terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Manier van lesgeven in Tai Chi Tao

TaoÔstisch

 

Zet positieve liefdevolle energie tegenover donkere negatieve
energie. Alles is energie, alles bestaat uit trillingen.

Het gaat om expressie, beweging
en betere energiecirculatie

                                                                   

Dansend door het leven. De basis is eenvoud. Als een rode draad loopt zelfontplooiing door Tai Chi TaoTao     

Het lesgeven en beoefenen van Tai Chi Tao is gestoeld op Tao en dat wordt meteen geÔntegreerd. Tao is de open weg. Tao is de eenvoud en laten groeien. Omdat Tai Chi is gebaseerd op natuurlijke principes, dan dient het lesgeven ook op een natuurlijke wijze te gebeuren.Omdat tai chi gebaseerd is op Tao, dan dient het lesgeven ook op een TaoÔstische wijze te gebeuren. Dat betekent op een ongedwongen en speelse wijze.

Zo gebeurt het in Tai Chi Tao. Er wordt niet uitgegaan van trainen en techniek. Tai Chi Tao is vriendelijk en zacht. Cursisten leren alle aspecten op een speelse manier. Kijk naar wilde dieren in de natuur. De welpjes, de puppy', leren de vaardigheden spelenderwijs.

Alleen docenten die van Jan Kraak  de tai chi tao-methode hebben geleerd zorgen er voor dat er geen hiŽrarchie is. Niemand is boven de ander verheven. Het ontwikkelen van zelfontplooiing van de cursisten staat voorop. Het gaat om laagdrempeligheid en het voelen en uitbreiden van je intentie-
vermogen.

Een tai chi tao-docent zorgt er voor dat de cursist de meester in zichzelf vindt.

Loop niet alleen in de voetsporen van de oude meesters. Zoek waarnaar zij zochten om zelf ook te ontdekken en te ontwikkelen.

Tai Chi Tao is geen systeem. Een systeem is beperkend. In een systeem als tai chi chuan leer je bijvoorbeeld de vorm of de stijl.  Een stijl is echter maar een klein onderdeeltje van tai chi. Bij een cursus in een vaste vorm moet altijd volgens een uitgestippelde weg verlopen. Tussentijds instromen van cursisten is niet mogelijk of wordt als storend ervaren. In veel cursussen moet je wachten totdat er weer een cursus voor beginners start. Dat is heel anders bij Tai Chi Tao. Daar leer je alles heel ongedwongen en al dansend.

In Tai Chi Tao kan men tussentijds instromen. Beginners, gevorderden of vergevorderden kennen we niet in Tai Chi Tao. In Tao bestaat geen hiŽrarchie. De methode is zo breed en gemakkelijk dat een nieuweling zonder moeite kan deelnemen in een groep van cursisten die al meer dan 2 tot 10 jaar bezig is. In een vast systeem zal dit niet kunnen.
In een vast systeem wordt niet ingespeeld op klachten als aan de onderrug, schouders, nek, knieŽn, darmklachten, enz. met passende oefeningen. Dat gebeurt wel in Tai Chi Tao. Docenten Tai Chi Tao zijn flexibel en weten van de hoed en de rand. Zij hanteren de vijf elementen-oefeningen, zij kunnen overschakelen naar aanpasbare oefeningen, geven meditatie-oefeningen, ze geven mooie ademoefeningen, zij gebruiken aura- en 13-chakra-oefeneningen en je mag ook zittend op een stoel mee doen. Alles wordt gemakkelijk en beeldend uitgelegd. Door het beeldend uitleggen leer je ook te visualiseren.

Aanpasbaar als water

Tai Chi Tao is als water. In Tao is dat een basisbegrip. Water vraagt zich niet af welke vorm het zal aannemen. Water vormt zich naar de vorm die zich voordoet. Water vormt zich naar het model van de kruik waar het in komt. Water vormt zich naar de geul waardoor het stroomt, smal, breed of kronkelig. Tai Chi Tao is laagdrempelig en daarom gemakkelijk te leren. Er is keus uit een breed scala van mogelijkheden. Er wordt op een natuurlijke manier gehandeld, de Tao is ook daadwerkelijk in alles geÔntegreerd. Er wordt simpel en speels begonnen. Elke cursist wordt in zijn waarde gelaten. De deelnemer wordt niet in de techniek gezet door elke keer correcties toe te passen en het doorstromen daardoor te stoppen.

De juiste manier van handelen wordt speels gedaan. In Tai Chi Tao bestaan geen termen als fout, verkeerd en prestatie. Door zogenaamde contrast-oefeningen op een leuke manier uitgevoerd, krijgt men het aarden, de beweging, de houding, het voelen vanzelf door. Altijd wordt aan een nieuweling gezegd: 'Let niet scherp op, concentreer je niet'. Let je scherp op of ga je je concentreren op wat je moet doen, dan geeft dat spanning.
In Tai Chi Tao bestaan termen als fout, verkeerd en moeilijk, niet. De tai chi tao-docent zegt nooit tegen een cursist dat het fout is, ook niet dat het 'niet'goed is. Het woordje niet is een ontkenning.
In Tai Chi Tao gaat het om positief denken. Je doet het niet fout of verkeerd, je doet het anders.
Positief denken en je prettig voelen versterkt je weerstand. Er worden dan meer afweercellen aangemaakt. Bij negatief denken en handelen daalt het aantal afweercellen. Gebruik daarom geen term als 'ik wil niet ziek worden' maar zeg 'ik wil gezond zijn'. Tai Chi Tao is dan ook meer dan alleen oefeningen doen. Het is ook een levensfilosofie.

Stijl geeft beperking en legt eisen op

Er zijn ook bepaalde stijlen in qi gong. Zoals Falun Gong ofwel Falun Dafa, Zhong Gong en bijvoorbeeld ChiNeng. Dat zijn op zichzelfstaande vormen die een strikte  vaststaande lijn volgen en waarin verder geen ruimte is om er iets anders aan toe te voegen of weg te laten als dat nodig mocht blijken. In feite zijn het beperkingen. Elk mens is anders. Men kan een mens niet standaard behandelen. Een maagkwaal bijvoorbeeld kan vele oorzaken en uitingen hebben. In de acupunctuur gaat men daar ook vanuit. Daarom zal de ene persoon met een maagkwaal op die wijze en andere personen met schijnbaar hetzelfde weer op andere punten worden geprikt.

Ook is er een richting die medische qi gong wordt genoemd, maar het is gewoon qi gong en elke qi gong kan ook medisch worden gebruikt zonder dat je het per se medisch hoeft te noemen. Qi Gong is zo uitgebreid dat je niet in ťťn richting moet gaan denken. De ene qi gong moet de andere aanvullen. Je kan qi gong niet in een hokje stoppen, maar je moet het in zijn geheel zien.

Daarom heeft een stijl zijn beperkingen. In Tao Chi Tao-Qi Gong wordt uitgegaan van de wenselijkheid,  behoefte en aanpasbaarheid. En de scala aan mogelijkheden die de Tai Chi Tao-methode heeft is onuitputtelijk.
Zie ook: De Qi Gong van Tai Chi Tao

Meditatieve loop-vormen, meditatief bewegen, Duizenden Handen Van Boeddha-meditatie, visualisatie

http://www.chisense.nl/taichitao.html

Vanzelf

Vanuit de leegte ontstaat het.

Vanuit de leegte bouw je het op. Er zijn zes ringen:
1. leegte 2. water, 3. hout, 4. vuur, 5. aarde, 6. metaal.

Een cyclus en een proces van terugkoppelen.

Deze zes ringen zijn weer met zes andere ringen, die ermee verband houden, verbonden:

1. voelen, 2. ontspannen, 3 samenhang, 4. opbouwen, 5, terugkoppelen, 6. leegte.

Dan pas kom je tot verfijnde energie om de spirituele licht-energie te ontwikkelen.

In Tai Chi Tao leer je dat alles vanzelf ontstaat en op zijn plaats valt. Oefeningen als 'speel met de energiebal', 'beweeg je handen in de omgeving om energie op te pikken', 'breng die energie om je heen', zijn gemakkelijke prettige bewegings- en energie-oefeningen. Je hoeft er niet bij na te denken. Zelfsontplooiing wordt gestimuleerd. Daarom kunnen cursisten Tai Chi Tao ook direct de oefeningen thuis doen en integreren in hun dagelijks leven.

Je krijgt inzicht in de vijf elementenoefeningen. Dit zijn ook belangrijke oefeningen om gericht verstoorde energieŽn weer in harmonie te brengen. In de vrijheid van oefenen, leer je vanzelf Tai Chi Tao-vijf elementenvormen. Je leert de vormpjes weer los te laten en te veranderen in op zichzelf staande oefeningen, waarmee je ook weer kunt improviseren. Je leert hoe je steeds moet versimpelen om weer uit te laten groeien in de vorm of in je eigen gecreŽerde vorm. Zo ontstaan er ongecompliceerd vele honderden vormen en mogelijkheden. Omdat tai chi voortkomt uit Qi Gong, is Qi Gong onlosmakelijk met Tai Chi Tao verbonden!

De basis van alles is Qi Gong

De Qi Gong bestaat ook uit zelfmassage, ook lopend in sierlijke bewegingen, bewust of meditatief  lopen en wandelen, Tao-massage waarbij niet gekneed wordt. maar met cirkels en zonder aanraking wordt gewerkt en met vibrerende energie. Verder zit in Tai Chi Tao vinger- en hand-qi gong en de energievolle meditatieve Duizenden Handen. Mooi is ook het kleefspel en het energiespel met tweetallen. Tai Chi Tao-docenten zijn nooit uitgekeken en scholen zich steeds bij. Het hangt van hun doelgroepen af wat zij aan bijscholing kiezen.
Door het energetisch en simpel werken zijn er ook talrijke docenten die zich hebben bekwaamd in Fibromyalgie en ME. De energie en de kracht van de eenvoud is een uitkomst voor mensen met deze kwalen. Het betreffen hier energetische kwalen en in Tai Chi Tao lossen we die dan ook energetisch op. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen.

Eenvoud

Tai Chi Tao is als een schatkamer. En die schatkamer heet Tao. En Tao is het scheppend proces van de natuur. Tai Chi Tao is gebaseerd op de natuur en het kosmische proces. Niets in de natuur is absoluut onbeweeglijk.Het enige constante in de natuur is het scheppend proces, de verandering. Tai Chi Tao is daarom geen star systeem en er kan ook nooit verstarring ontstaan. Ook op geestelijke vlak niet.
Tai Chi Tao ontstaat uit het niets. Uit het niets ontstaat het. Als een Tai Chi Tao-docent een nieuwe cursus start of een workshop moet geven, laat hij de invulling afhangen van de aanwezige deelnemers. Hij houdt ook rekening met beperkingen. In Tai Chi Tao wordt niet uitgegaan van dat de cursist zich moet aanpassen aan de docent, maar past de docent de oefenstof aan de deelnemer aan.

Ontdekkingsreis

Door het ontbreken van rationaliteit, discipline, fout, verkeerd, concentratie, precisie, prestatie, competitie, overwinning en een einddoel, wordt de energie verfijnder.Rationaliteit en discipline werkt beknottend en maakt energie tot een grove, ruwe, donkere of troebele energie. De eenvoud en ongecompliceerdheid van Tai Chi Tao zorgt voor verfijning van energie.
Alles is energie. Maar er kan niet gesproken van een energie. Er bestaat grove, ruwe, donkere, vage, storende, niet goed afgestelde en troebele energie. Deze energieŽn horen bij rationaliteit, prestatie, klagen, ontevredenheid, stress, pressie en competitiedrang. Omdat dit in Tai Chi Tao ontbreekt worden deze energieŽn omgezet in verfijnde energie. Er bestaat namelijk fijne energie, melkwitte energie, heldere energie en lichtenergie. Dat zijn helende energieŽn. Op deze energieŽn richt Tai Chi Tao zich. Dat gebeurt met simpele zachte en vriendelijke handelingen. Op de site http://www.jankraak-taichitao.nl staan hierover
verschillende voorbeelden.

Ik verwijs naar de veranderende kosmische energieŽn. De planeten in ons zonnestelsel nemen in helderheid toe en ook hun magnetische velden worden sterker. De Aarde doet daar aan mee. Door de verandering worden allerlei processen versneld. Positiviteit wordt positiever, negativiteit wordt negatiever, geweld wordt gewelddadiger, slechte dingen worden slechter, goede dingen worden beter. Dit zorgt voor verschuivingen, zowel maatschappelijk, politiek en geestelijk. Dit komt omdat de nieuwe energie?n voor een hoger bewustzijn en een helend bewustzijn gaan zorgen.

De heldere fijne energie is tevens een helende energie. De energie in Tai Chi Tao is een fijne energie en houdt gelijke tred met de nieuwe heldere energie die nu ontstaat. Tai Chi Tao is meer dan oefenen.

Het is een boeiende ontdekkingsreis in eenvoud en verfijnen van energie.

Deze informatie is niet alleen om meer inzicht te krijgen, maar ook om een helend bewustzijn te bereiken.

De opzet van Tai Chi Tao is tevens te werken aan:
Liefde, Gezondheid, Welzijn, Geluk, Vriendelijkheid, Verdraagzaamheid, Vrede,
Bevorderen van Zelfontplooiing, Innerlijke Kracht en nog eens Liefde.

Zie ook: De Qi Gong van Tai Chi Tao

Wind Adem Qi Gong en Tai Chi Tao bij kanker

The Yellow Maple Tai Chi Tao

Metamorfosis Anouk van Zoest

Kenmerkend voor de Tai Chi Tao-methode van Jan Kraak zijn de vijf elementenvormen en losse oefeningen. Naast enkele reeds bestaande vijf elementen-vormen ontwikkelde Jan Kraak zelf nog een twintig-tal vijf elementen-vormen. Deze vormen die door hem gemaakt zijn circuleren nu overal in den lande en ook ver daar buiten, zoals o.a. in Engeland, IsraŽl, BelgiŽ etc. Ook niet tai chi tao-docenten hanteren hier en daar de vijf elementen-vormen die door Jan Kraak zijn ontworpen.

Vijf elementen vormen zijn o.a. De Harmonie, De Vijf Seizoenen, Terug naar de Bron, De Vijf Gouden Poorten, De Vijf Juwelen, De Vijf Energie Wielen, De Tempel van Jade, De Bloeiende Lotus, en nog vele anderen. Vele andere vormen zijn ook door hem ontworpen, zoals tai chi-qi gong 10 steps De Tempelgroet, De Zuivere Bron, Terug naar de Berg, De Pekingvorm op de vierkante meter, de tai chi-qi gong van de Pekingvorm, Schatten Verzamelen enz. Voorts zijn er de loopoefeningen die heel meditatief werken. Jan Kraak werkt daar al jaren mee. Ook elke houding uit bijvoorbeeld de Pekingvorm kan worden uitgevoerd als tai chi gong, dat wil zeggen dat 1 houding naar voren wordt gelopen en ongeveer 10 keer wordt herhaald, voordat je naar een volgende houding gaat. Het is een gemakkelijke manier om elke houding te doorvoelen. Dit maakt Tai Chi Tao toegankelijk voor iedereen.

In tai chi tao wordt niet alleen gesproken over de vijf elementen, maar worden ook oefeningen en vormen gedaan die betrekking hebben op vijf elementen. Bij het element water (nieren/blaas) zijn er vele oefeningen die op de nieren en blaas werken.
Bij het element hout (lever/galblaas), zij er tal van bewegingen die op deze organen werken.
Bij het element vuur (hart/dunne darm) zijn er talrijke oefeningen die specifiek op deze organen gericht zijn.
Bij het element aarde (milt/maag/alvleesklier) zijn er vele oefeningen die daarop werken.
Bij het element metaal (longen/dikke darm) zijn talrijke oefeningen die invloed hebben op deze organen.

Lerarenlijst

Tai Chi Tao kent geen beperkingen.

 

Tai Chi Tao bestaat niet uit oefeningen alleen.
Tai Chi Tao is een ontspannings-, bewegings- en
gezondheidsmethode. Tai Chi Tao geeft je meer
inzicht in het leven en leefwijze door zelfontplooiing.
Door Tai Chi Tao leer je het natuurlijk proces weer
ontdekken en waarderen. 
Tai Chi Tao zorgt voor een helend bewustzijn. Het
geeft je meer verdieping in je leven. Tai Chi Tao
zorgt er voor dat je de dingen die je doet een stuk
gemakkelijker kunt doen, zodat stress vermeden wordt.

zie ook FOTO PAGINA 1

FOTO PAGINA 2

 

Disclaimer 

Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong
Leraren bestaat al ruim 26 jaar


In 2006 bestond de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren
25 jaar. In verband met het overlijden van Alie is er toen geen ruchtbaarheid
aan gegeven. Sinds 1978 ben ik bezig met het verbreiden van Tai Chi Tao en
de vijf elementen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Ik gebruikte in de
periuode 1978 tot 1984 twee termen, namelijk de Wu Shu Methode en Tai
Chi Tao. De Wu Shu Methode in verband met de zelfverdedigingslessen die
ik toen ook gaf en het feit dat Wu Shu ook een verzamelnaam is voor de vele
disciplines als kung fu, tai chi, qi gong, massages, babymassage, drukpunt-
technieken, tao yin  e.d. en bij tai chi de term Tao, de Tai Chi Tao omdat het
geen stijl is maar een veelomvattende methode.
In 1981 werd door mij de Oostelijke Groep opgericht. Dit kwam doordat al
enkelemensen bij mij tai chi tao hadden geleerd om docent te worden.
Officieel kreeg dit zijn beslag met de medewerking van Martin Wessels uit
Enschede en Ted Duijvestijn uit Lelystad en natuurlijk Alie.

In die 25 jaar is de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren
uitgegroeid tot een grootnetwerk aan docenten in Nederland, met docenten
in Zwitserland, BelgiŽ en Engeland. Het spreekt de mensen aan omdat Tai
Chi Tao aanpasbaar is aan elke doelgroep. Ook de mooie vijf elementen-
vormpjes vinden de mensen fijn om te doen. Het geesteskind van mij heeft
een grote vlucht genomen en is nog steeds groeiende. De Oostelijke Groep
is een open organisatie zonder bestuur of leiding, er is geen hiŽrarchie, elk
lid is gelijkwaardig en iedere docent tai chi tao voelt zich verbonden. Alles
regelt zich vanzelf en voegt iets toe.
De Oostelijke Groep is een zelfregulerend mechanisme en alles verloopt
prima.

Jan Kraak
Disclaimer


2002
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven