terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Het Tai Chi teken komt voort uit Tao

Geestelijke vorming

 

Het gaat om het invoelen en intens waarnemen en genieten van elke beweging.
Daardoor ontstaat een fijnere energie en een intentie-energieveld.

Zet positieve liefdevolle energie tegenover donkere negatieve
energie. Alles is energie, alles bestaat uit trillingen.

                                                                                                                       

We doen Tai Chi maar vergeten de Tao.Veel Tai Chi-chuan en Qi Gong-leraren steken hun energie in techniek. Sommigen citeren daarbij uit de Tai Chi-klassieken. Daarin staat onder anderen iets over loslaten. Dat betekent ontspannen en loslaten. Maar dat je je ook geestelijk moet loslaten wordt gemakshalve vergeten. Daar wringt hem de schoen. Zo blijf je steken in het uitvoeren van de techniek. Je voert de vorm uit, je doet wat oefeningen en je gaat weer over tot de orde van de dag. De innerlijke, de geestelijke vorming wordt totaal vergeten. Er treedt geen geestelijke verandering op.

De aanpak in tai chi tao van de Oostelijke Groep Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren is totaal anders. Tai Chi Tao betekent werken met oefeningen gebaseerd op de vijf elementen energieleer en vijf elementenoefeningen, tao-filosofie, inspelen op kosmische energieŽn en de veranderingen daarin.Je kunt natuurlijk wel plezier hebben in het volgen of het geven van lessen, maar dat is iets anders dan het werken aan je geestelijke rijping, de verdieping van de filosofie en wijsheid. Het gaat immers om lichaam en geest.

http://www.youtube.com/watch?v=fEhqS5GPt-w  video
de geheimen van qi, een wetenschappelijk onderzoek

Er wordt wel over gepraat en geschreven, maar het wordt niet geÔntegreerd in je dagelijks leven. Het geestelijke aspect blijft liggen. Het beoefenen van Tai Chi en Qi Gong geeft een bepaalde energie, maar zonder innerlijke rijping, is en blijft het een grove energie. Als je alleen op het uiterlijk gericht bent en je wilt tonen hoe je kunt pushen of op een afstand iemand van zijn stuk kunt brengen, dan is dat niet alleen een grove, maar ook een troebele energie. Het is een niet vriendelijke energie.

Om dit te begrijpen moet je weten dat alles energie is. Je manier van denken bepaalt de energie in je lichaam, inclusief die van je hormonen en organen. Hoe je gemoedstoestand is bepaalt de werking van energie. Alles is energie. Het is alleen de vraag hoe je die energie be?nvloedt. Wil je je bewijzen hoe goed je bent of richt je je alleen op techniek dan ontstaat er een uiterlijke energie. Je bent dan wel met ontspanning bezig maar je brengt geen innerlijke rust en wijsheid die je integreert in alles wat je doet. Je bent teveel met de techniek en de perfectie ervan bezig. Op een gegeven moment gaat het je teveel beheersen.

Als je Tai Chi of Qi Gong benadert als een competitie en je brengt in Tai Chi en pushing hands het wedstrijdelement dan richt je je op deze energie. Bij een wedstrijd komt strategie en wilskracht kijken. Je bent qua strategie met de wedstrijd bezig. De geestelijke ontplooiing komt steeds meer op de achtergrond. Er ontstaat dan, wat we kunnen noemen, een eenzijdig gevormde energie. De geestelijke wijsheid en integratie ervan in je leven speelt niet mee. Je leest er wel over, je noemt het wel, maar je doet er niets mee. Vaak genoeg hoor ik van een leraar of cursist, ik ga even mijn vorm lopen en dan knap ik weer op. Vervolgens gaat men daarna weer over tot hetzelfde rechtlijnige denkpatroon en dezelfde handelswijze.

Splitsing

Alles heeft een samenhang. Maar in de loop der eeuwen zijn veel zaken die bij elkaar horen van elkaar losgekoppeld. Zoals bijvoorbeeld astronomie en astrologie, kunst en wetenschap, lichaam en geest, sjamanisme en geneeskunde, spiritualiteit en geloof, het vrouwelijk aspect en het geloof, Qi Gong en Tai Chi, natuur en mens, kosmos en aarde, en nu wordthet sociaalmaatschappelijke aspect van economie afgehaald zodat er alleen maar puur economie overblijft.Hoewel Tai Chi uit Tao voorkomt, is de toepassing van Tao van Tai Chi gescheiden. Wat dan ontstaat is rationeel handelen. Tao betekent de Open Weg, De Weg van De Natuur. Tao staat voor kosmische wetten. Hoe meer je je daaraan onttrekt hoe rechtlijniger het handelen wordt en de spiritualiteit verdwijnt.

Wij bestaan dankzij de kosmische invloeden, maar we onttrekken ons er aan. Wat de kosmische invloeden betreft bevinden wij ons in een overgangsfase van verandering. Het is een overgang die plaatsvindt tussen 1992 en 2012. Het is de bedoeling dat we terugkeren naar de samenhang van alle dingen en ons instellen op de andere energie?n die op ons afkomen.Vanaf 1990 vestig ik al de aandacht op deze en onderstaande ontwikkelingen.

Oude kennis

Wat er zich nu voordoet is voorspeld door oude beschavingen, onder anderen die in China, India, Zuid-Amerika en Egypte. De kennis in het Maya-tijdperk bijvoorbeeld was ongelooflijk precies. Ze wisten alles van de kosmische cyclussen, de zonnecyclussen, de maancyclussen, de zonnewind enzovoort. Ze wisten de omtrek van de aarde, dat de aarde en de zon om hun noordzuid-as draaien, dat de zon invloed heeft op de vruchtbaarheid en menstruatie en dat de zon een cyclus heeft van 28 en 32 dagen. De zon zorgt voor licht voor de groeiontwikkeling en maakt bij de mens vitamine D aan. De zon heeft invloed op ons hormoonstelsel. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Als bijvoorbeeld een vrouw maanden lang in een ruimte onder de grond zou worden afgesloten van zon en licht hapert of stopt de menstruatie.


Invloeden                                                                    

De fluctuerende energie van de zon heeft invloed op het electro magnetisch veld om de aarde. Omdat alles energie is, dus bestaat uit electrisch geladen deeltjes, heeft dit ook invloed op alles in ons lichaam, want daarin wordt ook alles electrisch aangedreven. Het gaat om de kwaliteit van de energie. Bij mensen die gedreven, autoritair, negatief, wilskrachtig en perfectionistisch zijn is het een bedreigende donkere energie. Datzelfde geldt voor mensen die lijden aan stress, depressiviteit, ongeduld, angst, onzekerheid. Je lichaam en geest worden dan niet opgeladen met zuivere heldere energie.


Wijsheid

Als je de samenhang van de dingen in de natuur en de werking van energie weer kent, maak je plaats voor creativiteit, inzicht en wijsheid. Dan leer je weer te anticiperen. Je vergroot je intu?tie. Dan ontdek je dat tai chi is voortgekomen uit de taoÔstische oefeningen Tao Yin (Qi Gong) en het Tai Chi-symbool is geboren uit tao. Als je dat accepteert krijg je een veel bredere inzicht en wijsheid. Nu doen velen nog verkrampt over de manier hoe je Tai Chi moet toepassen, wordt vastgehouden aan de klassieken en vergeten dat er ook nog een geschiedenis daarvoor was.

De klassieken zijn niets meer dan een momentopname. Na de klassieken is de ontwikkeling niet stil blijven staan. Na de klassieken is de mannelijke kant van oefenen steeds meer benadrukt en de vrouwelijke bijdrage op de achtergrond gedrongen en zelfs vergeten. Maar ook de energiekennis uit de oudheid is verwaarloosd. Je ziet dat bij Qi Gong in lage standen. De blik is gewoon vooruit gericht. Bij een lage stand stijgt de energie teveel omhoog. Dit moet je compenseren. Dat kun je doen door met de ogen contact met de grond te maken. Richt je blik naar beneden. Ik zeg het met klem. Anders krijg je een opwaartse energiestuwing die negatief gaat werken. Het overgrote deel van de leraren weet dit niet.


Fijnstoffelijke energie

Wat we leren over Tai Chi en Qi Gong is de mannelijke versie. De vrouwelijke inbreng was en is heel boeiend en ik maak er veel gebruik van. Een voorbeeld. Door mannen is de nadruk op het centrum (dantien) komen te liggen. Maar in de vrouwelijke visie werden drie centra benadrukt, namelijk buikcentrum-hartcentrum- en derde oogcentrum.Het hart als gevoelscentrum en het derde oog als spiritueel centrum. Je krijgt hierdoor een veel fijnstoffelijke en heldere witte energie. Die energie is voor je gezondheid, welzijn en spiritualiteit van groot belang.

In Tai Chi Tao en vijf elementen (wu hsing) Tai Chi en Qi Gong van de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren speelt deze aanpak een grote rol. Het geeft je veel meer aanpassingsvermogen en mogelijkheden.Dat is Tao. Maar, helaas, dit belangrijke deel is van Tai Chi losgekoppeld en ook van Qi Gong. Want tao betekent ook het uitdiepen en toepassen van de wijsheid en dit integreren in alles wat je doet. In het oefenen en in het dagelijks leven. Doe je dat niet dan ontbreekt er duidelijk een belangrijk onderdeel. Dat is iets om over na te denken.

Kenmerkend voor de Tai Chi Tao-methode van Jan Kraak zijn de vijf elementenvormen en losse oefeningen. Naast enkele reeds bestaande vijf elementen-vormen ontwikkelde Jan Kraak zelf nog een twintig-tal vijf elementen-vormen. Deze vormen die door hem gemaakt zijn circuleren nu overal in den lande en ook ver daar buiten, zoals o.a. in Engeland, Zwitserland, BelgiŽ etc. Ook niet tai chi tao-docenten hanteren hier en daar de vijf elementen-vormen die door Jan Kraak zijn ontworpen.

Vanuit de leegte ontstaat het.

Vanuit de leegte bouw je het op. Er zijn zes ringen:
1. leegte 2. water, 3. hout, 4. vuur, 5. aarde, 6. metaal.

Een cyclus en een proces van terugkoppelen.

Deze zes ringen zijn weer met zes andere ringen, die ermee verband houden, verbonden:

1. voelen, 2. ontspannen, 3 samenhang, 4. opbouwen, 5, terugkoppelen, 6. leegte.

Dan pas kom je tot verfijnde energie om de spirituele licht-energie te ontwikkelen.

Alleen docenten die van Jan Kraak  de tai chi tao-methode hebben geleerd zorgen er voor dat er geen hiŽrarchie is. Niemand is boven de ander verheven. Het ontwikkelen van zelfontplooiing van de cursisten staat voorop.

Een tai chi tao-docent zorgt er voor dat de cursist de meester in zichzelf vindt.

Loop niet alleen in de voetsporen van de oude meesters. Zoek waarnaar zij zochten.

Deze informatie is niet alleen om meer inzicht te krijgen, maar ook om een helend bewustzijn te bereiken.

De opzet van Tai Chi Tao is tevens te werken aan:
Liefde, Gezondheid, Welzijn, Geluk, Vriendelijkheid, Verdraagzaamheid, Vrede,
Bevorderen van Zelfontplooiing, Innerlijke Kracht en nog eens Liefde.

Achtergronden over tai chi en tai chi tao

Wind Adem Qi Gong bij chronische pijnen en kanker

Meditatieve loop-vormen, meditatief bewegen, Duizenden Handen Van Boeddha-meditatie, visualisatie

Tai Chi Tao is toegankelijk voor iedereen.

Tai Chi Tao kent geen beperkingen.

 

Tai Chi Tao bestaat niet uit oefeningen alleen.
Tai Chi Tao is een ontspannings-, bewegings- en
gezondheidsmethode. Tai Chi Tao geeft je meer
inzicht in het leven en leefwijze door zelfontplooiing.
Door Tai Chi Tao leer je het natuurlijk proces weer
ontdekken en waarderen. 
Tai Chi Tao zorgt voor een helend bewustzijn. Het
geeft je meer verdieping in je leven. Tai Chi Tao
zorgt er voor dat je de dingen die je doet een stuk
gemakkelijker kunt doen, zodat stress vermeden wordt.

De kracht van visualisatie-meditatie en de aanmaak van afweercellen op mijn site zijn de resultaten vermeld.

Ook in andere artikelen zijn er verwijzingen dat je anders kan omgaan met geest en energie en positief denken:
 

Els Muys uit BelgiŽ over Tai Chi Tao

Lerarenlijst

6 maart 1984

Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong
Leraren bestaat al ruim 26 jaar


In 2006 bestond de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren
25 jaar. In verband met het overlijden van Alie is er toen geen ruchtbaarheid
aan gegeven. Sinds 1978 ben ik bezig met het verbreiden van Tai Chi Tao en
de vijf elementen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Ik gebruikte in de
periuode 1978 tot 1984 twee termen, namelijk de Wu Shu Methode en Tai
Chi Tao. De Wu Shu Methode in verband met de zelfverdedigingslessen die
ik toen ook gaf en het feit dat Wu Shu ook een verzamelnaam is voor de vele
disciplines als kung fu, tai chi, qi gong, massages, babymassage, drukpunt-
technieken, tao yin  e.d. en bij tai chi de term Tao, de Tai Chi Tao omdat het
geen stijl is maar een veelomvattende methode.
In 1981 werd door mij de Oostelijke Groep opgericht. Officieel kreeg dit zijn beslag
met de medewerking van Martin Wessels uit Enschede en Ted Duijvestijn uit
Lelystad en natuurlijk Alie.

In die 25 jaar is de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren
uitgegroeid tot een grootnetwerk aan docenten in Nederland, met docenten
in Zwitserland, BelgiŽ en Engeland. Het spreekt de mensen aan omdat Tai
Chi Tao aanpasbaar is aan elke doelgroep. Ook de mooie vijf elementen-
vormpjes vinden de mensen fijn om te doen. Het geesteskind van mij heeft
een grote vlucht genomen en is nog steeds groeiende. De Oostelijke Groep
is een open organisatie zonder bestuur of leiding, er is geen hiŽrarchie, elk
lid is gelijkwaardig en iedere docent tai chi tao voelt zich verbonden. Alles
regelt zich vanzelf en voegt iets toe.
De Oostelijke Groep is een zelfregulerend mechanisme en alles verloopt
prima.

Jan Kraak

www.jankraak2.hyves.nl

 

Disclaimer 

 

Holistische gezondheid houdt niet op bij het lichaam
maar heeft ook betrekking op de Aarde en wat daarop
gebeurt


 


2002
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven