article/statins.htm

Homeopathie werkt, wat tegenstanders ook beweren. Er is bewijs dat het werkt

De vijf elementen en hun betekenis voor je gezondheid


Wetenschappelijk onderzoek niet meer onafhankelijk. Banden met farmaceutische industrie


Energie van het hart. Chi, yin en yang

Hart- en Vaatziekte & ROKEN en vormen van kanker 

Aspartaam, sucralose, cyclamaten, zoetjes, lightdrinks, gevaarlijk? Dit moet u weten


Voeding... Ga er beter mee om door de vijf elementen. Met uitgebreide lijst

Sport en voeding. Wel of geen roofbouw.

Misverstanden over cholesterol. Wat te doen na een infarct. Statine-sprookje

 Homeopathie werkt, wat tegenstanders ook beweren. Er is bewijs dat het werkt

 

 


28 april 2008
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven