terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Tai Chi Tao en Qi Gong

Onlosmakelijk verbonden

 


Exclusieve Vogel Qi Gong met Jan Kraak

Wind Adem Qi Gong bij chronische pijnen en kanker

Uitleg over de Qi Gong van Tai Chi Tao

Op de vraag wat is nu het verschil tussen Tai Chi Tao en Qi Gong is het antwoord 'er is geen verschil'. Het zijn alleen andere bewegingen. Beiden horen bijelkaar. Tai Chi is uit Qi Gong voortgekomen.
Zoals je in de andere artikelen op deze site kunt lezen is tai chi een voortvloeisel van qi gong. Beiden zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tai chi is Tao. Maar ook de Tao is eeuwen geleden losgekoppeld van zowel qi gong als tai chi. Dat gebeurde toen tai chi chuan ontstond.
Zie: De Qi Gong van Tai Chi Tao

Sindsdien is men zich gaan vastklampen aan een stijl. Een vaststaande lijn. Zonder qi gong. De band met de moeder werd verbroken. Maar ook met Tao, het natuurlijk principe, waaraan alles ten grondslag ligt. Als het op die natuurlijke principes is gebaseerd dan hoort het een levendig iets en een scheppend proces te zijn. Immers, alles in de natuur is een steeds scheppend proces. Het enige constante in de natuur is de verandering. Dat is ook de betekenis van Tai Chi en Tao. Helaas, zijn er scheidingen aangebracht, is er hokjesgeest ontstaan en is men van de oorsprong vervreemd.

Tai Chi betekent vrij vertaald: 'het grote geheel van energie' ofwel 'mijn lichaam en geest in relatie met het steeds scheppend proces'. Zo bewandel je de weg van Tao. Qi Gong (in den beginne Tao Yin genoemd) is zo oud als de Chinese beschaving bestaat. Het begon met bewegingen die op de natuur, het kosmische gebeuren, waren gericht. Het je geaard voelen in relatie met de kosmische energie. Door rustige bewegingen maakte men contact met die energieŽn. Het begin van alles is Tao. Het yin en yangsymbool van Tao heet het tai chi-teken.

Het yin en yangsymbool wordt nog te pas en te onpas gebruikt net als het woord Tao. Het wordt gebruikt als franje. En dat is jammer. Er wordt niet meer gedacht aan de inhoud, het oerprincipe, van de levende natuur, het steeds scheppend proces. Dat blijkt onder anderen uit het feit dat men bij tai chi chuan in termen van een stijl spreekt. Men spreekt in termen van een vast systeem. Daarom werd de stijl losgekoppeld van Qi Gong en van Tao. In de andere artikelen vergelijk ik de oorsprong met een stamboom, waaraan allerlei takken zijn gaan groeien, voortbordurend op het begin. Alle takken aan de stamboom zijn familie van elkaar.
Zie ook De Qi Gong van Tai Chi Tao

Omdat de principes van innerlijke zachte kracht (zie het hoofdstuk De Chi) ook als zelfverdediging kon worden gebruikt (chuan) is deze tak van de stamboom gehaald en is een eigen bestaan gaan leiden. Maar tai chi heeft een grotere inhoud en dat wordt door het yin en yangsymbool uitgedrukt. Het yin en yangsymbool komt voort uit Tao. Beiden duiden op het kosmisch proces, de oorsprong en ontwikkeling, de cyclussen, de veranderingen en het scheppend proces.

Maar aan die stamboom van Qi Gong (de gezondheidsmethode van Tao) is ook Tai Chi-Qi Gong ontstaan. Verschillende leraren vinden echter tai chi geen echte tai chi chuan. Verschillende leraren denken dat Tai Chi en Qi Gong niets met elkaar vandoen hebben en behandelen Qi Gong als een apart fenomeen. En zo vinden leraren ook, gezien uitspraken en publicaties, dat Tai Chi-Qi Gong geen tai chi is. Het komt omdat men de geschiedenis begint bij het ontstaan van tai chi chuan. Maar daarvoor had tai chi en tao al een rijke geschiedenis achter zich. Het begrip tai chi bestond al lang voor tai chi chuan.

Tai Chi Tao is tevens Qi Gong

Nu ineens merkt men dat de belangstelling voor Qi Gong toeneemt. Maar ook van Qi Gong maakt men weer een vast systeem. Zo vertelde iemand mij dat bepaalde bewegingen in een qi gongserie voor haar met twee RSI-armen en handen niet konden worden aangepast. Waarschijnlijk was de Chinese qi gonglerares bang dat ze anders een zonde zou begaan. In Tai Chi Tao zou het geen probleem zijn geweest., omdat om een bepaald effect te sorteren er meer wegen naar Rome leiden. Omdat Tai Chi Tao gebruikt maakt van de stamboom is zowel Tai Chi-Qi Gong, als Qi Gong altijd al met de methode Tai Chi Tao verbonden geweest. Daarom is Tai Chi Tao ook breder van opzet en toegankelijker voor iedereen.

Meditatieve loop-vormen, meditatief bewegen, Duizenden Handen Van Boeddha-meditatie, visualisatie

Tai Chi Tao bevat zoveel oefenstof dat het geen vast systeem hoeft te zijn. Heb je een vast systeem dan kun je een bepaalde serie niet aanpassen aan bijvoorbeeld mensen met ME, MS, Fibromyalgie, reuma, RSI, schouder of rugklachten, mensen in een rolstoel en noem maar op. Ik leer docenten en cursisten ook de Windadem Qi Gong. En wijs er op dat deze ademtechniek goed is voor mensen met kanker en chronische pijnen. (1 op 9 vrouwen heeft borstkanker, 1 op de 3 mensen sterft aan kanker, 1 op de 5, dat is 3 miljoen mensen, heeft chronishe pijn) Tai Chi Tao-docenten hebben er geen moeite mee. Zij hebben geleerd om te putten uit duizenden aanpasbare mogelijkheden en zijn heel vindingrijk.

Kenmerkend voor de Tai Chi Tao-methode van Jan Kraak zijn de vijf elementenvormen en losse oefeningen. Naast enkele reeds bestaande vijf elementen-vormen ontwikkelde Jan Kraak zelf nog een twintig-tal vijf elementen-vormen. Deze vormen die door hem gemaakt zijn circuleren nu overal in den lande en ook ver daar buiten, zoals o.a. in Engeland, IsraŽl, BelgiŽ etc. Ook niet tai chi tao-docenten hanteren hier en daar de vijf elementen-vormen die door Jan Kraak zijn ontworpen.

Vijf elementen vormen zijn o.a. De Harmonie, De Vijf Seizoenen, Terug naar de Bron, De Vijf Gouden Poorten, De Vijf Juwelen, De Vijf Energie Wielen, De Tempel van Jade, De Bloeiende Lotus, en nog vele anderen.


Vele andere vormen zijn ook door hem ontworpen, zoals tai chi-qi gong 10 steps De Tempelgroet, De Zuivere Bron, Terug naar de Berg, De Pekingvorm op de vierkante meter, de tai ci-qi gong van de Pekingvorm, Schatten Verzamelen enz.

Stijl geeft beperking en legt eisen op

Er zijn ook bepaalde stijlen in qi gong. Zoals Falun Gong ofwel Falun Dafa, Zhong Gong en bijvoorbeeld ChiNeng. Dat zijn opzichzelf staande vormen die een strikte  vaststaande lijn volgen en waarin verder geen ruimte is om er iets anders aan toe te voegen of weg te laten als dat nodig mocht blijken. In feite zijn het beperkingen. Elk mens is anders. Men kan een mens niet standaard behandelen. Een maagkwaal bijvoorbeeld kan vele oorzaken en uitingen hebben. In de acupunctuur gaat men daar ook vanuit. Daarom zal de ene persoon met een maagkwaal op die wijze en andere personen met schijnbaar hetzelfde weer op andere punten worden geprikt.

Aan qi gong in een bepaalde vorm is te beperkt. In Tai Chi Tao bekijken we het breder en maken we gebruik van meer mogelijkheden. Chi Neng bijvoorbeeld bevat oefeningen die als losse onderdelen ook in andere qi gong voorkomt. Je kunt opgeleid worden tot Chi Neng instructeur. Maar wat doe je als niet iedereen de serie kan uitvoere? Het begint al met een reeks oefeningen waarbij de voeten zeer lange tijd naast en tegen elkaar moeten blijven. Niet iedereen kan dit zo lang. Dan is er een standig qi gong-oefening waarbij de tenen naar elkaar toewijzen, de knieen iets gebogen naar elkaar gericht zijn en waarin je tien minuten moet blijven staan.
 In de qi gong van Tai Chi Tao wordt er regelmatig van voet en gewicht gewisseld, zodat geen ledemaat/ledematen constant in 1 positie moet worden gehouden. De wall sqauting, tientallen keren op de hurken en weer overeind komen, is ook geen kleinigheid..

In Tai Chi Tao Qi Gong heb je veel alternatieve oefeningen, onder anderen in de Vogel Qi Gong. In Tai Chi Tao is er niet zoiets dat je Bird Qi Gong instructor kan worden. In Tai Chi Tao Qi Gong leer je veel en meer. Het is geen afgebakend of standaard systeem...

Ook is er een richting die medische qi gong wordt genoemd, maar het is gewoon qi gong en elke qi gong kan ook medisch worden gebruikt zonder dat je het per se medisch hoeft te noemen. Qi Gong is zo uitgebreid dat je niet in 1 richting moet gaan denken. De ene qi gong moet de andere aanvullen. Je kan qi gong niet in 1 hokje stoppen, maar je moet het in zijn geheel zien.

Het gaat om het invoelen en intens waarnemen en genieten van elke beweging.
Daardoor ontstaat een fijnere energie en een intentie-energieveld.

Daarom heeft 1 stijl zijn beperkingen. In Tao Chi Tao-Qi Gong wordt uitgegaan van de wenselijkheid,  behoefte en aanpasbaarheid. En de scala aan mogelijkheden die de Tai Chi Tao-methode heeft is onuitputtelijk.

Vijf Elementen-oefeningen

Een ander belangrijk punt in Tai Chi Tao is dat er gebruik gemaakt wordt van vijf elementen-oefeningen en vormpjes. Ook allemaal aanpasbaar. Is een hout-element-oefening waarbij de armen omhoog gaan niet mogelijk dan wordt die ingeruild voor een houtbeweging waarbij de armen niet omhoog hoeven. Alles is aanpasbaar en daarom is Tai Chi Tao ook laagdrempelig.

Dat is Tao. En daarom is Tai Chi Tao ook snel groeiend. Er is veel mond tot mondreklame. Bovendien zijn er docenten die uit de honderden vijf elementenoefeningen zelf een vijf elementen-vorm hebben gecre?rd. Velen zijn van mijn hand zoals De Bloeiende Lotus, De Vijf Seizoenen, De Vijf Juwelen, Schatten Verzamelen, De Weg naar Energie en De Weg naar Balans, maar Joke van Leur voegde haar mooie vorm Daylight er aan toe, Margareth Tan haar Drijvende Lotus, Martin Wessels zijn Schatkamer van Jade, Ina Bolhuis haar Pad van de Tweeling om een paar voorbeelden te noemen. Maar die vormpjes kunnen ook weer worden opgesplitst in simpele losse handelingen, zowel staand, lopend en zittend.


Meer mogelijkheden

Ook zijn er in Tai Chi Tao oefeningen voor de aura en 13 chakra's, en is er tevens feng-shui-tai chi tao/qi gong door mij ontwikkeld, allemaal heel ongedwongen en speels, maar direct voelbaar en effectief. In Tai Chi Tao hoeft de cursist zich niet aan de leraar aan te passen, maar past de leraar zich aan de cursist aan. Dat bevordert tevens het inzicht en zelfontplooiing. Van begin af aan leer je alles aan te passen en ook te improviseren. Ziet de docent dat bijvoorbeeld een arm niet goed mee kan komen dan worden er oefeningen gedaan die de blokkade weer oplossen. Datzelfde geldt voor knie?n, rug, nek, het niet lang kunnen staan enz. Dat kan de docent Tai Chi Tao omdat hij/zij niet vastgeroest zit aan een stijl.

Tai Chi Tao is geen stijl maar een levendige methode. In Tai Chi Tao is er geen hi?rarchie, geen beginners- en gevordengroep. Iedereen kan zo instromen. Voor zowel de cursisten die al 5 tot 10 jaar mee doen als voor de beginners is het geen bezwaar

Uit de schijnbare vormloosheid ontstaat vorm. Er ontstaat dan niet ťťn vorm, maar vele honderden vormen. Net zoals in de natuur. Op deze wijze is er geen sprake van een vaststaand feit maar voegt elke cursist en docent iets toe. Je wordt deel van het proces Tao. Spelenderwijs leer je te aarden, te aarden in beweging, de houding te verbeteren, de energie direct te voelen. Het is een wisselwerking en tweerichtingsverkeer. En zo blijft de stamboom groeien en kun je de vruchten er van plukken.

Nogmaals, Qi Gong en Tai Chi Tao en Tao zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat maakt Tai Chi Tao zo populair.

Vanuit de leegte ontstaat het.

Vanuit de leegte bouw je het op. Er zijn zes ringen:
1. leegte, 2. water, 3. hout, 4. vuur, 5. aarde, 6. metaal.

Een cyclus en een proces van terugkoppelen.

Deze zes ringen zijn weer met zes andere ringen, die ermee verband houden, verbonden:

1. voelen, 2. ontspannen, 3 samenhang, 4. opbouwen, 5, terugkoppelen, 6. leegte.

Dan pas kom je tot verfijnde energie om de spirituele licht-energie te ontwikkelen.

Deze informatie is niet alleen om meer inzicht te krijgen, maar ook om een helend bewustzijn te bereiken.


Unieke Vogel Qi Gong Vier mooie vormen
met Jan Kraak:

1. De Kleurrijke Vogel Qi Gong;
2. De Adelaars Qi Gong;
3. De Dreaming Bird Qi Gong;
4. De Happy Bird Qi Gong

TaiChi filmpjes met JanKraak:

Alleen docenten die van Jan Kraak  de tai chi tao-methode hebben geleerd zorgen er voor dat er geen hi?rarchie is. Niemand is boven de ander verheven. Het ontwikkelen van zelfontplooiing van de cursisten staat voorop.

Een tai chi tao-docent zorgt er voor dat de cursist de meester in zichzelf vindt.

Loop niet alleen in de voetsporen van de oude meesters. Zoek waarnaar zij zochten.

De kracht van visualisatie-meditatie en de aanmaak van afweercellen op mijn site zijn de resultaten vermeld.

http://www.youtube.com/watch?v=fEhqS5GPt-w  video
de geheimen van qi, een wetenschappelijk onderzoek

Ook in andere artikelen zijn er verwijzingen dat je anders kan omgaan met geest en energie en positief denken:
 
De opzet van Tai Chi Tao is tevens te werken aan:
Liefde, Gezondheid, Welzijn, Geluk, Vriendelijkheid, Verdraagzaamheid, Vrede,
Bevorderen van Zelfontplooiing, Innerlijke Kracht en nog eens Liefde.
 
 

Tai Chi Tao is toegankelijk voor iedereen.

Tai Chi Tao kent geen beperkingen.

 

Tai Chi Tao bestaat niet uit oefeningen alleen.
Tai Chi Tao is een ontspannings-, bewegings- en
gezondheidsmethode. Tai Chi Tao geeft je meer
inzicht in het leven en leefwijze door zelfontplooiing.
Door Tai Chi Tao leer je het natuurlijk proces weer
ontdekken en waarderen. 
Tai Chi Tao zorgt voor een helend bewustzijn. Het
geeft je meer verdieping in je leven. Tai Chi Tao
zorgt er voor dat je de dingen die je doet een stuk
gemakkelijker kunt doen, zodat stress vermeden wordt.

 

Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong
Leraren bestaat al ruim 26 jaar


In 2006 bestond de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren
25 jaar. In verband met het overlijden van Alie is er toen geen ruchtbaarheid
aan gegeven. Sinds 1978 ben ik bezig met het verbreiden van Tai Chi Tao en
de vijf elementen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Ik gebruikte in de
periuode 1978 tot 1984 twee termen, namelijk de Wu Shu Methode en Tai
Chi Tao. De Wu Shu Methode in verband met de zelfverdedigingslessen die
ik toen ook gaf en het feit dat Wu Shu ook een verzamelnaam is voor de vele
disciplines als kung fu, tai chi, qi gong, massages, babymassage, drukpunt-
technieken, tao yin  e.d. en bij tai chi de term Tao, de Tai Chi Tao omdat het
geen stijl is maar een veelomvattende methode.
In 1981 werd door mij de Oostelijke Groep opgericht. Dit kwam omdat bij mij
al enkele mensen tai chi tao leerden om docent te worden. Officieel kreeg dit
later zijn beslag met de medewerking van Martin Wessels uit Enschede en
Ted Duijvestijn uit Lelystad en natuurlijk Alie.

In die 25 jaar is de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren
uitgegroeid tot een grootnetwerk aan docenten in Nederland, met docenten
in Zwitserland, BelgiŽ en Engeland. Het spreekt de mensen aan omdat Tai
Chi Tao aanpasbaar is aan elke doelgroep. Ook de mooie vijf elementen-
vormpjes vinden de mensen fijn om te doen. Het geesteskind van mij heeft
een grote vlucht genomen en is nog steeds groeiende. De Oostelijke Groep
is een open organisatie zonder bestuur of leiding, er is geen hiŽrarchie, elk
lid is gelijkwaardig en iedere docent tai chi tao voelt zich verbonden. Alles
regelt zich vanzelf en voegt iets toe.
De Oostelijke Groep is een zelfregulerend mechanisme en alles verloopt
prima.

Jan Kraak

 

Disclaimer  


2002
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven